Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkała się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem

W środę (21 lutego br.) przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Zastępcą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrem Walczakiem i jego współpracownikami.

Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali:

 1. Marcin Kolasa- Przewodniczący ZG NSZZ FSG
 2. Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS Florian
 3. Arkadiusz Pytlak – Przewodniczącego ZZZSC RP
 4. Jarosław Ćmiel – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW
 5. Andrzej Szary – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
 6. Sławomir Koniuszy – Członek ZG NSZZ Policjantów

Celem spotkania – oprócz problemów związanych z kształtowaniem się i funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej – reprezentanci Federacji przedstawili postulaty dotyczące całego środowiska służb mundurowych, koncentrując się na specyficznej roli Ministerstwa Finansów w zakresie opiniowania wszelki zmian legislacyjnych pociągających za sobą skutki dla Budżetu Państwa. Niezmiernie ważne okazało się więc przekonanie przedstawicieli ministerstwa do rozwiązań, które Federacja uznaje za najważniejsze i konieczne do wprowadzenie w najbliższym czasie. Wśród omówionych tematów pojawiły się takie kwestie, jak:

 • wzrost uposażeń funkcjonariuszy;
 • zachowanie 100% uposażenia w przypadku absencji chorobowej nieprzekraczającej 30 dni w roku;
 • pełnego wynagrodzenia za czas służby przekraczający normy określone w pragmatyce poszczególnych formacji mundurowych;
 • zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po
  31 grudnia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy;
 • wprowadzenia programu mieszkaniowego dla funkcjonariuszy;
 • ustanowienia wskaźnika PKB przeznaczonego na wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa i jego granic;
 • stworzenia warunków umożliwiających byłym funkcjonariuszom celnym, którym zmianie uległ status zatrudnienia z funkcjonariusza na pracownika, a którym brakuje maksymalnie 12 miesięcy do spełnienia ustawowego kryterium realizacji zadań tzw. policyjnych przez okres 5 lat, do uzyskania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Policji (…);
 • wzrostu limitu etatów funkcjonariuszy celno-skarbowych ze względu na zwiększone ilości zadań kontrolnych realizowanych przez funkcjonariuszy: wdrożenie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw i permanentne braki kadrowe.

Reprezentanci Federacji wystąpili także o przedstawienie informacji w zakresie:

 • skutków finansowych dotyczących funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z tytułu potencjalnej nowelizacji art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…);
 • liczby funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do Służby Celnej po dniu 1 stycznia 1999 r., przez co ich świadczenie emerytalne będzie ustalane w oparciu o 15 a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…),
  z wyszczególnieniem ilu spośród tych funkcjonariuszy wstąpiło do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. ale przed dniem 23 lipca 2003 r.
 • liczby funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy już odeszli na emeryturę i została ona ustalona w oparciu o art. 15a przedmiotowej ustawy, a także liczby funkcjonariuszy, którzy obecnie służą a dotyczyć ich będzie art. 15a.

Piotr Walczak w swoim wystąpieniu poinformował zebranych, że występuje w nim także w charakterze reprezentanta Minister Finansów. W odpowiedzi na postulaty Federacji stwierdził, że perturbacje związane z naborem w służbach występują nierównomierne
w skali kraju i mogą mieć także przyczynę w tym, że pensje w administracji państwowej nie są konkurencyjne. Zaznaczył jednak, że administracja państwowa jest stabilnym płatnikiem. Z uwagi na uwarunkowania prawne nie ma możliwości ustanowienia wskaźnika PKB przeznaczonego na wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa i jego o granic oraz przeznaczenia dodatkowych środków, ponieważ budżet jest uchwalony i utrzymujemy się w realnym deficycie. Na wniosek szefów poszczególnych służb istnieje możliwość przesunięcia środków w ramach obecnego budżetu. Kwestię wprowadzenia rozwiązań ustawowych o prawie funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich nieprzekraczających 30 dni w roku, należy rozpatrywać w aspekcie rozwiązań prawnych i zmniejszenia się statystycznej liczy funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Minister Walczak zapewnił na koniec, że o postulatach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zostaną poinformowani Prezes Rady Ministrów oraz Minister Finansów.

W wystąpieniach reprezentantów Federacji nie zabrakło informacji o pogarszających się nastrojach wśród funkcjonariuszy i o zniecierpliwieniu spowodowanym brakiem realizacji obietnic przedwyborczych i niewystarczającą ilością środków przeznaczonych na wzrost uposażeń. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów usłyszeli, że jeżeli i tym razem postulaty Federacji zostaną zignorowane, organizacje wchodzące w jej skład zostaną zmuszone do podjęcia decyzji o rozpoczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej.

Komunikat Ministerstwo Finansów

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy