Pisma Zarządu Głównego NSZZFiPW dot. realizacji Porozumienia z dnia 19 listopada 2018 r.

Poniżej przedstawiamy pisma dotyczące stanu realizacji Porozumienia z dnia 19 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. 1. Pismo Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i … Czytaj dalej Pisma Zarządu Głównego NSZZFiPW dot. realizacji Porozumienia z dnia 19 listopada 2018 r.