Komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z licznymi pytaniami jak również niedopowiedzeniami na temat wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w roku 2017 chciałbym wyjaśnić czym kierował się zespół negocjacyjny ZG NSZZ FiPW pod moim kierunkiem, negocjując warunki wzrostu wynagrodzeń w roku 2017 i dlaczego zarekomendował ZG NSZZ FiPW takie rozwiązanie.

Ustawa modernizacyjna obejmująca swoim zakresem Służbę Więzienną przewiduje min : wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników; cywilnych.

Na etat przeznaczono 250.40 zł nie oznacza to ,że każdy funkcjonariuszy ma otrzymać kwotę 250,40 zł.

Powyższa kwota ma zabezpieczyć nie tylko wzrost uposażenia zasadniczego ale także ;

  1. wzrost dodatków za wysługę lat w związku z zapisami ustawowymi, kolokwialnie mówiąc wejście w kolejny próg dodatku,
  2. awanse w stopniach w związku z zapisami ustawowymi tzn. upływ okresu uprawniającego do awansu na wyższy stopień służbowy, tutaj chciałem podkreślić ,że SW jest jedyną służbą mundurową realizującą awanse w stopniach po osiągnięciu uprawnienia pomimo tego, że awans w stopniu nie jest obligatoryjny
  3. awanse w stopniach po ukończeniu szkół podoficerskiej, chorążych i oficerskiej
  4. awanse na wyższe stanowiska służbowe

Dlatego uznaliśmy, że należy wydzielić środki na wszystkie obligatoryjne składniki uposażenia i naprawić sprawy kadrowe w stosunku do funkcjonariuszy, którzy oczekują na awanse. Nie dopuszczalne jest żeby funkcjonariusze służyli na stanowiskach np: oddziałowych spełniali wszelkie wymogi awansowe a nie mieli płacone za faktycznie wykonywane obowiązki to trzeba naprawić.

Od września do grudnia 2016 dzięki wspólnej polityce płacowej ZG NSZZ FiPW i Dyrektora CZSW udało się awansować około 2500 funkcjonariuszy oczekujących kilka lat na awans zwłaszcza strażników na starszych strażników i młodszych referentów na referentów czyli osoby najniżej uposażone w służbie. Na realizację zaległych awansów na wyższe stanowiska służbowe oczekuje jeszcze około 5000 funkcjonariuszy w tym 1500 strażników na stanowiska oddziałowych , którzy spełniają wszelkie kryteria awansowe.

Jeżeli uda nam się zrealizować założenia w sprawie podwyżki uposażeń w 2017 r. jakie ZG NSZZ FiPW przedstawił Dyrektorowi Generalnemu SW , a dalej idąc Ministrowi Sprawiedliwości, bo to od niego, a nie Związku zależy ostateczny kształt sposobu wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników; cywilnych SW, to osiągniemy następujące cele ;

1. Zamknięcie tematu zaległych awansów i unormowanie polityki awansowej na kolejne lata, aby nie było już takich problemów, pojawi się pewnie pytanie, dlaczego mamy się „składać” na zaległe awanse skoro to nie jest nasza wina , to prawda ale trzeba ten temat wyprostować, aby w przyszłości każdy z was nie musiał czekać kilka lat na swój awans. Zaległe awanse w stanowiskach realizowane byłyby niezależnie od awansów w stopniach służbowych , czyli możliwe dwa awanse w roku 2017

2. Przyznania równej kwoty 150 ,00 zł do uposażenia zasadniczego plus wysługa ( gdyż takie były oczekiwania f-szy, stopień służbowy odpada, ponieważ wielu z Was twierdziło, że tak należy zrobić, ponieważ emerytury mogą być liczone od podstawy)

3. Unormowanie polityki dodatków służbowych osób mających 15 lat służby, jest to wyjście do kolejnego etapu kształtowania dodatków w służbie. Osoby z co najmniej 15 letnim stażem w służbie otrzymaliby dodatki służbowe na poziomie co najmniej 20% liczonych od uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień oznacza to wzrost np. na stanowiskach oddziałowych od 200 do 300 zł. Oczywiście trzeba uregulować politykę obniżania dodatków służbowych a w szczególności powrót do należnej wysokości po zatarciu kary dyscyplinarnej.

Zapewniam ,że ZG NSZZ FiPW prowadzi ciągły monitoring wykorzystania funduszu płac, pisałem już wcześniej o realizacji 2500 zaległych awansów, teraz wypłacone nagrody świąteczne , naszym celem jest aby wszystkie możliwe pieniądze wynikające ze wzrostu wskaźnika trafiły w stałe składniki uposażenia. Nie zgadzamy się na rozdawnictwo i „kolesiostwo” chcemy aby wszystko odbywało się transparentnie z udziałem czynnika społecznego czyli Was wszystkich członków związku poprzez wybranych w wolnych demokratycznych wyborach związkowych waszych przedstawicieli.

Mam nadzieje, że taka polityka spowoduje ,że w roku 2017 uda się oprócz realizacji celów o których pisałem wyżej ,przeprowadzić chociaż pierwszy etap racjonalizacji zasad przyznawania i wysokości dodatków służbowych, bo ten składnik naszego uposażenia rodzi największe emocje i kontrowersje. Moim zdaniem jasne kryteria przyznawania i podwyższenia wysokości dodatku służbowego wpłynie na dłuższe pozostawanie funkcjonariuszy w służbie i poprawi system plac w perspektywie 25 letniej służby koniecznej do osiągnięcia uprawnień emerytalnych.

To są główne kryteria, jakie można określić w skrócie, proszę jednak pamiętać, że pan Minister może mieć inny pogląd na temat podwyżki i sposobu jej podziału gdyż ma to być system motywacyjny a wtedy może być podział procentowy i tak szanowni państwo strażnik otrzyma 60 zł a dyrektor 500zł i co wtedy? Będzie sprawiedliwe, ale, dla kogo? To tyle w sprawie podwyżki na chwilę obecną o końcowym efekcie podpisanego porozumienia napiszemy w komunikacie na stronie.

Pozdrawiam

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZF i PW

(-) Czesław Tuła

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy