Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ)

W spotkaniu uczestniczyli: Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Służby Więziennej, zaproszeni goście oraz eksperci.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja na temat włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także dyskusja na temat założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

Projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020 ma na celu zwiększenie sprawności, skuteczności i efektywności działania służb podległych MSWiA. Swoim zakresem obejmuje: inwestycje budowlane, wymianę sprzętu i wyposażenia formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. W ramach programu przewiduje się wydatkowanie
w ciągu czterech lat z budżetu państwa środków w łącznej kwocie 6.521.303 tys. zł, w tym 2.261.208 tys. zł to ujęte w budżetach formacji, a kwota 4.260.095 tys. zł stanowi dodatkowe (zewnętrzne) środki ujmowane w rezerwie celowej, w ustawach budżetowych na lata 2017-2020. Projekt ustawy przewiduje dwie podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Podwyżka funkcjonariuszy od 1.01.2017 wyniesie średnio 253 zł
a 2019 r. wrośnie o kolejne 309. Łącznie w latach 2017-2020 przewiduje się wzrost w kwocie 609 zł wraz ze skutkiem wzrostu nagrody rocznej. W przypadku pracowników cywilnych w latach 2017-2020 przewiduje się wzrost wynagrodzeń o kwotę 597 zł ( w tym wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego). W 2017 roku w wysokości 250 zł a w 2020 r. w kwocie 300 zł.

Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017 -2020 obejmuje wszystkie służby podległe MSWiA. Projekt ustawy po uzgodnieniach międzyresortowych zostanie przekazany do konsultacji społecznych.  Obecnie w MSWiA trwa analiza art. „15 a”, która zostanie przedstawiona członkom Podzespołu na następnym posiedzeniu.

Jeżeli chodzi o włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, to kwestia ta jest w gestii Ministra Finansów i niezbędne są dodatkowe konsultacje  w tym zakresie.

W trakcie dyskusji przedstawiciele związków zawodowych podkreślili, że służba więzienna powinna zostać objęta systemem modernizacji, która obejmuje wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ponadto strona społeczna opowiedziała się jednoznacznie za włączeniem wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych.

Kolejne spotkanie zaplanowano w miesiącu lipcu i dotyczyć będzie:

– analizy potrzeb zatrudnienia w związku z obecna sytuacja międzynarodową (terroryzm, wzmożona migracja, potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa)

– analiza bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy,

– informacji przedstawionej przez MSWiA w kwestii art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z póżn. zm.)

IMG_5402 (Small) IMG_5420 (Small)

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy