PODWYŻKI SĄ PEWNE, PEWNA JEST TEŻ PIKIETA

Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonariusze i żołnierze mają otrzymać podwyżki, nadal nie wiadomo w jakiej wysokości. Wiadomo, że średnia we wszystkich służbach będzie tym razem podobna. Mimo to związkowcy zamierzają protestować. Jednym z powodów jest brak pieniędzy na regulacje uposażeń w najbliższych planach modernizacyjnych, ale nie ma też gwarancji co do reszty ważnych postulatów. 23 lipca umundurowani funkcjonariusze będą wyrażać swoje niezadowolenie leżąc „bykiem” na karimatach przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 7 lipca 2015 r., w godz. 900 – 1100, w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie reprezentantów Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panią Minister Teresą Piotrowską i z Wiceministrem Sprawiedliwości Wojciechem Hajdukiem. Z ramienia resortu Spraw Wewnętrznych w spotkaniu wziął też udział Władysław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu w MSW. Stronę związkową reprezentowali: Andrzej Szary i Sławomir Koniuszy – NSZZ Policjantów, Dariusz Mieczyński – NSZZ FiPW, Zbigniew Rogodziński – NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Rafał Karpiński – NSZZ FSG i Piotr Kucharski z ZZS „Florian”.

Spotkanie było poświęcone perspektywie realizacji żądań zawartych w petycji skierowanej do Pani Minister w dniu 28 kwietnia a potem, 11 czerwca, do Pani Premier Ewy Kopacz.

W kwestii zapewnienia w przyszłorocznej ustawie budżetowej wystarczających środków finansowych na odmrożenie waloryzacji kwoty bazowej, kształtującej uposażenia funkcjonariuszy oraz na podwyższenie tych uposażeń na poziomie rekompensującym brak waloryzacji w latach 2009 – 2015, Pani Minister poinformowała, że w chwili obecnej między resortami Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości trwają uzgodnienia dotyczące podwyżek uposażeń dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w tych służbach, jednak będą one obowiązywać dopiero od stycznia 2016 r. Pani Minister wyjaśniła, że w tegorocznym budżecie nie ma na to środków, pojawią się one dopiero w przyszłym roku, w ramach dodatkowych 2 mld zł. Na odpowiedź o wysokości przyszłorocznych podwyżek trzeba będzie jednak jeszcze poczekać, ok 2 – 3 tygodnie. Pani Minister zapewniła, że kwoty podwyżki przeznaczone na głowę każdego żołnierza i funkcjonariusza będą na zbliżonym poziomie. Uważa jednak, że wewnątrz poszczególnych formacji należy zróżnicować wysokość podwyżek, żeby poprawić element motywacji. W tym celu będzie wymagać od podległych jej komendantów głównych propozycji, które wcześniej będą uzgodnione ze związkami zawodowymi, także na poziomie województw. Również Pan Minister Wojciech Hajduk na pytanie czy Minister Sprawiedliwości również wystąpił z wnioskiem o podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej na rok 2016 zapewnił, że Pan Minister podjął  takie działania, które mają na celu uzyskanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy i pracowników SW na poziomie takim jak w innych służbach mundurowych.

Zwrócono Pani Minister i Panu Ministrowi uwagę, że motywację można robić dopiero wówczas, gdy ma się do dyspozycji odpowiednie środki. Nie należy bowiem zapominać, że podwyżki w pierwszej kolejności mają zrekompensować siedmioletni okres zamrożenia uposażeń i na tej płaszczyźnie powinny być porównywalne. Gdyby się jednak okazało, iż średni poziom regulacji oscylował będzie wokół 600 zł., można wówczas spróbować poszukać rozwiązań poprawiających motywację uposażeń. Związkowcy, posługując się przykładem żołnierzy zawodowych – zarówno jeśli chodzi o ostatnie regulacje dodatków stażowych, jak i wysokości świadczeń ustawowych –  zwrócili uwagę na dużo gorszą sytuację funkcjonariuszy. Ich zdaniem, średnia wysokość przyszłorocznej podwyżki dla funkcjonariuszy nie powinna być niższa niż 600 zł.

Kontynuując temat uposażeń okazało się, że w planowanym programie modernizacji służb mundurowych nie ma dla nich miejsca, co w porównaniu ze stosunkowo niewielkimi nakładami na odnowienie taboru samochodowego oraz inwestycje w nowe obiekty, oceniano bardzo negatywnie.

W kwestii podjęcia przez resort Spraw Wewnętrznych inicjatyw legislacyjnych zmierzającej do zapewnienia wszystkim funkcjonariuszom wynagrodzenia za ponadnormatywny czas służby; rekompensaty pieniężnej za czas służby pełnionej w porze nocnej, w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, na wzór rozwiązań obowiązujących w prawie pracy; ujednolicenia pragmatyki poszczególnych służb pod względem przepisów antymobbingowych na wzór rozwiązań funkcjonujących w służbie więziennej oraz wprowadzenia dla funkcjonariuszy korzystających ze zwolnień lekarskich okresu ochronnego, umożliwiającego zachowanie prawa do 100% uposażenia, Pani Minister poinformowała, że na wczorajszym posiedzeniu Forum Dialogu Społecznego powołała aż pięć zespołów roboczych, które będą się zajmować również tymi zagadnieniami. Podając za wzór rozwiązania zawarte w Kodeksie pracy, związkowcy wyrazili pogląd, że „zbliżanie systemów”, o którym tyle się mówiło przy wprowadzaniu niekorzystnych rozwiązań do pragmatyki służb mundurowych, powinno działać w obie strony, czyli także w obszarach korzystnych z punktu widzenia praw podmiotowych.

Sporą część dyskusji poświecono tematowi sztucznie utrzymywanych wakatów, który w największej mierze występuje w Policji. Strona związkowa zwróciła uwagę na bezwzględną konieczność likwidacji wakatów do poziomu naturalnej fluktuacji kadr, wskazując na ujemne skutki tego procederu. Podkreślono, że ogromna liczba nadgodzin generowanych zwłaszcza w Policji jest probierzem niedoboru  policjantów i świadczy również o przeciążaniu ich obowiązkami służbowymi, co odbija się nie tylko na ich zdrowiu, ale również na jakości wykonywanych zadań. Skrytykowano wykorzystywanie z tej metody przy wyrównywaniu niedoborów w wydatkach na funkcjonowanie Policji. Padły liczby, które zaprzeczają zasadzie, że środki z niepełnego zatrudnienia w pierwszej kolejności powinny zwiększać fundusz nagrodowy. Z tymi argumentami nie chciał polemizować nawet Dyrektor Budzeń a Pani minister odnotowała uwagi strony związkowej, że w przyszłorocznym budżecie powinny znaleźć się środki na zapełnienie wakatów.  Tutaj również kolega Dariusz Mieczyński reprezentujący NSZZF i PW zwrócił  uwagę na to iż w Służbie Więziennej również od dwóch lat zaczęto sztucznie utrzymywać wakaty a środki finansowe pochodzące z tych wakatów  przeznaczane są na zaległe awanse na stanowiskach i stopniach co powoduje znaczny wzrost nadgodzin w służbie, których jest bardzo dużo zaznaczając, że sytuacja taka nie powinna mieć miejsca według strony związkowej gdyż środki na awanse powinny być zagwarantowane w budżecie więziennictwa a nie pochodzić z wakatów jednostek penitencjarnych.

Pani Minister w pełni podzieliła pogląd, że system opieki zdrowotnej wymaga radykalnej poprawy, jeśli chodzi o funkcjonariuszy służb mundurowych. W dyskusji padały różne warianty rozwiązań, które byłyby w stanie zagwarantować poprawę obecnej sytuacji.

Podczas spotkania złożono na ręce Pani Minister Spraw Wewnętrznych i Wiceministra Sprawiedliwości wnioski w sprawie uzupełnienia przepisów służących prawu funkcjonariuszy do pełnego uposażenia w przypadkach kiedy choroba związana jest ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz w sprawie wprowadzenia do ustaw pragmatycznych dodatków służbowych i funkcyjnych o charakterze progresywnym, które  – zdaniem związkowców – w sposób najbardziej efektywny mogłyby zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do dłuższego pozostania w służbie. Uzasadnieniem drugiego wniosku były rozwiązania i wyliczenia przygotowane przez zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji decyzją nr 10 z dnia 8 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego, wracając do kwestii związanych z wysokością przyszłorocznej podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i pracowników poinformował Panią Minister, że oczekuje na konkretną odpowiedź do 20 lipca. Uzasadnił, że termin ten wynika z najbliższych planów protestacyjnych.

Podsumowując Wyniki spotkania, Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża zadowolenie z otwartość Pani Minister na dialog ze stroną związkową, jednak należy pamiętać, że miarą jego skuteczności nie jest liczba spotkań czy też serdeczny klimat, ale efekty jakie z tego wynikają. W związku z powyższym, Komitet Protestacyjny, ocenia, że rozwiązania przedstawione podczas spotkania z Panią Minister i  Panem Wiceministrem są niewystarczające i niesatysfakcjonujące, z punku widzenia ważnych interesów środowiska służb mundurowych. Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny dostrzega w związku z tym konieczność przeprowadzenia akcji protestacyjnej, zaplanowanej przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów  na dzień 23 lipca 2015 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i deklaruje wzięcie w niej czynnego udziału.

 

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy