14 – 07 – 2016 – KOMUNIKAT z pierwszego posiedzenia Rady FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

  W dniu 14 lipca 2016r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Otwarcia dokonał Czesław Tuła Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, witając wszystkich przybyłych oraz dokonując jednocześnie sprawdzenia niezbędnego quorum i przyjęcia porządku obrad.
Głównym celem spotkania było ukonstytuowanie się Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wybór Przewodniczącego Rady, analiza dotychczasowej sytuacji orasz przyjęcie propozycji działań na przyszłość. Przewodniczącym Rady został kol. Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Wyboru dokonano w trybie i zgodnie z paragrafem 13 Regulaminu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2016 roku.
Realizując kolejne punkty porządku obrad przystąpiono do omówienia bieżących działań, spraw i problemów z jakimi borykają się służby mundurowe. Przedstawiono szczegółowe informacje z przebiegu prac i spotkań Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiono kwestię przyłączenia od 01 stycznia 2017 roku Funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytalnego obowiązującego w służbach mundurowych, oraz projektu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020 opracowanej dla formacji obu ministerstw a także na temat danych dot. art. 15a „ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym” {dotyczące ilości funkcjonariuszy i emerytów z poszczególnych służb, wraz z propozycjami i danymi MSWiA).
Szczególną uwagę poświęcono zakresowi i sposobie procedowania projektu Ustawy Modernizacyjnej, w tym udziale i zaangażowaniu poszczególnych Ministerstw w te prace w ramach Podzespołu ds. służb mundurowych, jako miejsca realnej wymiany uwag i prowadzenia dialogu społecznego na tym etapie prac. Podtrzymano stanowisko o konieczności co najmniej dwukrotnego zwiększenia środków finansowych, zaproponowanych w ustawie na wzrost uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników MSWiA i Służby Więziennej, co tez zostało wyartykułowane jako projekt stanowiska Podzespołu ds. służb mundurowych RDS na spotkaniu w dniu 13 lipca 2016 roku.
Ponadto pokrótce zostało omówione zabezpieczenie Szczytu NATO w Polsce gdzie w najbliższym czasie mają zostać przekazane Federacji szczegółowe dane przedsięwzięcia (powstałe nadgodziny w skutek zabezpieczeń, napady na funkcjonariuszy, koszty delegacji, zakwaterowania, itp.).
Przebieg dyskusji i wzajemna wymiana informacji, w tym przypadki braku lub zakłócenia w sposobie docierania ich na szczeble wojewódzkie, wskazały jakw obecnej sytuacji ważna jest jedność i współdziałanie wszystkich Związków w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Obecni na spotkaniu zaproszeni przedstawiciele wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przedstawili wnioski w których to szczegółowo wyrazili swoje uwagi oraz poparcie aktualnych działań Federacji. Forma, zakres i zacieśnienie współpracy z organizacjami szczebla wojewódzkiego stało się też z jednym z zadań dla nowo powstałej Rady Federacji ZZ SM.
Kończąc dyskusję zasygnalizowano tematykę przywrócenia 100% płatności za absencję chorobową funkcjonariuszy służb mundurowych w okresie do 90 dni.
Określając priorytety działań i zadań Federacji ZZ SM przyjęto rekomendację w zakresie nawiązania współpracy zadaniowej z Konwentem Dziekanów Wojska Polskiego oraz Zrzeszeniem Związków Zawodowych Służby Celnej RP. Dodatkowo podjęto decyzje o reaktywowaniu strony internetowej Federacji jako zbiorczego medium informacyjnego dla wszystkich naszych organizacji.
Negatywnie i krytycznie odniesiono się do inicjatywy utworzenia Federacji Służb Mundurowych i Publicznych, zgodnie oceniając te działania jako uderzenie w jedność związkową ze szkodą dla całego środowiska służb mundurowych.
W ocenie wszystkich stron spotkania podstawową i jedyną platformą skutecznego i konstruktywnego współdziałania Związków Zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych jest Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dotychczas podejmowane działania i inicjatywy na rzecz funkcjonariuszy są najlepszym argumentem do kontynuacji wspólnie rozpoczętej dziesięć lat temu współpracy.
Za Federację
Przewodniczący Federacji ZZ SM

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy