Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej

Bezpieczeństwo, resocjalizacja, probacja, edukacja, ekonomia i wizerunek Służby Więziennej, to najważniejsze obszary ulegające pozytywnej zmianie w ostatnim czasie – mówił Patryk Jaki, dziękując funkcjonariuszom za profesjonalizm i zaangażowanie przy realizacji reformy zapoczątkowanej przez resort sprawiedliwości. W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, w dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku, odbyła się roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej, której głównym tematem było podsumowanie 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018.

W spotkaniu wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelni kapelani więziennictwa oraz dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych.

Wiceminister Sprawiedliwości przedstawił priorytety działań i kierunki zmian proponowane przez resort w zakresie polityki karnej i funkcjonowania więziennictwa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, ale też pozwolą na budowanie silnej formacji i pozytywnego wizerunku Służby Więziennej. Dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości wdrożono już „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”. Od kwietnia 2016 r. Służba Więzienna realizuje, opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, innowacyjny na skalę światową, program „Praca dla więźniów”. Tylko w ciągu niespełna 2 lat jego realizacji zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52%.

– Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych  – podkreślał Patryk Jaki –  to dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, udało osiągnąć się takie wyniki. Dzięki programowi spadają koszty utrzymania więźniów przez obywateli, w zakładach karnych jest bezpieczniej, zadłużeni więźniowie spłacają swe zobowiązania, a coraz większe wpływy do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy pozwalają rozwijać ten program jeszcze bardziej.

Wiceminister Sprawiedliwości podkreślił potrzebę budowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczeństwie, przywracania etosu formacji, wzmocnienia państwowej motywacji funkcjonariuszy do pełnienia służby, kształtowania poczucia wypełniania ważnej misji, kluczowej roli w systemie bezpieczeństwa państwa. Do tego przyczyniają się między innymi Centralne Obchody Święta Służby Więziennej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie połączone z uroczystą promocją na pierwszy stopień oficerski, które po raz pierwszy w historii odbyły się w 2017 r., a których organizacja planowana jest również w roku 2018.

Rok 2018 będzie rokiem budowy rozwiązań systemowych dotyczących edukacji i podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy Służby Więziennej. To m.in. dlatego rozpoczęto działania związane z utworzeniem wyższej szkoły więziennictwa – ośrodka akademickiego, który będzie kształcił przyszłą kadrę oficerską i dowódczą Służby Więziennej. W celu zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce, swą działalność rozpoczyna Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki, instytucja badawczo-rozwojowa więziennictwa, zajmująca się problematyką resocjalizacji, kryminologii i bezpieczeństwa publicznego oraz prowadząca współpracę międzynarodową w tym zakresie.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podsumował działania realizowane przez Służbę Więzienną w 2017 r. związane m.in. ze zwiększeniem zatrudnienia skazanych, a tym samym wykorzystania pracy, jako najskuteczniejszego narzędzia w procesie readaptacji społecznej; zmianami systemu resocjalizacji, w tym realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; wdrożeniem programu modernizacji Służby Więziennej; rozwiązaniem problemu spadku liczby osób objętych systemem dozoru elektronicznego. Przedstawił też główne zadania na rok 2018. Będzie to przede wszystkim kontynuacja reformy  Służby Więziennej  i kolejne etapy jej wdrożenia: program budowy i kompleksowej modernizacji jednostek penitencjarnych; zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego, w tym przejęcie zadań w zakresie jego wykonania przez Służbę Więzienną; zmiany w systemie naboru i szkolenia w Służbie Więziennej; realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; program przywracania etosu i wizerunku SW; profesjonalizacja SW, a w szczególności służby ochronnej. W 2018 kontynuowane będą również działania związane z realizacją programu „Praca dla więźniów”, w tym budowa hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych, realizacją programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020, w tym systemu motywacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników.

Podczas odprawy Dyrektor Generalny, za bardzo dobrą współpracę podziękował Przewodniczącemu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesławowi Tule. Podkreślił znaczenie konstruktywnej dyskusji strony służbowej i społecznej w wypracowywaniu najkorzystniejszych rozwiązań, związanych z warunkami pełnienia służby i sytuacją finansową funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Wystąpienie gen. Jacka Kitlińskiego zostało uzupełnione omówieniem przez zastępców Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zagadnień z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych. Dyrektorzy biur CZSW szczegółowo przedstawili stan realizacji zadań w roku ubiegłym oraz cele i założenia na rok bieżący.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji

Centralnego Zarządu Służby Więziennej

źródło: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Podsumowanie%20pracy%20SW%20w%202017

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy