(14-09-2018, 12:19 )Tomcio11 napisał(a): Cześć, jestem już jakiś czas w służbie od roku jestem po podoficerce i moja przygodą z SW się powoli kończy prawie 4 lata za mną a 28 jeszcze przede mną, bez szans . Jest ktoś wstanie powiedzieć mi ile będę musiał zwrócić pieniędzy za to szkolenie tzn. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania? Wiem, ze te informacje powinny mi udzielić kadry ale nie mogę się w żaden sposób tego doprosić. próbowałem u innych osób ale wszyscy odsyłają mnie do kadr, a tam tylko wymówki, taki urok tej służby cały czas pod górkę. będę bardzo wdzięczny za każdą informacje.

Powodzenia wszystkim w walce o lepsze jutro.

wystosuj raport z zapytaniem
Odpowiedz
Z ostatniej chwili: MSWiA przedstawi w piątek, 21 września propozycję porozumienia!!!
http://nszzp.pl/aktualnosci/z-ostatniej-...ozumienia/
Odpowiedz
Fiaskiem zakończyły się mediacje przedstawicieli OISW w Szczecinie z garstką załogi Zk w Goleniowie. Dyrektor jednostki Jarosław D. stwierdził, że w jednostce którą kieruje, funkcjonariusze ochrony są grupą, która chorując w największym stopniu zasila fundusz przeznaczony na nagrody uznaniowe za zastępstwa. Przyznał również, że ochrona otrzymuje relatywnie najmniej nagród z tytułu zastępowania chorych kolegów i koleżanek. Lwia część zgromadzonych funduszy przekazywana jest dla funkcjonariuszy administracji, którzy podczas swoich 8 godzin służby wykonują dodatkową pracę za nieobecnych. W ochronie ogromną trudność sprawia ustalenie kto kogo zastępuje. Czy funkcjonariusz w danej chwili wykonuje swoje obowiązki, czy robi coś więcej? Jeżeli człowiek został wezwany do służby z wolnego, wykonuje tylko jeden zakres obowiązków w zastępstwie chorego. Nie robi nic poza ten zakres obowiązków, więc nagroda mu nie przysługuje. Inaczej jest w administracji, która podczas absencji w dziale, w tym samym czasie musi wykonywać podwójną, a nawet czasami potrójną pracę. Może to się wydawać nieuczciwe, ale tak jest i tak musi być. Dyrektor stwierdził, że obejmując kierownictwo czuł, jak to określił, „dysonans”. W innych jednostkach, w których pełnił służbę naliczanie nagród odbywało się w inny sposób. W Goleniowie tak było i będzie nadal.
Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Szczecinie Zbigniew H., obecny na spotkaniu, powiedział, że w każdej jednostce podległej Dyrektorowi Okręgowemu, nagrody uznaniowe są przyznawane na różnych zasadach. Co ciekawe, każda jednostka dokonuje podziału zgodnie z prawem. Obiecał porozmawiać o ujednoliceniu przepisów z Dyrektorem Generalnym SW – jak go spotka.
Załoga została poinformowana, że naliczanie nagród uznaniowych odbywa się w granicy prawa. Funkcjonariusz działu ochrony, który zastępuje chorego otrzymuje nagrodę uznaniową, ale tylko w nagłych przypadkach – kiedy jest wyznaczany do służby już po zatwierdzeniu grafiku. Jeżeli planista wie wcześniej, że ktoś nie przyjdzie do służby z powodu choroby, zapełnia powstałą lukę człowiekiem, któremu nagroda się już nie należy. Nagrody uznaniowe za zastępowanie chorych funkcjonariuszy wypłacane są przeważnie funkcjonariuszom, którzy mają w zakresie obowiązków zastępowanie innych. Reszta tylko solidarnie „zasila wspólny fundusz”. Powiedziano również, że pieniędzy z poprzednich okresów rozliczeniowych już nie ma, że zostały już podzielone i wydane. Nie ma więc o co robić szum.
Dyrektor Zk Goleniów 7, albo 8, razy podczas spotkania powiedział, że sprawa trafi do sądu.
Krótko mówiąc, funkcjonariusze działu ochrony są wściekli. Nie chcą dłużej być żywicielami administracji. Jeżeli nic się nie zmieni, w najbliższym czasie dojdzie do incydentu.
Odpowiedz
Hura. Wojsko dostało podwyżkę ponad 600zl a my dalej w szarej . Gdzie tu sprawiedliwość?
Odpowiedz
Elvis, tyle pracujesz i takich rzeczy nie wiesz? Dostaniesz

Co do nieprzerwanego odpoczynku to jeśli masz strzelanie przed nocka to na noc powinno się przyjsc 11 godzin od strzelania czy jak?

Poza tym co z tym protestem? Będziemy coś robić czy tylko pozorowac
Odpowiedz
https://www.infosecurity24.pl/rosnie-lic...wieziennej
Odpowiedz
Mam pytanie, czy odchodząc na zaopatrzenie emerytalne z ostatnim dniem kwietnia 2019 otrzymam mundurówkę, 13,podwyżkę jeśli będzie
?
Odpowiedz
(11-09-2018, 8:37 )Johan napisał(a):
(06-09-2018, 15:57 )rybak napisał(a): Ponawiam pytanie.Dzien dobry.mam pytanie odnośnie pomocy finansowej na zakup mieszkania/domu. Moj mąż wynajmuje od Skarbu Państwa lokal mieszkalny.Jest umowa najmu na mojego męża.lokal mieszkalny jest położony w miejscowości w której pełnię służbę. W najbliższych latach będzie możliwość kupienia tego lokalu mieszkalnego.czy w związku z powyższym będzie udzielona pomoc finansową na zakup lokalu ? Proszę o udzielenie wszelkich przydatnych odpowiedzi/informacji

Mi odmówili, ponieważ zdaniem mieszkaniówki umowa najmu to tytuł własności.....(totalna bzdura). Specjalista z CZ ( przy okazji kontroli) stwierdził , że się należy.

Należy się. Tytuł własności tu nie ma znaczenia. Musisz posiadac mieszkanie na własność a ty je tylko masz na umowe najmu. Przerabiałem to w swojej jednostce. Jezeli masz umowę najmu to nie dadzą ci za brak mieszkania a na nowe juz muszą. Wszystko jest napisane w wykładni Dyr. Gen.
Odpowiedz
(11-09-2018, 8:37 )Johan napisał(a):
(06-09-2018, 15:57 )rybak napisał(a): Ponawiam pytanie.Dzien dobry.mam pytanie odnośnie pomocy finansowej na zakup mieszkania/domu. Moj mąż wynajmuje od Skarbu Państwa lokal mieszkalny.Jest umowa najmu na mojego męża.lokal mieszkalny jest położony w miejscowości w której pełnię służbę. W najbliższych latach będzie możliwość kupienia tego lokalu mieszkalnego.czy w związku z powyższym będzie udzielona pomoc finansową na zakup lokalu ? Proszę o udzielenie wszelkich przydatnych odpowiedzi/informacji

Mi odmówili, ponieważ zdaniem mieszkaniówki umowa najmu to tytuł własności.....(totalna bzdura). Specjalista z CZ ( przy okazji kontroli) stwierdził , że się należy.

Co to za umowa najmu mieszkania i na jakiej podstawie została zawarta?
Skoro DKw twierdzi, że się nie należy to wypada ich spytać dlaczego tak uważają ze wskazaniem podstawy prawnej, a wtedy można analizować czy mają rację czy nie.

Znam sprawę gdzie f-sz zamieszkiwał z żoną mieszkanie tzw. przydziałowe. Przydział otrzymali jego teściowie. DKw również odmówił wypłaty uznając, że f-sz jest "współwynajmującym".
W uzasadnieniu sądu padła sentencja, że w prawie nie ma takiego stwierdzenia jak "współwynajmujący". Ale to dopiero stwierdził sąd.


"Służba Więzienna Komentarz, LEX Wolters Kluwer SA, 2013, ISBN: 978-83-264-4438-8, Michał Zoń, s. 444 - 446 napisał(a):Art. 187. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej
nie przydziela się funkcjonariuszowi:
1) w razie otrzymania pomocy finansowej, o której mowa w art. 184 ust. 1;
2) posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny w spółdzielni mieszkaniowej albo
dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy albo lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, odpowiadający co
najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej;
3) którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom określony w pkt 2;
4) w razie zbycia przez niego lub jego małżonka lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w pkt 2.

1. Komentowany przepis określa negatywne przesłanki wykluczające możliwość przydziału lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej. Przepis ten ma istotne znaczenie również ze względu na fakt, że spełnienie przez funkcjonariusza przesłanek do przyznania lokalu mieszkalnego jest tożsame ze spełnianiem przez niego przesłanek do otrzymania pomocy finansowej na cele mieszkaniowe (i na odwrót).

2. Wcześniejsze otrzymanie pomocy finansowej wyczerpuje prawo do przydziału lokalu mieszkalnego. Tak samo niemożliwe jest uzyskanie kolejnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe.

3. W pkt 2 omawianego przepisu wprowadza się po raz pierwszy w ustawie pojęcie „posiadanie (lokalu lub domu)” oraz „posiadanie domu mieszkalno-pensjonatowego”. Zgodnie z doktryną i przyjętym orzecznictwem, dom mieszkalno-pensjonatowy stanowi dom, który jest wykorzystywany w części dla zabezpieczenia potrzeb mieszkalnych osób przebywających w nim na pobyt stały, a w części wykorzystywany jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych. Z kolei, uwzględniając racjonalność prawodawcy, trzeba podać, że „posiadanie” z art. 187 nie jest zakresowo tożsame z wcześniej używanym pojęciem „tytuł prawny do lokalu mieszkalnego”. Przyjętew omawianym artykule znaczenie terminu „posiadanie” jest w oczywisty sposób węższe od pojęcia „tytuł prawny” – w przypadku posiadania mówi się wyłącznie o posiadaniu lokalu w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Co ważne, powyższa konstatacja wyklucza nadawanie terminowi „posiadanie” takiego znaczenia, jakie nadaje mu art. 336 k.c., a „posiadanie” w znaczeniu cywilistycznym jest bardzo szerokie i oznacza zarówno własność (posiadanie samoistne), jak i najem, użyczenie czy też dzierżawę (posiadanie zależne). Mając to na względzie, trzeba uznać, że posiadanie lokalu, o którym mowa w art. 187 ustawy o SW, będzie stanowić własność lub współwłasność oraz spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawo do lokalu.

4. Odmienny od wyżej prezentowanego pogląd, dotyczący definicji terminu „posiadanie lokalu”, wyrażają niektóre sądy. Na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 maja 2011 r. (III SA/Po 4/11) stwierdził, że „pojęcie posiadania domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjonatowego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należy interpretować wyłącznie w oparciu o art. 336 kodeksu cywilnego, który zawiera definicję posiadania. Przepis ten stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”. Takie rozumowanie sądu, opierające się wyłącznie na wykładni językowej przepisu, w oderwaniu od jego wykładni celowościowej, wydaje się jednak nie do przyjęcia. Teza Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu może prowadzić do absurdalnych wręcz wniosków, na podstawie których w zasadzie żaden z funkcjonariuszy nie będzie miał prawa ani do lokalu mieszkalnego, ani do pomocy finansowej na cele mieszkaniowe. Przedstawiając szerzej zagadnienie, trzeba bowiem zauważyć, że przecież każdy funkcjonariusz gdzieś mieszka, niezależnie od tego, jaki tytuł (i czy w ogóle) posiada do danego lokum. Ustawodawcy w art. 187 ustawy o SW wyraźnie chodziło o posiadanie będące równoznaczne z własnością lub współwłasnością oraz spółdzielczą własnością i lokatorskim prawem do lokalu.

5. Posiadanie przez funkcjonariusza (lub jego małżonka) w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, odpowiadających co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej, stanowi przesłankę do odmowy przydziału lokalu mieszkalnego.

6. Pojęcie „zbycie lokalu” nie zostało zdefiniowane w polskim systemie prawa. Jego znaczenie można jednak wywieść z licznego i utrwalonego orzecznictwa, gdzie przyjęto, że oznacza ono sprzedaż bądź inną czynność cywilnoprawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.
Odpowiedz
Wojskowi dostaną rekordowe podwyżki. Zyskają po 656 zł!
I jak tu się nie wnerwić ? Niby niema pieniędzy . Mam nadzieje że związki nie popuszczą i będą Walczyć o każdy grosz.
Odpowiedz
Cześć, jestem już jakiś czas w służbie od roku jestem po podoficerce i moja przygodą z SW się powoli kończy prawie 4 lata za mną a 28 jeszcze przede mną, bez szans . Jest ktoś wstanie powiedzieć mi ile będę musiał zwrócić pieniędzy za to szkolenie tzn. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania? Wiem, ze te informacje powinny mi udzielić kadry ale nie mogę się w żaden sposób tego doprosić. próbowałem u innych osób ale wszyscy odsyłają mnie do kadr, a tam tylko wymówki, taki urok tej służby cały czas pod górkę. będę bardzo wdzięczny za każdą informacje.

Powodzenia wszystkim w walce o lepsze jutro.
Odpowiedz
      Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na kwestię dotyczącą ustawowo wolnego czasu po zakończonej służbie. Dokładnie rzecz ujmując chodzi o zapis z ustawy o Służbie Więziennej art. 136. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć funkcjonariusza do pozostawania w gotowości do pełnienia służby na telefoniczne wezwanie, zwanego dalej „dyżurem telefonicznym”, przy czym dyżur ten nie może naruszać prawa funkcjonariusza do odpoczynku, o którym mowa w art. 127 ( 1. Funkcjonariuszowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem ust. 3.  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 1) kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców; 2) przypadków konieczności wprowadzenia wzmocnionego systemu ochrony, sił wsparcia, odwodu oraz prowadzenia działań związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym lub likwidacją ich skutków. 3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 funkcjonariuszowi przysługuje równoważny okres odpoczynku, którego należy udzielić bezpośrednio po pełnieniu służby powodującym naruszenie okresu odpoczynku ) i 128.
      Sytuacja dotyczy pełnienia służby przez funkcjonariusza na stanowisku dwuzmiennym od godziny 8:00 do godziny 20:00, gdzie następnego dnia funkcjonariusz ten na podstawie rozkazu dziennego dyrektora zostaje wyznaczony do pozostawania w gotowości do pełnienia służby na telefoniczne wezwanie od godziny 6:30 do godziny 18:30. I tu zaczyna się matematyka, jakiegokolwiek wzoru by nie użyć, wynik nieprzerwanego odpoczynku uzyskujemy następujący: 10 godzin 30 min.
       Dlatego pytam: Gdzie tutaj jest luka, której nie dostrzegam, bądź na bazie jakich kruczków prawnych działa dyrektor jednostki?
Odpowiedz
(06-09-2018, 15:57 )rybak napisał(a): Ponawiam pytanie.Dzien dobry.mam pytanie odnośnie pomocy finansowej na zakup mieszkania/domu. Moj mąż wynajmuje od Skarbu Państwa lokal mieszkalny.Jest umowa najmu na mojego męża.lokal mieszkalny jest położony w miejscowości w której pełnię służbę. W najbliższych latach będzie możliwość kupienia tego lokalu mieszkalnego.czy w związku z powyższym będzie udzielona pomoc finansową na zakup lokalu ? Proszę o udzielenie wszelkich przydatnych odpowiedzi/informacji
Poczesci mają rację umowa najmu jest tytułem prawnym i dyskwalifikuje Cię np w przypadku chęci skorzystania np z równoważnika z tytułu braku mieszkania, niekoniecznie z pomocy finansowej. W związku z tym iż przepisy regulujące otrzymanie pomocy finansowej są różnie interpretowane, w różnych jednostkach radził bym porozmawiać również z radca prawnym w waszej jednostce. Radca opiniuje wszystkie decyzje (przynajmniej u mnie w jednostce) i po rozmowie z nim będziesz tak naprawdę wiedzieć jakiej odpowiedzi po złożeniu wniosku się spodziewać. Na twoim miejscu gdyby rozmowy z funkcjonariuszem od mieszkaniówki i radca prawny z jakichś względów były trudne, postarałbym się o umowę przedwstępną potwierdzona notarialnie. Mając taki akt będziesz mogła złożyć wniosek, a nawet otrzymać pomoc pozostawiając sobie furtkę na ewentualne jego wycofanie. Gdy otrzymasz odpowiedź negatywna zdecydujesz czy iść do sądu, czy szukać innego rozwiązania.
Odpowiedz
(09-09-2018, 20:11 )Zoodiak83 napisał(a): Protest zbiorowy funkcjonariuszy w ZK Goleniów
Funkcjonariusze protestują przeciwko, ich zdaniem, błędnej interpretacji przepisów przyjętych przez przełożonych w ZK Goleniowie odnośnie dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z potrąceń L4. Kilkudziesięciu f-szy działu ochrony złożyło indywidualne raporty o wystawienie zaświadczenia obejmującego: ilość wypracowanych nadgodzin, ilość zastępstw za chore osoby, kwotę otrzymanych nagród uznaniowych za zastępstwa – wszystko od 2014r. Podobno szykują pozew zbiorowy i potrzebują dokumentów.
Funkcjonariusze podnoszą, że praktycznie nie otrzymują pieniędzy za zastępowanie chorych kolegów (których faktycznie zastępują), a pieniądze pochodzące ze zwolnień zasilają wspólny fundusz z którego korzystają przeważnie funkcjonariusze „biurowi”, dla których nagrody uznaniowe z funduszu są wyższe.
Biorąc pod uwagę, że średnio w ciągu dnia 20(kiedyś było ponad 30) funkcjonariuszy działu ochrony przebywa na „L4” (niektórzy przebywają na zwolnieniach „rocznych”),zastanawiające jest, co się dzieje z pieniędzmi z potrąceń? Kto zastępuje chorych na zmianie? Kto czerpie korzyści?
Protest trwa. Przełożeni szukają winnych - rozpoczęły się przesłuchania. Kadry liczą, finanse liczą, terminy administracyjne biegną. Bardzo nieciekawa sytuacja.

W ZK Gorzów Wlkp jest podobna sytuacja z tym że przez pierwsze służby dostajesz kase za zastępstwo po czym nagle ta osoba znika z listy (lista osób bedących na l4) mimo że osoba jest jeszcze na tym l4.

Przykład:
W mojej zmianie jest Pan X na L4, w miesiącu lipcu zastępowałem go przez 4 służby kasę dostałem. Pan X jest nadal na zwolnieniu a nikt juz go nie zastępuje z naszej zmiany ani pozostałych zmian, wiec gdzie idą te pieniądze?
Odpowiedz
Wojskowi dostaną rekordowe podwyżki. Zyskają po 656 zł

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-k...wyzki.html
Odpowiedz
W zasadzie to CIEKAWA sytuacja, jednocześnie bardzo dobra i pozytywna inicjatywa. Zastanawiające jest, co asy z tym pozwem zbiorowym zrobią, bo to już nie są żarty. Wszyscy doskonale wiemy, że na płaszczyźnie służbowej pojedyncza skarga zostałaby zbagatelizowana, a osoby winne (na wysokich stanowiskach) nie poniosłyby konsekwencji adekwatnych do wykroczenia. Mam nadzieję Kolego, że będziesz informował jak ta sytuacja się rozwinie i zakończy.
W takich sytuacjach nasuwa się pytanie: czy przypadkiem nie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, a mianowicie defraudacja państwowych pieniędzy ??
Odpowiedz
(09-09-2018, 20:11 )Zoodiak83 napisał(a): Protest zbiorowy funkcjonariuszy w ZK Goleniów
Funkcjonariusze protestują przeciwko, ich zdaniem, błędnej interpretacji przepisów przyjętych przez przełożonych w ZK Goleniowie odnośnie dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z potrąceń L4. Kilkudziesięciu f-szy działu ochrony złożyło indywidualne raporty o wystawienie zaświadczenia obejmującego: ilość wypracowanych nadgodzin, ilość zastępstw za chore osoby, kwotę otrzymanych nagród uznaniowych za zastępstwa – wszystko od 2014r. Podobno szykują pozew zbiorowy i potrzebują dokumentów.
Funkcjonariusze podnoszą, że praktycznie nie otrzymują pieniędzy za zastępowanie chorych kolegów (których faktycznie zastępują), a pieniądze pochodzące ze zwolnień zasilają wspólny fundusz z którego korzystają przeważnie funkcjonariusze „biurowi”, dla których nagrody uznaniowe z funduszu są wyższe.
Biorąc pod uwagę, że średnio w ciągu dnia 20(kiedyś było ponad 30) funkcjonariuszy działu ochrony przebywa na „L4” (niektórzy przebywają na zwolnieniach „rocznych”),zastanawiające jest, co się dzieje z pieniędzmi z potrąceń? Kto zastępuje chorych na zmianie? Kto czerpie korzyści?
Protest trwa. Przełożeni szukają winnych - rozpoczęły się przesłuchania. Kadry liczą, finanse liczą, terminy administracyjne biegną. Bardzo nieciekawa sytuacja.
Odpowiedz
(10-09-2018, 19:48 )cyb3r napisał(a):
(09-09-2018, 20:11 )Zoodiak83 napisał(a): Protest zbiorowy funkcjonariuszy w ZK Goleniów
Funkcjonariusze protestują przeciwko, ich zdaniem, błędnej interpretacji przepisów przyjętych przez przełożonych w ZK Goleniowie odnośnie dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z potrąceń L4. Kilkudziesięciu f-szy działu ochrony złożyło indywidualne raporty o wystawienie zaświadczenia obejmującego: ilość wypracowanych nadgodzin, ilość zastępstw za chore osoby, kwotę otrzymanych nagród uznaniowych za zastępstwa – wszystko od 2014r. Podobno szykują pozew zbiorowy i potrzebują dokumentów.
Funkcjonariusze podnoszą, że praktycznie nie otrzymują pieniędzy za zastępowanie chorych kolegów (których faktycznie zastępują), a pieniądze pochodzące ze zwolnień zasilają wspólny fundusz z którego korzystają przeważnie funkcjonariusze „biurowi”, dla których nagrody uznaniowe z funduszu są wyższe.
Biorąc pod uwagę, że średnio w ciągu dnia 20(kiedyś było ponad 30) funkcjonariuszy działu ochrony przebywa na „L4” (niektórzy przebywają na zwolnieniach „rocznych”),zastanawiające jest, co się dzieje z pieniędzmi z potrąceń? Kto zastępuje chorych na zmianie? Kto czerpie korzyści?
Protest trwa. Przełożeni szukają winnych - rozpoczęły się przesłuchania. Kadry liczą, finanse liczą, terminy administracyjne biegną. Bardzo nieciekawa sytuacja.

życzę powodzenia funkcjonariuszom walczącym o swoje
Odpowiedz
(06-09-2018, 15:57 )rybak napisał(a): Ponawiam pytanie.Dzien dobry.mam pytanie odnośnie pomocy finansowej na zakup mieszkania/domu. Moj mąż wynajmuje od Skarbu Państwa lokal mieszkalny.Jest umowa najmu na mojego męża.lokal mieszkalny jest położony w miejscowości w której pełnię służbę. W najbliższych latach będzie możliwość kupienia tego lokalu mieszkalnego.czy w związku z powyższym będzie udzielona pomoc finansową na zakup lokalu ? Proszę o udzielenie wszelkich przydatnych odpowiedzi/informacji

Mi odmówili, ponieważ zdaniem mieszkaniówki umowa najmu to tytuł własności.....(totalna bzdura). Specjalista z CZ ( przy okazji kontroli) stwierdził , że się należy.
Odpowiedz
(06-09-2018, 15:57 )rybak napisał(a): Ponawiam pytanie.Dzien dobry.mam pytanie odnośnie pomocy finansowej na zakup mieszkania/domu. Moj mąż wynajmuje od Skarbu Państwa lokal mieszkalny.Jest umowa najmu na mojego męża.lokal mieszkalny jest położony w miejscowości w której pełnię służbę. W najbliższych latach będzie możliwość kupienia tego lokalu mieszkalnego.czy w związku z powyższym będzie udzielona pomoc finansową na zakup lokalu ? Proszę o udzielenie wszelkich przydatnych odpowiedzi/informacji

Jeżeli nie jesteście właścicielami żadnego domu ani mieszkania to dlaczego miałoby nie być możliwości
Odpowiedz
(09-09-2018, 20:11 )Zoodiak83 napisał(a): Protest zbiorowy funkcjonariuszy w ZK Goleniów
Funkcjonariusze protestują przeciwko, ich zdaniem, błędnej interpretacji przepisów przyjętych przez przełożonych w ZK Goleniowie odnośnie dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z potrąceń L4. Kilkudziesięciu f-szy działu ochrony złożyło indywidualne raporty o wystawienie zaświadczenia obejmującego: ilość wypracowanych nadgodzin, ilość zastępstw za chore osoby, kwotę otrzymanych nagród uznaniowych za zastępstwa – wszystko od 2014r. Podobno szykują pozew zbiorowy i potrzebują dokumentów.
Funkcjonariusze podnoszą, że praktycznie nie otrzymują pieniędzy za zastępowanie chorych kolegów (których faktycznie zastępują), a pieniądze pochodzące ze zwolnień zasilają wspólny fundusz z którego korzystają przeważnie funkcjonariusze „biurowi”, dla których nagrody uznaniowe z funduszu są wyższe.
Biorąc pod uwagę, że średnio w ciągu dnia 20(kiedyś było ponad 30) funkcjonariuszy działu ochrony przebywa na „L4” (niektórzy przebywają na zwolnieniach „rocznych”),zastanawiające jest, co się dzieje z pieniędzmi z potrąceń? Kto zastępuje chorych na zmianie? Kto czerpie korzyści?
Protest trwa. Przełożeni szukają winnych - rozpoczęły się przesłuchania. Kadry liczą, finanse liczą, terminy administracyjne biegną. Bardzo nieciekawa sytuacja.

życzę powodzenia funkcjonariuszom walczącym o swoje
Odpowiedz
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Koleżanki i Koledzy chciałbym poruszyć pewien temat ,być może w Waszych jednostkach jest tak samo...Funkcjonariusze w jednostce typu zamkniętego mający stanowiska dowódców zmian w związku z reorganizacją tej jednostki i utworzeniem w jej miejscu oddziału zewnętrznego, otrzymali decyzję o obniżeniu stanowisk na zastępców dowódców zmian.Jak będzie przy ewentualnych podwyżkach???Wiadomo - w plecy.Dziwne,że ktoś na to pozwala.Wymaga się od nas decyzyjności w wielu sprawach,odpowiadamy za bezpieczeństwo jednostki,używanie ŚPB, konwoje....i wiele ,wiele innych ważnych spraw...kto odpowiada za jednostkę???.Zabrano nam stanowiska na które pracowaliśmy wiele lat.Co mamy w zamian???Dodatki po 600 zł(przypominam że dzisiaj kpr. w służbie stałej ma 400) i kilkuset osadzonych z podgrupą P-1.Brawo!!!Niech żyje reforma Służby Więziennej!!!
Odpowiedz
Protest zbiorowy funkcjonariuszy w ZK Goleniów
Funkcjonariusze protestują przeciwko, ich zdaniem, błędnej interpretacji przepisów przyjętych przez przełożonych w ZK Goleniowie odnośnie dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z potrąceń L4. Kilkudziesięciu f-szy działu ochrony złożyło indywidualne raporty o wystawienie zaświadczenia obejmującego: ilość wypracowanych nadgodzin, ilość zastępstw za chore osoby, kwotę otrzymanych nagród uznaniowych za zastępstwa – wszystko od 2014r. Podobno szykują pozew zbiorowy i potrzebują dokumentów.
Funkcjonariusze podnoszą, że praktycznie nie otrzymują pieniędzy za zastępowanie chorych kolegów (których faktycznie zastępują), a pieniądze pochodzące ze zwolnień zasilają wspólny fundusz z którego korzystają przeważnie funkcjonariusze „biurowi”, dla których nagrody uznaniowe z funduszu są wyższe.
Biorąc pod uwagę, że średnio w ciągu dnia 20(kiedyś było ponad 30) funkcjonariuszy działu ochrony przebywa na „L4” (niektórzy przebywają na zwolnieniach „rocznych”),zastanawiające jest, co się dzieje z pieniędzmi z potrąceń? Kto zastępuje chorych na zmianie? Kto czerpie korzyści?
Protest trwa. Przełożeni szukają winnych - rozpoczęły się przesłuchania. Kadry liczą, finanse liczą, terminy administracyjne biegną. Bardzo nieciekawa sytuacja.
Odpowiedz
Gazeta Wyborcza: Jakie podwyżki czekają mundurowych w przyszłym roku?
A o nas cisza :/
http://nszzp.pl/przeglad-prasy/gazeta-wy...zlym-roku/
Odpowiedz
Witajcie,
Odniosę się do naszego protestu.
Dużo jest takich osób wśród nowoprzyjętych, którzy liczą, że jednak coś się zmieni w sprawie tych niedorzecznych 25 lat do emerytury. Zrozumiałe że w związkach są funkcjonariusze na starych zasadach... Wy za parę lat odejdziecie, a przecież sami wiecie że niewielu wytrzymuje tu nawet 15-20 lat, to jakim cudem WSZYSCY mają wytrzymać 25?
Stąd moje pytanie: dlaczego jako pierwszy postulat odpuściliście walczenie o przywrócenie starego systemu dla wieku emerytalnego?
Wywalczcie chociaż obniżkę 5 lat. Przecież obecna forma przy wszechstronnej nagonce na funkcjonariusza jest NIEREALNA do zrealizowania!
Odpowiedz
(03-09-2018, 6:34 )EMKA napisał(a):
(27-08-2018, 7:20 )awj1 napisał(a):
(23-08-2018, 20:34 )EMKA napisał(a):
(20-08-2018, 5:50 )zzz napisał(a): Czy będą jakieś wytyczne jak ma wyglądać nasz protest włoski? Czy np wszystkim osadzonym rano do pracy robić osobista żeby wyszli godzinę później,  tak samo na procesy i wogole może robić osobista przy każdym wyjściu z celi. Chyba że mają jakieś inne pomysły, chyba że my jesteśmy tylko na doczepke i innymi służbami chcemy się wysluzyc

Jestem ZA !!! Gdyby w Areszcie Śledczym w Elblągu i, jak sądzę, w większości pudłach w Polsce zaczęło by się skrupulatnie stosować przepisy regulujące pracę w jednostkach penitencjarnych, w tym kontrole osobiste osadzonych, to by tam na górze obudzili by się z letargu a przy okazji co niektórzy nasi przełożeni spojrzeli by na naszą służbę nie z perspektywy Dyrektora czy Kierownika przez różowe okulary, tylko by w końcu zaczęli raportować wyżej prawdziwy rzeczywisty stan faktyczny sytuacji w podległych im jednostkach.

Nasz protest to farsa nadająca się do kabaretu. Nie mamy żadnych realnych instrumentów do przeprowadzenia protestu. Na flagi nawet nikt nie spogląda. Skrupulatne stosowanie przepisów to twój kierownik wobec ciebie będzie stosował aby przywrócić cię do pionu. No bo co 2h będziesz robił szczegół i w tym czasie wstrzymasz ruch na oddziale, opieszale będziesz wydawał na spacery, basen czy do pracy to zaraz twoi koledzy z innych działów będą źli że muszą tle czekać a ty nie zrealizujesz podstawowych praw osadzonych. Kolejny przykład - z opóźnieniem wydasz na sprawę? Bo co długo go kontrolowałeś? A jak nie potrafisz zrobić obowiązków na czas to kierownik powie ci że nie na dajesz się na oddziałowego i nawet pojedzie ci z nagrody. Nie z 13 tylko z jakieś innej bo to uznaniowa nagroda. Przestańcie się łudzić że mamy jakikolwiek wpływ na protest. Wszystkie argumenty są po stronie naszych zwierzchników. Jedyne co to L4 na każdej zmianie bo na administrację nie ma co liczyć bo jak wiadomo to są ludzie z przypadku i nie będą się narażać dyrektorowi.

Z takimi jak Ty nie da się wdrożyć żadnego protestu. Mam nadzieję że jesteś w mniejszości, bo jeżeli każdy funkcjonariusz myślałby Twoimi kategoriami to faktycznie nie ma szans na protest. Najprawdopodobniej piszesz to z perspektywy swojej jednostki. Myślę że w innych jednostkach jest WIĘKSZA DETERMINACJA. A Ty, jak masz być takim pesymistycznym łamistrajkiem, to zamilknij przynajmniej na czas protestu. Jak coś wywalczymy to najwyżej też z tego skorzystasz. Twoim wkładem w protest będzie Twoje milczenie.

Proszę napisz w jaki sposób ty protestujesz? Nie pisz mi o flagach czy popieraniu protestu. Jaki jest Twój wymierny wkład?
Odpowiedz
(03-09-2018, 22:04 )gizmo napisał(a): Witam,

chciałem się dowiedzieć czy podwyżka która ma być w 2019 roku zgodnie z ustawą o modernizacji SW jest już zatwierdzona to znaczy będzie wypłacona w styczniu 2019 r czy tak jak  zazwyczaj w czerwcu z wyrównaniem .... Dzieki

Co znaczy zatwierdzona? Uposażenia wzrosną jeśli będą wydane stosowne rozporządzenia tj. Minister Sprawiedliwości wydaje rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego a Rada Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej.
Odpowiedz
Witam,

chciałem się dowiedzieć czy podwyżka która ma być w 2019 roku zgodnie z ustawą o modernizacji SW jest już zatwierdzona to znaczy będzie wypłacona w styczniu 2019 r czy tak jak zazwyczaj w czerwcu z wyrównaniem .... Dzieki
Odpowiedz
(27-08-2018, 7:20 )awj1 napisał(a):
(23-08-2018, 20:34 )EMKA napisał(a):
(20-08-2018, 5:50 )zzz napisał(a): Czy będą jakieś wytyczne jak ma wyglądać nasz protest włoski? Czy np wszystkim osadzonym rano do pracy robić osobista żeby wyszli godzinę później,  tak samo na procesy i wogole może robić osobista przy każdym wyjściu z celi. Chyba że mają jakieś inne pomysły, chyba że my jesteśmy tylko na doczepke i innymi służbami chcemy się wysluzyc

Jestem ZA !!! Gdyby w Areszcie Śledczym w Elblągu i, jak sądzę, w większości pudłach w Polsce zaczęło by się skrupulatnie stosować przepisy regulujące pracę w jednostkach penitencjarnych, w tym kontrole osobiste osadzonych, to by tam na górze obudzili by się z letargu a przy okazji co niektórzy nasi przełożeni spojrzeli by na naszą służbę nie z perspektywy Dyrektora czy Kierownika przez różowe okulary, tylko by w końcu zaczęli raportować wyżej prawdziwy rzeczywisty stan faktyczny sytuacji w podległych im jednostkach.

Nasz protest to farsa nadająca się do kabaretu. Nie mamy żadnych realnych instrumentów do przeprowadzenia protestu. Na flagi nawet nikt nie spogląda. Skrupulatne stosowanie przepisów to twój kierownik wobec ciebie będzie stosował aby przywrócić cię do pionu. No bo co 2h będziesz robił szczegół i w tym czasie wstrzymasz ruch na oddziale, opieszale będziesz wydawał na spacery, basen czy do pracy to zaraz twoi koledzy z innych działów będą źli że muszą tle czekać a ty nie zrealizujesz podstawowych praw osadzonych. Kolejny przykład - z opóźnieniem wydasz na sprawę? Bo co długo go kontrolowałeś? A jak nie potrafisz zrobić obowiązków na czas to kierownik powie ci że nie na dajesz się na oddziałowego i nawet pojedzie ci z nagrody. Nie z 13 tylko z jakieś innej bo to uznaniowa nagroda. Przestańcie się łudzić że mamy jakikolwiek wpływ na protest. Wszystkie argumenty są po stronie naszych zwierzchników. Jedyne co to L4 na każdej zmianie bo na administrację nie ma co liczyć bo jak wiadomo to są ludzie z przypadku i nie będą się narażać dyrektorowi.

Z takimi jak Ty nie da się wdrożyć żadnego protestu. Mam nadzieję że jesteś w mniejszości, bo jeżeli każdy funkcjonariusz myślałby Twoimi kategoriami to faktycznie nie ma szans na protest. Najprawdopodobniej piszesz to z perspektywy swojej jednostki. Myślę że w innych jednostkach jest WIĘKSZA DETERMINACJA. A Ty, jak masz być takim pesymistycznym łamistrajkiem, to zamilknij przynajmniej na czas protestu. Jak coś wywalczymy to najwyżej też z tego skorzystasz. Twoim wkładem w protest będzie Twoje milczenie.
Odpowiedz
(01-09-2018, 8:52 )kelner napisał(a): Witam, Policjanci już odłożyli telefony prywatne, może teraz czas na nas ?

No i to jest pomysł.
Odpowiedz
Z takimi jak Ty nie da się wdrożyć żadnego protestu. Mam nadzieję że jesteś w mniejszości, bo jeżeli każdy funkcjonariusz myślałby Twoimi kategoriami to faktycznie nie ma szans na protest. Najprawdopodobniej piszesz to z perspektywy swojej jednostki. Myślę że w innych jednostkach jest WIĘKSZA DETERMINACJA. A Ty, jak masz być takim pesymistycznym łamistrajkiem, to zamilknij przynajmniej na czas protestu. Jak coś wywalczymy to najwyżej też z tego skorzystasz. Twoim wkładem w protest będzie Twoje milczenie.
Odpowiedz
(29-08-2018, 16:15 )zzz napisał(a): Kwestia nadgodzin ma być rozwiązana – jak przekonuje resort – przez modernizację systemów ochrony, co ma pozwolić na ograniczenie liczby stanowisk ochronnych i przesunięcie etatów, a także – jak to ujął resort – „właściwe zadaniowanie funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach, a tym samym optymalizację zatrudnienia”.

Oczywiście ograniczenie stanowisk ochronnych wogole nie wpłynie na bezpieczeństwo a w nocy kto do szpitala pojedzie? Jak zawsze obudzimy się już po fakcie

Najzabawniejsze jest to że w Ministerstwie w to wierzą. Idą naprawdę ciekawe czasy. Może niech będzie więcej wakatów. Dramat
Odpowiedz
Witam, Policjanci już odłożyli telefony prywatne, może teraz czas na nas ?
Odpowiedz
Moim zdaniem nasz protest to jedna wielka żenada. Protest ten ,nie jest dla nikogo obciążający.Nikt nie ponosi żadnych konsekwencji. Bo flaga na budynku nic nie znaczy. A strajk włoski w naszej formacji jest nie możliwy choćby dlatego że wszystko ustawowo musi być zrealizowane czy to łaźnia czy spacer czy telefon. Jak tego nie zrobimy to na nocce będą kończyć. Proszę sobie zobaczyć jak kilka lat temu wyglądał protest mundurowych we Francji. Więzienia zamknięte wejść mogła tylko żywność i funkcjonariusze żadnych prawników i odwiedzin. A przed jednostką palone opony żeby wszyscy widzieli że jest strajk a nie jakieś flagi które społeczeństwo ma gdzieś. Jestem na nowych zasadach i wizja 30 lat w takim psychiatryku gdzie mam 400 nadgodzin i wszystkie święta pracuje . W 2017 byłem we Wigilie na dniówce , w Boże narodzenie na nocce i Drugi dzień świąt na nocce. Sylwester oczywiście też bo po co z rodziną . Mam już gdzieś tę służbę nasz strajk tylko uświadamia mi że nic się nie zmieni. Poszliście na rozmowę z premierem i pocałowaliście klamkę. Moim zdaniem trzeba złamać ustawę i zrobić bunt złodzieje mogą to my też możemy. Tylko do tego potrzeba jaj.
Odpowiedz
Kwestia nadgodzin ma być rozwiązana – jak przekonuje resort – przez modernizację systemów ochrony, co ma pozwolić na ograniczenie liczby stanowisk ochronnych i przesunięcie etatów, a także – jak to ujął resort – „właściwe zadaniowanie funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach, a tym samym optymalizację zatrudnienia”.

Oczywiście ograniczenie stanowisk ochronnych wogole nie wpłynie na bezpieczeństwo a w nocy kto do szpitala pojedzie? Jak zawsze obudzimy się już po fakcie
Odpowiedz
Niskie płace i wzrost nadgodzin. Służba Więzienna traci cierpliwość i rozpoczyna strajk włoski

BRAWO Smile

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-k...ennej.html
Odpowiedz
(13-02-2018, 10:30 )olee napisał(a):
(11-02-2018, 13:21 )Fred napisał(a): A wiadomo coś o nowy umundurowaniu?Pozdrawiam

Mundury będą wydawane etapami prawdopodobnie od kwietnia.
Odpowiedz
Premier nie spotkał się z mundurowymi. Będzie zaostrzenie protestu


https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-p...ign=chrome
Odpowiedz
(24-08-2018, 19:42 )greg0026 napisał(a):
(20-08-2018, 5:50 )zzz napisał(a): Czy będą jakieś wytyczne jak ma wyglądać nasz protest włoski? Czy np wszystkim osadzonym rano do pracy robić osobista żeby wyszli godzinę później,  tak samo na procesy i wogole może robić osobista przy każdym wyjściu z celi. Chyba że mają jakieś inne pomysły, chyba że my jesteśmy tylko na doczepke i innymi służbami chcemy się wysluzyc

Niestety, ale tak to właśnie wygląda. Oflagowanie obiektów i samochodów to raczej udział symboliczny.
Myślę że nadszedł czas na bardziej radykalne metody protestu - nie robiąc nic, godzimy się na obecny stan rzeczy i  powolny upadek całej formacji.
Przy okazji należało by również uzmysłowić  pewnym ludziom w stolicy, że  osadzeni obywają KARĘ pozbawienia wolności, KARĘ-  bo to z czym teraz mamy do czynienia, dawno przestało  być zabawne. Nie ma się co dziwić że młodzi funkcjonariusze odchodzą ze służby tak szybko, bo kto o zdrowych zmysłach będzie się godził na odgrywanie roli służącego osadzonych , za 2300zł netto. 
Przepraszam że piszę dosadnie, ale tak to widzę i czuję - pewnie większość z was również. 
pozdrawiam.

Lepiej porzucić wszelką nadzieję. Ja tak zrobiłem i naprawdę pracuje się lepiej. Wiem, że długo tu już nie zagoszczę. Z obecnymi decydentami ta slużba stanęła nad przepaścią a za chwilę zrobi wielki krok naprzód. Wówczas lepiej być juz daleko stąd.
Odpowiedz
(23-08-2018, 8:11 )StrasznyKapral napisał(a): Czy coś wiadomo czy we wrześniu będzie podwyżka? Bo kiedyś na zebraniu ktoś wspominał że we wrześniu ma się zmienić ustawa o SW i ma być lekka podwyżka.

48 zł ?
Odpowiedz
(23-08-2018, 20:34 )EMKA napisał(a):
(20-08-2018, 5:50 )zzz napisał(a): Czy będą jakieś wytyczne jak ma wyglądać nasz protest włoski? Czy np wszystkim osadzonym rano do pracy robić osobista żeby wyszli godzinę później,  tak samo na procesy i wogole może robić osobista przy każdym wyjściu z celi. Chyba że mają jakieś inne pomysły, chyba że my jesteśmy tylko na doczepke i innymi służbami chcemy się wysluzyc

Jestem ZA !!! Gdyby w Areszcie Śledczym w Elblągu i, jak sądzę, w większości pudłach w Polsce zaczęło by się skrupulatnie stosować przepisy regulujące pracę w jednostkach penitencjarnych, w tym kontrole osobiste osadzonych, to by tam na górze obudzili by się z letargu a przy okazji co niektórzy nasi przełożeni spojrzeli by na naszą służbę nie z perspektywy Dyrektora czy Kierownika przez różowe okulary, tylko by w końcu zaczęli raportować wyżej prawdziwy rzeczywisty stan faktyczny sytuacji w podległych im jednostkach.

Nasz protest to farsa nadająca się do kabaretu. Nie mamy żadnych realnych instrumentów do przeprowadzenia protestu. Na flagi nawet nikt nie spogląda. Skrupulatne stosowanie przepisów to twój kierownik wobec ciebie będzie stosował aby przywrócić cię do pionu. No bo co 2h będziesz robił szczegół i w tym czasie wstrzymasz ruch na oddziale, opieszale będziesz wydawał na spacery, basen czy do pracy to zaraz twoi koledzy z innych działów będą źli że muszą tle czekać a ty nie zrealizujesz podstawowych praw osadzonych. Kolejny przykład - z opóźnieniem wydasz na sprawę? Bo co długo go kontrolowałeś? A jak nie potrafisz zrobić obowiązków na czas to kierownik powie ci że nie na dajesz się na oddziałowego i nawet pojedzie ci z nagrody. Nie z 13 tylko z jakieś innej bo to uznaniowa nagroda. Przestańcie się łudzić że mamy jakikolwiek wpływ na protest. Wszystkie argumenty są po stronie naszych zwierzchników. Jedyne co to L4 na każdej zmianie bo na administrację nie ma co liczyć bo jak wiadomo to są ludzie z przypadku i nie będą się narażać dyrektorowi.
Odpowiedz
(23-05-2018, 20:24 )carolina napisał(a):
(18-05-2018, 14:10 )Fuszka napisał(a): Kobiety w ciąży na L-4! 
Nam nie przysługują w okresie zwolnienia przyznane dodatki choc mamy płatne 100% L-4. Związki twierdza, ze dodatki należą sie f-szom w sluzbie czynnej. Czy ja jestem emerytka? Będę pozbawiona dodatkow do dnia porodu! Czy ktos pomyślał o nas negocjujac warunki przyznania dodatków? Ktora kobieta czuje sie jeszcze pokrzywdzona?! Undecided

Ja jestem w takiej samej sytuacji. Tyle, że myślę "ta kara" czeka nas nie do dnia porodu ale do momentu powrotu do pracy po macierzyńskim. Szkoda, że tak nas  ukarano za chorobę w ciąży.
Odpowiedz
Cytat:z dwa tygodnie temu w jakimś wywiadzie jakiś mądry kapitan lub major w wywiadzie z telewizją wspominał o dłuższych kontrolach osadzonych. Jak dla mnie to beznadziejny pomysł bo sami sobie dokładamy pracy. Takie czynności wg. mnie powinny być kierowane wobec interesantów, osób ubiegających się o wizytę etc. ogólnie osób " z zewnątrz" A tak jak na razie gdzieś tam wisi jakaś flaga związków, gdzieś naklejony jest jakiś plakat i ani sami funkcjonariusze, ani osoby z zewnątrz nie wiedzą o co chodzi.

Powiem Ci ze jakbyś puścił do pracy gości godzinę później to każdy przełożony by dostał sraczki,  I pieniądze by się od razu znalazły,  tylko że oni ci dadzą rozkaz puszczać o czasie i tyle, o to chodzi żeby przełożeni byli razem z nami w tym proteście i nie karali czy coś,  to już rola związków a nie machanie szabelka i klepanie po plecach, pozdro
Odpowiedz
(20-08-2018, 5:50 )zzz napisał(a): Czy będą jakieś wytyczne jak ma wyglądać nasz protest włoski? Czy np wszystkim osadzonym rano do pracy robić osobista żeby wyszli godzinę później,  tak samo na procesy i wogole może robić osobista przy każdym wyjściu z celi. Chyba że mają jakieś inne pomysły, chyba że my jesteśmy tylko na doczepke i innymi służbami chcemy się wysluzyc

Niestety, ale tak to właśnie wygląda. Oflagowanie obiektów i samochodów to raczej udział symboliczny.
Myślę że nadszedł czas na bardziej radykalne metody protestu - nie robiąc nic, godzimy się na obecny stan rzeczy i  powolny upadek całej formacji.
Przy okazji należało by również uzmysłowić  pewnym ludziom w stolicy, że  osadzeni obywają KARĘ pozbawienia wolności, KARĘ-  bo to z czym teraz mamy do czynienia, dawno przestało  być zabawne. Nie ma się co dziwić że młodzi funkcjonariusze odchodzą ze służby tak szybko, bo kto o zdrowych zmysłach będzie się godził na odgrywanie roli służącego osadzonych , za 2300zł netto. 
Przepraszam że piszę dosadnie, ale tak to widzę i czuję - pewnie większość z was również. 
pozdrawiam.
Odpowiedz
(20-08-2018, 5:50 )zzz napisał(a): Czy będą jakieś wytyczne jak ma wyglądać nasz protest włoski? Czy np wszystkim osadzonym rano do pracy robić osobista żeby wyszli godzinę później,  tak samo na procesy i wogole może robić osobista przy każdym wyjściu z celi. Chyba że mają jakieś inne pomysły, chyba że my jesteśmy tylko na doczepke i innymi służbami chcemy się wysluzyc

Jestem ZA !!! Gdyby w Areszcie Śledczym w Elblągu i, jak sądzę, w większości pudłach w Polsce zaczęło by się skrupulatnie stosować przepisy regulujące pracę w jednostkach penitencjarnych, w tym kontrole osobiste osadzonych, to by tam na górze obudzili by się z letargu a przy okazji co niektórzy nasi przełożeni spojrzeli by na naszą służbę nie z perspektywy Dyrektora czy Kierownika przez różowe okulary, tylko by w końcu zaczęli raportować wyżej prawdziwy rzeczywisty stan faktyczny sytuacji w podległych im jednostkach.
Odpowiedz
(20-08-2018, 5:50 )zzz napisał(a): Czy będą jakieś wytyczne jak ma wyglądać nasz protest włoski? Czy np wszystkim osadzonym rano do pracy robić osobista żeby wyszli godzinę później,  tak samo na procesy i wogole może robić osobista przy każdym wyjściu z celi. Chyba że mają jakieś inne pomysły, chyba że my jesteśmy tylko na doczepke i innymi służbami chcemy się wysluzyc

Jestem ZA !!! Gdyby w Areszcie Śledczym w Elblągu i, jak sądzę, w większości pudłach w Polsce zaczęło by się skrupulatnie stosować przepisy regulujące pracę w jednostkach penitencjarnych, w tym kontrole osobiste osadzonych, to by tam na górze obudzili by się z letargu a przy okazji co niektórzy nasi przełożeni spojrzeli by na naszą służbę nie z perspektywy Dyrektora czy Kierownika przez różowe okulary, tylko by w końcu zaczęli raportować wyżej prawdziwy rzeczywisty stan faktyczny sytuacji w podległych im jednostkach.
Odpowiedz
W policji będą podwyżki, ale chętnych i tak brakuje
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgos...,13431137/

Od stycznia policjanci mają dostać średnio ponad 300 zł podwyżki. Ale w kraju i tak brakuje około 6 tysięcy policjantów. Związkowcy mówią, że dla młodych noszenie munduru jest mniej opłacalne niż praca w prywatnych firmach.
Odpowiedz
Czy coś wiadomo czy we wrześniu będzie podwyżka? Bo kiedyś na zebraniu ktoś wspominał że we wrześniu ma się zmienić ustawa o SW i ma być lekka podwyżka.
Odpowiedz
(20-08-2018, 5:50 )zzz napisał(a): Czy będą jakieś wytyczne jak ma wyglądać nasz protest włoski? Czy np wszystkim osadzonym rano do pracy robić osobista żeby wyszli godzinę później,  tak samo na procesy i wogole może robić osobista przy każdym wyjściu z celi. Chyba że mają jakieś inne pomysły, chyba że my jesteśmy tylko na doczepke i innymi służbami chcemy się wysluzyc

z dwa tygodnie temu w jakimś wywiadzie jakiś mądry kapitan lub major w wywiadzie z telewizją wspominał o dłuższych kontrolach osadzonych. Jak dla mnie to beznadziejny pomysł bo sami sobie dokładamy pracy. Takie czynności wg. mnie powinny być kierowane wobec interesantów, osób ubiegających się o wizytę etc. ogólnie osób " z zewnątrz" A tak jak na razie gdzieś tam wisi jakaś flaga związków, gdzieś naklejony jest jakiś plakat i ani sami funkcjonariusze, ani osoby z zewnątrz nie wiedzą o co chodzi.
Odpowiedz
Chodzi mi o pomoc finansową na zakup mieszkania. Mi w Kaliszu mówili wykładowcy, że się nie należy, a mieszkaniowiec twierdził, że się należy. Wcześniej rozmawiałem z mieszkaniowcem z innej jednostki i również twierdził, że się należy. Poszukaj w internecie "Komentarz do rozdziału 18 ustawy o Służbie Więziennej". Tam jest napisane na stronie nr 32:  
"Pojęcie zbycia lokalu nie zostało zdefiniowane w polskim systemie prawa, w tym również ustawie o Służbie Więziennej. Pomimo, iż ustawa nie zawiera legalnej definicji terminu „zbycie lokalu mieszkalnego lub domu”, pojęcie to zostało określone na gruncie doktryny i orzecznictwa sądowego i oznacza sprzedaż, bądź inną czynność cywilnoprawną w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości. Czynnością taką może być również nieodpłatna umowa darowizny lokalu mieszkalnego lub domu. Bez znaczenia dla oceny skutków, które rodzi zbycie lokalu jest to czy zbywcą był funkcjonariusz, czy też jego małżonek. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora BKI CZSW wyrażonym w piśmie nr BKW -2961/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. redakcja tego przepisu wskazuje, że za błędny należy uznać pogląd, zgodnie z którym funkcjonariusz nie ponosi negatywnych skutków, jeżeli do zbycia lokalu doszło przed przyjęciem do służby. Funkcjonariusz utraci prawo do lokalu w przypadku gdy do jego zbycia doszło dopiero w okresie służby stałej." 

Czyli jeśli masz prawo do lokalu, to masz również prawo do pomocy finansowej na jego zakup. Jak mieszkaniowiec się będzie upierał
to pisz raport do dyrektora, Okręgu, CZ, aż do skutku. Pozdrawiam.
Odpowiedz