[quote="rambo3000" pid='5971' dateline='1603483369']
Może ktoś wie czy to prawda że cezet zakazał podnoszenia dodatków na koniec komukolwiek ?? Bo niby Warszawa tonie ??
[/quote
Zbierają dla siebie. Jak to jest, że zamiast nas wspierać podcinają skrzydła i jeszcze robią, to zdalnie. Im można, nam już nie
Odpowiedz
Na chwilę obecną Panie Okręgowy zostało do ogarnięcia Borneo panowie dowodzący kier penit i kier Oz. Bajo bajlando.
Odpowiedz
Wreszcie z dniem wczorajszym Mikołajowi kopa wycedzili szkoda, że tak późno bo dużo krzywdy podległym f-szom zrobił pa pa. Powodzenia nowy Dyrektorze, tylko Pana rachmistrza z OISW nie bierz pod skrzydła. Wójek wszystko wie a jak trzeba to kolega podpowie. Jest spoko brawo Panie okręgowy pozdro?.
Odpowiedz
(23-10-2020, 19:36 )szfager napisał(a):
(22-10-2020, 11:52 )sermater napisał(a):
(20-10-2020, 19:08 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 17:07 )sermater napisał(a):
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a): Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.
W budżecie zaczyna brakować kasy a będzie coraz gorzej, może rządzący będą tak łaskawi i sięgną po nasze składki w zusie, oczywiście likwidując wcześniej art. 15a? 

Rozumiem. Proszę podać jakie nadała brzmienie art.15 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym?

Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zmieniła art. 15, ponieważ on nadal obowiązywał i dotyczył funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1 stycznia 1999 r. Natomiast funkcjonariusze przyjęci po 1 stycznia 1999 r. mieli mieć naliczane emerytury na zasadach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiele, wiele lat temu pewien Pan z drugiej strony Księgi po zażyłej dyskusji na temat art.15a napisał tak:

8 Nov 2013 20:35:15 
Semater wszystkie twoje wpisy są skopiowane i zostaną przedstawione na posiedzeniu ZG w grudniu. Tematem przyjętych po 1 stycznia 99r zajmę się osobiście i nie zostawię tego do póki sprawa się nie wyjaśni tyle w tym temacie. Pozdrawiam.

Chętnie poznałbym wyniki determinacji tego Pana? Pozdrawiam.
Coś w temacie: 

Ust. O SW z 1996r. do końca swojego istnienia określała,że f-sz po 15 latach nabywa prawo do emerytury, ust. ,,emerytalna” z 18.02.1994r. do 2003r. Stanowiła, że KAŻDY f-sz otrzymuje emeryturę powiększoną o lata cywilne. Ustawa o FUS nie mogła stać w sprzeczności do innych ustaw więc nigdy nie byliśmy w powszechnym systemie. ccccNajpierw należy zwrócić się do Biura Emerytalnego SW o weryfikację pisma z 8 maja 2012r., a przede wszystkim znacznie szersze wyjaśnienie podstaw rozgraniczania pełnienia służby z woli i bez niej. Moim zdaniem interpretacja tam przedstawiona jest wyssana z palca, prawdopodobnie na starym komentarzu do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym f-szy Pani Jędrasik-Jankowskiej. W przypadku podtrzymywania przez BE tych interpretacji zakwestionować je i po konsultacji prawniczej złożyć wniosek do Sądu. Warto w ewentualnym wniosku do Sądu,czy też konsultacjach z BE podeprzeć się wyrokiem NSA z dn. 25 października 2006 r. - I OSK 283/2006, który jednoznacznie uzasadnia pojęcie służby nadterminowej jako kontynuację zasadniczej. Część tego wyroku ,,...w przepisie art. 59 tej ustawy mowa jest o żołnierzach w czynnej służbie jako osobach odbywających m.in. zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową , przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, okresową służbę wojskową. Z pozoru sądzić by można, że skoro w przepisie tym zasadnicza służba wojskowa została wymieniona obok nadterminowej zasadniczej służby wojskowej te istotnie się od siebie nie różnią, że nadterminowa zasadnicza służba wojskowa jest czymś odmiennym od zasadniczej służby wojskowej. Pojęciem tym posługuje się ustawa o SW art. 100 ust. 2, nie używa natomiast pojęcia czynna służba wojskowa. Ale zasadniczej służbie wojskowej ustawodawca poświęcił cały rozdział 3 w dziale III traktującym ogólnie o służbie wojskowej. Przepis art. 82, otwierający ten rozdział dotyczy zasadniczej (czasu jej trwania i sposobu odbywania). Przepis art. 86 normuje zaś nadterminową zasadniczą służbę wojskową. Stanowi jasno, że żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową mogą pełnić ją nad terminowo przez okres od jednego do siedmiu lat, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia (ust.1). Żołnierze ci mogą zostać pozostawieni w nadterminowej zasadniczej służbie wojskowej, jeżeli takie są potrzeby osobowe jednostki wojskowej, a żołnierze ci spełniają łącznie określone warunki (ust.1a). Nie ulega zatem wątpliwości, że mamy do czynienia w taki przypadku z utrzymaniem się bytu tej samej instytucji prawnej. Wprawdzie nadterminowa zasadnicza służba wojskowa przebiega z określonymi modyfikacjami wynikającymi za przepisów rozporządzenia MON z dn. 22 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 277 ze zm.), nie zmienia to jednak oceny, że jest to zasadnicza służba wojskowa. Nie ma bowiem żadnych istotnych, racjonalnych przesłanek, by odmiennie traktować osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową. Oceny tej nie może zmienić i to, że jedna z tych służb wynika z określonego obowiązku, druga natomiast zasadza się na dobrowolnym jej pełnieniu. Taka też była intencja ustawodawcy, który obydwie te służby objął wspólnym mianem zasadnicza służba wojskowa (rozdział 3 dział III). W ich rozdzieleniu i nadaniu im z punktu widzenia przepisu art. 100 ust. 2 odmiennego znaczenia należało by upatrywać nierównego traktowania wobec prawa ( art.32 Konstytucji)”. ccccNie ma więc uzasadnienia zapis w w/w piśmie BE, który z premedytacją dzieli te dwie instytucje prawne uznając, że pełniąc służbę nadt. Przed 1999r. kwalifikujemy się do zaliczenia ,,cywila” natomiast zasadniczą NIE. Stanowisko Sądu jak widać skutecznie obala treści zawarte w piśmie BE, które uzasadnia podział tych służb na pełnioną z woli i bez.
W budżecie zaczyna brakować kasy a będzie coraz gorzej, może rządzący będą tak łaskawi i sięgną po nasze składki w zusie, oczywiście likwidując wcześniej art. 15a?
Odpowiedz
W bornym jeden wielki burdel ulizani panowie pod nieobecność pierwszego, który był na urlopie robili co chcieli, mają wiśnie w jednym paluszku i w czterech literach. Pan wiśnia wysłał w delegacje nie tą osobę co trzeba wroga ma na wyciągnięcie ręki a tego nie widzi. Borne idzie na dno ?.
Odpowiedz
[quote="grzesgorz.s7@gmail.com" pid='5973' dateline='1603524530']
psychologa zastępuje dowódca zmiany w 90 procentach !!!!!

Panie kolego moim zdaniem z dowódcy zmiany psycholog, jak z koziej dupy trąba, nie umi się wysłowic i tyko telefony do ochroniarza i dyra bo sam podjąć decyzji nie potrafi przepisy poczytać proponuję. Tak jest w Borneo he he bajo.
Odpowiedz
Co z tym ostatnim zespołem co miał powstać ? Znowu plunęli w twarz funcjonariuszom? Tyle oszustw to już recydywa. To niegodne powagi munduru i stanowiska.
Odpowiedz
(23-10-2020, 19:36 )szfager napisał(a):
(22-10-2020, 11:52 )sermater napisał(a):
(20-10-2020, 19:08 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 17:07 )sermater napisał(a):
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a): Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.

Rozumiem. Proszę podać jakie nadała brzmienie art.15 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym?

Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zmieniła art. 15, ponieważ on nadal obowiązywał i dotyczył funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1 stycznia 1999 r. Natomiast funkcjonariusze przyjęci po 1 stycznia 1999 r. mieli mieć naliczane emerytury na zasadach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiele, wiele lat temu pewien Pan z drugiej strony Księgi po zażyłej dyskusji na temat art.15a napisał tak:

8 Nov 2013 20:35:15 
Semater wszystkie twoje wpisy są skopiowane i zostaną przedstawione na posiedzeniu ZG w grudniu. Tematem przyjętych po 1 stycznia 99r zajmę się osobiście i nie zostawię tego do póki sprawa się nie wyjaśni tyle w tym temacie. Pozdrawiam.

Chętnie poznałbym wyniki determinacji tego Pana? Pozdrawiam.
Coś w temacie: 

Ust. O SW z 1996r. do końca swojego istnienia określała,że f-sz po 15 latach nabywa prawo do emerytury, ust. ,,emerytalna” z 18.02.1994r. do 2003r. Stanowiła, że KAŻDY f-sz otrzymuje emeryturę powiększoną o lata cywilne. Ustawa o FUS nie mogła stać w sprzeczności do innych ustaw więc nigdy nie byliśmy w powszechnym systemie. ccccNajpierw należy zwrócić się do Biura Emerytalnego SW o weryfikację pisma z 8 maja 2012r., a przede wszystkim znacznie szersze wyjaśnienie podstaw rozgraniczania pełnienia służby z woli i bez niej. Moim zdaniem interpretacja tam przedstawiona jest wyssana z palca, prawdopodobnie na starym komentarzu do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym f-szy Pani Jędrasik-Jankowskiej. W przypadku podtrzymywania przez BE tych interpretacji zakwestionować je i po konsultacji prawniczej złożyć wniosek do Sądu. Warto w ewentualnym wniosku do Sądu,czy też konsultacjach z BE podeprzeć się wyrokiem NSA z dn. 25 października 2006 r. - I OSK 283/2006, który jednoznacznie uzasadnia pojęcie służby nadterminowej jako kontynuację zasadniczej. Część tego wyroku ,,...w przepisie art. 59 tej ustawy mowa jest o żołnierzach w czynnej służbie jako osobach odbywających m.in. zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową , przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, okresową służbę wojskową. Z pozoru sądzić by można, że skoro w przepisie tym zasadnicza służba wojskowa została wymieniona obok nadterminowej zasadniczej służby wojskowej te istotnie się od siebie nie różnią, że nadterminowa zasadnicza służba wojskowa jest czymś odmiennym od zasadniczej służby wojskowej. Pojęciem tym posługuje się ustawa o SW art. 100 ust. 2, nie używa natomiast pojęcia czynna służba wojskowa. Ale zasadniczej służbie wojskowej ustawodawca poświęcił cały rozdział 3 w dziale III traktującym ogólnie o służbie wojskowej. Przepis art. 82, otwierający ten rozdział dotyczy zasadniczej (czasu jej trwania i sposobu odbywania). Przepis art. 86 normuje zaś nadterminową zasadniczą służbę wojskową. Stanowi jasno, że żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową mogą pełnić ją nad terminowo przez okres od jednego do siedmiu lat, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia (ust.1). Żołnierze ci mogą zostać pozostawieni w nadterminowej zasadniczej służbie wojskowej, jeżeli takie są potrzeby osobowe jednostki wojskowej, a żołnierze ci spełniają łącznie określone warunki (ust.1a). Nie ulega zatem wątpliwości, że mamy do czynienia w taki przypadku z utrzymaniem się bytu tej samej instytucji prawnej. Wprawdzie nadterminowa zasadnicza służba wojskowa przebiega z określonymi modyfikacjami wynikającymi za przepisów rozporządzenia MON z dn. 22 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 277 ze zm.), nie zmienia to jednak oceny, że jest to zasadnicza służba wojskowa. Nie ma bowiem żadnych istotnych, racjonalnych przesłanek, by odmiennie traktować osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową. Oceny tej nie może zmienić i to, że jedna z tych służb wynika z określonego obowiązku, druga natomiast zasadza się na dobrowolnym jej pełnieniu. Taka też była intencja ustawodawcy, który obydwie te służby objął wspólnym mianem zasadnicza służba wojskowa (rozdział 3 dział III). W ich rozdzieleniu i nadaniu im z punktu widzenia przepisu art. 100 ust. 2 odmiennego znaczenia należało by upatrywać nierównego traktowania wobec prawa ( art.32 Konstytucji)”. ccccNie ma więc uzasadnienia zapis w w/w piśmie BE, który z premedytacją dzieli te dwie instytucje prawne uznając, że pełniąc służbę nadt. Przed 1999r. kwalifikujemy się do zaliczenia ,,cywila” natomiast zasadniczą NIE. Stanowisko Sądu jak widać skutecznie obala treści zawarte w piśmie BE, które uzasadnia podział tych służb na pełnioną z woli i bez.
BRAWO TY
Odpowiedz
(24-10-2020, 8:28 )grzesgorz.s7@gmail.com napisał(a): psychologa zastępuje dowódca zmiany w 90 procentach !!!!!

A kto zastąpi Dowódcę??? 

Chłop łazi od jednego do drugiego, po oddziałach, biurach i roznosi zarazki, a dlaczego roznosi a bo dzieli biuro z tym swoim z-cą z tym swoim obserwatorem cctv,  do tego z pisarzem inspektorem itd.
Co będzie kiedy jego zabraknie???
Odpowiedz
(24-10-2020, 8:28 )grzesgorz.s7@gmail.com napisał(a): psychologa zastępuje dowódca zmiany w 90 procentach !!!!!
Szkoda, że nie w ?%.Wszyscy razem się uzupełniamy. Wszyscy.
Odpowiedz
(24-10-2020, 8:28 )grzesgorz.s7@gmail.com napisał(a): psychologa zastępuje dowódca zmiany w 90 procentach !!!!!
Nie róbcie już z tych dowódców takich wspaniałych, bo jak coś się dzieje, to takiego pauerea dostaje, że wszystkie telefony w jednostce obsłuży....te wychodzące oczywiście . Do roboty niech się teraz wezmą ci "zdalni". Spacery, doprowadzenia, skyp też trzeba obsługiwać
Odpowiedz
psychologa zastępuje dowódca zmiany w 90 procentach !!!!!
Odpowiedz
(23-10-2020, 15:42 )Zbig napisał(a):
(22-10-2020, 21:00 )MdR napisał(a):
(22-10-2020, 13:26 )Człowiek z lasu napisał(a): Dbam o zdrowie!!! U mnie w jednostce będzie, już jest fala L4 a będzie większa!!!

Żadna fala tylko ludzie mają dodatnie testy. To byl bardzo mądry ruch że strony kierownictwa (niestety nie wiem jakiego szczebla, teraz się nikt nie przyzna) o wakatowaniu od wiosny części stanowisk. Szału by z tych ludzi nie było ale choćby popilnował. Za chwilę w rekordowych okręgach nie będzie komu spacerów robić. A magazynier czy gk równe chłopy ale się nie rozerwą.
Spacer ktoś ogarnie, ale psychologa, to już niekoniecznie strażnik zastąpi
Odpowiedz
Może ktoś wie czy to prawda że cezet zakazał podnoszenia dodatków na koniec komukolwiek ?? Bo niby Warszawa tonie ??
Odpowiedz
(22-10-2020, 11:52 )sermater napisał(a):
(20-10-2020, 19:08 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 17:07 )sermater napisał(a):
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 19:08 )Ola napisał(a): Ustawa o FUS wciągnęła mundurowych, bez zmiany w ustawie o emeryturach mundurowych, czy dobrze rozumiem?

Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.

Rozumiem. Proszę podać jakie nadała brzmienie art.15 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym?

Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zmieniła art. 15, ponieważ on nadal obowiązywał i dotyczył funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1 stycznia 1999 r. Natomiast funkcjonariusze przyjęci po 1 stycznia 1999 r. mieli mieć naliczane emerytury na zasadach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiele, wiele lat temu pewien Pan z drugiej strony Księgi po zażyłej dyskusji na temat art.15a napisał tak:

8 Nov 2013 20:35:15 
Semater wszystkie twoje wpisy są skopiowane i zostaną przedstawione na posiedzeniu ZG w grudniu. Tematem przyjętych po 1 stycznia 99r zajmę się osobiście i nie zostawię tego do póki sprawa się nie wyjaśni tyle w tym temacie. Pozdrawiam.

Chętnie poznałbym wyniki determinacji tego Pana? Pozdrawiam.
Coś w temacie: 

Ust. O SW z 1996r. do końca swojego istnienia określała,że f-sz po 15 latach nabywa prawo do emerytury, ust. ,,emerytalna” z 18.02.1994r. do 2003r. Stanowiła, że KAŻDY f-sz otrzymuje emeryturę powiększoną o lata cywilne. Ustawa o FUS nie mogła stać w sprzeczności do innych ustaw więc nigdy nie byliśmy w powszechnym systemie. ccccNajpierw należy zwrócić się do Biura Emerytalnego SW o weryfikację pisma z 8 maja 2012r., a przede wszystkim znacznie szersze wyjaśnienie podstaw rozgraniczania pełnienia służby z woli i bez niej. Moim zdaniem interpretacja tam przedstawiona jest wyssana z palca, prawdopodobnie na starym komentarzu do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym f-szy Pani Jędrasik-Jankowskiej. W przypadku podtrzymywania przez BE tych interpretacji zakwestionować je i po konsultacji prawniczej złożyć wniosek do Sądu. Warto w ewentualnym wniosku do Sądu,czy też konsultacjach z BE podeprzeć się wyrokiem NSA z dn. 25 października 2006 r. - I OSK 283/2006, który jednoznacznie uzasadnia pojęcie służby nadterminowej jako kontynuację zasadniczej. Część tego wyroku ,,...w przepisie art. 59 tej ustawy mowa jest o żołnierzach w czynnej służbie jako osobach odbywających m.in. zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową , przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, okresową służbę wojskową. Z pozoru sądzić by można, że skoro w przepisie tym zasadnicza służba wojskowa została wymieniona obok nadterminowej zasadniczej służby wojskowej te istotnie się od siebie nie różnią, że nadterminowa zasadnicza służba wojskowa jest czymś odmiennym od zasadniczej służby wojskowej. Pojęciem tym posługuje się ustawa o SW art. 100 ust. 2, nie używa natomiast pojęcia czynna służba wojskowa. Ale zasadniczej służbie wojskowej ustawodawca poświęcił cały rozdział 3 w dziale III traktującym ogólnie o służbie wojskowej. Przepis art. 82, otwierający ten rozdział dotyczy zasadniczej (czasu jej trwania i sposobu odbywania). Przepis art. 86 normuje zaś nadterminową zasadniczą służbę wojskową. Stanowi jasno, że żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową mogą pełnić ją nad terminowo przez okres od jednego do siedmiu lat, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia (ust.1). Żołnierze ci mogą zostać pozostawieni w nadterminowej zasadniczej służbie wojskowej, jeżeli takie są potrzeby osobowe jednostki wojskowej, a żołnierze ci spełniają łącznie określone warunki (ust.1a). Nie ulega zatem wątpliwości, że mamy do czynienia w taki przypadku z utrzymaniem się bytu tej samej instytucji prawnej. Wprawdzie nadterminowa zasadnicza służba wojskowa przebiega z określonymi modyfikacjami wynikającymi za przepisów rozporządzenia MON z dn. 22 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 277 ze zm.), nie zmienia to jednak oceny, że jest to zasadnicza służba wojskowa. Nie ma bowiem żadnych istotnych, racjonalnych przesłanek, by odmiennie traktować osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową. Oceny tej nie może zmienić i to, że jedna z tych służb wynika z określonego obowiązku, druga natomiast zasadza się na dobrowolnym jej pełnieniu. Taka też była intencja ustawodawcy, który obydwie te służby objął wspólnym mianem zasadnicza służba wojskowa (rozdział 3 dział III). W ich rozdzieleniu i nadaniu im z punktu widzenia przepisu art. 100 ust. 2 odmiennego znaczenia należało by upatrywać nierównego traktowania wobec prawa ( art.32 Konstytucji)”. ccccNie ma więc uzasadnienia zapis w w/w piśmie BE, który z premedytacją dzieli te dwie instytucje prawne uznając, że pełniąc służbę nadt. Przed 1999r. kwalifikujemy się do zaliczenia ,,cywila” natomiast zasadniczą NIE. Stanowisko Sądu jak widać skutecznie obala treści zawarte w piśmie BE, które uzasadnia podział tych służb na pełnioną z woli i bez.
Odpowiedz
(22-10-2020, 22:00 )SZEREGOWY1 napisał(a):
(20-10-2020, 19:31 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a): [quote="POLSKI_KLAWISZ" pid='5933' dateline='1603179361']
[quote="POLSKI_KLAWISZ" pid='5920' dateline='1603127894']
Skupiliście się na art. 15a, który procedowany jest w MSWiA i jeśli tam się związki nie dogadają to nic z tego nie będzie a jak się dogadają to przy okazji skorzystają funkcjonariusze SW...

Przez fakt zasypywania forum postami o art. 15a na który nie mamy wpływu ZATARTE ZOSTAJE TO CO DLA NAS ISTOTNE I O CO POWINNIŚMY WALCZYĆ bo procedowanie odbywać się będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości...

WALCZMY o nowelizację Ustawy o SW, do której wprowadzone zostaną zapisy realizujące POROZUMIENIE z 2018 roku !!!

Miał powstać zespół, który podejmie działania i CISZA - Panie Administratorze - jak działania na korzyść funkcjonariuszy SW ???

Płatne L4 do 30 dni w roku
Dodatki motywacyjne po 15 latach służby
Zaliczanie lat z cywili do dodatku za wysługę lat

Co z tymi postulatami, które odzwierciedlenie mają znaleźć w Ustawie o Służbie Więziennej ??? Gdzie podział się projekt, który po ustaleniach i wprowadzonych powyższych kwestiach już miał wejść na ścieżkę legislacji ???

Czy Pan Administrator jest w stanie udzielić odpowiedzi na TAK PROSTE PYTANIA???


PROSTE A ZARAZEM JAKŻE CIĘŻKIE PYTANIA 

Ilu funkcjonariuszy z MSWiA skorzysta na zmianie art. 15a po tym jak już sobie wywalczą tę zmianę? a ilu skorzysta na tym funkcjonariuszy SW? 
Nowelizacja a w zasadzie projekt Ustawy o SW jeszcze długo długo będzie obrabiany, poprawiany, zmieniany, aż spodoba się Generałowi i MS !!!!


Nikt tobie, mnie, nam nie odpowie bo to są nie wygodne pytania jak to dlaczego Generalnym nadal pełni funkcję jak 2x związku udziela votum, jak Pan co spowodował wypadek i nadal pracuje, jak Pan Paczos działający na szkode sw, jak Pan od nadgodzin i jego bezprawne wytyczne, dobrze związki wiedzą że rząd ma nas w pupie, 2 lata mijaja od porozumienia a postulaty nie zrealizowane. Dlaczego jak tyle razy zadawałem o to pytanie nikt nie odpowiada, bo wiedzą że dali ciała, zarówno rząd jak i związki które miały tle czasu by reagować, nawet teraz gdy postulat ktory był zagwarantowany w porozumienie odnośnie dodatku za wysługę lat w cywilu po co był gdzieś głosowany skoro był ujęty w porozumieniu? Napisały związki pismo i co? I to co zwykle olewka na całej linii!!! Powtarzam kolejny raz pandemii nie było między listopadem 2018 a grudniem 2019!!!! Wstydźcie się
Odpowiedz
(22-10-2020, 21:00 )MdR napisał(a):
(22-10-2020, 13:26 )Człowiek z lasu napisał(a): Dbam o zdrowie!!! U mnie w jednostce będzie, już jest fala L4 a będzie większa!!!

Żadna fala tylko ludzie mają dodatnie testy. To byl bardzo mądry ruch że strony kierownictwa (niestety nie wiem jakiego szczebla, teraz się nikt nie przyzna) o wakatowaniu od wiosny części stanowisk. Szału by z tych ludzi nie było ale choćby popilnował. Za chwilę w rekordowych okręgach nie będzie komu spacerów robić. A magazynier czy gk równe chłopy ale się nie rozerwą.
Spacer ktoś ogarnie, ale psychologa, to już niekoniecznie strażnik zastąpi
Odpowiedz
(20-10-2020, 19:31 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a): [quote="POLSKI_KLAWISZ" pid='5933' dateline='1603179361']
[quote="POLSKI_KLAWISZ" pid='5920' dateline='1603127894']
Skupiliście się na art. 15a, który procedowany jest w MSWiA i jeśli tam się związki nie dogadają to nic z tego nie będzie a jak się dogadają to przy okazji skorzystają funkcjonariusze SW...

Przez fakt zasypywania forum postami o art. 15a na który nie mamy wpływu ZATARTE ZOSTAJE TO CO DLA NAS ISTOTNE I O CO POWINNIŚMY WALCZYĆ bo procedowanie odbywać się będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości...

WALCZMY o nowelizację Ustawy o SW, do której wprowadzone zostaną zapisy realizujące POROZUMIENIE z 2018 roku !!!

Miał powstać zespół, który podejmie działania i CISZA - Panie Administratorze - jak działania na korzyść funkcjonariuszy SW ???

Płatne L4 do 30 dni w roku
Dodatki motywacyjne po 15 latach służby
Zaliczanie lat z cywili do dodatku za wysługę lat

Co z tymi postulatami, które odzwierciedlenie mają znaleźć w Ustawie o Służbie Więziennej ??? Gdzie podział się projekt, który po ustaleniach i wprowadzonych powyższych kwestiach już miał wejść na ścieżkę legislacji ???

Czy Pan Administrator jest w stanie udzielić odpowiedzi na TAK PROSTE PYTANIA???


PROSTE A ZARAZEM JAKŻE CIĘŻKIE PYTANIA 

Ilu funkcjonariuszy z MSWiA skorzysta na zmianie art. 15a po tym jak już sobie wywalczą tę zmianę? a ilu skorzysta na tym funkcjonariuszy SW? 
Nowelizacja a w zasadzie projekt Ustawy o SW jeszcze długo długo będzie obrabiany, poprawiany, zmieniany, aż spodoba się Generałowi i MS !!!!
Odpowiedz
(22-10-2020, 13:26 )Człowiek z lasu napisał(a): Dbam o zdrowie!!! U mnie w jednostce będzie, już jest fala L4 a będzie większa!!!

Żadna fala tylko ludzie mają dodatnie testy. To byl bardzo mądry ruch że strony kierownictwa (niestety nie wiem jakiego szczebla, teraz się nikt nie przyzna) o wakatowaniu od wiosny części stanowisk. Szału by z tych ludzi nie było ale choćby popilnował. Za chwilę w rekordowych okręgach nie będzie komu spacerów robić. A magazynier czy gk równe chłopy ale się nie rozerwą.
Odpowiedz
(22-10-2020, 9:15 )lew napisał(a): Hasło: "dbam o zdrowie od 02.11.2020r." - AKTUALNE !!!    Przypominam postulaty:    1. Całkowite wykreślenie art 15a (nie jakieś tam durne pomysły, że od 25 roku służby czy dla funkcjonariuszy przyjętych do 2004 roku)

    2. Zaliczenie cywila do wysługi.

    3. 100 dni L4 w roku płatne 100%

    4. Jacek musi odejść!!!, Jacek musi odejść!!!,Jacek musi odejść!!!

JUŻ NIEBAWEM - CORAZ BLIŻEJ !!!

Do 2.11 połowa ludzi będzie w kwarantannie.  Nie będzie komu protestować Smile A Jacek na razie niech zostanie. Każde ręce się przydadzą.
Odpowiedz
Dbam o zdrowie!!! U mnie w jednostce będzie, już jest fala L4 a będzie większa!!!
Odpowiedz
(20-10-2020, 19:08 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 17:07 )sermater napisał(a):
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 19:08 )Ola napisał(a):
(19-10-2020, 16:53 )Administrator napisał(a): Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "wciągnęła" w ten system min. wszystkie służby mundurowe. Ustawa ta objęła wszystkie grupy społeczno-zawodowe z wyjątkiem rolników. Zmiana wówczas systemu nie obejmowała osób, którym pozostało niewiele lat do przejścia na emeryturę.
Ustawa o FUS wciągnęła mundurowych, bez zmiany w ustawie o emeryturach mundurowych, czy dobrze rozumiem?

Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.

Rozumiem. Proszę podać jakie nadała brzmienie art.15 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym?

Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zmieniła art. 15, ponieważ on nadal obowiązywał i dotyczył funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1 stycznia 1999 r. Natomiast funkcjonariusze przyjęci po 1 stycznia 1999 r. mieli mieć naliczane emerytury na zasadach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiele, wiele lat temu pewien Pan z drugiej strony Księgi po zażyłej dyskusji na temat art.15a napisał tak:

8 Nov 2013 20:35:15 
Semater wszystkie twoje wpisy są skopiowane i zostaną przedstawione na posiedzeniu ZG w grudniu. Tematem przyjętych po 1 stycznia 99r zajmę się osobiście i nie zostawię tego do póki sprawa się nie wyjaśni tyle w tym temacie. Pozdrawiam.

Chętnie poznałbym wyniki determinacji tego Pana? Pozdrawiam.
Odpowiedz
Hasło: "dbam o zdrowie od 02.11.2020r." - AKTUALNE !!!    Przypominam postulaty:    1. Całkowite wykreślenie art 15a (nie jakieś tam durne pomysły, że od 25 roku służby czy dla funkcjonariuszy przyjętych do 2004 roku)

    2. Zaliczenie cywila do wysługi.

    3. 100 dni L4 w roku płatne 100%

    4. Jacek musi odejść!!!, Jacek musi odejść!!!,Jacek musi odejść!!!

JUŻ NIEBAWEM - CORAZ BLIŻEJ !!!
Odpowiedz
(21-10-2020, 16:29 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(21-10-2020, 10:49 )Czarodziej napisał(a):
(20-10-2020, 19:29 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(20-10-2020, 19:12 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 19:04 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a): Panie Administratorze budżet w przyszłym roku wzrośnie tak samo jak ZREALIZOWANE JEST POROZUMIENIE Z 2018 roku

Proszę nie pisać co będzie w przyszłym roku a skupić się na tym co jest - a raczej czego nie ma a powinno być - od 01.01.2020 roku

No przecież Pan też pisze o czymś, czego jeszcze nie ma.

Ja piszę głównie o tym czego nie ma a powinno już być (od 01.01.2020r.) a informacja o zwiększonym budżecie służb mundurowych oprócz SW wpisałem jako ostatnie zdanie mojego postu, żeby zwrócić uwagę co ukazało się na stronie związkowej...

Widać Panu Administratorowi chyba nerwy puszczają...

Może warto też odpowiedzieć na post, w którym pojawiły się konkretne pytanie - Panie Administratorze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poruszajmy ważne kwestie powodujące że praca w służbie więziennej nie jest brana pod uwagę przez młodych oraz starszych z doświadczeniem zawodowym.

Okrajanie etatów jest niczym innym tylko łamaniem zapisów zawartych w ustawie.

Art. 9. 1. Liczbę etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nalicza się w oparciu o ustaloną w ustawie budżetowej na dany rok liczbę etatów funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz przyznana dla więziennictwa liczbę etatów pracowników Służby Więziennej, zwanych da-lej „pracownikami”, uwzględniając następujące kryteria:

1) zapewnienie bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych i bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy i pracowników;
2) zakres i stopień złożoności realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników ustawowych zadań Służby Więziennej;
3) liczbę, typ i rodzaj jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez właściwe organy Służby Więziennej;
4) terytorialny zasięg działania jednostek organizacyjnych oraz liczbę współpracujących z nimi organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
5) liczbę, typ i rodzaj posiadanych budowli i urządzeń.

2. Przy naliczaniu liczby etatów, o których mowa w ust. 1, ponadto uwzględnia się następujące kryteria szczególne:
1) w zakładach karnych: a) liczbę funkcjonariuszy i pracowników niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań wynikających z celów wykonywania kary pozbawienia wolności,

Jest to tylko fragment ustawy właściwy dla nas.
Napady na funkcjonariuszy to codzienność a to dlatego że stan etatowy w jednostkach jest krytyczny.
Brak właściwego zabezpieczenia.

Rządzą nami ludzie, którzy są mistrzami doprowadzania do sytuacji w której nic nie funkcjonuje a wszyscy skaczą sobie do gardeł aby cokolwiek zrobić łamiąc obowiązujące przepisy.

Ważne kwestie poruszane są na każdym spotkaniu związków zawodowych z CZSW jak i z MS...
Dzisiejszy komunikat doskonale na to wskazuje...

Znowu Sekretarz Stanu odpowiedzialny w MS za SW docenia ciężką pracę funkcjonariuszy i pracowników SW oraz dziękuje za to co robimy... Widzi problemy, z którymi się borykami i "ZADEKLAROWAŁ, ŻE W NAJBLIŻSZYM CZASIE POWSTANIE ZESPÓŁ, O KTÓRYM MOWA BYŁA W POPRZEDNICH USTALENIACH Z JEGO POPRZEDNIKIEM" Smile

USTALENIA JUŻ DAWNO BYŁY - FUNKCJONARIUSZE CZEKAJĄ NA NOWELIZACJĘ USTAWY, KTÓREJ PROJEKT MIAŁ ZOSTAĆ WPROWADZONY W PROCES LEGISLACJI... PANIE ADMINISTRATORZE - GDZIE JEST TEN PROJEKT???

CIEKAWE CZY WYSTARCZY PANU SEKRETARZOWI STANU W MS CZASU, ŻEBY JAKIKOLWIEK ZESPÓŁ POWSTAŁ...

Z KOMUNIKATU PRZEBIJA WIELKA EUFORIA PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW, ACZKOLWIEK JA NIE WIEM CZYM SPOWODOWANA...

PANIE ADMINISTRATORZE - CZY STRONĄ POROZUMIENIA NIE JEST ZWIĄZEK ZAWODOWY I PAN MINISTER ZBIGNIEW ZIOBRO JAKO KONSTYTUCYJNY MINISTER MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI??? DLACZEGO WIĘC ROZMOWY ODBYWAJĄ SIĘ  Z KIMŚ KTO NIE MA ŻADNEGO GŁOSU DECYDUJĄCEGO I NIE JEST STRONĄ POROZUMIENIA???

MINISTER ZIOBRO PODPISAŁ POROZUMIENIE W 2018 ROKU WIĘC NIECH DOPROWADZI DO JEGO REALIZACJI A NIE WYSYŁA LUDZI NIE MAJĄCYCH ŻADNEJ DECYZYJNOŚCI...

KOLEJNY NIC NIE ZNACZĄCY KOMUNIKAT ------------------- 2 LISTOPADA DBAJMY  ZDROWIE !!!


"Sekretarz Stanu odpowiedzialny w MS za SW docenia ciężką pracę funkcjonariuszy i pracowników SW oraz dziękuje za to co robimy... Widzi problemy, z którymi się borykami i "ZADEKLAROWAŁ, ŻE W NAJBLIŻSZYM CZASIE POWSTANIE ZESPÓŁ, O KTÓRYM MOWA BYŁA W POPRZEDNICH USTALENIACH Z JEGO POPRZEDNIKIEM"

Pierdu pierdu i znowu strona związkowa i służbowa wspólnie i w porozumieniu chce zyskać czas.
Wy chyba naprawdę niewiele macie z reprezentowaniem funkcjonariuszy
Odpowiedz
(21-10-2020, 16:29 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(21-10-2020, 10:49 )Czarodziej napisał(a):
(20-10-2020, 19:29 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(20-10-2020, 19:12 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 19:04 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a): Panie Administratorze budżet w przyszłym roku wzrośnie tak samo jak ZREALIZOWANE JEST POROZUMIENIE Z 2018 roku

Proszę nie pisać co będzie w przyszłym roku a skupić się na tym co jest - a raczej czego nie ma a powinno być - od 01.01.2020 roku

No przecież Pan też pisze o czymś, czego jeszcze nie ma.

Ja piszę głównie o tym czego nie ma a powinno już być (od 01.01.2020r.) a informacja o zwiększonym budżecie służb mundurowych oprócz SW wpisałem jako ostatnie zdanie mojego postu, żeby zwrócić uwagę co ukazało się na stronie związkowej...

Widać Panu Administratorowi chyba nerwy puszczają...

Może warto też odpowiedzieć na post, w którym pojawiły się konkretne pytanie - Panie Administratorze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poruszajmy ważne kwestie powodujące że praca w służbie więziennej nie jest brana pod uwagę przez młodych oraz starszych z doświadczeniem zawodowym.

Okrajanie etatów jest niczym innym tylko łamaniem zapisów zawartych w ustawie.

Art. 9. 1. Liczbę etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nalicza się w oparciu o ustaloną w ustawie budżetowej na dany rok liczbę etatów funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz przyznana dla więziennictwa liczbę etatów pracowników Służby Więziennej, zwanych da-lej „pracownikami”, uwzględniając następujące kryteria:

1) zapewnienie bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych i bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy i pracowników;
2) zakres i stopień złożoności realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników ustawowych zadań Służby Więziennej;
3) liczbę, typ i rodzaj jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez właściwe organy Służby Więziennej;
4) terytorialny zasięg działania jednostek organizacyjnych oraz liczbę współpracujących z nimi organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
5) liczbę, typ i rodzaj posiadanych budowli i urządzeń.

2. Przy naliczaniu liczby etatów, o których mowa w ust. 1, ponadto uwzględnia się następujące kryteria szczególne:
1) w zakładach karnych: a) liczbę funkcjonariuszy i pracowników niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań wynikających z celów wykonywania kary pozbawienia wolności,

Jest to tylko fragment ustawy właściwy dla nas.
Napady na funkcjonariuszy to codzienność a to dlatego że stan etatowy w jednostkach jest krytyczny.
Brak właściwego zabezpieczenia.

Rządzą nami ludzie, którzy są mistrzami doprowadzania do sytuacji w której nic nie funkcjonuje a wszyscy skaczą sobie do gardeł aby cokolwiek zrobić łamiąc obowiązujące przepisy.

Ważne kwestie poruszane są na każdym spotkaniu związków zawodowych z CZSW jak i z MS...
Dzisiejszy komunikat doskonale na to wskazuje...

Znowu Sekretarz Stanu odpowiedzialny w MS za SW docenia ciężką pracę funkcjonariuszy i pracowników SW oraz dziękuje za to co robimy... Widzi problemy, z którymi się borykami i "ZADEKLAROWAŁ, ŻE W NAJBLIŻSZYM CZASIE POWSTANIE ZESPÓŁ, O KTÓRYM MOWA BYŁA W POPRZEDNICH USTALENIACH Z JEGO POPRZEDNIKIEM" Smile

USTALENIA JUŻ DAWNO BYŁY - FUNKCJONARIUSZE CZEKAJĄ NA NOWELIZACJĘ USTAWY, KTÓREJ PROJEKT MIAŁ ZOSTAĆ WPROWADZONY W PROCES LEGISLACJI... PANIE ADMINISTRATORZE - GDZIE JEST TEN PROJEKT???

CIEKAWE CZY WYSTARCZY PANU SEKRETARZOWI STANU W MS CZASU, ŻEBY JAKIKOLWIEK ZESPÓŁ POWSTAŁ...

Z KOMUNIKATU PRZEBIJA WIELKA EUFORIA PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW, ACZKOLWIEK JA NIE WIEM CZYM SPOWODOWANA...

PANIE ADMINISTRATORZE - CZY STRONĄ POROZUMIENIA NIE JEST ZWIĄZEK ZAWODOWY I PAN MINISTER ZBIGNIEW ZIOBRO JAKO KONSTYTUCYJNY MINISTER MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI??? DLACZEGO WIĘC ROZMOWY ODBYWAJĄ SIĘ  Z KIMŚ KTO NIE MA ŻADNEGO GŁOSU DECYDUJĄCEGO I NIE JEST STRONĄ POROZUMIENIA???

MINISTER ZIOBRO PODPISAŁ POROZUMIENIE W 2018 ROKU WIĘC NIECH DOPROWADZI DO JEGO REALIZACJI A NIE WYSYŁA LUDZI NIE MAJĄCYCH ŻADNEJ DECYZYJNOŚCI...

KOLEJNY NIC NIE ZNACZĄCY KOMUNIKAT ------------------- 2 LISTOPADA DBAJMY  ZDROWIE !!!
http://smoldzino.edu.pl/wp-content/uploa...drowie.pdf
Odpowiedz
(21-10-2020, 17:03 )szfager napisał(a): Ponawiam pytanie:
Panie Administratorze,
Czy wiadomo coś na temat zaległych urlopów, udzielanych zgodnie z art. 79 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku? Opinia prawna sporządzona przez „Kancelarię Radcy Prawnego Aneta Błażecka” z dnia 8 czerwca 2017 roku wykazała nieprawidłowości.
Podobno jeden z okręgów prowadził tą sprawę i była ona w sądzie, czy było roztrzygnięcie?

Nie przypominam sobie, ale zorientuję się wśród Przewodniczących Zarządów Okręgowych i jeżeli uzyskam informację, to Panu odpowiem.
Odpowiedz
Ponawiam pytanie:
Panie Administratorze,
Czy wiadomo coś na temat zaległych urlopów, udzielanych zgodnie z art. 79 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku? Opinia prawna sporządzona przez „Kancelarię Radcy Prawnego Aneta Błażecka” z dnia 8 czerwca 2017 roku wykazała nieprawidłowości.
Podobno jeden z okręgów prowadził tą sprawę i była ona w sądzie, czy było roztrzygnięcie?
Odpowiedz
Najgorsze jest to, że nawet nasi dyrektorzy już najczęściej są bezradni wobec bombardowania poleceniami z OISW i CZSW, które trzeba wprowadzić, a które wpływają na negatywną atmosferę wśród funkcjonariuszy...
.....a co Wy po "fachowcach" z czsw czy oisw oczekujecie, pomocy, wsparcia? Dowcipnisie poprzyklejali się do krzeseł i pilnują stołków, jak coś się będzie działo, to pierwsi uciekną. A powinni wspierać jednostki podlegle a nie majstrować polecenia z kapusty. Oj boją sie, boją o te cieplusie posadki, te ich ruchy  jak w wielkiej goraczce
Odpowiedz
Exclamation 
(21-10-2020, 10:49 )Czarodziej napisał(a):
(20-10-2020, 19:29 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(20-10-2020, 19:12 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 19:04 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(20-10-2020, 13:10 )Administrator napisał(a): Czemu Pan o tym nie wspomni, że jesteśmy jedyną służbą, której budżet w przyszłym roku może wzrosnąć o 100 mln. złotych? Mniej pieniędzy dla służb w przyszłorocznym budżecie?

Panie Administratorze budżet w przyszłym roku wzrośnie tak samo jak ZREALIZOWANE JEST POROZUMIENIE Z 2018 roku

Proszę nie pisać co będzie w przyszłym roku a skupić się na tym co jest - a raczej czego nie ma a powinno być - od 01.01.2020 roku

No przecież Pan też pisze o czymś, czego jeszcze nie ma.

Ja piszę głównie o tym czego nie ma a powinno już być (od 01.01.2020r.) a informacja o zwiększonym budżecie służb mundurowych oprócz SW wpisałem jako ostatnie zdanie mojego postu, żeby zwrócić uwagę co ukazało się na stronie związkowej...

Widać Panu Administratorowi chyba nerwy puszczają...

Może warto też odpowiedzieć na post, w którym pojawiły się konkretne pytanie - Panie Administratorze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poruszajmy ważne kwestie powodujące że praca w służbie więziennej nie jest brana pod uwagę przez młodych oraz starszych z doświadczeniem zawodowym.

Okrajanie etatów jest niczym innym tylko łamaniem zapisów zawartych w ustawie.

Art. 9. 1. Liczbę etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nalicza się w oparciu o ustaloną w ustawie budżetowej na dany rok liczbę etatów funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz przyznana dla więziennictwa liczbę etatów pracowników Służby Więziennej, zwanych da-lej „pracownikami”, uwzględniając następujące kryteria:

1) zapewnienie bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych i bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy i pracowników;
2) zakres i stopień złożoności realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników ustawowych zadań Służby Więziennej;
3) liczbę, typ i rodzaj jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez właściwe organy Służby Więziennej;
4) terytorialny zasięg działania jednostek organizacyjnych oraz liczbę współpracujących z nimi organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
5) liczbę, typ i rodzaj posiadanych budowli i urządzeń.

2. Przy naliczaniu liczby etatów, o których mowa w ust. 1, ponadto uwzględnia się następujące kryteria szczególne:
1) w zakładach karnych: a) liczbę funkcjonariuszy i pracowników niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań wynikających z celów wykonywania kary pozbawienia wolności,

Jest to tylko fragment ustawy właściwy dla nas.
Napady na funkcjonariuszy to codzienność a to dlatego że stan etatowy w jednostkach jest krytyczny.
Brak właściwego zabezpieczenia.

Rządzą nami ludzie, którzy są mistrzami doprowadzania do sytuacji w której nic nie funkcjonuje a wszyscy skaczą sobie do gardeł aby cokolwiek zrobić łamiąc obowiązujące przepisy.

Ważne kwestie poruszane są na każdym spotkaniu związków zawodowych z CZSW jak i z MS...
Dzisiejszy komunikat doskonale na to wskazuje...

Znowu Sekretarz Stanu odpowiedzialny w MS za SW docenia ciężką pracę funkcjonariuszy i pracowników SW oraz dziękuje za to co robimy... Widzi problemy, z którymi się borykami i "ZADEKLAROWAŁ, ŻE W NAJBLIŻSZYM CZASIE POWSTANIE ZESPÓŁ, O KTÓRYM MOWA BYŁA W POPRZEDNICH USTALENIACH Z JEGO POPRZEDNIKIEM" Smile

USTALENIA JUŻ DAWNO BYŁY - FUNKCJONARIUSZE CZEKAJĄ NA NOWELIZACJĘ USTAWY, KTÓREJ PROJEKT MIAŁ ZOSTAĆ WPROWADZONY W PROCES LEGISLACJI... PANIE ADMINISTRATORZE - GDZIE JEST TEN PROJEKT???

CIEKAWE CZY WYSTARCZY PANU SEKRETARZOWI STANU W MS CZASU, ŻEBY JAKIKOLWIEK ZESPÓŁ POWSTAŁ...

Z KOMUNIKATU PRZEBIJA WIELKA EUFORIA PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW, ACZKOLWIEK JA NIE WIEM CZYM SPOWODOWANA...

PANIE ADMINISTRATORZE - CZY STRONĄ POROZUMIENIA NIE JEST ZWIĄZEK ZAWODOWY I PAN MINISTER ZBIGNIEW ZIOBRO JAKO KONSTYTUCYJNY MINISTER MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI??? DLACZEGO WIĘC ROZMOWY ODBYWAJĄ SIĘ  Z KIMŚ KTO NIE MA ŻADNEGO GŁOSU DECYDUJĄCEGO I NIE JEST STRONĄ POROZUMIENIA???

MINISTER ZIOBRO PODPISAŁ POROZUMIENIE W 2018 ROKU WIĘC NIECH DOPROWADZI DO JEGO REALIZACJI A NIE WYSYŁA LUDZI NIE MAJĄCYCH ŻADNEJ DECYZYJNOŚCI...

KOLEJNY NIC NIE ZNACZĄCY KOMUNIKAT ------------------- 2 LISTOPADA DBAJMY  ZDROWIE !!!
Odpowiedz
Pierdu pierdu z ministrem w najbliższym czasie powstanie zespół a do końca miesiąca budżet uchwalają czyli w przyszłym roku nic z porozumienia. tylko 02.11.2020.
Odpowiedz
(20-10-2020, 19:29 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(20-10-2020, 19:12 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 19:04 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(20-10-2020, 13:10 )Administrator napisał(a):
(16-10-2020, 17:20 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a): Atmosfera we wszystkich jednostkach zapewne bardzo podobna...

Wszyscy przemęczeni... jeden funkcjonariusz robi za dwóch lub trzech... rozliczanie jak się czegoś nie zrobi lub zrobi błędnie... zastraszanie kierowania spraw do prokuratury za brak maseczki...

Ciekawe czy w CZSW wszyscy łącznie z Generałem chodzą przez 8 lub więcej godzin w maseczkach ----------->>>>>>>> choć zapewne w CZ pracuje się zdalnie i tylko przesyła pisma z poleceniami...

Najgorsze jest to, że nawet nasi dyrektorzy już najczęściej są bezradni wobec bombardowania poleceniami z OISW i CZSW, które trzeba wprowadzić, a które wpływają na negatywną atmosferę wśród funkcjonariuszy...

MS, CZSW mają nas - funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych - głęboko w ....
Niech chociaż Zarząd NSZZFiP zacznie swoimi działaniami pokazywać, że zależy im na tych tysiącach ciężko pracujących funkcjonariuszach w jednostkach podstawowych i PODEJMIE ZDECYDOWANE KROKI W ZWIĄZKU Z BRAKIEM REALIZACJI ZAPISÓW POROZUMIENIA - CHOCIAŻ TYLE !!!

Bardzo ciekawa jest dzisiaj umieszczona na stronie związkowej informacja - wszystkie służby mundurowe i specjalne będą miały zwiększony budżet oprócz SW ------------ SUPER

Czemu Pan o tym nie wspomni, że jesteśmy jedyną służbą, której budżet w przyszłym roku może wzrosnąć o 100 mln. złotych? Mniej pieniędzy dla służb w przyszłorocznym budżecie?

Panie Administratorze budżet w przyszłym roku wzrośnie tak samo jak ZREALIZOWANE JEST POROZUMIENIE Z 2018 roku

Proszę nie pisać co będzie w przyszłym roku a skupić się na tym co jest - a raczej czego nie ma a powinno być - od 01.01.2020 roku

No przecież Pan też pisze o czymś, czego jeszcze nie ma.

Ja piszę głównie o tym czego nie ma a powinno już być (od 01.01.2020r.) a informacja o zwiększonym budżecie służb mundurowych oprócz SW wpisałem jako ostatnie zdanie mojego postu, żeby zwrócić uwagę co ukazało się na stronie związkowej...

Widać Panu Administratorowi chyba nerwy puszczają...

Może warto też odpowiedzieć na post, w którym pojawiły się konkretne pytanie - Panie Administratorze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poruszajmy ważne kwestie powodujące że praca w służbie więziennej nie jest brana pod uwagę przez młodych oraz starszych z doświadczeniem zawodowym.

Okrajanie etatów jest niczym innym tylko łamaniem zapisów zawartych w ustawie.

Art. 9. 1. Liczbę etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nalicza się w oparciu o ustaloną w ustawie budżetowej na dany rok liczbę etatów funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz przyznana dla więziennictwa liczbę etatów pracowników Służby Więziennej, zwanych da-lej „pracownikami”, uwzględniając następujące kryteria:

1) zapewnienie bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych i bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy i pracowników;
2) zakres i stopień złożoności realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników ustawowych zadań Służby Więziennej;
3) liczbę, typ i rodzaj jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez właściwe organy Służby Więziennej;
4) terytorialny zasięg działania jednostek organizacyjnych oraz liczbę współpracujących z nimi organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
5) liczbę, typ i rodzaj posiadanych budowli i urządzeń.

2. Przy naliczaniu liczby etatów, o których mowa w ust. 1, ponadto uwzględnia się następujące kryteria szczególne:
1) w zakładach karnych: a) liczbę funkcjonariuszy i pracowników niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań wynikających z celów wykonywania kary pozbawienia wolności,

Jest to tylko fragment ustawy właściwy dla nas.
Napady na funkcjonariuszy to codzienność a to dlatego że stan etatowy w jednostkach jest krytyczny.
Brak właściwego zabezpieczenia.

Rządzą nami ludzie, którzy są mistrzami doprowadzania do sytuacji w której nic nie funkcjonuje a wszyscy skaczą sobie do gardeł aby cokolwiek zrobić łamiąc obowiązujące przepisy.
Odpowiedz
(21-10-2020, 7:15 )Ola napisał(a):
(20-10-2020, 18:41 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 18:11 )Ola napisał(a):
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 19:08 )Ola napisał(a): Ustawa o FUS wciągnęła mundurowych, bez zmiany w ustawie o emeryturach mundurowych, czy dobrze rozumiem?

Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.
Niektórym, czyli jakim?

art. 6, art. 41.
Przecież one nic nie mówią w kwestii zmiany systemu emerytalnego. Ta dyskusja chyba nie ma sensu. Faktem jest, że Pan Buzek na prędce wprowadził reformy, tworząc prawne buble z którymi będziemy zmagać się jeszcze przez wiele lat.

Zostawię to bez komentarza...  Shake
Odpowiedz
(20-10-2020, 18:41 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 18:11 )Ola napisał(a):
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 19:08 )Ola napisał(a):
(19-10-2020, 16:53 )Administrator napisał(a): Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "wciągnęła" w ten system min. wszystkie służby mundurowe. Ustawa ta objęła wszystkie grupy społeczno-zawodowe z wyjątkiem rolników. Zmiana wówczas systemu nie obejmowała osób, którym pozostało niewiele lat do przejścia na emeryturę.
Ustawa o FUS wciągnęła mundurowych, bez zmiany w ustawie o emeryturach mundurowych, czy dobrze rozumiem?

Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.
Niektórym, czyli jakim?

art. 6, art. 41.
Przecież one nic nie mówią w kwestii zmiany systemu emerytalnego. Ta dyskusja chyba nie ma sensu. Faktem jest, że Pan Buzek na prędce wprowadził reformy, tworząc prawne buble z którymi będziemy zmagać się jeszcze przez wiele lat.
Odpowiedz
Bo te mądre czaszki z oisw powinny wziąć się za robotę. Tylu ludzi odłogiem leży, ciekawe czy pracują po 8 godzin w systemie zmiennym? Siedza atleci i badają rozmiar czcionki. Tak naprawdę jaka jest ich rola? Bo do pomocy to raczej się nie nadają
Odpowiedz
(20-10-2020, 8:36 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(19-10-2020, 18:18 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a): Skupiliście się na art. 15a, który procedowany jest w MSWiA i jeśli tam się związki nie dogadają to nic z tego nie będzie a jak się dogadają to przy okazji skorzystają funkcjonariusze SW...

Przez fakt zasypywania forum postami o art. 15a na który nie mamy wpływu ZATARTE ZOSTAJE TO CO DLA NAS ISTOTNE I O CO POWINNIŚMY WALCZYĆ bo procedowanie odbywać się będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości...

WALCZMY o nowelizację Ustawy o SW, do której wprowadzone zostaną zapisy realizujące POROZUMIENIE z 2018 roku !!!

Miał powstać zespół, który podejmie działania i CISZA - Panie Administratorze - jak działania na korzyść funkcjonariuszy SW ???

Płatne L4 do 30 dni w roku
Dodatki motywacyjne po 15 latach służby
Zaliczanie lat z cywili do dodatku za wysługę lat

Co z tymi postulatami, które odzwierciedlenie mają znaleźć w Ustawie o Służbie Więziennej ??? Gdzie podział się projekt, który po ustaleniach i wprowadzonych powyższych kwestiach już miał wejść na ścieżkę legislacji ???

Czy Pan Administrator jest w stanie udzielić odpowiedzi na TAK PROSTE PYTANIA???


PROSTE A ZARAZEM JAKŻE CIĘŻKIE PYTANIA
Odpowiedz
(20-10-2020, 19:12 )Administrator napisał(a):
(20-10-2020, 19:04 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(20-10-2020, 13:10 )Administrator napisał(a):
(16-10-2020, 17:20 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(16-10-2020, 16:13 )MdR napisał(a): Jestem ostatnim który po tych oszustwach wyciągałby do nich rękę na zgodę ....ale teraz dobrze zadbać nie tylko o siebie ale też o kolegów. Co proponujesz? Może administrator odniesie się do tych propozycji. Po wpisach na forum i po tym co słyszę w jednostce atmosfera wśród fuszy  jest bardzo zła. 

Przybywa fuszy na kwarantannie. Co z tym zamierza zrobić CZ. Zbijanie nadgodzin wychodzi już administracji bokiem. Powoli też zaczyna do większości docierać ze to zbijanie to już czynność permanentna, taki kolejny pkt w zakresie obowiązków, na lata, bo pieniędzy na nadgodziny nigdy nie było i nie będzie.

Atmosfera we wszystkich jednostkach zapewne bardzo podobna...

Wszyscy przemęczeni... jeden funkcjonariusz robi za dwóch lub trzech... rozliczanie jak się czegoś nie zrobi lub zrobi błędnie... zastraszanie kierowania spraw do prokuratury za brak maseczki...

Ciekawe czy w CZSW wszyscy łącznie z Generałem chodzą przez 8 lub więcej godzin w maseczkach ----------->>>>>>>> choć zapewne w CZ pracuje się zdalnie i tylko przesyła pisma z poleceniami...

Najgorsze jest to, że nawet nasi dyrektorzy już najczęściej są bezradni wobec bombardowania poleceniami z OISW i CZSW, które trzeba wprowadzić, a które wpływają na negatywną atmosferę wśród funkcjonariuszy...

MS, CZSW mają nas - funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych - głęboko w ....
Niech chociaż Zarząd NSZZFiP zacznie swoimi działaniami pokazywać, że zależy im na tych tysiącach ciężko pracujących funkcjonariuszach w jednostkach podstawowych i PODEJMIE ZDECYDOWANE KROKI W ZWIĄZKU Z BRAKIEM REALIZACJI ZAPISÓW POROZUMIENIA - CHOCIAŻ TYLE !!!

Bardzo ciekawa jest dzisiaj umieszczona na stronie związkowej informacja - wszystkie służby mundurowe i specjalne będą miały zwiększony budżet oprócz SW ------------ SUPER

Czemu Pan o tym nie wspomni, że jesteśmy jedyną służbą, której budżet w przyszłym roku może wzrosnąć o 100 mln. złotych? Mniej pieniędzy dla służb w przyszłorocznym budżecie?

Panie Administratorze budżet w przyszłym roku wzrośnie tak samo jak ZREALIZOWANE JEST POROZUMIENIE Z 2018 roku

Proszę nie pisać co będzie w przyszłym roku a skupić się na tym co jest - a raczej czego nie ma a powinno być - od 01.01.2020 roku

No przecież Pan też pisze o czymś, czego jeszcze nie ma.

Ja piszę głównie o tym czego nie ma a powinno już być (od 01.01.2020r.) a informacja o zwiększonym budżecie służb mundurowych oprócz SW wpisałem jako ostatnie zdanie mojego postu, żeby zwrócić uwagę co ukazało się na stronie związkowej...

Widać Panu Administratorowi chyba nerwy puszczają...

Może warto też odpowiedzieć na post, w którym pojawiły się konkretne pytanie - Panie Administratorze
Odpowiedz
A kolega to te żale wylewa tylko tutaj na księdze ?
Masz jakiś problem życiowy i żal ściska że Tobie nikt nie pomaga ? Tylko ciągle kogoś pomawiasz a sam pewnie nic nie robisz i się obijasz.. Daruj sobie takie wypisywanie , a jak nie to idź do lekarza to Ci pomoże.

Tak narazie tylko na księdze gości gdyż koledzy o nieprawidłowościach informowali BSW ponoć było 40 stron napisało, i pod dywan pozamiatalo, ale ja czekam na coś wspaniałego z czego się wycinać nie będą mogli.

Wizyta już umówiona bo o zdrowie trzeba dbać tym bardziej psychiczne i nerwice, zeby komisja w przyszłości rentke lub 15 % orzekla. Tylko dziwi mnie to, że nasi dyrektorzy, kierownicy, kadrowcy, inspektorzy itp.,, ogólnie administracja" Którzy kontaktu z osadzonymi nie mają lub mają 15 min.dziennie lewe papiery u lekarza robią i na komisję zapindalaja,że nerwice maja bo jeszcze im mało. Naprzyklad kierownictwo Borneo juz o tym pisałem, ochroniarz, kier. Oz, z-ca dyra, kier penit. Specjalista bhp i pan, który bronią się zajmuje. Panie pierwszy Borneo weź ich w garść bo może się zdarzyć tragedia jak środki farmaceutyczne przestaną działać, lub któraś z osób odstawi tableteczki bajo bajlando.

powiedz że jesteś jakimś usuniętym dyrektorkiem , myslę że tak jest

Chciałbym być bajo buźka pa.
Odpowiedz
(20-10-2020, 19:04 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(20-10-2020, 13:10 )Administrator napisał(a):
(16-10-2020, 17:20 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(16-10-2020, 16:13 )MdR napisał(a):
(15-10-2020, 21:52 )lew napisał(a): Tu nie ma co czekać na związki - czas czekania się zakończył. Tu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.
Związki miały dwa lata na załatwienie tematu to się głaszczą wzajemnie po pleckach przy kawusi i licznych spotkaniach
Tu trzeba zdecydowanie. Czas rozmów się zakończył. Mają nas w głębokim poważaniu.
Rozumiem, że nie wszyscy wezmą L4 ale jeśli na L4 pójdzie 35-45% to fabryka stanie i wówczas CZSW i zarząd NSZZFiPW stanie na oddziałach.
Niech poznają smak pracy u podstaw i zapach pawilonu mieszkalnego.

Jestem ostatnim który po tych oszustwach wyciągałby do nich rękę na zgodę ....ale teraz dobrze zadbać nie tylko o siebie ale też o kolegów. Co proponujesz? Może administrator odniesie się do tych propozycji. Po wpisach na forum i po tym co słyszę w jednostce atmosfera wśród fuszy  jest bardzo zła. 

Przybywa fuszy na kwarantannie. Co z tym zamierza zrobić CZ. Zbijanie nadgodzin wychodzi już administracji bokiem. Powoli też zaczyna do większości docierać ze to zbijanie to już czynność permanentna, taki kolejny pkt w zakresie obowiązków, na lata, bo pieniędzy na nadgodziny nigdy nie było i nie będzie.

Atmosfera we wszystkich jednostkach zapewne bardzo podobna...

Wszyscy przemęczeni... jeden funkcjonariusz robi za dwóch lub trzech... rozliczanie jak się czegoś nie zrobi lub zrobi błędnie... zastraszanie kierowania spraw do prokuratury za brak maseczki...

Ciekawe czy w CZSW wszyscy łącznie z Generałem chodzą przez 8 lub więcej godzin w maseczkach ----------->>>>>>>> choć zapewne w CZ pracuje się zdalnie i tylko przesyła pisma z poleceniami...

Najgorsze jest to, że nawet nasi dyrektorzy już najczęściej są bezradni wobec bombardowania poleceniami z OISW i CZSW, które trzeba wprowadzić, a które wpływają na negatywną atmosferę wśród funkcjonariuszy...

MS, CZSW mają nas - funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych - głęboko w ....
Niech chociaż Zarząd NSZZFiP zacznie swoimi działaniami pokazywać, że zależy im na tych tysiącach ciężko pracujących funkcjonariuszach w jednostkach podstawowych i PODEJMIE ZDECYDOWANE KROKI W ZWIĄZKU Z BRAKIEM REALIZACJI ZAPISÓW POROZUMIENIA - CHOCIAŻ TYLE !!!

Bardzo ciekawa jest dzisiaj umieszczona na stronie związkowej informacja - wszystkie służby mundurowe i specjalne będą miały zwiększony budżet oprócz SW ------------ SUPER

Czemu Pan o tym nie wspomni, że jesteśmy jedyną służbą, której budżet w przyszłym roku może wzrosnąć o 100 mln. złotych? Mniej pieniędzy dla służb w przyszłorocznym budżecie?

Panie Administratorze budżet w przyszłym roku wzrośnie tak samo jak ZREALIZOWANE JEST POROZUMIENIE Z 2018 roku

Proszę nie pisać co będzie w przyszłym roku a skupić się na tym co jest - a raczej czego nie ma a powinno być - od 01.01.2020 roku

No przecież Pan też pisze o czymś, czego jeszcze nie ma.
Odpowiedz
Halo dawno twardziela nie było powtórka z rozrywki.

Panowie i Panie z ZK Borneo i Oz podziekujmy naszym panom wszechmogacym rzadzacym tzn. dyrektorowi i kierownictwu za zamkniecie naszego Oz, piszę kierownictwu bo Dyro jest od roku a wcześniej rządził pan z lasu z obecnym zastępcą i liderem Oz, majora mu dać w listopadzie za to, że stan podopiecznych obniżył, żeby OZ zamknac, ponadto sobie i ochroniarzowi załatwił posadki w solidarności zwerbowal podstępem jak lis podwładnych aby składki płacili i go chwalili. Więc niech teraz w delegację zapindalaja i swojego przewodniczącego i długiego szamana chwalą ale skla bajo bajlando nara. Wujek wszystko wie a jak nie kolega podpowie.

Kiero Oz od jutra 7 tysięcy na wypłatę przytuli za to że przyjedzie posiedzieć. Proponuję delegację np. do lasu lub zk Czarne aby go nauczyli jak rządzić żeby zaklad istniał.

NIECH ZYJE SOLIDARNOŚĆ I JEGO PRZEWODNICZACY OZ OPATÓWEK.
Przez rok można dużo zrobić lub do reszty zepsuć

I tu masz Panie kolego rację zaczął pan w okularkach, który spier....Ł jak szczur, pan, który został wygoniony do lasu podtrzymał dewastacje jednostki i złą atmosferę wśród dobrych F-szy przy pomocy przydupasow, którzy tylko o swój interes dbali zwłaszcza panowie ulizani. Bajo nara pa.

Kier. Oz Borneo w delegację to życzenie moje i podległych F- szy. A jak nie to niech ochroniarzowi pomoże, bo ochrona, i profilaktyka leży, kazdy robi co chce a pierwszy nic nie wie

Z-ca ppłka z Borneo delegacja na z-ce do ZK typu zamkniętego tam się nie będzie nudził i sufit oglądał lub u penitencjarnego przesiadywał i plotkowal.

Stu paru podopiecznych zamknięty Oz, dyrektor, z-ca, kier Oz kilku osadzonych a rządzących mnóstwo bajo I bajlando.

Dyro zęby przygryza, że Oz zamknięty, a nasz kiero sie cieszy, że odprawę na Maxa dostanie, oby się nie przechwalil bo wiśnia piniedzy nie ma bajo, a grupy też nie dają jak 7,8lub9 miechow sie nie choruje bajo i ciał.
Odpowiedz
(20-10-2020, 17:07 )sermater napisał(a):
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 19:08 )Ola napisał(a):
(19-10-2020, 16:53 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 13:19 )Ola napisał(a): Bardzo proszę przeczytać dokładnie to co napisałem i ze zrozumieniem. Nie wyraziłem swojego poglądu, tylko napisałem, że mija się Pan z prawdą pisząc, że przyjął się Pan na zasadach opisanych powyżej. Nie zgadzam się z tym, że w SW i innych służbach mundurowych obowiązują cztery systemy emerytalne, czyli: 1 -przyjęci przed 1 stycznia 1999 r. 2 -pomiędzy 2 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r. 3- od 1 października 2003 do 31 grudnia 2012 r. 4- od 1 stycznia 2013 r. I również się nie zgadzam z tym, że w 2003 r. ustawa zadziałała wstecz i objęła funkcjonariuszy przyjętych w latach 1999-2003. Ale nie o poglądach pisałem tylko o tym, że jeżeli przyjął się Pan w okresie 02.01.1999-30.09.2003, to wówczas obowiązywał funkcjonariuszy powszechny system emerytalny. Bardzo proszę mi wskazać, gdzie w Ustawie o Służbie Więziennej jest mowa o zaliczaniu procentów do naszej emerytury, o których Pan pisze?
[/quote

Drogi Panie, proszę podać zapisy ustawy tzw. emerytalnej służb mundurowych obowiązujące w latach 1999-2003 lub wcześniej w których jest mowa o powszechnym systemie dla funkcjonariuszy? Bo ja szukam od 20 lat i za Chiny nie mogę znaleźć. Zresztą nawet Sądy wielu instancji nie argumentowały w ten sposób niezaliczania mi cywilnych lat. Ale człowiek uczyć winien się przez całe życie, więc chcę poznać mądre stanowisko w tej sprawie.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "wciągnęła" w ten system min. wszystkie służby mundurowe. Ustawa ta objęła wszystkie grupy społeczno-zawodowe z wyjątkiem rolników. Zmiana wówczas systemu nie obejmowała osób, którym pozostało niewiele lat do przejścia na emeryturę.
Ustawa o FUS wciągnęła mundurowych, bez zmiany w ustawie o emeryturach mundurowych, czy dobrze rozumiem?

Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.

Rozumiem. Proszę podać jakie nadała brzmienie art.15 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym?

Ustawa o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zmieniła art. 15, ponieważ on nadal obowiązywał i dotyczył funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1 stycznia 1999 r. Natomiast funkcjonariusze przyjęci po 1 stycznia 1999 r. mieli mieć naliczane emerytury na zasadach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Odpowiedz
(20-10-2020, 13:10 )Administrator napisał(a):
(16-10-2020, 17:20 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(16-10-2020, 16:13 )MdR napisał(a):
(15-10-2020, 21:52 )lew napisał(a):
(15-10-2020, 19:21 )MdR napisał(a): [quote="lew" pid='5838' dateline='1602759481']
Koledzy !!!

Jakie nastroje w Waszych jednostkach.

Jak przygotowania do zadbania o zdrowie od 2.11.2020r.

Piszcie jednostkami.Hasło: "dbam o zdrowie od 02.11.2020r."Przypominam postulaty:1. Całkowite wykreślenie art 15a (nie jakieś tam durne pomysły, że od 25 roku służby czy dla funkcjonariuszy przyjętych do 2004 roku)

2. Zaliczenie cywila do wysługi.


3. 100 dni L4 w roku płatne 100%


4. Jacek musi odejść!!!, Jacek musi odejść!!!,Jacek musi odejść!!!


Proponuję wstępnie zaczekać na związki, bez wychodzenia przed szereg. Czas na L4 będzie zawsze. Teraz jest trudna sytuacja. Wszyscy nie wezmą L4 i suma sumarum krzywdę zrobimy naszym kolegom. 

Niemniej oczekuje od związku zdecydowanych reakcji. Na zespoły czas już minął.

Tu nie ma co czekać na związki - czas czekania się zakończył. Tu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.
Związki miały dwa lata na załatwienie tematu to się głaszczą wzajemnie po pleckach przy kawusi i licznych spotkaniach
Tu trzeba zdecydowanie. Czas rozmów się zakończył. Mają nas w głębokim poważaniu.
Rozumiem, że nie wszyscy wezmą L4 ale jeśli na L4 pójdzie 35-45% to fabryka stanie i wówczas CZSW i zarząd NSZZFiPW stanie na oddziałach.
Niech poznają smak pracy u podstaw i zapach pawilonu mieszkalnego.

Jestem ostatnim który po tych oszustwach wyciągałby do nich rękę na zgodę ....ale teraz dobrze zadbać nie tylko o siebie ale też o kolegów. Co proponujesz? Może administrator odniesie się do tych propozycji. Po wpisach na forum i po tym co słyszę w jednostce atmosfera wśród fuszy  jest bardzo zła. 

Przybywa fuszy na kwarantannie. Co z tym zamierza zrobić CZ. Zbijanie nadgodzin wychodzi już administracji bokiem. Powoli też zaczyna do większości docierać ze to zbijanie to już czynność permanentna, taki kolejny pkt w zakresie obowiązków, na lata, bo pieniędzy na nadgodziny nigdy nie było i nie będzie.

Atmosfera we wszystkich jednostkach zapewne bardzo podobna...

Wszyscy przemęczeni... jeden funkcjonariusz robi za dwóch lub trzech... rozliczanie jak się czegoś nie zrobi lub zrobi błędnie... zastraszanie kierowania spraw do prokuratury za brak maseczki...

Ciekawe czy w CZSW wszyscy łącznie z Generałem chodzą przez 8 lub więcej godzin w maseczkach ----------->>>>>>>> choć zapewne w CZ pracuje się zdalnie i tylko przesyła pisma z poleceniami...

Najgorsze jest to, że nawet nasi dyrektorzy już najczęściej są bezradni wobec bombardowania poleceniami z OISW i CZSW, które trzeba wprowadzić, a które wpływają na negatywną atmosferę wśród funkcjonariuszy...

MS, CZSW mają nas - funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych - głęboko w ....
Niech chociaż Zarząd NSZZFiP zacznie swoimi działaniami pokazywać, że zależy im na tych tysiącach ciężko pracujących funkcjonariuszach w jednostkach podstawowych i PODEJMIE ZDECYDOWANE KROKI W ZWIĄZKU Z BRAKIEM REALIZACJI ZAPISÓW POROZUMIENIA - CHOCIAŻ TYLE !!!

Bardzo ciekawa jest dzisiaj umieszczona na stronie związkowej informacja - wszystkie służby mundurowe i specjalne będą miały zwiększony budżet oprócz SW ------------ SUPER

Czemu Pan o tym nie wspomni, że jesteśmy jedyną służbą, której budżet w przyszłym roku może wzrosnąć o 100 mln. złotych? Mniej pieniędzy dla służb w przyszłorocznym budżecie?

Panie Administratorze budżet w przyszłym roku wzrośnie tak samo jak ZREALIZOWANE JEST POROZUMIENIE Z 2018 roku

Proszę nie pisać co będzie w przyszłym roku a skupić się na tym co jest - a raczej czego nie ma a powinno być - od 01.01.2020 roku
Odpowiedz
(20-10-2020, 18:11 )Ola napisał(a):
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 19:08 )Ola napisał(a):
(19-10-2020, 16:53 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 13:19 )Ola napisał(a): Bardzo proszę przeczytać dokładnie to co napisałem i ze zrozumieniem. Nie wyraziłem swojego poglądu, tylko napisałem, że mija się Pan z prawdą pisząc, że przyjął się Pan na zasadach opisanych powyżej. Nie zgadzam się z tym, że w SW i innych służbach mundurowych obowiązują cztery systemy emerytalne, czyli: 1 -przyjęci przed 1 stycznia 1999 r. 2 -pomiędzy 2 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r. 3- od 1 października 2003 do 31 grudnia 2012 r. 4- od 1 stycznia 2013 r. I również się nie zgadzam z tym, że w 2003 r. ustawa zadziałała wstecz i objęła funkcjonariuszy przyjętych w latach 1999-2003. Ale nie o poglądach pisałem tylko o tym, że jeżeli przyjął się Pan w okresie 02.01.1999-30.09.2003, to wówczas obowiązywał funkcjonariuszy powszechny system emerytalny. Bardzo proszę mi wskazać, gdzie w Ustawie o Służbie Więziennej jest mowa o zaliczaniu procentów do naszej emerytury, o których Pan pisze?
[/quote

Drogi Panie, proszę podać zapisy ustawy tzw. emerytalnej służb mundurowych obowiązujące w latach 1999-2003 lub wcześniej w których jest mowa o powszechnym systemie dla funkcjonariuszy? Bo ja szukam od 20 lat i za Chiny nie mogę znaleźć. Zresztą nawet Sądy wielu instancji nie argumentowały w ten sposób niezaliczania mi cywilnych lat. Ale człowiek uczyć winien się przez całe życie, więc chcę poznać mądre stanowisko w tej sprawie.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "wciągnęła" w ten system min. wszystkie służby mundurowe. Ustawa ta objęła wszystkie grupy społeczno-zawodowe z wyjątkiem rolników. Zmiana wówczas systemu nie obejmowała osób, którym pozostało niewiele lat do przejścia na emeryturę.
Ustawa o FUS wciągnęła mundurowych, bez zmiany w ustawie o emeryturach mundurowych, czy dobrze rozumiem?

Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.
Niektórym, czyli jakim?

art. 6, art. 41.
Odpowiedz
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 19:08 )Ola napisał(a):
(19-10-2020, 16:53 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 13:19 )Ola napisał(a):
(19-10-2020, 12:05 )Administrator napisał(a): taaak? to w takim razie prezentuje Pan Administratorze inny pogląd niż Rafał Jankowski, który twierdzi, że funkcjonariusze przyjęcie pomiedzy tymi datami tj. 99-2003 zostali oszukani... Czyli prezentuje pan stanowisko inne niz związek. To raz. A dwa, to wtedy kiedy się przyjmowałem art 15 a nie było a Ustawa o SW mówiła jasno jakie lata się zaliczają, czyli:po 15 latach 40% za trzy lata przed 2,6% reszta po 1,3% i po 0,7% nieskładkowe

Bardzo proszę przeczytać dokładnie to co napisałem i ze zrozumieniem. Nie wyraziłem swojego poglądu, tylko napisałem, że mija się Pan z prawdą pisząc, że przyjął się Pan na zasadach opisanych powyżej. Nie zgadzam się z tym, że w SW i innych służbach mundurowych obowiązują cztery systemy emerytalne, czyli: 1 -przyjęci przed 1 stycznia 1999 r. 2 -pomiędzy 2 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r. 3- od 1 października 2003 do 31 grudnia 2012 r. 4- od 1 stycznia 2013 r. I również się nie zgadzam z tym, że w 2003 r. ustawa zadziałała wstecz i objęła funkcjonariuszy przyjętych w latach 1999-2003. Ale nie o poglądach pisałem tylko o tym, że jeżeli przyjął się Pan w okresie 02.01.1999-30.09.2003, to wówczas obowiązywał funkcjonariuszy powszechny system emerytalny. Bardzo proszę mi wskazać, gdzie w Ustawie o Służbie Więziennej jest mowa o zaliczaniu procentów do naszej emerytury, o których Pan pisze?
[/quote

Drogi Panie, proszę podać zapisy ustawy tzw. emerytalnej służb mundurowych obowiązujące w latach 1999-2003 lub wcześniej w których jest mowa o powszechnym systemie dla funkcjonariuszy? Bo ja szukam od 20 lat i za Chiny nie mogę znaleźć. Zresztą nawet Sądy wielu instancji nie argumentowały w ten sposób niezaliczania mi cywilnych lat. Ale człowiek uczyć winien się przez całe życie, więc chcę poznać mądre stanowisko w tej sprawie.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "wciągnęła" w ten system min. wszystkie służby mundurowe. Ustawa ta objęła wszystkie grupy społeczno-zawodowe z wyjątkiem rolników. Zmiana wówczas systemu nie obejmowała osób, którym pozostało niewiele lat do przejścia na emeryturę.
Ustawa o FUS wciągnęła mundurowych, bez zmiany w ustawie o emeryturach mundurowych, czy dobrze rozumiem?

Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.
Niektórym, czyli jakim?
Odpowiedz
Serdeczne pozdrowienia ze Szwajcarii dla prawie całej ekipy z "Nowojorskiej"!!!
( nie dotyczy z-ca dyr. b. i jego przyd.....w)
Damian
Odpowiedz
(20-10-2020, 8:00 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 19:08 )Ola napisał(a):
(19-10-2020, 16:53 )Administrator napisał(a):
(19-10-2020, 13:19 )Ola napisał(a):
(19-10-2020, 12:05 )Administrator napisał(a): taaak? to w takim razie prezentuje Pan Administratorze inny pogląd niż Rafał Jankowski, który twierdzi, że funkcjonariusze przyjęcie pomiedzy tymi datami tj. 99-2003 zostali oszukani... Czyli prezentuje pan stanowisko inne niz związek. To raz. A dwa, to wtedy kiedy się przyjmowałem art 15 a nie było a Ustawa o SW mówiła jasno jakie lata się zaliczają, czyli:po 15 latach 40% za trzy lata przed 2,6% reszta po 1,3% i po 0,7% nieskładkowe

Bardzo proszę przeczytać dokładnie to co napisałem i ze zrozumieniem. Nie wyraziłem swojego poglądu, tylko napisałem, że mija się Pan z prawdą pisząc, że przyjął się Pan na zasadach opisanych powyżej. Nie zgadzam się z tym, że w SW i innych służbach mundurowych obowiązują cztery systemy emerytalne, czyli: 1 -przyjęci przed 1 stycznia 1999 r. 2 -pomiędzy 2 stycznia 1999 r. a 1 października 2003 r. 3- od 1 października 2003 do 31 grudnia 2012 r. 4- od 1 stycznia 2013 r. I również się nie zgadzam z tym, że w 2003 r. ustawa zadziałała wstecz i objęła funkcjonariuszy przyjętych w latach 1999-2003. Ale nie o poglądach pisałem tylko o tym, że jeżeli przyjął się Pan w okresie 02.01.1999-30.09.2003, to wówczas obowiązywał funkcjonariuszy powszechny system emerytalny. Bardzo proszę mi wskazać, gdzie w Ustawie o Służbie Więziennej jest mowa o zaliczaniu procentów do naszej emerytury, o których Pan pisze?
[/quote

Drogi Panie, proszę podać zapisy ustawy tzw. emerytalnej służb mundurowych obowiązujące w latach 1999-2003 lub wcześniej w których jest mowa o powszechnym systemie dla funkcjonariuszy? Bo ja szukam od 20 lat i za Chiny nie mogę znaleźć. Zresztą nawet Sądy wielu instancji nie argumentowały w ten sposób niezaliczania mi cywilnych lat. Ale człowiek uczyć winien się przez całe życie, więc chcę poznać mądre stanowisko w tej sprawie.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "wciągnęła" w ten system min. wszystkie służby mundurowe. Ustawa ta objęła wszystkie grupy społeczno-zawodowe z wyjątkiem rolników. Zmiana wówczas systemu nie obejmowała osób, którym pozostało niewiele lat do przejścia na emeryturę.
Ustawa o FUS wciągnęła mundurowych, bez zmiany w ustawie o emeryturach mundurowych, czy dobrze rozumiem?

Nie. Ustawa o FUS zmieniła i nadała inne brzmienie niektórym artykułom ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym.

Rozumiem. Proszę podać jakie nadała brzmienie art.15 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym?
Odpowiedz
(20-10-2020, 13:10 )Administrator napisał(a):
(16-10-2020, 17:20 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(16-10-2020, 16:13 )MdR napisał(a):
(15-10-2020, 21:52 )lew napisał(a):
(15-10-2020, 19:21 )MdR napisał(a): [quote="lew" pid='5838' dateline='1602759481']
Koledzy !!!

Jakie nastroje w Waszych jednostkach.

Jak przygotowania do zadbania o zdrowie od 2.11.2020r.

Piszcie jednostkami.Hasło: "dbam o zdrowie od 02.11.2020r."Przypominam postulaty:1. Całkowite wykreślenie art 15a (nie jakieś tam durne pomysły, że od 25 roku służby czy dla funkcjonariuszy przyjętych do 2004 roku)

2. Zaliczenie cywila do wysługi.


3. 100 dni L4 w roku płatne 100%


4. Jacek musi odejść!!!, Jacek musi odejść!!!,Jacek musi odejść!!!


Proponuję wstępnie zaczekać na związki, bez wychodzenia przed szereg. Czas na L4 będzie zawsze. Teraz jest trudna sytuacja. Wszyscy nie wezmą L4 i suma sumarum krzywdę zrobimy naszym kolegom. 

Niemniej oczekuje od związku zdecydowanych reakcji. Na zespoły czas już minął.

Tu nie ma co czekać na związki - czas czekania się zakończył. Tu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.
Związki miały dwa lata na załatwienie tematu to się głaszczą wzajemnie po pleckach przy kawusi i licznych spotkaniach
Tu trzeba zdecydowanie. Czas rozmów się zakończył. Mają nas w głębokim poważaniu.
Rozumiem, że nie wszyscy wezmą L4 ale jeśli na L4 pójdzie 35-45% to fabryka stanie i wówczas CZSW i zarząd NSZZFiPW stanie na oddziałach.
Niech poznają smak pracy u podstaw i zapach pawilonu mieszkalnego.

Jestem ostatnim który po tych oszustwach wyciągałby do nich rękę na zgodę ....ale teraz dobrze zadbać nie tylko o siebie ale też o kolegów. Co proponujesz? Może administrator odniesie się do tych propozycji. Po wpisach na forum i po tym co słyszę w jednostce atmosfera wśród fuszy  jest bardzo zła. 

Przybywa fuszy na kwarantannie. Co z tym zamierza zrobić CZ. Zbijanie nadgodzin wychodzi już administracji bokiem. Powoli też zaczyna do większości docierać ze to zbijanie to już czynność permanentna, taki kolejny pkt w zakresie obowiązków, na lata, bo pieniędzy na nadgodziny nigdy nie było i nie będzie.

Atmosfera we wszystkich jednostkach zapewne bardzo podobna...

Wszyscy przemęczeni... jeden funkcjonariusz robi za dwóch lub trzech... rozliczanie jak się czegoś nie zrobi lub zrobi błędnie... zastraszanie kierowania spraw do prokuratury za brak maseczki...

Ciekawe czy w CZSW wszyscy łącznie z Generałem chodzą przez 8 lub więcej godzin w maseczkach ----------->>>>>>>> choć zapewne w CZ pracuje się zdalnie i tylko przesyła pisma z poleceniami...

Najgorsze jest to, że nawet nasi dyrektorzy już najczęściej są bezradni wobec bombardowania poleceniami z OISW i CZSW, które trzeba wprowadzić, a które wpływają na negatywną atmosferę wśród funkcjonariuszy...

MS, CZSW mają nas - funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych - głęboko w ....
Niech chociaż Zarząd NSZZFiP zacznie swoimi działaniami pokazywać, że zależy im na tych tysiącach ciężko pracujących funkcjonariuszach w jednostkach podstawowych i PODEJMIE ZDECYDOWANE KROKI W ZWIĄZKU Z BRAKIEM REALIZACJI ZAPISÓW POROZUMIENIA - CHOCIAŻ TYLE !!!

Bardzo ciekawa jest dzisiaj umieszczona na stronie związkowej informacja - wszystkie służby mundurowe i specjalne będą miały zwiększony budżet oprócz SW ------------ SUPER

Czemu Pan o tym nie wspomni, że jesteśmy jedyną służbą, której budżet w przyszłym roku może wzrosnąć o 100 mln. złotych? Mniej pieniędzy dla służb w przyszłorocznym budżecie?
Niech już Pan Administratorze nie mówi co my możemy mieć w przyszłym roku. Nawet co za dwa dni nich Pan nie mówi. Niech Pan mówi , a raczej pisze co mamy przez dwa lata. Bajo
Odpowiedz
(16-10-2020, 17:20 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(16-10-2020, 16:13 )MdR napisał(a):
(15-10-2020, 21:52 )lew napisał(a):
(15-10-2020, 19:21 )MdR napisał(a): [quote="lew" pid='5838' dateline='1602759481']
Koledzy !!!

Jakie nastroje w Waszych jednostkach.

Jak przygotowania do zadbania o zdrowie od 2.11.2020r.

Piszcie jednostkami.Hasło: "dbam o zdrowie od 02.11.2020r."Przypominam postulaty:1. Całkowite wykreślenie art 15a (nie jakieś tam durne pomysły, że od 25 roku służby czy dla funkcjonariuszy przyjętych do 2004 roku)

2. Zaliczenie cywila do wysługi.


3. 100 dni L4 w roku płatne 100%


4. Jacek musi odejść!!!, Jacek musi odejść!!!,Jacek musi odejść!!!


Proponuję wstępnie zaczekać na związki, bez wychodzenia przed szereg. Czas na L4 będzie zawsze. Teraz jest trudna sytuacja. Wszyscy nie wezmą L4 i suma sumarum krzywdę zrobimy naszym kolegom. 

Niemniej oczekuje od związku zdecydowanych reakcji. Na zespoły czas już minął.

Tu nie ma co czekać na związki - czas czekania się zakończył. Tu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.
Związki miały dwa lata na załatwienie tematu to się głaszczą wzajemnie po pleckach przy kawusi i licznych spotkaniach
Tu trzeba zdecydowanie. Czas rozmów się zakończył. Mają nas w głębokim poważaniu.
Rozumiem, że nie wszyscy wezmą L4 ale jeśli na L4 pójdzie 35-45% to fabryka stanie i wówczas CZSW i zarząd NSZZFiPW stanie na oddziałach.
Niech poznają smak pracy u podstaw i zapach pawilonu mieszkalnego.

Jestem ostatnim który po tych oszustwach wyciągałby do nich rękę na zgodę ....ale teraz dobrze zadbać nie tylko o siebie ale też o kolegów. Co proponujesz? Może administrator odniesie się do tych propozycji. Po wpisach na forum i po tym co słyszę w jednostce atmosfera wśród fuszy  jest bardzo zła. 

Przybywa fuszy na kwarantannie. Co z tym zamierza zrobić CZ. Zbijanie nadgodzin wychodzi już administracji bokiem. Powoli też zaczyna do większości docierać ze to zbijanie to już czynność permanentna, taki kolejny pkt w zakresie obowiązków, na lata, bo pieniędzy na nadgodziny nigdy nie było i nie będzie.

Atmosfera we wszystkich jednostkach zapewne bardzo podobna...

Wszyscy przemęczeni... jeden funkcjonariusz robi za dwóch lub trzech... rozliczanie jak się czegoś nie zrobi lub zrobi błędnie... zastraszanie kierowania spraw do prokuratury za brak maseczki...

Ciekawe czy w CZSW wszyscy łącznie z Generałem chodzą przez 8 lub więcej godzin w maseczkach ----------->>>>>>>> choć zapewne w CZ pracuje się zdalnie i tylko przesyła pisma z poleceniami...

Najgorsze jest to, że nawet nasi dyrektorzy już najczęściej są bezradni wobec bombardowania poleceniami z OISW i CZSW, które trzeba wprowadzić, a które wpływają na negatywną atmosferę wśród funkcjonariuszy...

MS, CZSW mają nas - funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych - głęboko w ....
Niech chociaż Zarząd NSZZFiP zacznie swoimi działaniami pokazywać, że zależy im na tych tysiącach ciężko pracujących funkcjonariuszach w jednostkach podstawowych i PODEJMIE ZDECYDOWANE KROKI W ZWIĄZKU Z BRAKIEM REALIZACJI ZAPISÓW POROZUMIENIA - CHOCIAŻ TYLE !!!

Bardzo ciekawa jest dzisiaj umieszczona na stronie związkowej informacja - wszystkie służby mundurowe i specjalne będą miały zwiększony budżet oprócz SW ------------ SUPER

Czemu Pan o tym nie wspomni, że jesteśmy jedyną służbą, której budżet w przyszłym roku może wzrosnąć o 100 mln. złotych? Mniej pieniędzy dla służb w przyszłorocznym budżecie?
Odpowiedz
02.11.2020
DOWÓDCO KOCHANY MAM 38,5 GORACZKI NIE PRZYJDE I TELPORADA= ZWOLNIENIE. JEDYNIE TAK MOŻNA COŚ WYMUSIĆ NA MINISTRZE A WTEDY NIECH SIADAJĄ Z PANEM TUŁĄ I PISZA W TRYBIE COWIDOWYM USTAWĘ. INACZEJ NIC NIE UGRAMY.
Odpowiedz
(16-10-2020, 17:20 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a):
(16-10-2020, 16:13 )MdR napisał(a):
(15-10-2020, 21:52 )lew napisał(a):
(15-10-2020, 19:21 )MdR napisał(a): [quote="lew" pid='5838' dateline='1602759481']
Koledzy !!!

Jakie nastroje w Waszych jednostkach.

Jak przygotowania do zadbania o zdrowie od 2.11.2020r.

Piszcie jednostkami.Hasło: "dbam o zdrowie od 02.11.2020r."Przypominam postulaty:1. Całkowite wykreślenie art 15a (nie jakieś tam durne pomysły, że od 25 roku służby czy dla funkcjonariuszy przyjętych do 2004 roku)

2. Zaliczenie cywila do wysługi.


3. 100 dni L4 w roku płatne 100%


4. Jacek musi odejść!!!, Jacek musi odejść!!!,Jacek musi odejść!!!


Proponuję wstępnie zaczekać na związki, bez wychodzenia przed szereg. Czas na L4 będzie zawsze. Teraz jest trudna sytuacja. Wszyscy nie wezmą L4 i suma sumarum krzywdę zrobimy naszym kolegom. 

Niemniej oczekuje od związku zdecydowanych reakcji. Na zespoły czas już minął.

Tu nie ma co czekać na związki - czas czekania się zakończył. Tu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.
Związki miały dwa lata na załatwienie tematu to się głaszczą wzajemnie po pleckach przy kawusi i licznych spotkaniach
Tu trzeba zdecydowanie. Czas rozmów się zakończył. Mają nas w głębokim poważaniu.
Rozumiem, że nie wszyscy wezmą L4 ale jeśli na L4 pójdzie 35-45% to fabryka stanie i wówczas CZSW i zarząd NSZZFiPW stanie na oddziałach.
Niech poznają smak pracy u podstaw i zapach pawilonu mieszkalnego.

Jestem ostatnim który po tych oszustwach wyciągałby do nich rękę na zgodę ....ale teraz dobrze zadbać nie tylko o siebie ale też o kolegów. Co proponujesz? Może administrator odniesie się do tych propozycji. Po wpisach na forum i po tym co słyszę w jednostce atmosfera wśród fuszy  jest bardzo zła. 

Przybywa fuszy na kwarantannie. Co z tym zamierza zrobić CZ. Zbijanie nadgodzin wychodzi już administracji bokiem. Powoli też zaczyna do większości docierać ze to zbijanie to już czynność permanentna, taki kolejny pkt w zakresie obowiązków, na lata, bo pieniędzy na nadgodziny nigdy nie było i nie będzie.

Atmosfera we wszystkich jednostkach zapewne bardzo podobna...

Wszyscy przemęczeni... jeden funkcjonariusz robi za dwóch lub trzech... rozliczanie jak się czegoś nie zrobi lub zrobi błędnie... zastraszanie kierowania spraw do prokuratury za brak maseczki...

Ciekawe czy w CZSW wszyscy łącznie z Generałem chodzą przez 8 lub więcej godzin w maseczkach ----------->>>>>>>> choć zapewne w CZ pracuje się zdalnie i tylko przesyła pisma z poleceniami...

Najgorsze jest to, że nawet nasi dyrektorzy już najczęściej są bezradni wobec bombardowania poleceniami z OISW i CZSW, które trzeba wprowadzić, a które wpływają na negatywną atmosferę wśród funkcjonariuszy...

MS, CZSW mają nas - funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych - głęboko w ....
Niech chociaż Zarząd NSZZFiP zacznie swoimi działaniami pokazywać, że zależy im na tych tysiącach ciężko pracujących funkcjonariuszach w jednostkach podstawowych i PODEJMIE ZDECYDOWANE KROKI W ZWIĄZKU Z BRAKIEM REALIZACJI ZAPISÓW POROZUMIENIA - CHOCIAŻ TYLE !!!

Bardzo ciekawa jest dzisiaj umieszczona na stronie związkowej informacja - wszystkie służby mundurowe i specjalne będą miały zwiększony budżet oprócz SW ------------ SUPER

KIEDY MĄDRZY Z CZ PRZESTANĄ BOMBARDOWAĆ DYREKTORÓW JEDNOSTEK PODSTAWOWYCH BEZSENSOWNYMI PISMAMI A ZAJMĄ SIĘ AKTUALNĄ SYTUACJĄ ISTNIEJĄCĄ W SW ???

KIEPSKA ATMOSFERA ---------------ROZLICZANIE ZA NIE WYKONANIE POLECEŃ----------------ZBIJANIE NADGODZIN W OCHRONIE KOSZTEM PRACY ADMINISTRACJI-------------------STRASZENIE PROKURATURĄ-------------ITD...

DO ROBOTY MĄDRZY Z CZ - CZEKAMY W JEDNOSTKACH PODSTAWOWYCH - POMÓŻCIE NAM W TYM CZEGO SAMI OCZEKUJECIE OD NAS PRACUJĄC ZDALNIE W DOMACH
Odpowiedz
(19-10-2020, 18:18 )POLSKI_KLAWISZ napisał(a): Skupiliście się na art. 15a, który procedowany jest w MSWiA i jeśli tam się związki nie dogadają to nic z tego nie będzie a jak się dogadają to przy okazji skorzystają funkcjonariusze SW...

Przez fakt zasypywania forum postami o art. 15a na który nie mamy wpływu ZATARTE ZOSTAJE TO CO DLA NAS ISTOTNE I O CO POWINNIŚMY WALCZYĆ bo procedowanie odbywać się będzie w Ministerstwie Sprawiedliwości...

WALCZMY o nowelizację Ustawy o SW, do której wprowadzone zostaną zapisy realizujące POROZUMIENIE z 2018 roku !!!

Miał powstać zespół, który podejmie działania i CISZA - Panie Administratorze - jak działania na korzyść funkcjonariuszy SW ???

Płatne L4 do 30 dni w roku
Dodatki motywacyjne po 15 latach służby
Zaliczanie lat z cywili do dodatku za wysługę lat

Co z tymi postulatami, które odzwierciedlenie mają znaleźć w Ustawie o Służbie Więziennej ??? Gdzie podział się projekt, który po ustaleniach i wprowadzonych powyższych kwestiach już miał wejść na ścieżkę legislacji ???

Czy Pan Administrator jest w stanie udzielić odpowiedzi na TAK PROSTE PYTANIA???


PROSTE A ZARAZEM JAKŻE CIĘŻKIE PYTANIA
Odpowiedz