Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 13 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ)

W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Inspektor Helena Michalak, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Marek Małkowski, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, przedstawiciele Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, członkowie podzespołu, zaproszeni goście oraz eksperci.

W punkcie dotyczącym omówienia stanowiska strony rządowej dot. włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – przedstawicielka Ministerstwa Finansów poinformowała, że na ostatniej Radzie Ministrów zostało przyjęte stanowisko rządowe dot. włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Podkreśliła, że strona rządowa widzi konieczność realizacji wyroku TK, przy czym zdaniem rządu propozycja, która jest złożona w obywatelskim projekcie jest zbyt szeroka. Dodała, że stanowisko rządowe zaopatrzeniem emerytalnym należy objąć funkcjonariuszy, którzy zostali wskazani w wyroku TK (funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania zwalczenia, rozpoznawania, wykrywania przestępstw). Ponadto poinformowała, że propozycja rządu idzie w kierunku, aby zaopatrzeniowym systemem emerytalnym zostali objęci funkcjonariusze pełniący funkcje w oddziałach Celnych i w komórkach dozoru.

Kolejny punkt spotkania poświęcony był omówieniu projektu stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. W projekcie stanowiska podkreślono, że projekt ustawy jest długo oczekiwanym aktem prawnym przez funkcjonariuszy i pracowników, który ma za zadanie wzmocnić sprawność i efektywności działania służb mundurowych. Projekt jest ważnym elementem budowania przez Rząd silnych i efektywnych służb mundurowych. Wzmocnienia wymaga poprawa warunków pełnienia służby, wyposażenia oraz wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń i płac w służbach mundurowych. Kilkuletni brak waloryzacji wynagrodzeń przyczynił się między innymi do spadku konkurencyjności wynagrodzeń i płac. Między innymi z tego powodu konieczne jest co najmniej dwukrotne zwiększenie środków finansowych, zaproponowanych w ustawie na wzrost uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników MSWiA i Służby Więziennej. Ponadto, w projekcie stanowiska zwrócono uwagę na wielkość środków przewidzianych na zakup sprzętu transportowego. W przypadku niektórych służb (np. PSP) środki te pozwalają tylko na niepełne odtworzenie posiadanego stanu, nie pozwalając na uzupełnienie sprzętu wychodzącego z użycia.

W wyniku dyskusji podkreślano, że powinny być środki wyważone na funkcjonariuszy i na narzędzia którymi się posługują i infrastrukturę w której pracują. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości co do ustawy jest pozytywne, ale warunkowo. Dodał, że Służba Więzienna powinna – albo być objęta ustawą modernizacyjną – albo przedstawiona ustawa modernizacyjna Służb Więziennych przez Ministerstwo Sprawiedliwości powinna być uchwalona równocześnie.

W dalszej części spotkania przedstawiciele służb przedstawili analizę bezpieczeństwa.

Następnie dyskutowano na temat danych dot. art. 15 „a” ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Przedstawiciel MSWiA przedstawił dane dotyczące ilości funkcjonariuszy i emerytów z poszczególnych służb, których dotyczy art. 15a. Następnie Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA poinformował, że na następnym posiedzeniu Podzespołu przedstawi propozycję do dyskusji dot. przedmiotowej sprawy.

2 3

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy