Starsze aktualności

29/12/2010

Apel Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ FiPW o pomoc dla Funkcjonariusza z Nowogardu.20/12/2010

Apel Przewodniczącego Zarządu Okręgowego o pomoc dla Funkcjonariuszy z okręgu olsztyńskiego.17/12/2010

Komunikat ze spotkania z Premierem Donaldem Tuskiem w sprawie reformy emerytur służb mundurowych w dniu 17 grudnia 2010 roku.11/12/2010

Komunikat FZZ Służb Mundurowych po spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem w sprawie reformy emerytur służb mundurowych.10/12/2010

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazane Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi podczas dzisiejszego spotkania dotyczącego reformy emerytur mundurowych.08/12/2010

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego z Parlamentarzystami.06/12/2010

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jacka Włodarskiego w sprawie wykupu ulg komunikacyjnych w 2011 roku.04/12/2010

Odpowiedź Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego na petycję przedłożoną Rządowi w dniu 22 września 2010 r. podczas manifestacji Związków Zawodowych Sfery Budżetowej.02/12/2010

Pismo Posła Jana Religi w sprawie poprawki do budżetu na 2011 rok zapewniającej wzrost uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy o prognozowany wskaźnik inflacji 2,3%.01/12/2010

Zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na spotkanie w dniu 10 grudnia 2010 r., podczas którego zostanie omówiona reforma emerytalna służb mundurowych.30/11/2010

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowy Służb Mundurowych do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska.24/11/2010

Apel Zarządu Okręgowego w Szczecinie i Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Międzyrzeczu o pomoc dla syna funkcjonariusza SW.23/11/2010

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie „założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych”.22/11/2010

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego po konferencji prasowej w dniu 22 listopada br.15/11/2010

Oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”.10/11/2010

Komunikat ze spotkania Federacji ZZ Służb Mundurowych Województwa Opolskiego i Solidarności z Parlamentarzystami Województwa Opolskiego w dniu 10 listopada 2010 r.28/10/2010

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący spotkania w Sejmie w sprawie zgłoszonej poprawki dotyczącej waloryzacji uposażeń.25/10/2010

Ostateczna wersja poprawki Posła Ludwika Dorna do ustawy budżetowej, której celem jest zapewnienie wzrostu uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy o prognozowany wskaźnik inflacji 2,3%.19/10/2010

Pismo Dyrektora Generalnego SW dotyczące reformy jednostek penitencjarnych w ramach rządowego projektu “Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni”.13/10/2010

Stanowisko Biura Dyrektora Generalnego SW w przedmiocie czasu służby i rozliczania urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej.05/10/2010

Konkurs na napisanie wspomnień związanych z działalnością związkową, swoją lub innych osób, z okresu 20-letniej działalności NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.01/10/2010

List gratulacyjny z okazji XX-lecia NSZZ FiPW od Przewodniczącego OPZZ Pana Jana Guza.01/10/2010

List gratulacyjny z okazji XX-lecia NSZZ FiPW od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego.23/09/2010

Podziękowanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dla uczestników manifestacji.22/09/2010

Komunikat Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW z podziękowaniami dla uczestników manifestacji.22/09/2010

Postulaty protestujących w dniu 22 września br. przekazane Prezesowi Rady Ministrów.20/09/2010

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.17/09/2010

Pismo kierowane do Zastępcy Dyrektora Generalnego SW w sprawie konstytucyjności wykupu ulg na przejazdy i braku konsultacji tegoż ze Związkiem.15/09/2010

Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie wrześniowych akcji protestacyjnych.15/09/2010

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie manifestacji pracowników sfery budżetowej planowanej w dniu 22 września 2010 r.15/09/2010

Komunikat organizacyjny związany z manifestacją w dniu 22 września br. w Warszawie.
Plakat na manifestację w dniu 22 września.10/09/2010

Komunikat dotyczący manifestacji związków zawodowych sfery budżetowej w dniu 22 września br. w Warszawie.09/09/2010

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z kierownictwem Centralnego Zarządu Służby Więziennej.09/09/2010

Konkurs na napisanie wspomnień związanych z działalnością związkową, swoją lub innych osób, z okresu 20-letniej działalności NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.09/09/2010

Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na uchwałę Zarządu Głównego NSZZ FiPW nr 135-VII/2010 dotyczącą wykupu ulg na przejazdy koleją.09/09/2010

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Prezydium ZG NSZZ FIPW z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisławem Chmielewskim.08/09/2010

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie akcji protestacyjnej.08/09/2010

Wyjaśnienia i wytyczne Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej co do sposobu rozliczania urlopów funkcjonariuszy Służby Więziennej.01/09/2010

Pismo kierowane do Zastępcy Dyrektora Generalnego SW w sprawie poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na wykup 50% ulgi na przejazdy koleją.10/08/2010

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 9 sierpnia 2010 roku.29/07/2010

Wystąpienie Federacji ZZ Służb Mundurowych do Premiera Polski Pana Donalda Tuska w sprawie zamrożenia płac państwowej sfery budżetowej.14/07/2010

Informacja stanowiąca
podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010r.14/07/2010

Wystąpienie Zarządu Głównego NSZZ FiPW do Ministra Sprawiedliwości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.30/06/2010

Pismo w sprawie włączenia pisma Premiera RP Donalda Tuska do akt osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.30/06/2010

Sprawozdanie Zarządu Funduszu Pomocy Doraźnej za lata 2009 – 2010.29/06/2010

Notatka ze spotkania przedstawicieli Prezydium FZZ z reprezentacją związków zawodowych pracowników służb mundurowych odbytego 24 czerwca 2010 r.28/06/2010

List otwarty Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie reformy emerytalnej funkcjonariuszy służb mundurowych.17/06/2010

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący zapytania wysłanego do kandydatów na urząd Prezydenta w temacie reformy emerytalnej służb mundurowych.
Odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego.

Odpowiedź Grzegorza Napieralskiego.

Odpowiedź Waldemara Pawlaka.17/06/2010

Komunikat ze spotkania przedstawicieli FZZ Służb Mundurowych z kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Panem Waldemarem Pawlakiem.10/06/2010

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przyjęte na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2010 roku.
Wystąpienie kierowane do Jarosława Kaczyńskiego.

Wystąpienie kierowane do Bronisława Komorowskiego.

Wystąpienie kierowane do Grzegorza Napieralskiego.

Wystąpienie kierowane do Andrzeja Olechowskiego.

Wystąpienie kierowane do Waldemara Pawlaka.10/06/2010

Opinia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Dotycząca chorób zawodowych.10/06/2010

Apel o pomoc dla powodzian z okręgu rzeszowskiego.02/06/2010

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w związku ze wzrostem zaniepokojenia środowiska służb mundurowych.02/06/2010

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z Przewodniczącym Klubu Lewicy posłem Grzegorzem Napieralskim oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłem Stanisławem Wziątkiem.01/06/2010

Apel o pomoc dla funkcjonariusza z ZK w Płocku, poszkodowanego w trakcie powodzi.25/05/2010

Pismo Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych w SW dotyczące rozpoczęcia wdrażania oddziałów penitencjarnych.19/05/2010

Podziękowanie dla Delegatów na III Kongres Wyborczy Forum Związków Zawodowych.12/05/2010

Karta Benefit Systems – rozszerzenie oferty dla dzieci – Benefit Kids.25/04/2010

Informacja o wypłaconej dywidendzie za rok 2009 z tytułu ubezpieczenia związkowiec w HDI GERLING.13/04/2010

Odpowiedź Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej na zapytanie dotyczące programu liczącego czas służby.10/04/2010

Kondolencje Przewodniczącego ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa złożone na ręce Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.31/03/2010

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie niedoszacowania budżetów służb mundurowych.19/03/2010

Stanowisko NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczące opublikowanego w Gazecie Wyborczej wywiadu z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej.12/03/2010

Zestawienie poprawek przyjętych przez Senat RP do ustawy o Służbie Więziennej uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lutego 2010 roku.11/03/2010

Komunikat po zakończeniu prac senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad ustawą o Służbie Więziennej.
Zestawienie wszystkich poprawek zgłoszonych w trakcie prac senackiej komisji nad ustawą o Służbie Więziennej.03/03/2010

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po uchwaleniu Ustawy o Służbie Więziennej przez Sejm RP w dniu 19.02.2010 r.18/02/2010

Komunikat po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącego urlopów tacierzyńskich dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i BOR.12/02/2010

Apel o pomoc dzieciom tragicznie zmarłego Policjanta mł.asp. Andrzeja Struj z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Stołecznej Policji.11/02/2010

Komunikat po posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 11 lutego 2010 roku.
Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej.11/02/2010

Pismo kierowane do Marszałka Sejmu w sprawie zaprzestania wszelkich prac nad ustawami pragmatycznymi poszczególnych służb mundurowych.10/02/2010

Podziękowanie dla uczestników obchodów 91 rocznicy wydania “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”.10/02/2010

Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w trakcie obchodów 91 rocznicy powstania polskiego więziennictwa, które odbyły się w Bydgoszczy.04/02/2010

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu, w sprawie reformy emerytur mundurowych, w MSWiA.02/02/2010

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca kwestii podwyżek uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych w 2010 roku.02/02/2010

Wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących wcześniejszych emerytur dla żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych.29/01/2010

Komunikat po konferencji Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, marszałka Sejmu i Senatu – system emerytalny.
Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010–2011 (Propozycje).28/01/2010

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po przyjęciu sprawozdania Podkomisji Specjalnej powołanej w sprawie rządowego projektu Ustawy o Służbie Więziennej przez Sejmowa Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.26/01/2010

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie budżetu Straży Granicznej.16/01/2010

91 rocznica wydania “Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” – Bydgoszcz 8 luty 2010r.

Program ramowy uroczystości.
Mapka poglądowa12/01/2010

Wystąpienie Federacji ZZ Służb Mundurowych do Marszałków Sejmu i Senatu RP oraz Prezesa Rady Ministrów w sprawie niedoszacowania budżetów służb mundurowych MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości.12/01/2010

Wystąpienie Federacji ZZ Służb Mundurowych kierowane do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji.06/01/2010

Odpowiedź Biura Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnego CZSW dotycząca kwestii wymiany umundurowania służbowego.18/12/2009

Opinia
Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie rządowego projektu ustawy o Służbie Więziennej.08/12/2009

Wywiad ze ZBIGNIEWEM SOSNOWSKIM, wiceministrem MSWiA, dotyczący zmian emerytalnych.04/12/2009

Podziękowanie Przewodniczącego NSZZ Policjantów dla członków Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych za udział w manifestacji 1 grudnia br.02/12/2009

Wystąpienie kierowane do Ministra Sprawiedliwości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.25/11/2009

Komunikat dotyczący pikiety funkcjonariuszy pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w dniu 1 grudnia 2009 r.

Regulamin.
Instrukcja.
Mapka poglądowa.26/10/2009

Odpowiedź MSWiA do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z planowanymi zmianami systemu emerytalnego funkcjonariuszy.08/10/2009

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na wystąpienie Federacji Służb Mundurowych w sprawie systemu emerytalnego.01/10/2009

Zaproszenie na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Funkcjonariuszy, Pracowników SW i ich Rodzina na Jasną Górę.28/09/2009

Przemówienie wygłoszone w Katyniu przez kol. Romana Zalikowskiego podczas obchodów 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 90-lecia polskiego więziennictwa.25/09/2009

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Premiera RP w sprawie listu Rzecznika Praw Obywatelskich.

List Rzecznika Praw Obywatelskich.25/09/2009

XII Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Nożnej, Ustka 6 – 10 października 2009 r.27/07/2009

List otwarty Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w AŚ w Olsztynie kierowany do Ministra Sprawiedliwości.23/07/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z zespołem MSWiA w dniu 22 lipca br.11/07/2009

Uwagi NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy.10/07/2009

Projekt ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy.10/07/2009

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” do założeń nowej ustawy emerytalnej dla służb mundurowych z czerwca 2009 roku.02/07/2009

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odnośnie przygotowywanej reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.30/06/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z zespołem MSWiA w dniu 29 czerwca br.30/06/2009

Założenia projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy – wersja z czerwca 2009 roku.23/06/2009

Gratulację dla Przewodniczącego ZG i członków Zarządu od Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych.17/06/2009

Informacje o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Załącznik w formacie xls do w/w informacji.09/06/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z zespołem MSWiA w dniu 8 czerwca br.09/06/2009

Sprawozdanie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.06/06/2009

Opis działań Federacji ZZ Służb Mundurowych w zakresie reformy sytemu emerytalnego służb mundurowych.20/05/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z Zespołem MSWiA.19/05/2009

Wyniki losowania par półfinałowych XII Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Piłce Nożnej.17/05/2009

HDI Gerling – wysokość dywidendy przekazanej na cele statutowe w związku z ubezpieczeniem “Związkowiec”.13/05/2009

Komunikat po spotkaniu w dniu 12 maja Zespołu ds. opracowania projektu ustawy emerytalnej z przedstawicielami MSWiA.08/05/2009

Komunikat nr 1 Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie organizacji XIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego NSZZ FiPW.29/04/2009

XI Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w piłce siatkowej.28/04/2009

“Czy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone ?” – materiały z konferencji Klubu Parlamentarnego PiS.27/04/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z przedstawicielami kierownictwa MSWiA w dniu 27 kwietnia br.27/04/2009

Komunikat prasowy KP PiS dotyczący sobotniej konferencji w Sejmie, na temat bezpieczeństwa naszego kraju.26/04/2009

Wystąpienie Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na konferencji w Sejmi, w dniu 25 kwietnia br., dotyczącej bezpieczeństwa Państwa.24/04/2009

Ostatnie pożegnanie naszego Kolegi Bogdana Marszałka.23/04/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. opolskiego oraz RSP NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
.21/04/2009

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Pawła Nasiłowskiego dotyczące podwyżek uposażeń.18/04/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Opolskiego i RSP ,,Solidarność” Śląska Opolskiego.17/04/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w Sejmie z Klubem Poselskim Lewica.08/04/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.07/04/2009

Pismo Forum Związków Zawodowych kierowane do Wicepremiera Grzegorza Schetyny w sprawie Wiceprzewodniczącego FZZ Antoniego Dudy.03/04/2009

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandrem Szczygło w dniu 3 kwietnia br.30/03/2009

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego w związku z manifestacją w dniu 27 marca br.23/03/2009

Informator dla osób, chcących wziąć udział w manifestacji, która odbędzie się w dniu 27 marca br., w Poznaniu.23/03/2009

Komunikat po spotkaniu w dniu 23 marca br. przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych z Wicepremierem Grzegorzem Schetyną.20/03/2009

Pismo Przewodniczącego ZG kierowane do Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczące projektów rozporządzeń z zakresu medycyny pracy.20/03/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Opolskiego po spotkaniu z Parlamentarzystami, które odbyło się w marcu, w Turawie.19/03/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego odnośnie manifestacji w dniu 27 marca w Poznaniu.17/03/2009

Komunikat z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego.13/03/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z reprezentantami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.13/03/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczący koncepcji zmian emerytalnych.06/03/2009

Pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW kierowane Członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie koncepcji założeń zmian emerytalnych.

Koncepcja założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych.05/03/2009

Opinia NSZZ Policjantów do założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych.05/03/2009

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza oraz Marszałka Sejmu Pana Bronisława Komorowskiego.


04/03/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z Ministrem Michałem Boni.


23/02/2009

Pismo kierowane do Przewodniczących ZO NSZZ FiPW zawierające uwagi Biura ZG NSZZ FiPW do “Założeń do projektu ustawy emerytalnej”.


23/02/2009

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych po manifestacji, która odbyła się w dniu 19 lutego br. w Krakowie.


20/02/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. pomorskiego po manifestacji w dniu 19 lutego br.


18/02/2009

Sprawozdanie z konferencji prasowej Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczącej planowanych zmian w ustawie emerytalnej.


17/02/2009

List otwarty Komitetu Protestacyjnego kierowany do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.


10/02/2009

Podziękowanie Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do uczestników obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa.06/02/2009

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie kryzysu gospodarczego.03/02/2009

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 3 lutego 2009 r.03/02/2009

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Gabinetu Politycznego MSWiA.29/01/2009

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do przewodniczącego NSZZ Solidarność.29/01/2009

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Ministra Grzegorza Schetyny.24/01/2009

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane Pana Andrzeja Czumy Ministra Sprawiedliwości.23/01/2009

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej oraz Przewodniczących ZO NSZZ FiPW dot. obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa.22/01/2009

Protokół uzgodnień zawarty pomiędzy Grupą Negocjacyjną Zarządu Głównego NSZZ FiPW a stroną służbową.
Zał.1.Szczegóły uzgodnień – propozycje i efekt końcowy negocjacji.

Zał.2.Przewidywane skutki podwyżki wynagrodzeń z podziałem na stanowiska służbowe.21/01/2009

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Premiera Donalda Tuska.14/01/2009

Komunikat Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczący obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa w Krakowie.12/01/2009

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

STARSZE INFORMACJE

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy