Odszkodowanie z tytułu grupy

Poniżej zamieszczamy pismo kolegi, który chce otrzymać odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu pozostające w związku ze służbą oraz jego korespondencję z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w tej sprawie.

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY

którzy próbują dochodzić swoich praw, a konkretnie jednorazowego odszkodowania przewidzianego w art. 118 ust.1 Ustawy o Służbie Więziennej. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Lekarską, inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą i powstałego wskutek szczególnych warunków służby.

Po krótce opiszę moje starania o uzyskanie powyższego odszkodowania. Pierwszym kokiem, po wydaniu pierwszego Orzeczenia przez WKL i jego utrzymanie przez OKL(w których są zawarte powyższe stwierdzenia), było wystąpienie przez Dyrektora macierzystej jednostki do WKL o stwierdzenie i określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu, na moją prośbę. WKL odmówiła orzeczenia uszczerbku, bo rzekomo nie posiada podstaw prawnych do orzekania wysokości uszczerbku na zdrowiu. Następnie wystąpiłem do OKL o zajęcia stanowiska w powyższej sprawie. OKL utrzymała stanowisko WKL, że brak jest przepisów wykonawczych.

Śledząc sprawę w różnych źródłach natrafiłem na zapytanie Pani Poseł Lidii Staroń z dnia 13 czerwca 2011r “Zapytanie nr 10132 do ministra sprawiedliwości – w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących orzekania procentowego uszczerbku zdrowia w zakresie schorzeń wymienionych w załączniku do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010r. dotyczącego wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie”. W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na zapytanie Pani Poseł nr 10132 zawarte jest stwierdzenie, że Komisje Lekarskie MSW i A powinny rozpoznawać i orzekać uszczerbek zdrowia w stosunku do osób takich jak ja.

Po zapoznaniu się z odpowiedzią i stanowiskiem sekretarza stanu MŚ, Zwróciłem się do Pani Poseł Lidii Staroń o interwencję w naszej sprawie. Niestety odpowiedzi nie otrzymałem.

O pomoc w tej sprawie zwracałem się też do Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala MSW i A, któremu podlega Wojewódzka Komisja Lekarska MSW i A. Po wykorzystaniu drogi odwoławczej do powyższych instytucji zachowując odpowiednie terminy. Postanowiłem wystąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o zaniechanie czynności przez WKL i OKL.

W odpowiedzi na moje pismo zostałem poinformowany, że zgodnie z “Porozumieniem z dnia 22 lutego 2012r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Ministrem Spraw Wewnętrznych. Strony uzgodniły, że procentowy uszczerbek ma być orzekany przez WKL.”. RPO wskazał zatem, aby ponownie zwrócić się do WKL w celu orzeczenia procentowego uszczerbku.

Zgodnie z sugestią zawartą w odpowiedzi RPO, zwróciłem się do Dyrektora jednostki, aby mnie ponownie skierował do WKL – tak też się stało. WKL bez wezwania mnie przesłała odpowiedź, że nadal nie ma aktów prawnych, które by umożliwiały orzekanie procentowego uszczerbku na zdrowiu w tym przypadku.

Po takiej odpowiedzi – stanowisku WKL, ponownie zwróciłem się do RPO(w załączeniu odpowiedź WKL). RPO po pięciu miesiącach zasięgając opinii MSW – Centralnej Komisji Lekarskiej wskazuje, że z powodu obecnej sytuacji prawnej w spornej sprawie pozostaje “Jeżeli nie ma możliwości uzyskania decyzji wskazanych w Rozporządzeniu organów warto rozważyć możliwość wystąpienia od razu do sądu pracy o odszkodowanie. Po wyczerpaniu drogi sądowej, można rozważyć wniesienie skargi Konstytucyjnej dot. art. 118 ustawy o Służbie Więziennej.”.

W pismach kierowanych do RPO nadmieniałem, że mój przypadek dotyczy również wielu funkcjonariuszy w kraju.

Jak widzicie koleżanki i koledzy drogę, którą przebyłem jest długa, bo trwa 2,5 roku, a rozstrzygnięcia nadal brak.

Wykazując dobrą wolę oraz wykorzystując wszystkie możliwości rozstrzygnięcia w tej sprawie, możemy z czystym sumieniem i zgodnie ze stanowiskiem RPO występować na drogę sądową.

Zwracam się zatem do Was koleżanki i koledzy, jeżeli macie inne rozstrzygnięcia w tej sprawie o kontakt razem możemy więcej(powyższe pisma RPO w załączeniu).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy