Posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dniach 28.09 – 01.10.2015r. w OSSW w Kulach odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Podczas obrad określono najważniejsze na dzień dzisiejszy kierunki działań Związku Zawodowego. Do najistotniejszych, wymagających pilnych działań zaliczono konieczność modernizacji Służby Więziennej w tym w szczególności wynagrodzeń oraz uposażeń personelu w perspektywie roku 2016 oraz lat następnych. Zarząd Główny dostrzega także konieczność dostosowania warunków służby oraz realizacji ustawowych działań polskiego więziennictwa do aktualnego poziomu rozwoju społecznego.

Zespół negocjacyjny ds. opracowania zasad podziału środków na podwyżki uposażenia w składzie: Czesław Tuła, Dariusz Grajczyński, Bolesław Groński, Robert Moskal rekomendowali uzgodniony ze stroną służbową podział środków zagwarantowanych w rządowym projekcie budżetu na rok 2016. Przedstawili także inne warianty, które były dyskutowane podczas prac obu stron. Zarząd Główny przyjął rekomendację Zespołu, co pozwoliło na podpisanie w dniu 30.09.2015r. Porozumienia pomiędzy partnerem służbowym i związkowym w sprawie realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2016r. Porozumienie podpisał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej  gen. Jacek Kitliński.

11 (Small)

12 (Small)

13 (Small)

Choć były to trudne decyzje, strony wspólnie określiły podpisane Porozumienie jako najbardziej optymalne z punktu widzenia w szczególności personelu najniżej uposażonego.

Aby zapewnić możliwość realizacji awansów, konieczna jest zmiana wskaźnika kwoty bazowej. Wobec powyższego, Zarząd Główny podjął Uchwałę w której żąda podniesienia wskaźnika kwoty bazowej z 3.00 pkt, na 3,13 pkt. Uchwała przekazana zostanie Ministrowi Sprawiedliwości. Na chwilę obecną liczba wszystkich zaległych awansów (tzw. obligatoryjnych i fakultatywnych) wynosi ponad 7 tys.

W uzgodnieniu z partnerem służbowym określono przeznaczenie dodatkowych, wygenerowanych z oszczędności wakatowych, środków finansowych na nagrody dla tzw. pierwszej linii. Dyrektor Generalny polecił Dyrektorom Okręgowym, aby te  środki w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym, przeznaczone były na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę w stałym i bezpośrednim kontakcie z osadzonym. Jedyną uzgodnioną zasadą podziału w/w środków na najwyższym szczeblu organizacyjnym, było określenie minimalnej nagrody na poziomie 400 zł. Określenie stanowisk tzw. pierwszej linii oraz zasad podziału środków pozostawiono do wspólnych uzgodnień na niższych szczeblach zarządzania. Średnia kwota przypadająca na 1 funkcjonariusza pierwszej linii (60% załogi ZK i AŚ) ustalona została na poziomie 575 zł. W sumie z oszczędności wakatowych wygenerowano kwotę nieco ponad 9 mln. zł. Termin wypłaty nagrody określony został do dnia 10 października 2015r.

Druga transza nagród (planowana, pozostała część z funduszu nagród i zapomóg) wypłacona zostanie w drugiej dekadzie października. Oczekujemy, że partner służbowy dokona podziału tych środków również w uzgodnieniu z partnerem społecznym.

W trakcie obrad dokonano istotnych zmian personalnych oraz organizacyjnych, mających na celu usprawnienie pracy Zarządu Głównego, w szczególności w kontekście współtworzenia korzystnych warunków pracy i płacy personelu więziennego.

Powołano do życia Zespół Prasowy w skład którego weszli:

 1. Robert Moskal
 2. Dariusz Mieczyński
 3. Jarosław Kichciak
 4. Andrzej Kołodziejski
 5. Rafał Klag

Przedstawiono propozycję powołania:

 1. Zespołu Legislacyjnego
 2. Zespołu prewencyjno – interwencyjnego
 3. Zespołu kadrowo – płacowego
 4. Zespołu penitencjarno – ochronnego

mającego za zadanie współdziałania z partnerem służbowym na płaszczyźnie de lege lata oraz de lege ferenda (tworzenia oraz wykonania prawa). Powyższa propozycja poddana będzie pod debatę na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Zespól prasowy zwraca się do wszystkich członków związku oraz całego personelu więziennego o aktywne włączenie się w budowę etosu funkcjonariusza oraz wzięcia odpowiedzialności za kierunki koniecznych pozytywnych zmian wizerunku polskiego więziennictwa.

2 (Small)3 (Small)9 (Small)7 (Small)

Manifestacja

W dniu 30.09.2015r. podczas posiedzenia Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ustalono:

W dniach 5 – 8 października 2015r. przed gmachem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się pikieta w postaci miasteczka protestacyjnego. Rozpoczęcie pikiety nastąpi o godz. 12:00. Każda ze stron Komitetu wyznacza na dyżur minimum 9 osób, które zapewnią ciągłość pikiety, wg podziału na okręgi:

 1. W dniu 5.10.2015r. w godz. 12:00 – 0:00 Białystok
 2. W dniu 6.10.2015r. w godz. 0:00 – 12:00 Olsztyn
 3. W dniu 6.10.2015r. w godz. 12:00 – 0:00 Opole
 4. W dniu 7.10.2015r. w godz. 0:00 – 12:00 Rzeszów
 5. W dniu 7.10.2015r. w godz. 12:00 – 0:00 Katowice
 6. W dniu 8.10.2015r. w godz. 0:00 – 13:00 Wrocław

Uczestników pikiety prosi się o zabranie ze sobą śpiwora (koca), poduszki.

Organizatorzy zabezpieczają namioty, łózka polowe, posiłki oraz ciepłe napoje.

Obowiązuje umundurowanie służbowe (niebieska koszula, gabardyna lub sweter)

Każdy wyznaczony Okręg podać musi osobę odpowiedzialną za grupę (imię i nazwisko, nr telefonu)

Na zakończenie pikiety, przed Sejmem RP, odbędzie się Manifestacja (8.10.2015r. w godz.
11:00 – 13:00). Zapraszamy do licznego udziału w obronie naszych praw. Określoną w rządowym projekcie budżetu kwotę, traktujemy jako zaliczkę na poczet właściwej podwyżki uposażeń w roku 2016. Lata finansowych wyrzeczeń uprawniają nas do godziwej, a przede wszystkim rekompensującej co najmniej skutki inflacji, waloryzacji uposażeń.

Nie czekaj, aż inni zrobią coś za Ciebie, przede wszystkim to Ty zrób coś dla siebie!!!

komunikat_protestacyjny_sm_1_10_dp1komunikat_protestacyjny_sm_1_10_dp2

miasteczko_ulotka_dp

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy