Funkcjonariusze i żołnierze z pełnym uposażeniem w trakcie kwarantanny. Tarcza antykryzysowa 3.0 w Sejmie

Rząd przyjął w trybie obiegowym i skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej. Oprócz rozwiązań gospodarczych, w przepisach znajdują się też regulacje, na które czeka niemała grupa mundurowych. Nowelizacja zakłada bowiem wpisanie do tarczy antykryzysowej uprawnienia do pobierania 100 proc. uposażenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych, przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej – co do zasady – ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków trwającej pandemii koronawirusa. Jednak zarówno w pierwszej wersji tarczy, jak i w jej późniejszej nowelizacji, tak i w wersji 3.0 znalazły się rozwiązania wprost dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych. Jak się okazuje, w zaproponowanych we wtorek zmianach, rząd postanowił uregulować kwestię uposażeń dla mundurowych pozostających w kwarantannie w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Do tej pory, o czym informował InfoSecurity24.pl już w pierwszej połowie marca, formacje przyznawały pełne wynagrodzenie swoim mundurowych podczas kwarantanny, na podstawie przepisów ustaw dotyczących konkretnej służby. Działo się tak m.in. w Policji czy Służbie Więziennej, o czym informowały działające w tych służbach związki zawodowe.

Jeśli nowe przepisy, zaproponowane przez rząd, zostaną poparte przez posłów i senatorów, sprawa zostanie uregulowana odgórnie, a więc dotyczyć będzie wszystkich mundurowych formacji.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu noweli, “w związku z zaangażowaniem oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do działań oraz Funkcjonariuszy służb, przy przeciwdziałaniu i zwalczaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, skutkujących coraz liczniejszymi przypadkami zastosowania do obowiązku kwarantanny lub izolacji, wynikającymi z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także zachorowań żołnierzy na COVID-19, pozostających w związku z użyciem ich do działań przeciwepidemicznych, zasadne jest wprowadzenie przepisów wobec funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych wykonujących zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, aby w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, przysługiwało im prawo do 100 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym”. Jak dodano, w celu zapobiegania nadużywaniu tego uprawnienia, wykonywanie zadań służbowych, w skutek których mundurowy trafił na kwarantannę, potwierdzić będzie musiał przełożony. W przypadku wojskowych wymagane będzie potwierdzenie w rozkazie przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę. Jeśli chodzi o funkcjonariuszy, również pisemnie, “wykonywanie zadań służbowych” stwierdzał będzie “przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba”.

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, przysługuje prawo do 100 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.

3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1, stwierdza w stosunku do:
1) żołnierza zawodowego, w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
2) funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba.

Art. 4d, dodawany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Analogicznie do niedawnej nowelizacji, dotyczącej objęcia mundurowych dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, twórcy ustawy wskazując kogo dotyczyć będą zaproponowane teraz przepisy, odwołali się do art. 3 ust. 2 ustawy z 2 marca (tarcza antykryzysowa), który z kolei odsyła do ustawy emerytalnej służb mundurowych. Tak więc 100 proc. uposażenia, wraz z dodatkami o charakterze stałym, w przypadku konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny będącej skutkiem wykonywanych zadań służbowych, przysługiwać będzie funkcjonariuszom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Przepisy mają wejść w życie – po uchwaleniu przez Sejm, Senat, oraz podpisaniu ustawy przez prezydenta – wraz z dniem ogłoszenia, jednak w przypadku żołnierzy z mocą 1 kwietnia 2020 roku, a w przypadku funkcjonariuszy z mocą od 14 marca 2020 roku.

źródło: https://www.infosecurity24.pl/funkcjonariusze-i-zolnierze-z-pelnym-uposazeniem-w-trakcie-kwarantanny-tarcza-antykryzysowa-30-w-sejmie?fbclid=IwAR0EaLVYdyeIGRQZ2VC7xfqtQi-bIVz-X81SHRecajJ44APUbOV2xF0UEw8

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy