Narada instruktażowo-szkoleniowa służb kadrowych 27-29 maja 2019 roku OSSW Kule

W dniach 27-29 maja 2019 roku w OSSW w Kulach odbyła się Narada instruktażowo-szkoleniowa służb kadrowych, na którą został zaproszony Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła. Zostałam wyznaczona przez Przewodniczącego do reprezentowania związku podczas narady. Uczestnikami narady instruktażowo-szkoleniowej służb kadrowych byli funkcjonariusze i pracownicy: CZSW, WSKiP, OISW, COSSW w Kalisz oraz OSSW. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację szkolenia był Dyrektor BKS CZSW ppłk Grzegorz Bajda. Podczas narady zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Środki finansowe przeznaczone na podwyżki funkcjonariuszy i pracowników SW – zasady podziału i rozliczenie. Przedstawiono podstawę prawną przyznanych podwyżek łącznie z przedstawieniem Porozumienia zawartego  pomiędzy Dyrektorem Generalnym a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, podpisanym 11 grudnia 2018 roku. Przedstawiono skutki finansowe przyznanej podwyżki w rozbiciu na środki finansowane z budżetu państwa oraz rezerwy celowej.
  • Omówienie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 roku, w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Szczegółowo omówiono zasady podziału tych środków. Przedstawiono najczęściej popełniane błędy przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych z tego funduszu.
  • Omówienie problematyki związanej z opracowywaniem wniosków o nadanie wyższych stopni służbowych oraz odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Przewiduje się, że w listopadzie będzie znacznie więcej awansów na stopniach w związku z dużą ilością awansów na stanowiskach przyznanych w tym roku. Ostateczny termin składania wniosków do CZSW wyznaczono na dzień 20 września 2019 r.
  • Omówienie uprawnień emerytalnych w oparciu o obowiązujące przepisy. Przekazano informację dotyczącą prawidłowego kompletowania dokumentacji, jak prawidłowo wypełniać wnioski emerytalne oraz wskazano termin złożenia wniosków ( 7 dni). Przypomniano, że świadczenie przyznawane jest na wniosek funkcjonariusza. Przekazano informację dotyczącą waloryzacji emerytury i renty. Nie przysługuje ona emerycie zwolnionemu ze służby w ostatnim dniu lutego. Aby można ją było zwaloryzować funkcjonariusz musi już być emerytem lub rencistą przynajmniej w ostatnim dniu lutego.
  • Nabór do Służby Więziennej w ujęciu praktycznym – etapy postępowania i zadania komisji kwalifikacyjnej, bieżące trudności związane z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego.

Etapy rekrutacji:

I etap. Dyrektor Generalny może przyznać kandydatowi max 40 pkt.

– mianowanie na wyższe stanowisko służbowe zgodnie z art. 48 ustawy o SW – 15 pkt.

– praca w pionie służby: ochrona, penitencjarny, terapeutyczny, ośrodki diagnostyczne – 15 pkt.

W pozostałych pionach – 10 pkt.

– staż służby w SW:    od 4 do 6 lat – 6 pkt.

od 7 do 9 lat – 8 pkt.

10 lat i więcej – 10 pkt.

II etap. Ocena Dyrektora jednostki – max 20 pkt.

III etap. Test – max 40 pkt. ( 40 pytań i 30 min. na napisanie testu).

Maksymalnie funkcjonariusz może uzyskać 100 pkt.

Testy będą pisane w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50 a wyjazd na ten egzamin odbywał się będzie w ramach delegacji służbowej.

  • Przeciwdziałanie korupcji w Służbie Więziennej – zasadność konstruowania przepisów antykorupcyjnych.
  • Ogólne zasady zaangażowania wydatków budżetowych w świetle obowiązujących przepisów. Przesłanki uzasadniające potrzebą złożenia wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym – wideokonferencja z CZSW.

Wiceprzewodnicząca

Zarządu Głównego NSZZ FiPW

(-) Danuta Malkusz

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy