Księga gości NSZZFiPW - Regulamin Księgi Gości Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

To, że podczas dyskusji na forum internetowym jest się anonimowym, nie zwalnia z obowiązku przestrzegania poniższego regulaminu ustanowionego dla jego uczestników. Złamanie tych zasad może skutkować nie tylko jednorazowym odsunięciem od rozmowy, ale i wielomiesięcznym zablokowaniem dostępu do strony. Celem regulaminu nie jest w żaden sposób ograniczanie swobody korzystania z księgi gości ani tym bardziej ograniczanie dostępu do powyższych. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie pozwala na optymalne wykorzystanie korzyści płynących z uczestnictwa w wirtualnych rozmowach.

1. Wpisy w Księdze Gości są prywatnymi opiniami poszczególnych użytkowników.
2. Wpisy w Księdze Gości ukazują się po zmoderowaniu ich przez Administratora.
3. Zarząd Związku i administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi odwiedzających Księgę, poza własnymi wpisami i nie mogą być z tego powodu pociągnięci do odpowiedzialności.
4. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do Księgi Gości zablokować ich adres IP, uniemożliwiając jednocześnie powrót do dyskusji nawet pod innym pseudonimem bez podania przyczyny.
5. Wpisy w Księdze Gości nie powinny naruszać dóbr osobistych innych osób i być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba dodająca wpis potwierdza poprzez jego dodanie, że jest on zgodny ze stanem faktycznym i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ten wpis.
6. Wpisy uznane za naruszające dobre imię Związku i jego członków, czyjąś godność lub obraźliwe nie będą umieszczane w Księdze Gości.

7. Zakazane jest umieszczanie w Księdze Gości i treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej i wyznaniowej, propagujących przemoc, jak również treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
8. Wpisy w Księdze Gości, konto użytkownika mogą być usuwane bez ostrzeżenia i podania przyczyny przez moderatora, administratora lub innej osoby posiadającej takie uprawnienia.
9. Jeśli chcemy być szanowani, szanujmy też innych użytkowników tej Księgi NSZZ FiPW.
10. Wpisy w Księdze Gości nie powinny zawierać słów wulgarnych, ani powszechnie uznawanych za obraźliwe.
11. Korzystanie z Księgi jest anonimowe i żadne dane użytkowników tej Księgi – oprócz osób łamiących regulamin, nie będą wykorzystywane na ich niekorzyść.
12. Dostęp do Księgi wymaga logowania, wskazane jest używanie tylko jednego, wybranego przez siebie nicku – nazwy użytkownika. Niestosowanie się do tego zapisu, po ostrzeżeniu, może zakończyć się blokadą dostępu do Księgi Gości.
13. Spamowanie Księgi Gości będzie wiązało się z zablokowaniem dostępu takiego użytkownika.
14. Wpisy dokonywane za pomocą programów maskujących IP użytkownika (VPN) nie będą dopuszczane do publikacji.

15. Dane osób łamiących regulamin mogą być zamieszczone w Księdze Gości, poprzez łamanie regulaminu osoby te wyrażają zgodę na ich publikację w celach ostrzegawczych, osoby łamiące regulamin mogą mieć ograniczony dostęp do zasobów firmowanych przez Zarząd Główny NSZZ FiPW w Warszawie.
16. W Księdze Gości prowadzimy rozmowy związane z bieżącą sytuacją SW.
17. Umieszczanie informacji z innych serwisów, forów, itp. Może odbywać się jedynie na zasadach ogólnie przyjętych w cytowaniu czyichś treści.
18. Zawartość: Strony www.nszzfipw.org.pl wraz z podstronami, Księgi Gości nie może być kopiowana bez zgody autorów tekstów lub administratora.
19. Korzystanie z Księgi Gości jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
20. W miarę potrzeby niniejszy regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony o kolejne punkty.
21. Nieznajomość zasad panujących w Księdze Gości nie jest żadnym wytłumaczeniem w razie ich złamania.
22. W Księdze Gości, zabronione jest umieszczanie linków do innych forów, ksiąg gości, nieoficjalnych stron organizacji związanych ze Służbą Więzienną.

Podstawa prawna:
– Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
– Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
– Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm.)
Życzę udanego i przyjemnego korzystania z Księgi Gości.
Administrator