“100 – lecie Służby Więziennej. Sukcesy i nowe wyzwania”. Konferencja na Śląsku

16 września 2019r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, odbyła się konferencja pn. „100 – lecie Służby Więziennej. Sukcesy i nowe wyzwania.” Padły ważne słowa dotyczące ochrony prawnej funkcjonariuszy Służby Więziennej, rozbudowy jednostek penitencjarnych i rozszerzenia systemu dozoru elektronicznego.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, gospodarz miejsca obrad, który wskazał na ważną rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Kluczowym wystąpieniem była wypowiedź Wiceministra Sprawiedliwości nadzorującego więziennictwo, Michała Wójcika. Minister wskazał, że trwają prace nad zmianami, które mają wzmacniać poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy mających bezpośredni kontakt z osadzonym. Zmiany te zostaną wprowadzone “przy jednoczesnym zagwarantowaniu uprawnień wszystkim osobom osadzonym”.

Funkcjonariusze

Wiceminister Sprawiedliwości powołał specjalny zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań prawnych pozwalających skuteczniej chronić funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej przed negatywnymi zachowaniami i działaniami więźniów. To rozwiązanie – o czym z kolei przypomniał prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak w swoim wykładzie inauguracyjnym – to powrót do okresu przedwojennego , kiedy to atak na organ, jakim jest Służba Więzienna, spotykał się ze zdecydowaną reakcją, a funkcjonariusz miał poczucie, że państwo zawsze staje po jego stronie.

Modernizacja

Podczas konferencji dużo uwagi poświecono modernizacji więziennictwa. Jak podkreślał Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński : „Nowoczesny system penitencjarny wymaga ciągłych zmian i dostosowywania się do nowych warunków i w tym kierunku zmierzają podejmowane przez Służbę Więzienną działania”. Środki pozyskane w ramach ustawy Służba Więzienna wykorzystuje na umundurowanie, uzbrojenie, tabor samochodowy, środki łączności i sprzęt informatyczny. Stopniowo podwyższają się również standardy pracy i służby funkcjonariuszy.

System Dozoru Elektronicznego

Dziesięciolecie funkcjonowania w więziennictwie Systemu Dozoru Elektronicznego podsumował gen. Paweł Nasiłowski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. SDE i Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w CZSW. Przypomniał, że od roku Służba Więzienna samodzielnie realizuje zadania podmiotu dozorującego, a liczba skazanych, którzy w czasie minionego dziesięciolecia odbyli karę w systemie dozoru elektronicznego, sięga już 87 tysięcy. SDE jest skutecznym i ekonomicznie uzasadnionym sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności, a jego realizacja w okręgu katowickim jest na najwyższym w kraju , poziomie.

Praca dla więźniów

Prowadzony od 2016 roku program „Praca dla więźniów” odniósł sukces na skalę europejską, o czym mówił płk Andrzej Baliński – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach. Za jego skutecznością przemawiają liczby. Osiemdziesięciu pięciu na stu osadzonych, którzy mogą pracować, ma zatrudnienie. W ciągu trzech lat powstało dwadzieścia pięć hal, a osiemnaście kolejnych jest w trakcie realizacji. Wpływy do Funduszu Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy wzrosły w ciągu roku o połowę i wyniosły prawie 150 milionów złotych. Dwa razy więcej skazanych obciążonych zobowiązaniami alimentacyjnymi ma odpłatne zatrudnienie. Płk Baliński wskazał również na te obszary, które muszą być wciąż rozwijane, jak intensywna praca resocjalizacyjna, stały monitoring zjawiska bezrobocia, tworzenie warunków podjęcia pracy przez skazanych przebywających w oddziałach terapeutycznych oraz uczących się w CKU.

Humanitaryzm

„Ważną wartością podczas wykonywania kary pozbawiania wolności jest humanitaryzm i poszanowanie godności osobistej skazanych” – mówił komentując działalność penitencjarną płk Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego w CZSW. W swoim wystąpieniu odnosił się również do bezpieczeństwa, rozumianego zarówno jako ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, jak i bezpieczeństwa pracy funkcjonariuszy służących w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

Semper Paratus

Podczas konferencji miało miejsce niecodzienne wydarzenie odznaczenia dwóch funkcjonariuszy okręgu katowickiego odznaką „Semper Paratus” (zawsze gotowy), która jest przyznawana przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Wyróżnionymi osobami byli st.kpr.Beniamin Bołdys – starszy strażnik działu ochrony Aresztu Śledczego w Gliwicach oraz sierż. Przemysław Sładkowski – starszy strażnik działu ochrony Aresztu Śledczego w Katowicach. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek gratulując przyznanych odznaczeń odwołał się do słów roty, jaką składają funkcjonariusze, podkreślając, że zobowiązanie podejmowane przy wstąpieniu do służby nie jest „przysięgą ośmiogodzinną, jest przysięgą na życie”.

Organizatorem konferencji był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, płk Andrzej Baliński. W konferencji wzięli udział Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, pani Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Przewodniczący  Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła, szefowie służb mundurowych województwa śląskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, środowisk akademickich, duchowieństwa. Służbę Więzienną reprezentowali dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej i komendanci resortowych ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, kadra kierownicza śląskich jednostek penitencjarnych, funkcjonariusze i pracownicy śląskich jednostek penitencjarnych.

opr. mjr Justyna Siedlecka

zdj. Michał Grodner/CZSW

źródło: https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-konferencja

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy