WP – Wynagrodzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej

Pracują w skrajnie trudnych warunkach, są narażeni na stres i ryzykowne sytuacje. Od lat mówi się o tym, że strażnicy więzienni są wyjątkowo źle wynagradzani. 1 891 zł brutto to przeciętne, zasadnicze wynagrodzenie podoficerów. Zobaczmy dokładnie, na jakie pensje i dodatki mogą liczyć zatrudnieni w więziennictwie.

Wynagrodzenie strażników więziennych składa się z dwóch elementów: uposażenia zasadniczego (związanego z zajmowanym stanowiskiem) oraz trzech dodatków (za wysługę lat, za posiadany stopień oraz dodatek służbowy przyznawany uznaniowo). Przeciętne uposażenie zasadnicze oficerów we wszystkich jednostkach wynosi 3 371 zł brutto. Wynagrodzenia zależą przede wszystkim od jednostki organizacyjnej, w której się pracuje oraz korpusu. Czyli od tego, czy służba odbywa się w areszcie lub więzieniu, czy też w zarządzie, inspektoracie okręgowym czy w instytucjach szkoleniowych.

Wśród oficerów najwyższe przeciętne wynagrodzenie zasadnicze otrzymują zatrudnieni w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Co miesiąc otrzymują średnio 4 442 zł brutto (wyłącznie wynagrodzenie, bez dodatków stałych). Najmniej zarabia się w aresztach śledczych, zakładach karnych i zakładach opieki zdrowotnej (średnia płaca wynosi tam 2 755 zł). Na nieco większe uposażenie mogą liczyć oficerowie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, otrzymują oni 2 973 zł brutto, a w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej 3 315 zł brutto.

Wynagrodzenie zależy od stopnia

Przeciętna płaca zasadnicza chorążego to 2 161 zł brutto miesięcznie. W tej grupie najwięcej zarabiają funkcjonariusze Centralnego Zarządu Służby Więziennej, którzy otrzymują średnio 2 210 zł brutto. Najmniej płacą zaś w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej i Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, odpowiednio 2 107 zł i 2 132 zł brutto. Natomiast w areszcie śledczym, zakładzie karnym, czy też w zakładzie opieki zdrowotnej jest to kwota w wysokości 2 194 zł brutto. Z kolei wynagrodzenie zasadnicze wszystkich podoficerów wynosi przeciętnie 1 891 zł brutto miesięcznie. Najwyższe otrzymują podoficerowie w aresztach śledczych, zakładach karnych oraz zakładach opieki zdrowotnej – 2 082 zł brutto.

Web

(powyższa grafika przedstawia przeciętne wynagrodzenia zasadnicze bez dodatków)

Pensje ratują dodatki

Pierwszy z dodatków to za liczbę przepracowanych lat w służbie więziennej. Ustawa reguluje kwestię wysokości tego świadczenia następująco: za 2 lata – 5 proc. uposażenia zasadniczego; za 5 lat – 10 proc., za 10 lat – 15 proc.; za 15 lat – 20 proc.; za 20 lat – 25 proc.; za 25 lat – 30 proc.; za 30 lat – 35 proc.

Dla przykładu, wielkość dodatku dla dyrektora generalnej służby więziennej może wynieść 393 zł za 2 lata służby i 2 748 zł za 30 lat. W skład całkowitego wynagrodzenia wchodzi również dodatek za stopień i wynosi kolejno:
• generał – 1 988 zł;
• pułkownik – 1 777 zł;
• podpułkownik – 1 619 zł;
• major – 1 514 zł;
• kapitan – 1 355 zł;
• porucznik – 1 303 zł;
• podporucznik – 1 250 zł.

Wyższy stopień w służbie więziennej nie oznacza bardzo wysokiej podwyżki. Wśród oficerów, podporucznik, który awansuje na porucznika zwiększy swoją miesięczną pensję o nieco ponad 50 zł miesięcznie, podobnie będzie w przypadku kolejnych awansów służbowych. Jeszcze mniejsze różnice występują w przypadku awansów w korpusie chorążych.

Trzecim z dodatków o charakterze stałym jest dodatek służbowy. Jego wysokość ustalana jest kwotowo (nie może on przekroczyć 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za stopień).

Dla lepszego zobrazowania wynagrodzeń, spójrzmy na przykład. Maksymalne wynagrodzenie dyrektora generalnej służby więziennej, który przepracował ponad 30 lat, może wynieść 16 509 zł brutto. Składają się na nie:

• uposażenie zasadnicze, wynoszące 7 849 zł;
• dodatek za wysługę 30 lat w kwocie 2 747 zł;
• dodatek za stopień generała – 1 988 zł;
• maksymalna wysokość dodatku służbowego – 3 925 zł.

Wyjaśnijmy też, że ta formacja składa się z czterech jednostek: Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, aresztów śledczych, zakładów karnych, zakładów opieki zdrowotnej działających w jednostkach organizacyjnych służby więziennej. Funkcjonariusze mogą być przypisani do trzech korpusów: oficerskiego, chorążych i podoficerskiego.

Maria Jodłowska
Sedlak & Sedlak /AK/WP.PL

źródło:

http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Wynagrodzenia-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej,wid,16638238,wiadomosc.html?ticaid=112d1d

http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy