Uchwały Zarządu Głównego dot. regulacji dodatku służbowego oraz podjęcia akcji protestacyjnej

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przedstawia poniżej Uchwały, które zostały podjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZFiPW w dniu 20 maja 2021 roku i przekazane … Czytaj dalej Uchwały Zarządu Głównego dot. regulacji dodatku służbowego oraz podjęcia akcji protestacyjnej