100 dni rządu – działania Ministerstwa Sprawiedliwości

Minęło już 100 dni od zaprzysiężenia rządu Premier Ewy Kopacz. W tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości zrealizowało zadania w zakresie:

1. Nieodpłatna pomoc oraz informacja prawna

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej (obecnie w konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych).

Projekt był elementem exposé Premier Ewy Kopacz. System zakłada bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym osobom fizycznym, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej, czyli osobom uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej.

Natomiast wszystkim osobom fizycznym ustawa ma zagwarantować dostęp do informacji prawnej za pośrednictwem specjalnej infolinii. Za jej pośrednictwem obywatele dowiedzą się o tym, jakie akty prawne obowiązują oraz gdzie będzie można uzyskać pomoc prawną.

W skali całego kraju powstanie, co najmniej 1549 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców prawnych oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

2. Przywrócenie 75 sądów rejonowych

Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenia na mocy, których na mapę polskiego sądownictwa powraca 75 sądów rejonowych, które 1 stycznia 2013 r. zostały zniesione i przekształcone w wydziały zamiejscowe innych sądów rejonowych. Sądy zostaną przywrócone w 2 etapach – 1 stycznia 2015 r. odtworzono 41 sądów rejonowych, a 1 lipca 2015 r. zostaną przywrócone kolejne 34 sądy rejonowe. Odtwarzanie sądów rejonowych to konsekwencja tzw. prezydenckiej noweli ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadziła obiektywne kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, a także wyjście naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych i wymiaru sprawiedliwości.

3. Nowelizacja Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Nowy regulamin ma na celu przygotowanie prokuratury do wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. reformy procedury karnej. Nowelizacja procedury karnej zakłada, że inicjatywa dowodowa będzie wyłącznie w gestii stron postępowania, czyli prokuratora i oskarżonego. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg rozwiązań umożliwiających bardziej elastyczne zarządzanie prokuraturą i lepszy podział pracy między jednostkami. Służyć temu ma określenie właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych i apelacyjnych poprzez przypisanie jednostkom kategorii spraw według kwalifikacji czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania. Szacuje się, że w wyniku przepisów określających właściwość rzeczową prokuratur nastąpi blisko trzykrotny wzrost liczby spraw prowadzonych przez Prokuratury Apelacyjne i ponad dwukrotny wzrost liczby spraw prowadzonych przez Prokuratury Okręgowe.

4. Projekt ustawy o biegłych sądowych

Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych do projektu ustawy o biegłych sądowych. Nowa ustawa o biegłych sądowych, nad którą pracuje Minister Sprawiedliwości zapewni sądom dostęp do wysoko wykwalifikowanego korpusu ekspertów i instytucji specjalistycznych. Jasno określi warunki powoływania biegłych, weryfikacji ich pracy oraz zawieszania i usuwania biegłych niespełniających odpowiednich standardów. Dobrej jakości opinie nie tylko skrócą czas rozpraw sądowych, ale także pozwolą na znaczące oszczędności.

5. „Jedno okienko” – założenie firmy w 7 dni

1 grudnia 2014 r. wdrożony został system informatyczny integrujący rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który umożliwił szybsze rozpoczynanie działalności gospodarczej. Jedną z najważniejszych zmian jest automatyczne nadawanie numerów NIP i REGON. Teraz firma, gdy uzyska NIP i REGON może rozpocząć działalność z dniem wpisania danych do Krajowego Rejestru Sądowego. Złożenie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia działalności.

6. Reforma tzw. upadłości konsumenckiej

31 grudnia 2014 r. weszła w życie reforma tzw. upadłości konsumenckiej, czyli postępowania sądowego przewidzianego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Upadłość konsumencka umożliwia oddłużenie niewypłacalnego konsumenta oraz o ile to będzie możliwe odzyskanie należności przez jego wierzycieli. Dzięki liberalizacji przepisów upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do przeprowadzenia. Nie będzie mógł z niej skorzystać tylko taki konsument, którego niewypłacalność jest skutkiem jego działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa oraz taki, który w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na niego obowiązków. Obniżone zostaną także koszty postępowania, a w przypadku dłużnika, którego majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, pieniądze tymczasowo wyłoży Skarb Państwa.

Źródło: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6691,100-dni-rzadu–dzialania-ministerstwa.html

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy