Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZFiPW skierowana do Ministra Sprawiedliwości.

Poniżej przedstawiamy pismo wraz z Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa skierowane do Ministra Sprawiedliwości w związku z brakiem realizacji par. 4 ust.2 Porozumienia zawartego w dniu … Czytaj dalej Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZFiPW skierowana do Ministra Sprawiedliwości.