Funkcjonariusze Służby Więziennej pojadą na misje

Pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej, podobnie jak inne służby mundurowe, będą mogli uczestniczyć w misjach poza granicami kraju w ramach kontyngentów, w tym w rejonach w których prowadzone są działania wojenne – wynika z projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziś SW jest jedyną służbą mundurowa w Polsce, która nie posiada przepisów normujących wyjazd funkcjonariuszy i pracowników poza granice państwa w ramach kontyngentów. Chodzi m.in. o unormowanie kwestii związanych z dodatkowym wynagrodzeniem, świadczeniami zdrowotnymi, ubezpieczeniem czy statusem weterana.

Nowelizacja ustawy przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zakłada, że funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej będą mogli, poza granicami kraju, brać udział: w misjach pokojowych, akcjach związanych z zapobieganiem aktom terroryzmu, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych i humanitarnych, szkoleniach i ćwiczeniach, a także przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

Jednak, jak zresztą wprost przyznaje resort sprawiedliwości, pilna potrzeba zmian w przepisach związana jest wprost z udziałem pięciu oficerów SW w misji UNMISS w Sudanie Południowym. Poza przedstawicielami państw afrykańskich, służbę więzienna w UNMISS pełnią tylko Amerykanie i Niemcy. To właśnie do nich dołączyć mieliby Polacy, którzy przeszli już szkolenie w Ugandzie.  Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, jeśli tak się stanie, „pozytywnie wpłynie to na wizerunek Polski w gronie państw afrykańskich, które udzieliły Polsce poparcia w głosowaniu dot. zasiadania przez nasz kraj w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w roli niestałego członka.

Polscy funkcjonariusze SW mogliby dołączyć do tego grona, co pozytywnie wpłynie na wizerunek Polski w gronie państw afrykańskich, których poparcie było niezmiernie potrzebne w trakcie głosowania nad uzyskaniem niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa NZ.

uzasadnienie projektu zmiany ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Przypomnijmy, 2 czerwca 2017 roku, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w tajnym głosowaniu pięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019, wśród których znalazła się Polska. Jest to szósty raz kiedy Polska sprawuje ten mandat.

Do tej pory ustawa o SW umożliwiała oddelegowania funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa do służby poza granicami kraju, jednak charakter misji pokojowej w Sudanie Południowym, w którym występują działania wojenne, wymaga wprowadzenia przepisów analogicznych do tych jakie zawarte są w regulacjach innych służb mundurowych – tłumaczy resort sprawiedliwości. Chodzi w szczególności o zapisy dotyczące dodatkowego wynagrodzenia, świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenia oraz te związane ze statusem weterana i uprawnieniami emerytalno-rentowymi.

Zmian w randze ustawowej, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, należy dokonać  by zagwarantować funkcjonariuszom prawa i bezpieczeństwo na poziomie przepisów obowiązujących w Policji, z tym, że wszystkie regulacje prawne, w tym wynikające z przepisów wykonawczych, ustawy o Policji, zostały włączone do przepisów ustawy o Służbie Więziennej.

Jak wyjechać na misję? Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania prac w kontyngencie, dokonywać będzie Dyrektor Generalny Służby Więziennej, a w rzeczywistości, działający z jego upoważnienia komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Kilkuetapowe postępowanie składać się będzie z rozmowy kwalifikacyjnej, testu pisemnego lub ćwiczeń praktycznych.

Strażnik Więzienny pełniący służbę za granicą będzie otrzymywać dodatek zagraniczny, ryczałt z tytułu delegowania, ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania, należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej i świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Jak przewiduje resort sprawiedliwości, łącznie zmiany od 2020 do 2029 roku kosztować będą prawie 63 mln złotych.

źródło: https://www.infosecurity24.pl/funkcjonariusze-sluzby-wieziennej-pojada-na-misje?fbclid=IwAR21pd1TSx1_GwLZm8La6bqTjJbQSYUuT8iyAKHrroeMp-K-tlYAA-vhJCI

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy