Relacja ze spotkania Zespołu kadrowo-płacowego.

W dniu 25 listopada 2020 roku w CZSW odbyło się spotkanie zespołu kadrowo-płacowego, w którym udział wzięli: Z-ca Dyrektora Generalnego SW płk Artur Dziadosz, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia ppłk Grzegorz Bajda oraz St. Specjalista kpt. Agata Jatczak. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego NSZZ FiPW Danuta Malkusz, Skarbnik Zarządu Głównego NSZZ FiPW Bolesław Groński oraz członek Prezydium ZG NSZZ FiPW Paweł Altwasser. Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:

 1. Czasowe dodatki służbowe.
 2. Nagrody uznaniowe.
 3. Rola NSZZ FiPW w sprawach dotyczących wydatkowania środków
  z paragrafów płacowych tj. 4050 oraz 4010.
 4. Zasady finansowania regulacji płacowych dla pracowników cywilnych służby zdrowia (pielęgniarki).
 5. Zasady funkcjonowania szkoleń zawodowych w czasie pandemii.
 6. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w służbie w związku z COVID-19.
 7. Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników cywilnych SW.
 8. Nadgodziny

Spotkanie rozpoczęło się od interwencji Przewodniczącego Czesława Tuły w sprawie pominięcia udziału NSZZ FiPW w ustalaniu zasad i kryteriów wydatkowania środków z paragrafów płacowych, a w szczególności czasowych dodatków służbowych przyznanych w listopadzie 2020 roku.

Dyrektor płk Artur Dziadosz oświadczył, że czasowe dodatki służbowe zostały uruchomione bez udziału partnera społecznego z inicjatywy Dyrektora Generalnego SW.

Z uwagi na powyższe, wszelkie oświadczenia NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej mówiące, że dodatki zostały uruchomione w skutek ich działania nie mają żadnego pokrycia w prawdzie.

Ad 1. Strona służbowa oświadczyła, że czasowe dodatki służbowe zostaną również uruchomione w miesiącu grudniu z tym, że nie muszą dotyczyć dokładnie tych samych funkcjonariuszy, którzy otrzymali je w miesiącu listopadzie. Przedstawiamy informację na temat zasad i kryteriów przyznawania czasowych dodatków w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 roku:

 • Środki na czasowe dodatki zostały uruchomione w wysokości
  250 zł miesięcznie na 1 etat funkcjonariusza,
 • dodatki nie mogły być przyznane w wysokości niższej niż 300 zł oraz wyższej niż 500 zł.,
 • dodatki nie mogą być przyznane większej liczbie funkcjonariuszy niż 65% stanu etatowego funkcjonariuszy w jednostce organizacyjnej,
 • w pierwszej kolejności powinny być przyznane funkcjonariuszom pełniącym służbę w bezpośrednim kontakcie, a w szczególności w działach: ochrony, penitencjarnym, służby zdrowia, kwatermistrzowskim oraz ewidencyjnym i związane były z wykonywaniem dodatkowych czynności związanych z COVID-19,
 • w uzasadnionych sytuacjach dodatki mogą być przyznane także funkcjonariuszom z poza wymienionych wyżej działów, jeżeli wykonują obowiązki w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi w związku z COVID-19,
 • dodatki mogą być przyznane kadrze kierowniczej w dziale ochrony, penitencjarnym i służby zdrowia w wysokości nie wyższej niż 400 zł (dotyczy to również dowódców zmian i ich zastępców).

Z uwagi na fakt, że zasady i kryteria przyznawania dodatków nie zostały uzgodnione z NSZZ FiPW, wszelkie nieprawidłowości i niezgodności z wyżej przedstawionymi kryteriami należy kierować bezpośrednio do Dyrektorów jednostek organizacyjnych. Osoby należące do NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uwagi mogą kierować również do przedstawicieli Zarządów Terenowych w jednostkach.

Zespół prosi Przewodniczących Okręgowych NSZZ FiPW o sprawdzenie, czy w jednostkach organizacyjnych w ich okręgach wydatkowano wszystkie środki przeznaczone na czasowe dodatki służbowe.

Ad. 2  W miesiącu grudniu zostaną uruchomione środki na nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych (związanych z COVID-19) w wysokości nie niższej niż 500 zł i nie wyższej niż 900 zł. Średnia nagroda powinna oscylować w granicach 700 zł. Nagrody może otrzymać nie więcej niż 65 % zatrudnionych w jednostce pracowników cywilnych. Kryteria podziału środków są podobne jak w przypadku czasowych dodatków przyznawanych funkcjonariuszom. Nagrody w pełnej wysokości mogą być przyznane pracownikom cywilnym zatrudnionym na niepełny etat.  Z uwagi na fakt, że zasady i kryteria przyznawania nagród również nie zostały uzgodnione z NSZZ FiPW, wszelkie nieprawidłowości
i niezgodności z wyżej przedstawionymi kryteriami należy kierować bezpośrednio do Dyrektorów jednostek organizacyjnych. Osoby należące do NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uwagi mogą kierować również do przedstawicieli Zarządów Terenowych w jednostkach.

W miesiącu grudniu zostaną uruchomione środki  na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w wysokości porównywalnej do nagród wypłaconych w grudniu 2019 roku. Dokładna kwota przeznaczona na nagrody będzie znana około 5-6 grudnia 2020 roku.

Ad.3 Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła stwierdził, że od kilku miesięcy jest zauważalna zmiana w zachowaniu kierownictwa służbowego w sprawie udziału NSZZ FiPW w ustalaniu zasad i kryteriów wydatkowania środków z paragrafów płacowych 4050 oraz 4010. Dotyczy to w szczególności dodatków służbowych oraz nagród. Zastępca Dyrektora Generalnego SW płk Artur Dziadosz oświadczył, że strona służbowa w dalszym ciągu podtrzymuje zasadę dotyczącą udziału partnera społecznego w kwestiach związanych z szeroko rozumianymi płacami funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Ad.4 Strona służbowa oświadczyła, że posiada pełne pokrycie środków finansowych w paragrafie 4010 na regulacje płacowe dotyczące cywilnej służby zdrowia. W żadnym wypadku nie jest możliwe finansowanie tych wydatków z paragrafu płacowego funkcjonariuszy ( 4050).

Ad. 5 Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia oświadczył, że zawieszeniu uległy szkolenia prowadzone przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki. Jest to związane z przepisami, które nie pozwalają przeprowadzać niektórych zajęć w formie e-learningowej. Szkolenia prowadzone przez CZSW w formie  e-learningowej są kontynuowane. Dotyczy to także szkoły chorążych.

Ad.6 Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia ppłk Grzegorz Bajda oświadczył, że w przypadku podejrzenia zarażenia funkcjonariusza lub pracownika koronawirusem, do czasu przeprowadzenia stosownych testów i uzyskania wyniku funkcjonariusz lub pracownik przebywają na nieobecności usprawiedliwionej w służbie, płatnej w wysokości 100 %. W powyższej materii zostali przeszkoleni zarówno kierownicy jednostek jak i pracownicy działu kadr, dlatego niedopuszczalne jest kierowanie w wyżej wymienionym okresie na urlopy wypoczynkowe, odbiór nadgodzin czy też sugerowanie uzyskania zwolnienia lekarskiego.

Ad.7 Płk Artur Dziadosz oświadczył, że granicznym terminem uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników cywilnych SW jest miesiąc marzec 2021 roku. Wybór świadczeniodawcy nastąpi z obligatoryjnym udziałem Związku Zawodowego.

Ad.8 Przewodniczący Zarządu Głównego poruszył temat nadgodzin podając przykład: W dziale ochrony w okresie rozliczeniowym wypracowano tylko kilkanaście nadgodzin, za które zapłacono lecz odbyło się to kosztem innych działów, których to funkcjonariusze przepracowali na rzecz Działu Ochrony około 4000 godzin. Funkcjonariusze ci są rozliczani ze swoich obowiązków tak jakby wykonywali swoje obowiązki nieprzerwanie, a nie wykonywali obowiązków  Działu Ochrony.

Na zadane pytanie, czy kierownictwo służby zakazało udzielania odpowiedzi na zapytania strony społecznej przez dyrektorów jednostek penitencjarnych, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia oświadczył, że Dyrektorzy jednostek organizacyjnych nie otrzymali od kierownictwa służby polecenia uniemożliwiającego udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski składane przez właściwe organy NSZZ FiPW. Z uwagi na powyższe, prosimy o informowanie biura Zarządu Głównego o wszystkich takich przypadkach oraz kierowanie do Sądów administracyjnych skargi na bezczynność organu administracji Państwowej jakim jest dyrektor jednostki, oraz składanie doniesień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 35 ustawy o związkach zawodowych. Jako przykład nie udzielania odpowiedzi na pisma  podano Dyrektora AŚ w Ostrowie Wlk.

Przewodniczący Czesław Tuła zwrócił uwagę na konieczność dementowania nieprawdziwych informacji dotyczących Służby Więziennej pojawiających się w mediach, szczególnie branżowych i społecznościowych przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Dyrektora Generalnego SW. Strona służbowa zgodziła się z powyższą uwagą.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ FiPW w Warszawie

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy