NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Głowna Komisja Rewizyjna NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Skład

  • Edward Jasik – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Dawid Gazda – Członek  Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Jarosław Kowalczyk – Członek  Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Justyna Dudzińska – Członek  Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Jacek Młyński – Członek  Głównej Komisji Rewizyjnej