Archiwum Aktualności

11.07.2018

12.04.2018

13.03.2018

23.02.2018

16.02.2018

29.01.2018

25.01.2018

18.01.2018

11.01.2018


28.10.2015

02.09.2015

03.07.2015

03.06.2015

13.05.2015

09.05.2015

10.02.2015

03.02.2015

23.01.2015

17.01.2015

22.12.2014

26.11.2014

24.10.2014

14.10.2014

06.10.2014

27.09.2014

11.09.2014

03.09.2014

02.09.2014

29.08.2014

21.08.2014

20.08.2014

19.08.2014

18.08.2014

12.08.2014

09.08.2014

07.08.2014

29.07.2014

10.07.2014

09.07.2014

02.07.2014

26.06.2014

30.05.2014

05.03.2014

11.02.2014

30.08.2013

12.08.2013

 


05/08/2013

Informacja ze spotkania Federacji Związków Służb Mundurowych z dnia 5 sierpnia 2013 roku

 

24/07/2013

Komunikat Federacji ZZSM po posiedzeniu KSW

 

11/07/2013

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Parlamentarnym Zespołem ds. Służb Mundurowych, które odbyło się w dniu 10 lipca 2013 roku.


11/07/2013
Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Klubem Parlamentarnym Solidarna Polska w dniu 10 lipca 2013 roku.


10/07/2013
IV Turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych pod hasłem: Bezpieczne Stadiony.
Ulotka informacyjna.
Regulamin turnieju.


10/07/2013
List gratulacyjny dla Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesława Tuły od Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai.


10/07/2013
Poparcie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej dla działań protestacyjnych Federacji ZZ Służb Mundurowych.


08/07/2013
Odezwa Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.


08/07/2013
Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 5 lipca 2013 roku.


03/07/2013
X Minimaraton Pływacki Służby Więziennej o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej “Okuninka 2013”.
Formularz zgłoszeniowy.
Regulamin imprezy.


29/06/2013
Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 28 czerwca 2013 roku.


27/06/2013
Gratulacje Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dla Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kol. Czesława Tuły.


27/06/2013
Odezwa trzech reprezentatywnych central związkowych, FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność, kierowana do Premiera RP Pana Donalda Tuska.


24/06/2013
Komunikat Prasowy Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 24 czerwca 2013 roku.


24/06/2013
Apel Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2013 roku.


24/06/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2013 roku.


22/06/2013
Gratulacje dla nowego Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa od Przewodniczącego FZZ.


14/06/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 14 czerwca 2013 roku.


13/06/2013
Informacja z Sejmu RP o posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych dotyczącej pierwszego czytania senackiego projektu o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.


13/06/2013
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na uwagi Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienia lekarskie.


04/06/2013
Wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pilnego spotkania ze związkami zawodowymi wchodzącymi w skład FZZ SM.


04/06/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 4 czerwca 2013 r.


22/05/2013
Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie poprawki ustawowej ułatwiającej funkcjonariuszom SW dostęp do zawodów związanych z ochroną osób i mienia.


22/05/2013
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na wystąpienie Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie płac pracowników Służby Więziennej.


25/04/2013
Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie sytuacji materialnej pracowników Służby Więziennej.


25/04/2013
Pismo Biura Prawnego CZSW w sprawie odstępstw przy mianowaniu funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe.


22/04/2013
Pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie kreowania racjonalnej polityki kadrowej dotyczącej awansów na stanowisku.


17/04/2013
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie projektu dotyczącego komisji lekarskich.


06/04/2013
VI Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Funkcjonariuszy Służb Mundurowych OWS “Zimowit” Wisła 24 – 26 maj 2013 r.
Zgłoszenie udziału w VI Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym.
Harmonogram VI Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego.
Trasa przejazdu VI Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego.

Regulamin VI Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego.


27/03/2013
Opinia prawna w sprawie niektórych kwestii związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez funkcjonariuszy na podstawie art. 161 ustawy o Służbie Więziennej.


20/03/2013
Komunikat Forum Związków Zawodowych w sprawie strajku generalnego na Śląsku w dniu 26 marca i pikiet solidarnościowych pod Urzędami Wojewódzkimi.


19/03/2013
Oferta General Motors Polska na zakup samochodów marki Opel dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.


14/03/2013
Ogólna informacja na temat kolonii organizowanych przez Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu w 2013 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące kolonii w Unieściu.
Szczegółowe informacje dotyczące kolonii w OW Bęsia k. Biskupca.


14/03/2013
Rozliczenie skutków podwyżki, która zaczęła obowiązywać od października 2012 roku.


13/03/2013
Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie europejskiej akcji związkowej na rzecz przyszłości ludzi młodych.


13/03/2013
Międzynarodowe szkolenie dla funkcjonariuszy służb
mundurowych poświęcone praktycznemu doskonaleniu umiejętności z zakresu walki wręcz
/Samoobrona, Modern Combat, Krav Maga, Jiu-jitsu/,taktyki i techniki działań w sytuacjach
kryzysowych.


08/03/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 7 marca 2013 r.


03/03/2013
Zapytanie Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie efektów przekształcenia przywięziennych gospodarstw pomocniczych w instytucję gospodarki budżetowej.


03/03/2013
Interpelacja Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej – ponowna.


18/02/2013
Apel Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Areszcie Śledczym w Łodzi o pomoc dla funkcjonariuszy poszkodowanych w wypadku i ich rodzin.


14/02/2013
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby.


14/02/2013
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na interpelację Posła Janusza Dzięcioła dotyczącą art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.


23/01/2013
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w kwestii braku podwyżek dla pracowników cywilnych SW.


15/01/2013
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do otrzymanego projektu ustaw o zmianach w pragmatyce służb mundurowych w związku z odpłatnością w wysokości 80% za pobyt na zwolnieniu lekarskim i innych zmianach.


15/01/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania w dniu 15 stycznia 2013 roku.


09/01/2013
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posła Jerzego Szmita z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW.


09/01/2013
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.


27/12/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posła
Waldemara Sługockiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. dotyczącą obecnej sytuacji oraz proponowanych zmian w funkcjonowaniu Służby Więziennej.


13/12/2012
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na pismo Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie rozliczenia skutków podwyżki.


08/12/2012
Pismo Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie rozliczenia skutków podwyżki.


28/11/2012
Interpelacja Posła Jerzego Szmita z Olsztyna w sprawie zapisu w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie dotyczące umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.


25/11/2012
Interpelacja Posła Waldemara Sługockiego w sprawie obecnej sytuacji oraz proponowanych zmian w funkcjonowaniu Służby Więziennej.


21/11/2012
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o nienadawaniu dalszego biegu wnioskowi o zbadanie zgodności z Konstytucją zmian, jakie zaszły dla funkcjonariuszy przyjmujących się po raz pierwszy do służby po 1999 roku.


20/11/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW z dnia 30 października br. w braku przepisów wykonawczych do rozporządzenia MS w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.


18/11/2012
Interpelacja poselska Pani Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.


02/11/2012
Pismo Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych w sprawie akcji protestacyjnych w dniu 14 listopada 2012 roku.
Deklaracja przyjęte przez Komitet Wykonawczy EKZZ w sprawie akcji protestacyjnej w dniu 14 listopada 2012 roku.


30/10/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów wykonawczych do rozporządzenia MS w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.


23/10/2012
Apel Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW o wsparcie dla rodziny tragicznie zmarłego kol. Tomasza Mielko, funkcjonariusza z Zakładu Karnego w Rawiczu.


10/10/2012
Oferta General Motors Poland Sp. z o.o. na promocyjny zakup samochodów marki Opel dla członków NSZZ FiPW.


05/10/2012
Komunikat z odprawy służbowej, która odbyła się w dniu 3 października br. w ODK SW w Popowie.


04/10/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 4 października 2012 r. w sprawie odpłatności w wysokości 80% za L-4.


20/09/2012
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wystąpienie Federacji ZZ Służb Mundurowych z dnia 9 sierpnia br. dotyczące realizacji podwyżek uposażenia funkcjonariuszy.


20/09/2012
Podziękowanie Dyrektora polskiej szkoły w Miednikach Królewskich dla Zarządu Głównego NSZZ FiPW za pomoc dzieciom.


23/08/2012
Pismo kierowane do Ministra Sprawiedliwości zawierające opinie do przesłanych projektów aktów prawnych gwarantujących podwyżkę uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2012 roku.


20/08/2012
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu założeń Ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


13/08/2012
Odpowiedź Ministerstwa spraw Wewnętrznych na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 25 lipca 2012 r. dotyczące danych stanowiących podstawę opracowanych założeń zmian ustawowych.


09/08/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 8 sierpnia 2012 r.
Wystąpienie FZZ SM kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanych podwyżek.


06/08/2012
Odpowiedź Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej dotycząca błędnych interpretacji przełożonych dotyczących regulowania czasu wolnego i chorobowego funkcjonariuszy SW.


27/07/2012
Wniosek Federacji ZZ Służb Mundurowych kierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych o podanie podstaw opracowania założeń zmian ustawowych.


26/07/2012
Podziękowanie od Starostwa Powiatowego w Iławie złożone na ręce Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW dla Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Iławie.


24/07/2012
Życzenia z okazji święta Policji od Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.


23/07/2012
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 lipca 2012 r.


12/07/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Patryka Jakiego w sprawie przekształceń ODK SW w Turawie.
Zapytanie Posła Jana Jakiego kierowane do Ministra sprawiedliwości w sprawie przekształceń ODK SW w Turawie.


04/07/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Jacka Żalka w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej.


14/06/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu roboczym z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


06/06/2012
Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.


05/06/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim.


04/06/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację poselską Pana Grzegorza Matusiaka w sprawie Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


04/06/2012
Interpelacja Posła Pana Jacka Żaleka kierowana do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obecnej sytuacji Służby Więziennej.


02/06/2012
Komunikat Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.


28/05/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Stanisława Ożoga w sprawie wysokości dodatków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.


24/05/2012
Nowa oferta sportowo – rekreacyjna klubów Pure Health & Fitness dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.


24/05/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie realizacji wypłat ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.


24/05/2012
Informacja dotycząca podziału kolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu przy udziale CZSW.


24/05/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczące zasad funkcjonowania nowego ubezpieczenia grupowego PZU.


22/05/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pilnego spotkania w związku z planowaną reformą systemu emerytalnego funkcjonariuszy.


22/05/2012
Wystąpienie Forum Związków Zawodowych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie planowanej reformy emerytalnej.


22/05/2012
Komunikat Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Forum Związków Zawodowych o odwołaniu planowanej na 24 maja br. manifestacji w Warszawie.


19/05/2012
Komunikat Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Forum Związków Zawodowych z 18 maja 2012 r.


18/05/2012
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie organizacji dodatkowych miejsc dla osób pozbawionych wolności podczas EURO 2012.


16/05/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Premiera RP Pana Donalda Tuska.


09/05/2012
Odpowiedź Biura Prawnego CZSW na zapytanie Wiceprzewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie naliczania wysługi emerytalnej.


09/05/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posła Janusza Dzięcioła w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej.


09/05/2012
Interpelacja Posła Grzegorza Matusiaka w sprawie w sprawie planów przekształceń i likwidacji ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej.


07/05/2012
Wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania prawidłowości zapisów ustawy o Służbie Więziennej oraz pozostałych aktów prawnych wydanych na jej podstawie.


29/04/2012
Interpelacja Posła Stanisława Ożoga kierowana do Ministra Sprawiedliwości w sprawie standaryzacji dodatków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.


29/04/2012
Oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 26 kwietnia br. do projektu ustawy emerytalnej.


19/04/2012
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych z dnia 18 kwietnia 2012 r.


13/04/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


12/04/2012
Interpelacja Posła Johna Abrahama Godsona w sprawie trudnej sytuacji w więziennictwie w Polsce zagrażającej
przeludnieniem.


05/04/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23.02.2012.


04/04/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posła Tomasza Garbowskiego w sprawie przekształceń ODK Służby Więziennej.


04/04/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie nadgodzin i wiążących się z tym nieprawidłowości.


03/04/2012
Pismo MSW zawierający uzasadnienie i ocenę skutków regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.


03/04/2012
Apel o pomoc dla funkcjonariuszy z okręgu szczecińskiego, którzy ucierpieli w wyniku pożarów.


03/04/2012
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW z dnia 31 stycznia 2012 r.


31/03/2012
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie nierównego traktowania funkcjonariuszy kierowane do Premiera RP.


29/03/2012
Interpelacja poselska Pani Poseł Beaty Mazurek w sprawie ODK Służby Więziennej.
Interpelacja poselska Pana Posła Jacka Czerniaka w sprawie ODK Służby Więziennej.
Interpelacja poselska Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie ODK Służby Więziennej.


27/03/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 27 marca 2012 r.


24/03/2012
Komunikat Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Forum Związków Zawodowych.


22/03/2012
Pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi w sprawie pisma, które wystosował Komendant ODK SW w Sulejowie do Przewodniczący ZG NSZZ FiPW.


22/03/2012
Pismo Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Sulejowie w sprawie pisma, które wystosował Przewodniczący ZG do Ministra Sprawiedliwości.


21/03/2012
Uchwała Senatu RP z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.


20/03/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


19/03/2012
Pismo Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w sprawie Ośrodków Doskonalenia Służby Więziennej.


16/03/2012
Odpowiedź MSW na uwagi do projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy zgłoszone przez Forum Związków Zawodowych.


16/03/2012
Odpowiedź MSW na uwagi do projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy zgłoszone przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.


14/03/2012
Interpelacja Posła Tomasza Garbowskiego w sprawie likwidacji Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


13/03/2012
Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie standaryzacji stanowisk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.


08/03/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 8 marca w sprawie reformy systemu emerytalnego.


07/03/2012
Pismo kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pilnego spotkania poświęconego dalszemu funkcjonowaniu Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


05/03/2012
Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące zasad mianowania funkcjonariuszy pionu ochrony na stanowiska oddziałowych.


28/02/2012
Zaproszenie na spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie dalszych rozmów dotyczących reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.


23/02/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r.


23/02/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.


23/02/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska.


13/02/2012
Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…).


10/02/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z Wicemarszałkiem Senatu Panem Stanisławem Karczewskim.


01/02/2012
Stanowisko Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w służbach mundurowych.
Stanowisko Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Podlaskiego w sprawie sytuacji w służbach mundurowych.


01/02/2012
Informacja przekazana przez Posła Pana Jarosława Zielińskiego dotycząca szczegółów uchwalania budżetu na 2012 rok, w tym podwyżek dla funkcjonariuszy służb mundurowych.


01/02/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, po spotkaniu w dniu 1 lutego br.


01/02/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Senatorów RP w sprawie podwyżek dla funkcjonariuszy w 2012 roku.


01/02/2012
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) oraz niektórych innych ustaw.


27/01/2012
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie podziału nagród.
Opinia niezależnej kancelarii radcowskiej w w/w sprawie z Żor.
Opinia niezależnej kancelarii radcowskiej w w/w sprawie z Białegostoku.


25/01/2012
Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na zapytanie grupy posłów w/s dyrektora OISW w Lublinie.


25/01/2012
Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na interpelację Posła Jacka Czerniaka w/s dyrektora OISW w Lublinie.


25/01/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego.


24/01/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Parlamentarzystów w sprawie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.


24/01/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie sytuacji panującej w OISW w Poznaniu.


24/01/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 24 stycznia 2012 r.


18/01/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 18 stycznia 2012 r.


17/01/2012
Poparcie Związku Zawodowego Celników dla protestu służb mundurowych w związku z brakiem podwyżek w 2012 roku.


15/01/2012
Podziękowanie Przewodniczącego ZO NSZZ FiPW we Wrocławiu dla uczestników pikiety w dniu 12 stycznia br.


13/01/2012
Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z Ministrem Sprawiedliwości Panem Jarosławem Gowinem i Sekretarzem Stanu w MS Panem Stanisławem Chmielewskim.


12/01/2012
Podziękowanie Międzyzwiązkowego Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego FZZ Służb Mundurowych dla organizatorów pikiet w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.


12/01/2012
Petycja przekazana przez przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych służb Mundurowych podczas pikiety w Warszawie.


11/01/2012
Zapytanie poselskie nr 144 w sprawie nieprawidłowości służbowych i relacji interpersonalnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie.


11/01/2012
Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


10/01/2012
Komunikat organizacyjne Wojewódzkiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego dotyczący pikiety w dniu 12 stycznia br. w Poznaniu.


10/01/2012
Plan pikiety służb mundurowych, która odbędzie się w dniu 12 stycznia br. w Gdańsku.


10/01/2012
Harmonogram i regulamin pikiety Wojewódzkiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Województwa Mazowieckiego, która odbędzie się w dniu 12 stycznia br. w Warszawie.


09/01/2012
Komunikat Wojewódzkiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego dotyczący pikiety w dniu 12 stycznia br. w Poznaniu.


07/01/2012
Plan pikiety organizowanej przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny w Poznaniu w dniu 12 stycznia 2012 r.


05/01/2012
Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego dotyczący pikiet w dniu 12 stycznia 2012 r.


05/01/2012
Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Województwa Dolnośląskiego dotyczący spraw organizacyjnych pikiety pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.


03/01/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie organizacji protestów w dniach 5, 10 i 12 stycznia 2012 r.


 

STARSZE INFORMACJE

Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy