Senat poprawia ustawę o odszkodowaniach sł. mundurowych

Na zakończonym dzisiaj posiedzeniu Senat przyjął z siedmioma poprawkami ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

W czasie prac w izbie wyższej okazało się, że niezbędne jest przyznanie strażakom w służbie kandydackiej prawa do odszkodowania, jeśli zainteresowany poniósł szkodę w mieniu lub zdrowiu. Także w przypadku śmierci kandydata do tej formacji będzie przysługiwało odszkodowanie na takiej samej zasadzie jak za osoby już w niej pracujące.
Nie została natomiast zakwestionowane przepisy na mocy których mundurowy nie będzie otrzymywał odszkodowania, jeśli uleganie wypadkowi w drodze do pracy lub powrotu z niej. Od tej zasady będą obowiązywać tylko dwa odstępstwa.
Pierwsza sytuacja będzie miała miejsce, gdy mundurowy w drodze do lub z pracy podejmie interwencję w czasie np. zakłócania porządku publicznego i w trakcie tej interwencji zostanie ranny. Uprawnienia do odszkodowania będzie przysługiwało mundurowemu, również wówczas gdy ulegnie wypadkowi w drodze na miejsce pracy na rozkaz przełożonego. Takie sytuacje mogą mieć miejsca w czasie dyżurów domowych.
Teraz ustawa wróci do Sejmu, który może przyjąć lub odrzucić poprawki.

W ustawie systemowo uregulowano kwestie dotyczące świadczeń odszkodowawczych z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Chodzi o świadczenia odszkodowawcze przysługujące funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy. Ustawa ma zastąpić obowiązujące dotychczas przepisy ustawy z 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, które były stosowane odpowiednio do funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Nowe przepisy odwzorowują regulacje dotyczące powszechnego systemu świadczeń przysługujących w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawarte w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Senatorowie wprowadzili także dwie poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przygotowanej przez rząd. Nowelizacja wdraża regulacje europejskie, które mają za zadanie szczególnie chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Według obecnych przepisów karnych, przedawnienie przestępstw seksualnych, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem pięciu lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat. W nowelizacji zapisano, że przedawnienie karalności wszystkich czynów określonych w XXV rozdziale Kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni, “nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia”. Ponadto nowelizacja rozszerza ochronę małoletnich w przypadku niektórych przestępstw. Obecnie karane jest bowiem utrwalanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat. Zgodnie z projektem, karane też będą takie czyny w odniesieniu do wszystkich małoletnich – do osiągnięcia pełnoletności. Przewidziano też karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich, które dotąd nie były wprost penalizowane w Kodeksie karnym. Zapisano też m.in., że nakłanianie innej osoby do prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będzie groziło karą do pięciu lat więzienia. Aktualnie czyn ten jest zagrożony karą do trzech lat więzienia. Ponadto produkcja, utrwalanie, sprowadzanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania m.in. treści pornograficznych z udziałem małoletniego będzie zagrożone karą do 12 lat więzienia. Obecnie  grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Z siedmioma poprawkami Senat uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, przygotowaną przez rząd. Wprowadza ona protokół elektroniczny, czyli rejestrację przebiegu rozprawy przy pomocy dźwięku albo obrazu i dźwięku, do postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto ustawa daje  możliwość uzasadnienia wyroku wyłącznie w formie ustnej. Obie te instytucje procesowe mają na celu skrócenie czasu trwania rozpraw i przyspieszenie całego postępowania w sprawach o wykroczenia w rezultacie ograniczenia obowiązku protokołowania i sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków. Dotychczasowy sposób protokołowania polegający na dyktowaniu przez przewodniczącego treści protokołu zapisywanego przez protokolanta jest nie tylko czasochłonny, lecz dodatkowo skutkuje zapisem przetworzonym, skróconym, często ograniczonym jedynie do najważniejszych wypowiedzi. Protokół elektroniczny da możliwość pełniejszej realizacji zasady bezpośredniości i jawności postępowania, pozwoli na zapoznanie się z rzeczywistym przebiegiem rozprawy, z pełną treścią zadawanych pytań i udzielanych na nie odpowiedzi, co ma szczególnie istotne znaczenie w toku postępowania odwoławczego.

Źródło: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,6214,zakonczylo-sie-51-posiedzenie-senatu.html
Foto Michał Józefaciuk /Senat/

senat_20_03_2014_dp1

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy