Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone aktualnej sytuacji polskiego więziennictwa

24.Czerwca.2014R. w budynku Sejmowym odbyło się Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone aktualnej sytuacji polskiego więziennictwa. W Posiedzeniu na zaproszenie Pani Przewodniczącej Komisji udział wzięli m.in. przedstawiciele NSZZ FiPW Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła oraz Członek Zarządu Głównego Robert Moskal,

Stronę służbową reprezentowali: Dyrektor Generalny Służby Więziennej Gen. Jacek Włodarski, zastępcy Dyrektora Generalnego: Płk. Jacek Kitliński, Płk. Artur Dziadosz, Płk. Jarosław Kardaś oraz Dyrektor Biura Prawnego Michał Zoń. Stronę Rządową reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Wojciech Węgrzyn,

Przystępując do omawiania aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej Minister Węgrzyn szczegółowo omówił wskaźniki zatrudnienia funkcjonariuszy i Pracowników oraz liczbę osadzonych aktualnie przebywających w jednostkach organizacyjnych więziennictwa. Odniósł się także do europejskich standardów w kontekście powierzchni celi mieszkalnej przypadającej na jednego osadzonego (3m2) zauważając, że polskie więziennictwo zasadniczo odbiega od zaleceń europejskich i należy dążyć do jej zwiększenia. Przedstawił również aktualną liczbę skazanych odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego zaznaczając, że docelowo w 2017r. w systemie tym karę może odbywać 17 tys. skazanych. Stan, finansów więziennictwa określił, jako adekwatny i zabezpieczający potrzeby Służby Więziennej.

Zastępca Dyrektora Generalnego Płk. Jarosław Kardaś na spotkaniu Komisji przedstawił projekt budowy nowych zakładów karnych, które zlokalizowane będą poza granicami miast. Wskazał, że inwestycje te pozwolą na zapewnienie odpowiedniej powierzchni celi mieszkalnej na 1 osadzonego (5m2), a także dodatkowo poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań uzyska się znaczne oszczędności poprzez zmniejszenie liczby personelu więziennego. Jak przedstawił największe koszty w więziennictwie generowane są przez uposażenia personelu i należy dążyć do jego redukcji. Powoływał się przy tym na doświadczenia hiszpańskiej Służby Więziennej, gdzie w wyniku zastosowanych rozwiązań urbanistycznych dokonano redukcji zatrudnienia z 30 tys. do 19 tys. funkcjonariuszy.

Następnie Posłanki z Komisji przedstawiły sprawozdanie z wizytacji jednostek organizacyjnych okręgu opolskiego.  Pozytywnie odnosiły się do kwestii warunków socjalno-bytowych osadzonych oraz realizowanych procesów resocjalizacyjnych.

Pani Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Generalnego odnośnie utrzymujących się wakatów w więziennictwie, uznając, że nie jest to właściwa polityka kadrowa.

Dyrektor Generalny wyjaśnił, że owe wakaty wystąpiły na koniec marca i ma to związek ze zwiększoną liczbą odejść funkcjonariuszy na zaopatrzenie emerytalne, a także problemy związane z zatrudnieniem lekarzy na warunkach oferowanych przez polskie więziennictwo. W swoim wystąpieniu Dyrektor Generalny podziękował Komisji za zajęcie się sprawami więziennictwa, wskazał również na zwiększony budżet i realizowane w skali kraju liczne inwestycje podnoszące standard jednostek organizacyjnych.

Wiceprzewodniczący Komisji Poseł Stanisław Piotrowicz zwrócił uwagę, że podnoszenie standardów i warunków socjalno-bytowych osadzonych musi być adekwatne do warunków, jakie występują w społeczeństwie i nie można stawiać potrzeb skazanego ponad potrzeby praworządnego obywatela.

Przewodniczący Czesław Tuła w swoim wystąpieniu podziękował Komisji za zwiększony budżet więziennictwa w roku bieżącym, zwrócił się także o wprowadzenie wzorem innych służb mundurowych ustawy modernizacyjnej w roku 2015. Zaznaczył, że więziennictwo, jako nieliczna ze służb mundurowych nie została nią objęta. Przytoczył również standardy europejskie w kontekście współczynnika liczby funkcjonariuszy i osadzonych. Zauważył, że posiadamy najgorszy wskaźnik w Europie, a propozycja zmniejszania liczby funkcjonariuszy jest nie do zaakceptowania i przyczyni się do pogorszenia warunków służby i pracy, jak również wyraźnie zaakcentował, że polskie więziennictwo to nie tylko skazani, lecz także funkcjonariusze i pracownicy, którzy codzienną trudną pracą zasługują na szacunek i uznanie. Przewodniczący zaapelował również do pana Rzecznika Praw Obywatelskich, – aby wskazując potrzeby realizacji standardów europejskich wobec skazanych wyjaśnił skąd pozyskać środki na ich wykonanie.

Pani Przewodnicząca Komisji przyłączyła się do powyższych słów i stwierdziła, że nie można mówić o sytuacji w więziennictwie pomijając rolę i znaczenie personelu więziennego.

/-/ Robert Moskal

komisjasprawiedliwosci

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy