Archiwum 2013

Dodano 15.07.2013


Spływ kajakowy

Obóz kajakowy dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

W dniach 30.06-08.07.2013 zakończył się organizowany po raz pierwszy przez Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Opolu oraz CZSW obóz kajakowy dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Trasa spływu kajakowego rzeką Czarna Hańcza biegła po malowniczym terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

W trakcie tygodniowego spływu uczestnicy obozu dzięki fachowej oraz profesjonalnej obsłudze firmy WODNIAK mogli
nauczyć się jak w zgodzie z naturą poruszać się po Parku Narodowym, wybrać i samodzielnie rozbić obozowisko,
jak bezpiecznie poruszać się na wodzie oraz wspólnie w czasie wolnym organizować program kulturalno – rekreacyjny dostosowany do potrzeb wszystkich uczestników spływu.

Cały obóz przebiegł we wspaniałej atmosferze dzięki właściwym relacjom pomiędzy opiekunami, ratownikami a uczestnikami obozu.

Był to pierwszy i na pewno nie ostatni tego rodzaju letni wypoczynek naszych dzieci organizowany przez NSZZF i PW oraz CZSW.

…zobacz galerię…

Dodano 12.07.2013


FZZ SM

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych posłem Markiem Wójcikiem (Platforma Obywatelska).

W dziale Aktualności dodano informację ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych posłem Markiem Wójcikiem (Platforma Obywatelska), które odbyło się w dniu 11 lipca 2013 roku.

Informację można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 12.07.2013


FZZ SM

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

W dziale Aktualności dodano informację ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, które odbyło się w dniu 11 lipca 2013 roku.

Informację można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.07.2013


FZZ SM

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Parlamentarnym Zespołem ds. Służb Mundurowych.

W dziale Aktualności dodano informację ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Parlamentarnym Zespołem ds. Służb Mundurowych, które odbyło się w dniu 10 lipca 2013 roku.

Informację można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.07.2013


FZZ SM

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Klubem Parlamentarnym Solidarna Polska.

W dziale Aktualności dodano informację ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Klubem Parlamentarnym Solidarna Polska, które odbyło się w dniu 10 lipca 2013 roku.

Informację można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.07.2013


Projekt

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw pragmatycznych służb mundurowych w sprawie odpłatności za zwolnienie lekarskie skierowany do Sejmu.

W dziale Projekty dodano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, który został skierowany do prac sejmowych.

Projekt można znaleźć w dziale Projekty, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.07.2013


Turniej sportowy

IV Turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych pod hasłem “Bezpieczne Stadiony”.

W dziale Aktualności dodano informacje dotyczące IV Turnieju w Piłce Nożnej Służb Mundurowych pod hasłem “Bezpieczne Stadiony”, który odbędzie się w dniach 12 – 13.07.2013r na terenie Ludowego Klubu Sportowego w Pustyni gm. Dębica.

Szczegóły można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.07.2013


Biskup Opole

List gratulacyjny dla Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesława Tuły od Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai.

W dziale Aktualności dodano list gratulacyjny dla Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesława Tuły od Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai.

List można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 10.07.2013


KZEiR

Poparcie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej dla działań protestacyjnych Federacji ZZ Służb Mundurowych.

W dziale Aktualności dodano pismo wyrażające oparcie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej dla działań protestacyjnych Federacji ZZ Służb Mundurowych.

Pismo można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.07.2013


NSZZ FiPW

Odezwa Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

W dziale Aktualności i na stronie głównej dodano odezwę Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kol. Czesława Tuły kierowaną do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Wystąpienie można znaleźć w dziale Aktualności i po kliknięciu w powyższe zdjęcie.

…czytaj więcej…

Dodano 08.07.2013


FZZ SM

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 5 lipca 2013 roku.

W dziale Aktualności dodano informację ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 5 lipca 2013 roku.

Informację można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 05.07.2013Doradztwo prawne organizowane przez Centrum Szkoleń i Informacji Forum Związków Zawodowych.

Zapraszamy na telefoniczne oraz mailowe konsultacje z prawnikiem, organizowane w ramach projektu „Centrum Szkoleń i Konsultacji”, które odbędą się w w dniach 9 i 16 lipca 2013 r. w godzinach od 10:00 do 14:00. Porad udzielać będzie Pan Przemysław Dzido. Kontakt do prawnika: p.dzido@fzz.org.pl, tel. 22 625 46 76.

Źródło:
informacje FZZ

Dodano 05.07.2013


MSW

Policjanci i strażacy chorzy na AIDS lub przewlekłe zapalenie wątroby są przenoszeni na stanowiska, które nie wiążą się z udziałem w akcjach – poinformowało MSW, odnosząc się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obligatoryjnego zwalniania ze służby.

…RPO Irena Lipowicz pod koniec czerwca zaskarżyła do TK kilka uregulowań z pochodzącego z 1991 r. rozporządzenia dotyczącego trybu postępowania komisji lekarskich podległych szefowi MSW. Zgodnie z nimi policjanta lub strażaka uznaje się za całkowicie niezdolnego do pełnienia służby z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby (WZW) lub zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) bez względu na aktualny stan zdrowia i przebieg choroby…

Pełny artykuł dostępny jest pod poniższym odnośnikiem.

…czytaj więcej…

Dodano 03.07.2013


NSZZ FiPW

X Minimaraton Pływacki Służby Więziennej
o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej “Okuninka 2013”.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.06.2013


FZZ SM

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 28 czerwca 2013 roku.

W dziale Aktualności dodano informację ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Informację można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 28.06.2013


FZZ SM

Materiał wideo z konferencji prasowej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2013 r.

Pozostałe materiały z konferencji można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 27.06.2013


Gratulacje

Gratulacje Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dla Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kol. Czesława Tuły.

W dziale Aktualności dodano gratulacje Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dla Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kol. Czesława Tuły z okazji objęcia funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW.

Pismo można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 27.06.2013


Protest

Odezwa trzech reprezentatywnych central związkowych, FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność, kierowana do Premiera RP Pana Donalda Tuska.

W dziale Aktualności dodano odezwę trzech reprezentatywnych central związkowych: FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność, kierowaną do Premiera RP Pana Donalda Tuska.

Przypomnijmy, że w dniu dzisiejszym strona związkowa zawiesiła swój udziału w posiedzeniach Komisji Trójstronnej, wojewódzkich komisji dialogu społecznego, w zespołach roboczych i branżowych do czasu spełnienia postulatów przekazanych Premierowi.

Pismo kierowane do Premiera i sygnowane przez Przewodniczących central można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 27.06.2013


FZZ SM

Kolejne spotkanie przedstawicieli ZZ zrzeszonych w Federacji ZZ Służb Mundurowych.

W piątek odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie oceny sytuacji po rozpoczęciu akcji protestacyjnej i nakreślenia dalszych kroków w sporze spowodowanym propozycją niekorzystnych zmian w zakresie odpłatności za “L-4”.

Dodano 26.06.2013


SW

Regulamin 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej.

W dziale Pragmatyka służbowa dodano regulamin nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej.

Regulamin można znaleźć w dziale Pragmatyka – Zarządzenia, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…


Dodano 26.06.2013


NSZZ FiPW

Rozszerzenie protestu służb mundurowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W dziale Uchwały – Zarządu Głównego dodano uchwałę Prezydium Zarządu Głównego nr 12-VIII/2013 z dnia 24 czerwca br. w sprawie rozszerzenia protestu w strukturach więziennych.

“…Prezydium postanowiło zaostrzyć formy protestu polegających na określonym sposobie wykonywania czynności służbowych, tzn. szczególnie skrupulatnym wypełnianiu dokumentacji oraz drobiazgowym przestrzeganiu przepisów i procedur…”

Podobne działania podjęły również pozostałe związki zawodowe zrzeszone w Federacji ZZ Służb Mundurowych.

Uchwałę można znaleźć w dziale Uchwały – Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 24.06.2013


FZZ SM

Komunikat z konferencji prasowej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która odbyła się w dniu dzisiejszym oraz materiały ze spotkania w dniu 21 czerwca 2013 r.

W dziale Aktualności dodano komunikat z konferencji prasowej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która odbyła się w dniu dzisiejszym oraz materiały ze spotkania w dniu 21 czerwca 2013 r.

Komunikat można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 24.06.2013Związkowcy służb mundurowych zdecydowali w poniedziałek o zaostrzeniu akcji protestacyjnej przeciwko rządowemu projektowi obniżenia zasiłków chorobowych.

Jak powiedział na konferencji prasowej w Warszawie przewodniczący NSZZ Policjantów Grzegorz Nems, mundurowi żądają zaprzestania prac nad zmianami przepisów dotyczących zwolnień lekarskich i grup inwalidzkich, wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, niedziele i święta oraz waloryzacji uposażeń. W tych sprawach związkowcy zaapelowali do premiera Donalda Tuska i szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Liczą też na spotkania z przedstawicielami klubów parlamentarnych, na razie spotkali się z SLD.

Od wtorku protest ma polegać na szczególnie skrupulatnym wypełnianiu czynności służbowych i dokumentacji (czyli tzw. strajk włoski), pouczaniu sprawców wykroczeń zamiast karania ich mandatami (z wyjątkiem społecznie uciążliwych wykroczeń, takich jak piractwo drogowe i kradzieże). W ramach protestu funkcjonariusze mają też masowo chodzić na badania lekarskie i honorowo oddawać krew.

Federacja nie wyklucza dalszego zaostrzenia protestu, m.in. organizowania pikiet.

Zrzeszająca policjantów, strażaków, pograniczników i więzienników Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych od 17 czerwca prowadzi protest polegający na oflagowaniu jednostek oraz działaniach informacyjnych. Federacja zarzuca rządowi brak dialogu i zwraca uwagę, że proponowane zmiany – projekt obniżający zasiłki chorobowe mundurowych ze 100 do 80 proc. pensji – to kolejne rozwiązanie niekorzystne dla funkcjonariuszy.

Na początku czerwca Federacja zwróciła się do premiera Donalda Tuska o spotkanie w sprawie projektu obniżenia zasiłków chorobowych. W razie braku reakcji rządu zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej.

Projekt zmian w kilku ustawach, który zakłada obniżenie zasiłków chorobowych w służbach, rząd przyjął 28 maja. Żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Do tej pory ich “chorobowe” wynosiło 100 proc. wynagrodzenia. Propozycja zakłada utrzymanie pełnej stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby.

Przepisy zabraniają funkcjonariuszom służb mundurowych strajkować. Nie zabraniają jednak podejmowania akcji protestacyjnych w różnych formach, jak np. oflagowanie komend i posterunków, prowadzenia tzw. strajku włoskiego czy też uczestniczenia w pikietach.

PAP

Źródło:
www.pap.pl

Dodano 22.06.2013


FZZ SM

24 czerwca 2013 r. odbędzie się konferencja prasowa pt. “Protest służb mundurowych”. Zorganizowana przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych konferencja odbędzie się w siedzibie Federacji ZZ Pracowników PKP w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

.

Dodano 22.06.2013


FZZ SM

Spotkanie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Klubu Poselskiego SLD.

W związku z prowadzoną akcją protestacyjną, 19 czerwca 2013 roku na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z reprezentantami Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

FZZSM reprezentowali: Grzegorz Nems, Tomasz Krzemieński i Dariusz Kowalski (NSZZ Policjantów), Marcin Kolasa, Adam Ostrowski i Robert Lis (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Krzysztof Hetman (NSZZ Pracowników Pożarnictwa) i Tomasz Podolski (Związek Zawodowy Strażaków „Florian”). Ze strony Klubu Poselskiego SLD w spotkaniu udział wzięli Leszek Miller (przewodniczący Klubu i zarazem SLD) oraz posłowie Krystyna Łybacka (m.in. członek sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych), Stanisława Prządka (zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych) oraz Artur Ostrowski (członek sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych).

Podczas spotkania przedstawiciele FZZSM poinformowali o przyczynach obecnego protestu, wskazując jako jego główny powód przyjęcie przez Radę Ministrów projektu w sprawie obniżenia zasiłku chorobowego funkcjonariuszy ze 100 % do 80 % bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Poinformowano o oficjalnym stanowisku Federacji w tej sprawie oraz przedstawiono szereg argumentów przemawiających za odrzuceniem projektu. Reprezentanci KP SLD zwrócili uwagę na konieczność przestrzegania zasady, iż nowe regulacje mogą dotyczyć jedynie osób nowo przyjętych. Omówiono także trudną sytuację finansową służb, których płace były zamrożone w okresie od 2009 roku, zaś wstępne przymiarki do budżetu na rok 2014 wskazują na możliwość zamrożenia płac również w roku przyszłym.

FZZSM rekomenduje organizacjom wojewódzkim prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej uświadamiającej społeczeństwu i lokalnym parlamentarzystom negatywne skutki zmian w zakresie L-4 funkcjonariuszy.

Dodano 22.06.2013


FZZ

Gratulacje dla nowego Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dziale Aktualności dodano gratulacje dla nowego Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kol. Czesława Tuły przesłane przez Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych kol. Tadeusza Chwałkę.

Gratulacje można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 22.06.2013


XV Zjazd NSZZ FiPW

Zakończyły się obrady XV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Podczas obrad XV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Niezaleznego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który odbył się w Popowie w dniach 19 – 21 czerwca br. delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego. Na czele NSZZ FiPW stanął kol. Czesław Tuła, dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu.

Gośćmi XV Zjazdu była niemiecka delegacja zaprzyjaźnionych Związkowców BSBD oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, a także Dyrektor Biura Kadr i szkolenia CZSW płk Wiktor Głowiak.

Zdjęcia ze Zjazdu można obejrzeć w naszej Galerii, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…galeria zdjęć…

Dodano 16.06.2013


Festyn Rodzinny

Zdjęcia z Festynu Rodzinnego w Golinie zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW we Wrocławiu.

Na podstronie Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu dodano zdjęcia z Festynu Rodzinnego w Golinie. Zapraszamy do galerii.

Zdjęcia można znaleźć na podstronie Zarządu Okręgowego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…galeria zdjęć…

Dodano 16.06.2013


Festyn Rodzinny

Zdjęcia z Festynu Rodzinnego w Bogucinie Małym zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Katowicach.

Na podstronie Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach dodano zdjęcia z Festynu Rodzinnego w Bogucinie Małym. Zapraszamy do galerii.

Zdjęcia można znaleźć na podstronie Zarządu Okręgowego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…galeria zdjęć…

Dodano 14.06.2013


FZZ SM

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie rozpoczęcia akcji protestacyjnej.

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie rozpoczęcia akcji protestacyjnej na terenie kraju.

Komunikat można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 13.06.2013


Sejm RP

Informacja z Sejmu RP o posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych dotyczącej pierwszego czytania senackiego projektu o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 20 czerwca 2013 roku w gmachu sejmu RP odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387). Pismo w tej sprawie można znaleźć w dziale Aktualności.

Poniżej odnośnik do strony sejmowej zawierającej projekt ze zmianami w ustawach pragmatycznych (druk nr 387).

…czytaj więcej…

Dodano 13.06.2013


NSZZ FiPW

Uchwały o gotowości Zarządów Okręgowych NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do akcji protestacyjnej.

Wszystkie Zarządy Okręgowe NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa potwierdziły gotowość do rozpoczęcia akcji protestacyjnej w związku z forsowaniem przez stronę rządową niekorzystnych rozwiązań w zakresie odpłatności w wysokości 80% za zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy.

Na dzień jutrzejszy zwołane zostało również posiedzenie Federacji ZZ Służb Mundurowych, gdzie nakreślone zostaną dalsze działania w tym zakresie.

Uchwała Zarządu Głównego w sprawie podjęcia decyzji przez Zarządy Okręgowe NSZZ FiPW poniżej.

…czytaj więcej…

Dodano 13.06.2013


MSW

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na uwagi Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienia lekarskie.

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Piotra Stachańczyka w sprawie uwag Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczących projektu ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienia lekarskie w wysokości 80%.

Pismo można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 11.06.2013Spływ kajakowy organizowany przez Zarząd Terenowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Szczecinie.

6-7 lipiec br. Bogdanka. Sponsor tytularny PZU S.A. Szczegóły po kliknięciu w plakat:

Dodano 10.06.2013Doradztwo prawne organizowane przez Centrum Szkoleń i Informacji Forum Związków Zawodowych.

Zapraszamy na telefoniczne oraz mailowe konsultacje z prawnikiem, organizowane w ramach projektu „Centrum Szkoleń i Konsultacji”, które odbędą się w najbliższą środę 12 czerwca 2013 r. w godzinach od 09:00 do 12:00. Porad udzielać będzie Pan Andrzej Jankowski. Kontakt do prawnika: rzecznik@fzz.org.pl, tel. 697 822 775.

Źródło:
informacje FZZ

Dodano 10.06.2013


Lux med

Zmiana składki za ubezpieczenie medyczne LUX MED zgodnie z warunkami umowy i rewaloryzacji cen abonamentów.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2013 r. ulegają zmianie składki za ubezpieczenie medyczne LUX MED zgodnie z warunkami umowy i rewaloryzacji cen abonamentów.

Szczegóły dostępne w poniższym pliku.

…czytaj więcej…

Dodano 06.06.2013Festyn rodzinny organizowany przez Zarządy Terenowe NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa okręgu łódzkiego.

16 czerwiec Łódź. Sponsor tytularny PZU S.A. Szczegóły po kliknięciu w plakat:

Dodano 06.06.2013


NSZZ FiPW

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

W dziale uchwały – Zarządu Głównego dodano uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa nr 292-VII/2013 sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów art. 160 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej i zapisów rozporządzenia MS w tej sprawie.

Uchwałę można znaleźć w dziale Uchwały – Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 05.06.2013


MSW

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Podstawowym celem proponowanych przez MSW zmian jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy w razie wypadku i choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, dostosowanych do aktualnych potrzeb formacji mundurowych. Obowiązujące aktualnie przepisy ustawy z 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w policji znacznie się zdezaktualizowały m.in. z powodu zmian prawnych, społecznych oraz z uwagi na rozwój wiedzy medycznej.

Więcej informacji na stronie MSW, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 05.06.2013


NSZZ FiPW

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie ogłoszenia gotowości do podjęcia akcji protestacyjnej.

W dziale uchwały – Zarządu Głównego dodano uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa nr 291-VII/2013 z dnia dzisiejszego w sprawie ogłoszenia gotowości do podjęcia akcji protestacyjnej w związku z nierespektowaniem przez stronę rządową uprawnień związków zawodowych.

Uchwałę można znaleźć w dziale Uchwały – Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 04.06.2013


FZZ SM

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie projektu dotyczącego zwolnień lekarskich.

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie procedowania nad projektem ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienia lekarskie.

Komunikat można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.05.2013


NSZZ FiPW

Pilne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 28 maja br. przedłożonego przez MSW projektu ustawy o L-4 mundurowych zwołuje na dzień 5 czerwca 2013 roku w siedzibie Zarządu Głównego NSZZ FiPW przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie, na godzinę 10.30 pilne posiedzenie Prezydium NSZZ FiPW celem wypracowania stanowiska co do dalszych działań NSZZ FiPW w kwestii niekorzystnych zmian projektu ustawy o L-4 mundurowych.

Wiesław Żurawski
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ FiPW

Dodano 29.05.2013


MSW

We wtorek Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez MSW projekt ustawy o L-4 mundurowych. Projekt przewiduje obniżkę uposażenia m.in. policjantów i strażaków, przebywających na zwolnieniach lekarskich, nie mających związku ze służbą.

Po zmianach funkcjonariusze otrzymają 80% uposażenia. 9 maja br. projekt ustawy przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.
W projekcie ustawy MSW planuje zmianę zasad przebywania mundurowych na chorobowym. Funkcjonariuszy na zwolnieniu mają obowiązywać podobne zasady jak cywili, otrzymają 80% pensji, a nie jak dotychczas pełne uposażenie.

Przygotowany przez MSW projekt zmian przewiduje także okoliczności, w których uposażenie nie będzie zmniejszane, a funkcjonariuszom i żołnierzom będzie wypłacane 100% uposażenia. Całość uposażenia będzie wypłacana, jeśli funkcjonariusz pozostaje na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby mającej związek ze służbą, wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży.

Ponadto otrzymaliśmy informację, że projekt dotyczący komisji lekarskich, z uwagi na niezgodność z prawem unijnym, został wycofany z obiegu i prace nad nim mają rozpocząć się od początku.

Więcej informacji na stronie MSW, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 29.05.2013


VI Zlot

W dniach 24 – 26 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym “Zimowit” w Wiśle odbył się VI Zlot Motocyklowy Funkcjonariuszy Służb Mundurowych.

W dniach 24 – 26 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym “Zimowit” w Wiśle odbył się VI Zlot Motocyklowy Funkcjonariuszy Służb Mundurowych zorganizowany przez Wojciecha Durnasia z ZK w Wojkowicach, Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Katowicach. Zlot swoim patronatem objęli Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach płk Mirosław Gawron i Przewodniczący ZG NSZZ FiPW Wiesław Żurawski.

W zlocie wzieli udział funkcjonariusze slużb mundurowych z całej Polski oraz goście zagraniczni. Łącznie do Wisły przyjechało ponad 100 motocykli, które również były prezentowane na miejscowym rynku.

Zdjęcia ze zlotu można obejrzeć, po kliknięciu w poniższy odnośnik.

…galeria zdjęć…

Dodano 27.05.2013Doradztwo prawne organizowane przez Centrum Szkoleń i Informacji Forum Związków Zawodowych.

Zapraszamy na telefoniczne oraz mailowe konsultacje z prawnikiem, organizowane w ramach projektu „Centrum Szkoleń i Konsultacji”, które odbędą się w najbliższy piętek 31 maja 2013 r. w godzinach od 08:00 do 11:00. Porad udzielać będzie Pan Marek Szczechowski. Kontakt do prawnika: marek.szczechowski@fzz.org.pl, tel. 516 873 883.

Źródło:
informacje FZZ

Dodano 23.05.2013Większość klubów sejmowych opowiedziała się w czwartek za przyjęciem 21 z 24 poprawek, jakie Senat proponuje wprowadzić do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, regulującej użycie i wykorzystanie środków takich jak np. kajdanki i pałki.

Tylko klub Solidarnej Polski kwestionuje jeszcze kilka innych poprawek Senatu wyrażając obawę, że ich wprowadzenie da funkcjonariuszom służb mundurowych możliwość nadużywania środków przymusu także wobec demonstrujących z pobudek politycznych.

Uchwalona przez Sejm ustawa ustala m.in., jakie konkretnie środki przysługują każdej z ponad 20 formacji i podmiotów (takich jak policja, służba więzienna, ABW i inne), kiedy i na jakich zasadach mogą być użyte lub wykorzystane oraz kroki, jakie należy podjąć przed i po sięgnięciu po środki przymusu lub broń. Projekt przygotowany w MSW uchwalono, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uregulowanie tych kwestii w rozporządzeniu – w ocenie TK zasady użycia broni i środków przymusu bezpośredniego ingerujące w prawa i wolności obywatelskie, powinna opisywać ustawa – jako akt prawny rangi wyższej niż rozporządzenie. Dotychczasowe regulacje stracą moc 5 czerwca, wtedy też ma wejść w życie nowa ustawa.

W czwartek występujący w debacie w Sejmie posłowie PO, PiS, PSL i SLD poparli 21 z 24 poprawek Senatu. Wszyscy podkreślali doniosłość poprawki, mocą której zobowiązano MSW do przedstawienia Sejmowi i Senatowi po roku od wejścia w życie ustawy oceny jej funkcjonowania, szczególnie w zakresie “zasadności i skuteczności rozwiązań nią przewidzianych”. Wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk występując w debacie zapowiedział, że o komentarz do tego sprawozdania poprosi też Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje broniące praw człowieka.

Tadeusz Woźniak (Solidarna Polska) oświadczył, że jego klub opowiada się za tym, aby takie sprawozdania minister składał corocznie, a nie raz – po roku od wejścia w życie ustawy. Kwestionował też inne poprawki, które – jego zdaniem – umożliwią funkcjonariuszom używanie środków przymusu lub broni na podstawie uznania za “przedmioty niebezpieczne” np. szalika lub transparentu – bo można nimi np. kogoś udusić. “To by było jawne nadużycie prawa” – odpowiadał mu Stachańczyk.

Posłowie w debacie opowiedzieli się przeciw senackiej propozycji, aby zezwalać na prewencyjne – dla zapobieżenia ucieczce oraz aktom agresji lub autoagresji – użycie siły fizycznej, kajdanek, kaftana bezpieczeństwa lub kasku zabezpieczającego (zapobiegającego samookaleczeniu głowy) m.in. wobec osób ujętych, umieszczonych w areszcie oraz więźniów. Sejmowi legislatorzy zwrócili uwagę, że te kwestie ustawa już reguluje i poprawki tej treści są zbędne.

Większość pozostałych poprawek Senatu, których przyjęcia chcą uczestnicy debaty, ma charakter redakcyjny, legislacyjny lub doprecyzowujący. Senat proponuje m.in. doprecyzowanie definicji “wykorzystania” broni palnej (poprawka doprecyzowuje, że pojęcie wykorzystania broni dotyczy sytuacji z zastosowaniem amunicji penetracyjnej). Inna poprawka rozszerzyła katalog środków przymusu przysługujących Służbie Więziennej o psy służbowe, których można byłoby używać w uzasadnionych wypadkach wobec osadzonych.

Ustawa pozostawia obowiązek oddania strzału ostrzegawczego. Funkcjonariusz przed użyciem broni palnej będzie musiał okrzykiem zidentyfikować formację, do której należy (np. “Policja!”). Jeśli osoba nie podporządkuje się wezwaniu, powinna zostać ostrzeżona o oddaniu strzału ostrzegawczego: “Stój, bo strzelam!”.

Jeśli zignorowane zostanie również i to ostrzeżenie, uprawniony ma oddać strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku. Zgodnie z ustawą od tej procedury lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, “jeżeli ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby”.

Ustawa co do zasady zakazuje użycia broni palnej przez oddziały zwarte jakiejkolwiek formacji (obecnie przepisy zezwalają oddziałom policji strzelać na rozkaz dowódcy). Przewidziane są dwa wyjątki – pierwszy dotyczy bezpośredniego zagrożenia życia, np. gdyby któryś z dowódców (bo – jak zapewnia MSW – w praktyce tylko oni mają broń palną) odłączył się od oddziału i znalazł się w niebezpieczeństwie; drugi – stanu wyjątkowego, kiedy strzelać będą mogły oddziały policji lub wojska. Reguły postępowania na taką okoliczność, włącznie z obowiązkiem oddania salwy ostrzegawczej, określono w ustawie.

Gazeta Prawna

Źródło:
www.pap.pl

Dodano 22.05.2013


NSZZ FiPW

Pisma Dyrektora Generalnego Służby Więziennej będące reakcją na ostatnie wystąpienia NSZZ FiPW.

W dziale Aktualności dodano pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie poprawki ustawowej ułatwiającej funkcjonariuszom SW dostęp do zawodów związanych z ochroną osób i mienia oraz odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na wystąpienie Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie płac pracowników Służby Więziennej.

Pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 20.05.2013Festyny rodzinne organizowane przez Zarządy Okręgowe NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w najbliższym czasie.

1 czerwiec ZO w Krakowie – festyn w Krakowie – Balicach. Szczegóły po kliknięciu w plakat:

8 czerwiec ZO w Katowicach – festyn w Bogucinie Małym. Szczegóły po kliknięciu w plakat:

25 maj ZO we Wrocławiu – festyn w Golinie. Szczegóły po kliknięciu w plakat:

25 maj ZO w Poznaniu – festyn w Ligowcu. Szczegóły po kliknięciu w plakat:

Dodano 19.05.2013Robocza wizyta członków NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Czechach.

W dniu 8 maja 2013 r. w miejscowości Plzeň zostało podpisane porozumienie pomiędzy Związkiem Zawodowym NSZ ZFiPW Zakładu Karnego w Iławie, a Związkiem Zawodowym NOS PČR Aresztu Śledczego w Plzeň.

Dwudziestoosobowa delegacja Zarządu Terenowego NSZZ FiPW Zakładu Karnego w Iławie wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego NSZZ FiPW Romanen Zalikowskim, Przewodniczącym Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Olsztynie Edwardem Piturą, Przewodniczącą Zarządu Terenowego NSZZF i PW Aresztu Śledczego w Słupsku Wiolettą Guzowską, oraz Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie Jerzym Trzciałkowskim. Grupa delegatów przebywała na terenie Czech w dniach 5–10 maja br. Spotkanie polskich i czeskich więzienników było wynikiem wspólnej inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ FiPW Zakładu Karnego w Iławie Edwarda Jasik oraz Przewodniczącego Związków Zawodowych Republiki Czeskiej Josefa Maly.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń na niwie zawodowej i związkowej. Delegaci mieli okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem czeskich jednostek penitencjarnych w Stráž pod Ralskiem, w Plzeň, w Valdice, oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Stráž pod Ralskiem. Gospodarze szczegółowo odpowiadali na liczne pytania polskich gości, chętnie pokazywali i wyjaśniali rozwiązania zastosowane w funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych.

W dniu 09.05.2013 w Pradze przedstawiciele naszej delegacji uczestniczyli w spotkaniu z I Wiceministrem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej Danielem Volák, który w sposób szczególny jest zaangażowany w działalność służby więziennej. W trakcie tego spotkania Pan Minister wyjaśniał nam funkcjonowanie czeskiej służby więziennej w stosunku do różnych instytucji międzynarodowych, które mają prawo kontroli jednostki penitencjarne. Delegaci mieli również okazję podyskutować z Panem Ministrem na wspólne zawodowe tematy. Sposób funkcjonowania jednostek penitencjarnych w Czechach jest odmienny od realiów polskich.

Spotkanie przedstawicieli czeskiej i polskiej służby więziennej zaowocowało podpisaniem porozumienia o wzajemnej międzynarodowej współpracy związków zawodowych w zakresie wymiany doświadczeń, mających służyć poprawie warunków pracy więzienników. Porozumienie dotyczy również współpracy w sferze kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, stanowiącej podstawę do organizowania wypoczynku i integracji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w obu krajach.

Strona gospodarzy przygotowała bogaty program pobytu, w którym oprócz wymiany doświadczeń zawodowych, znalazło się również miejsce na poznanie kilku zabytkowych miejsc o znaczeniu kulturowym i historycznym.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z wizyty dostępnych na podstronie ZO w Olsztynie lub bezpośrednio z poniższego linku.

…galeria zdjęć z wyjazdu…

 

Edward Jasik
Przewodniczący ZT NSZZ FiPW
w Iławie

Dodano 17.05.2013Gdy za kratami umiera skazany, pod adresem dyrektora, strażników i lekarzy padają najmocniejsze oskarżenia. O niewydolności systemu, problemach kadrowych i braku środków nikt nie wspomina – artykuł Gazety Prawnej zatytułowany “Przychodzi więzień do lekarza”.

(…) Ale jest też druga strona medalu. Znieczulica, na którą tak bardzo skarżą się więźniowie, to po części efekt i jednocześnie element więziennej gry, którą z lekarzami prowadzą sami osadzeni.

Nie tylko nagminnie symulują, lecz także wizytę u lekarza traktują jak rozrywkę – sposób na zabicie nudy i element grypsery. W końcu lekarz to też funkcjonariusz, któremu można dokuczyć.

Stawką tej gry jest przepustka, pobyt w szpitalu, czyli lepsze jedzenie i opieka, a nawet możliwość wyjścia na wolność, bo to więzienny lekarz ocenia jako pierwszy, czy pacjent może być leczony w ramach jednostki penitencjarnej, czy też wymaga kuracji poza zakładem. Nie dziwi więc, że lekarz jest wobec osadzonych nieufny. Zwłaszcza że wisi nad nim prokurator. Dopóki lekarz nie będzie zwolniony z obowiązku orzekania na potrzeby sądu penitencjarnego i innych instytucji, dopóty nie skupi się tylko na leczeniu. Na normalne relacje lekarz – pacjent w obecnej sytuacji nie ma co liczyć. (…)

…link do pełnego artykułu…

Gazeta Prawna

Źródło:
www.gazetaprawna.pl

Dodano 10.05.2013


XIII Mistrzostwa

Zakończenie rozgrywek finałowych XIII Mistrzostw Służby Więziennej w Piłce Siatkowej – Kule, 6 – 10 maj 2013.

W dniu wczorajszym zakończyły się XIII Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Siatkowej. Mistrzem została drużyna z OISW w w Szczecinie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z OISW w Opolu. Trzecia lokata przypadła zawodnikom z OISW w Warszawie.

Poza podium zostały sklasyfikowane drużyny: 4 miejsce – OISW w Lublinie. 5 miejsce – OISW w Bydgoszczy. 6 miejsce – OISW w Katowicach. 7 miejsce – OISW w Krakowie. 8 miejsce – OISW w Olsztynie. Gratulujemy sportowej rywalizacji wszystkim drużynom.

Sponsorem tytularnym XIII Finałów był Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Radosław Kwiatoń
Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
foto:www.sw.gov.pl

Dodano 08.05.2013


XIII Mistrzostwa

Drugi dzień rozgrywek finałowych XIII Mistrzostw Służby Więziennej w Piłce Siatkowej – Kule, 6 – 10 maj 2013.

W dniu dzisiejszym rozegrano kolejne mecze grupowe, które zakończyły się następująco: Lublin – Katowice 2 : 0, Opole – Bydgoszcz 2 : 0, Szczecin – Olsztyn 2 : 0, Warszawa – Kraków 1 : 2.

I tak do półfinałów dostały się drużyny z OISW w Lublinie, w Opolu, Szczecinie i Warszawie, które rozegrają w dniu jutrzejszym mecze w parach: Lublin – Opole i Szczecin – Warszawa.

Radosław Kwiatoń
Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
foto:www.sw.gov.pl

Dodano 07.05.2013


XIII Mistrzostwa

Rozgrywki finałowe XIII Mistrzostw Służby Więziennej w Piłce Siatkowej – Kule, 6 – 10 maj 2013.

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się rozgrywki finałowe XIII Mistrzostw SW w Piłce Siatkowej. Do finału zakwalifikowały się drużyny z OISW w Katowicach, Lublinie, Olsztynie i Szczecinie, które zostały rozstawione w grupie I oraz drużyny z OISW w Bydgoszczy, Krakowie, Opolu i Warszawie rozlosowane do grupy II.

W pierwszym dniu rozegrano mecze grupowe, które zakończyły się następującymi wynikami: Lublin – Olsztyn 2 :1, Opole – Warszawa 0 : 2, Szczecin – Katowice 2 :1, Bydgoszcz – Kraków 2 : 1, Katowice – Olsztyn 2 : 1, Warszawa – Bydgoszcz 2 : 0, Lublin – Szczecin 2 : 1, Opole – Kraków 2 : 1.

Organizatorami mistrzostw są Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Sponsorami tytularnymi jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU oraz firma Mentor S.A.

Radosław Kwiatoń
Kierownik Biura
Zarządu Głównego NSZZ FiPW

Dodano 07.05.2013


MS

Prezydent RP Bronisław Komorowski, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wręczył Markowi Biernackiemu akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości.

Chciałem życzyć sukcesów nowemu Ministrowi, bo każdy sukces rządu jest sukcesem Polski – powiedział w trakcie dzisiejszej uroczystości Prezydent Bronisław Komorowski.

Marek Biernacki (ur. 28 kwietnia 1959 r. w Sopocie) – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, posłem na Sejm III, V, VI i VII kadencji. W latach 1999-2001 sprawował funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przewodniczył m.in. Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji ds. Uchwalania Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych.

Prezydent podziękował za pracę dotychczasowemu Ministrowi Sprawiedliwości – Jarosławowi Gowinowi i wręczył mu postanowienie o odwołaniu z członka Rady Ministrów.

– Dziękuję Panu Ministrowi Gowinowi i życzę, aby w swojej dalszej służbie dla Polski znalazł wiele odwagi, temperamentu, chęci i pomysłowości w służeniu Polsce – zakończył Prezydent Bronisław Komorowski.

Tekst i zdjęcia
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Dodano 29.04.2013


Delegacja niemiecka w Polsce

Wizyta niemieckich więzienników w Polsce w dniach 21 – 27 kwietnia 2013 roku.

W dniach od 21 do 27 kwietnia 2013 roku na Opolszczyźnie przebywała grupa niemieckich gości.
W trakcie pobytu zapoznawali się z kulturą, zwyczajami i zasadami funkcjonowania polskiego więziennictwa. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Związek Zawodowy Więzienników Niemieckich BSBD, których reprezentowali: szef centrali Winfried Conrad, Franz Josef Schafe oraz Markus Wollscheid. Zwyczajowo tłumaczem był przedstawiciel gości a nasz dobry kolega, Joachim Kapica.

Goście w trakcie pobytu odwiedzili Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, mieszczące się w pięknym kompleksie pałacowym w Kamieniu Śląskim. Spotkali się tam z Arcybiskupem Alfonsem Nossolem, który opowiedział o historii pojednania narodów polskiego i niemieckiego. Nawiązał do spotkania Premiera Tadeusza Mazowieckiego z Kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem, w miejscowości Krzyżowa. Po obiedzie odbyło się szkolenie i pokaz multimedialny przedstawiający dzieje Polski.

Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu, gdzie goście zapoznali się z funkcjonowaniem polskiego więziennictwa. Po zakończonej wizycie goście zwiedzili Wrocław. Następnym punktem programu było zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W tym samym dniu podczas uroczystej kolacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mniejszości Niemieckiej, którą reprezentowali min. Wicemarszałek województwa opolskiego Józef Kotyś i przewodniczący Mniejszości Niemieckiej Sejmiku województwa opolskiego, Norbert Rasch.

Następny dzień pobytu naszych kolegów z Niemiec rozpoczął się wizytą w Zakładzie Karnym w Trzebini, którego gospodarze zapoznali gości z funkcjonowaniem zakładu oraz ugościli tradycyjnym polskim bigosem i kiełbaską z rożna. Po poczęstunku wszyscy pojechali do Krakowa aby zwiedzić zabytkową część miasta. Po powrocie do miejsca zakwaterowania odbył się polski wieczór z udziałem przedstawicieli ZG i ZO NSZZ FiPW w Opolu.

W ostatnim dniu pobytu wszyscy uczestnicy mieli za zadanie ocenić jak w ich oczach wygląda dzisiejsza Polska oraz polskie więziennictwo. Nasi goście bardzo pozytywnie ocenili dokonania i rozwój naszego kraju jakie dokonały się w ostatnich latach. Polaków postrzegają jako bardzo życzliwych, gościnnych i serdecznych ludzi. Natomiast polskie więziennictwo zaskoczyło ich pozytywnie pomimo trudności, z jakimi boryka się ono w związku z obecną trudną sytuacją finansową Polski.

Również w tym dniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego BSBD z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ FiPW w ramach podpisanej umowy pomiędzy tymi związkami. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zorganizowaniem pobytu zajął się Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu. Nasi niemieccy koledzy wyjeżdżali z Polski bardzo zadowoleni, i stwierdzili, że jeśli Polska będzie się w takim tempie rozwijać jak dotychczas, to za 15 – 20 lat dogoni Niemcy.

 

Przewodniczący
ZO NSZZ FiPW w Opolu
Czesław Tuła

 

Zdjęcia z wizyty można znaleźć w naszej Galerii, do której prowadzi poniższy odnośnik.

 

…galeria zdjęć…

 

Dodano 25.04.2013


NSZZ FiPW

Odpowiedź Biura Prawnego CZSW i wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Biura Prawnego CZSW w sprawie odstępstw przy mianowaniu funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe oraz wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie sytuacji materialnej pracowników Służby Więziennej.

Pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 17.04.2013


Katyń 2013

Obchody rocznicowe Mordu Katyńskiego z udziałem przedstawicieli NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dniu 15 kwietnia 2013 roku, przedstawiciele Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Opolu wzięli udział w obchodach kolejnej rocznicy „Mordu Katyńskiego”. Na specjalne zaproszenie Rodziny Katyńskiej przybyło wielu znakomitych gości. Wśród nich byli reprezentanci władz województwa opolskiego.

Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu reprezentowali Kol. Czesław Tuła i Alicja Chajduk, którzy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz pod pominkiem Golgoty Wschodu na cmentarzu komunalnym w Opolu.

Na specjalną prośbę Rodziny Katyńskiej został wystawiony nasz sztandar związkowy. Poczet reprezentowali: Kol. Beata Lewke, Aleksandra Lipińska-Woszek oraz Paweł Kalinowski. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w uroczystości brało udział wielu młodych ludzi, którzy również reprezentowali poczty sztandarowe. Oznacza to, że duch patriotyzmu w „Narodzie Polskim” nie ginie.

Przewodniczący
ZO NSZZ FiPW w Opolu
Czesław Tuła

 

Zdjęcia z obchodów można znaleźć na stronie ZO NSZZ FiPW w Opolu, do której prowadzi poniższy odnośnik.

 

…galeria zdjęć…

Dodano 17.04.2013


NSZZ FiPW

Nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dziale Uchwały – Zarządu Głównego dodano nowe uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w tym uchwałę zawierającą stanowisko Prezydium NSZZ FiPW w zakresie projektu ustawy o komisjach lekarskich.

Uchwały można znaleźć w dziale uchwały – Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…uchwały…

Dodano 17.04.2013


FZZ SM

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie projektu dotyczącego komisji lekarskich.

W dziale Aktualności dodano stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku do projektu z dnia 19 marca 2013 roku ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Stanowisko można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.04.2013Oferta Pure Jatomi na korzystanie z obiektów sportowych dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. Szczegóły po kliknięciu w poniższy baner.

 

 

Dodano 06.04.2013


VI Zlot Motocyklowy

VI Zlot Motocyklowy Funkcjonariuszy Służb Mundurowych, 24 – 26 maj 2013 OWS “Zimowit” Wisła.

Komandor Zlotu w imieniu organizatora: Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej w Katowicach ma zaszczyt zaprosić wszystkich mundurowych miłośników motocykli do Ośrodka Wypoczynkowo Szkoleniowego „Zimowit” w Wiśle, gdzie w dniach 24-26 maja 2013 roku odbędzie się VI Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Funkcjonariuszy Służb Mundurowych.

Honorowy Patronat nad Zlotem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach.

Zgłoszenia chętnych uczestników (uczestnik to kierowca + motocykl) i osób towarzyszących do udziału w zlocie prosimy kierować do dnia 26.04.2013 roku na drukach zgłoszenia (dostępnych w dziale aktualności) pocztą elektroniczną na adres e-mail wojciech.durnas@gmail.com lub faxem na numer telefonu (32) 2961621.

Po otrzymaniu zgłoszenia zwrotnie zostanie podany numer konta bankowego, na który należy bezzwłocznie wpłacić całość opłaty za zlot. Po otrzymaniu przelewu na podane konto nastąpi potwierdzenie telefoniczne przyjęcia zgłoszenia i przelewu, co będzie warunkiem uczestnictwa w zlocie. Procedura rejestracji jest podyktowana ograniczoną ilością miejsc w ośrodku.

Szacunkowy koszt uczestnictwa w zlocie to 220,00 zł/osoba
w tym: Nocleg, wyżywienie

– kolacja w piątek 24.05

– śniadanie w sobotę 25.05

– obiado – kolacja („popas” przy grillu i ognisku) w sobotę 25.05

– śniadanie w niedzielę 26.05

ubezpieczenie uczestników i koszty organizacyjne (gadżety zlotowe, upominki, oprawa muzyczna itp.)

Ilość miejsc dla uczestników (uczestnik to kierowca + motocykl) oraz standard pokoi jest ograniczony (decyduje kolejność zgłoszeń). Istnieje możliwość zakwaterowania osób towarzyszących.
W dziale Aktualności znajduje się szczegółowy plan zlotu, regulamin, mapka oraz druki zgłoszenia uczestnika i osoby towarzyszącej.

Druk zgłoszenia, harmonogram, trasę przejazdu i regulamin można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 27.03.2013


BAS

Nowe zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z zakresu działania i organizacji naszej formacji.

W dziale Pragmatyka służbowa – zarządzenia dodano nowe zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Zarządzenia można znaleźć w dziale Pragmatyka służbowa – zarządzenia, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…zarządzenia…

Dodano 27.03.2013


BAS

Opinia prawna w sprawie niektórych kwestii związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez funkcjonariuszy na podstawie art. 161 ustawy o Służbie Więziennej.

W dziale Aktualności dodano opinię prawną w sprawie niektórych kwestii związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez funkcjonariuszy na podstawie art. 161 ustawy o Służbie Więziennej sporządzoną w związku z zapytaniem Pana Posła Kazimierza Moskala.

Analizę można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 27.03.2013


Protest

Pikiety solidarnościowe pod Urzędami Wojewódzkimi znakiem poparcia dla strajku generalnego na Śląsku w dniu 26 marca 2013 roku.

W dniu wczorajszym odbyły się pikiety pod Urzędami Wojewódzkimi w całym kraju na znak solidarności ze strajkującymi na Śląsku. W pikietach wzięli udział również przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Poniżej link do reportażu na temat pikiety w Kurierze opolskim TVP.

…kurier TVP Opole…

Dodano 27.03.2013Zasady stosowania np. środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu są niezgodne z konstytucją.

Zasady stosowania np. środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu są niezgodne z konstytucją.

W ogłoszonym wczoraj wyroku Trybunał Konstytucyjny nie pozostawił wątpliwości.

– Wkraczanie w sferę konstytucyjnie chronionej wolności osobistej, a za takie uznaje się użycie środków przymusu bezpośredniego, wymaga szczegółowego uregulowania w ustawie – podkreślał Andrzej Rzepliński, prezes TK i sprawozdawca w tej sprawie.

Tymczasem zarówno w ustawie o Służbie Więziennej, jak i o BOR regulacje te są szczątkowe, a konkrety pojawiają się dopiero w rozporządzeniu. Mimo stwierdzonej niekonstytucyjności obecne przepisy będą obowiązywać do 5 czerwca 2013 r. Po tej dacie znikną. Problem w tym, że także 5 czerwca tracą moc przepisy poprzedniej ustawy o stosowaniu środków przymusu. Jeśli Sejm nie zdoła uchwalić nowej, nie będzie żadnej regulacji. W Sejmie jest już projekt ustawy, która ma naprawić złe prawo. Problem w tym, że parlament może nie zdążyć jej uchwalić. Rząd bowiem wysłał do Sejmu projekt nowej ustawy dopiero 26 lutego.

Andrzej Rzeplińki zapowiedział, że wystąpi do marszałek Sejmu z apelem, by w sprawie tej ustawy była szczególnie uczulona na daty.

Utrata mocy obowiązującej kwestionowanych przepisów z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw pozbawiłaby funkcjonariuszy Służby Więziennej i BOR podstaw prawnych do stosowania środków przymusu bezpośredniego. To nie służyłoby dobrze bezpieczeństwu. Państwo musi mieć możliwość reagowania na zagrożenia – stwierdził TK.

Andrzej Seremet skierował wniosek do TK pod koniec lutego. Kwestionował w nim art. 14 ustawy o BOR oraz art. 22 ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy SW.

– Takie ograniczenia muszą mieć oparcie w akcie prawnym rangi ustawowej. Ponadto taka ustawa musi wyczerpująco regulować wszystkie najistotniejsze elementy stosowania przymusu bezpośredniego: ich rodzaj, warunki stosowania, przypadki i cele – podnosił Seremet.

Rzeczpospolita

Źródło:
www.prawo.rp.pl

Dodano 26.03.2013


Komunikat

Komunikat Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej centrali związkowej Forum Związków Zawodowych, uprzejmie proszę o poparcie i aktywny udział w pikietach organizowanych przed Urzędami Wojewódzkimi przez możliwie szeroką rzeszę członków NSZZ FiPW. Będzie to wyraz solidarności z kolegami z regionu śląsko – dąbrowskiego, którzy w dniu 26 marca 2013 r. organizują strajk generalny.
Szczegółowe informacje z poszczególnych regionów można uzyskać u przewodniczących Zarządów Okręgowych.

Wiesław Żurawski
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FiPW

Dodano 26.03.2013


Projekt

Zmiany w orzecznictwie lekarskim z zakresie rent dla funkcjonariuszy i żołnierzy okiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pojawiła się ogólny opis założeń zmian w orzecznictwie lekarskim. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie projektodawcy.
Konsultacje społeczne potrwają do 18 kwietnia br. Stanowisko NSZZ FiPW i FZZ SM pojawi się w tym terminie na naszej stronie.

Do artykułu prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.03.2013


KM FZZ

W dniu 20 marca 2013 roku została powołana Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych.

W dniu 20 marca 2013 roku w warszawskiej siedzibie Forum Związków Zawodowych została powołana Komisja Młodych Forum Związków Zawodowych. Komisja jest ciałem doradczym reprezentującym interesy młodych działaczy związkowych w strukturach Forum Związków Zawodowych. Jej działalność skupiać ma się na współpracy z organami związkowymi, państwowymi, fundacjami, w zakresie szkoleń, poprawy warunków pracy, działalności informacyjnej i promocyjnej.

W trakcie demokratycznych wyborów wyłoniono władze Komisji Młodych FZZ. Przewodniczącym KM FZZ został kol. Radosław Kwiatoń (NSZZ FiPW). Wiceprzewodniczącymi zostali kol. Michał Borkowski (ZZ Pracowników Policji), kol. Wioletta Janoszka (PZZ Kadra) i kol. Małgorzata Pleciak (ZZ Pielęgniarek).

W tym samym dniu odbyła się również konferencja zorganizowana przez Forum Związków Zawodowych i Fundację im. Friedricha Eberta w Polsce pod szyldem “Polski rynek pracy oczyma ludzi młodych”. W konferencji udział wzięli Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, specjaliści z zakresu problematyki zatrudnienia w Polsce i w Niemczech.

Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW
Radosław Kwiatoń

Dodano 20.03.2013


FZZ

Komunikat Forum Związków Zawodowych w sprawie poparcia strajku generalnego na Śląsku w dniu 26 marca 2013 roku.

W dziale Aktualności dodano stanowisko komunikat Forum Związków Zawodowych w sprawie poparcia strajku generalnego organizowanego na Śląsku w dniu 26 marca 2013 roku.

Komunikat można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 19.03.2013


Projekt

Projekt ustawy zmieniającej funkcjonowanie komisji lekarskich dla funkcjonariuszy i żołnierzy.

W dziale Projekty dodano projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw..

Projekt ustawy można znaleźć w dziale Projekty, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 16.03.2013Doradztwo prawne organizowane przez Centrum Szkoleń i Informacji Forum Związków Zawodowych.

Zapraszamy na telefoniczne oraz mailowe konsultacje z prawnikiem, organizowane w ramach projektu „Centrum Szkoleń i Konsultacji”, które odbędą się już 18 marca. (tj. poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 14:00. Porad udzielać będzie Pan Przemysław Dzido. Kontakt do prawnika: p.dzido@fzz.org.pl, tel. 22 625 46 76.

Źródło:
informacje FZZ

Dodano 14.03.2013


Kolonie 2013

Kolonie dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w sezonie 2013.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kolonijną letniego wypoczynku dla dzieci nad morzem w Unieściu i na Mazurach w miejscowości Bęsia przygotowaną przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z Opola wraz ze stroną służbową.

Szczegółowe informacje dotyczące wypoczynku można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 13.03.2013


FZZ

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie europejskiej akcji związkowej na rzecz przyszłości ludzi młodych.

W dziale Aktualności dodano stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie europejskiej akcji związkowej na rzecz przyszłości ludzi młodych.

Stanowisko można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 13.03.2013Międzynarodowe szkolenie dla funkcjonariuszy służb mundurowych poświęcone praktycznemu doskonaleniu umiejętności z zakresu walki wręcz.

W dziale dziale Aktualności dodano szczegółowe informacje dotyczące organizowanego przez Zarząd Terenowy NSZZ FiPW w Ostrowie Wielkopolskim i organizację International Modern Combat Association międzynarodowym szkoleniu dla funkcjonariuszy służb mundurowych poświęconemu praktycznemu doskonaleniu umiejętności z zakresu walki wręcz.
Honorowy patronat nad szkoleniem objął Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Szczegóły można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.03.2013Kolejny wyrok w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W dziale Pragmatyka Służbowa – Wyroki – Sądów Pracy dodano wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Białej V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 grudnia 2012 roku sygnatura V P 317/12, który zasądza zwrot kosztów za dojazd do służby pomimo wykupionej ulgi na przejazdy w wysokości 50%.

Wyrok można znaleźć na stronie Pragmatyka Służbowa – Wyroki – Sądów Pracy, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…wyroki Sądów Pracy…

Dodano 08.03.2013


FZZ SM

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 7 marca 2013 r.

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 7 marca 2013 r. w sprawie rządowego projektu ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienia lekarskie.

Komunikat można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 08.03.2013


Życzenia

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet od Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom – Koleżankom życzę, aby wszystkie Wasze plany, nawet te wydające się abstrakcyjne udało się zrealizować. Życzę Wam szczęścia – dzięki któremu te zamierzenia będą realne. Zdrowia, które pomoże w ich realizacji. Pieniędzy – bez których, nawet te najwybitniejsze są niczym. I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić.

Przewodniczący
ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

Dodano 08.03.2013Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiał z delegacją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W czwartek 7 marca br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych. Tematem spotkania była problematyka ewentualnych zmian w uposażeniach funkcjonariuszy i żołnierzy należnych im w okresie choroby.

Do Biura Bezpieczeństwa Narodowego przybyli: Grzegorz Nems – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Tomasz Krzemieński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Józef Partyka – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Krzysztof Wierzbicki – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Mariusz Tyl – przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Tomasz Podolski – zastępca przewodniczącego ZZS “Florian”, Krzysztof Hetman – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Wiesław Żurawski – przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

GW

Tekst i zdjęcia:
www.bbn.gov.pl

Dodano 08.03.2013Mundurowi zwrócili się do zakładu karnego o zwrot kosztów dojazdu do pracy. Dyrekcja odmówiła, twierdząc, że to spory wydatek dla skarbu państwa. Strażnicy postanowili więc walczyć o pieniądze przed sądem.

Trzy lata temu Centralny Zarząd Służby Więziennej zawarł umowę z PKP Intercity, zgodnie z którą funkcjonariusze służby więziennej mieli 50-procentową ulgę na przejazdy pociągami.

Umowa ta dotyczyła również strażników brzeskiego więzienia. Jednak trzech tamtejszych funkcjonariuszy mieszkało w miejscowościach, gdzie nie ma stacji kolejowej. Dlatego – jak wynika z pozwów – dojeżdżali do pracy autobusami PKS. Zwrócili się do dyrektora brzeskiego więzienia o zwrócenie im kosztów przejazdów, w wysokości 2043 zł, 1597 zł oraz 1244 zł. Jednak dyrektor placówki odmówił wypłacenia pieniędzy, powołując się na umowę obowiązującą z koleją.

Więzienie: To znaczny wydatek dla skarbu państwa

Strażnicy nie chcieli odpuścić i sprawa trafiła do sądu. Ten wydał nakaz zapłaty, polecając brzeskiemu więzieniu wypłacić strażnikom pieniądze.

Dyrekcja więzienia złożyła sprzeciw, dlatego sprawa trafiła na wokandę. Przed sądem dyrekcja więzienia próbowała różnych argumentów. Przekonywała sąd, że przepisy, które pozwalały strażnikom domagać się zwrotów kosztów dojazdu, zostały w międzyczasie zmienione na niekorzyść strażników. Mówiono również o trudnej sytuacji skarbu państwa i o tym, że zwrot pieniędzy za bilety będzie dla niego dużym obciążeniem.

Sąd Rejonowy w Opolu nie miał jednak wątpliwości, że strażnikom należy się zwrot pieniędzy. Zdaniem sądu uchylenie przepisów nie powinno być argumentem, bo prawo nie działa wstecz. – Również sytuacja finansowa skarbu państwa nie ma znaczenia dla oceny tej sprawy – uzasadniał sędzia Andrzej Jabłoński.

Dla sądu sytuacja była jasna przede wszystkim dlatego, że w latach 2010 i 2011 strażnikom więziennym przysługiwał zwrot kosztów dojazdów i tylko ci, którzy korzystali z ulgowych przejazdów koleją, nie mogli upomnieć się o zwrot pieniędzy. Strażnicy pozywający więzienie z usług PKP jednak nie korzystali.

Szykują się podobne sprawy

Z wyrokiem nie zgadza się zakład karny w Brzegu. Pełnomocnik więzienia już złożył apelację. Zarzucił w niej sądowi I instancji m.in. to, że ten nie ustalił, ile strażnicy rzeczywiście wydali na bilety, bo ci nie przedstawili sądowi żadnych dowodów.

– Nie można też wykluczyć, że w toku postępowania dowodowego wyszłoby na jaw, że funkcjonariusze minimalizowali koszty dojazdu poprzez dojazd wspólnie samochodem z innymi osobami lub też np. rowerem – zaznaczył w apelacji pełnomocnik więzienia. Podkreślił również, że żaden ze strażników, choć upomina się o zwrot pieniędzy za bilety PKS, nie zrzekł się ulgi na przejazdy PKP. Nie ma więc pewności, czy z niej nie skorzystali.

Sprawę rozpozna Sąd Okręgowy w Opolu. Tymczasem w wydziale pracy opolskiego sądu rejonowego do rozpoznania czeka kilka kolejnych podobnych spraw strażników więziennych przeciwko zakładom karnym.

GW

Źródło:
www.opole.gazeta.pl

 

Tutaj pozwolę sobię na mały komentarz. Podobne sprawy były rozpatrywane również w innych regionach kraju – ostatnio na Śląsku. I tam również sąd orzekał na korzyść funkcjonariuszy, a składane przez Dyrektorów apelacje nie były uwzględniane przez sądy wyższych instancji. Dlatego zachęcam wszystkich funkcjonariuszy do podejmowania podobnych kroków i dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Radosław Kwiatoń
Kierownik Biura
ZG NSZZ FiPW

Dodano 03.03.2013


Odpowiedź

Interpelacja i zapytanie Posłanki Krystyny Łybackiej dotyczące bieżącego funkcjonowania Służby Więziennej.

W dziale Aktualności dodano interpelację i zapytanie Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz w sprawie efektów przekształcenia przywięziennych gospodarstw pomocniczych w instytucję gospodarki budżetowej.

Pisma można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 03.03.2013Nowe galerie zdjęć na stronie Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu.

Zapraszamy na podstronę Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa we Wrocławiu, gdzie dodano nowe galerię zdjęć z wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie w tym okręgu.

Zdjęcia można obejrzeć na podstronie ZO we Wrocławiu, do której prowadzi poniższy odnośnik.

…galeria zdjęć…

Dodano 27.02.2013Uchwała Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu.

W trakcie ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FiPW, a także w trakcie spotkania z Dyrektorem Generalnym SW, gro czasu zostało poświęcone na omówienie bieżącej sytuacji w okręgu poznańskim, z naciskiem na sytuację w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Po zapoznaniu się z relacją członków ZG w tym zakresie, Zarząd Główny przyjął uchwałę 269-VII-2013 z dnia 20 lutego “poparcie dla Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu”. wspierającą wszelkie działania Zarządu Okręgowego zmierzające do normalizacji sytuacji w tej kwestii.

W związku z brakiem reakcji bezpośrednich przełożonych Prezydium Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Poznaniu jako kolejny krok podjęło uchwałę nr 1/2/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku. zmierzającą do powiadomienia odpowiednich organów o zgłaszanych nieprawidłowościach.

Pozostałe uchwały z posiedzenia Zarządu można znaleźć w dziale Uchwały – Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 26.02.2013


Uchwały NSZZ FiPW

Uchwały Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dziale Uchwały – Zarządu Głównego dodano uchwały z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Uchwały można znaleźć w dziale Uchwały – Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 26.02.2013


Komunikat

SPROSTOWANIE
.

W załączniku do Uchwały Nr 262-VII/2012 Zarządu Głównego NSZZ FiPW z dnia 12 grudnia 2012 r. „Ordynacja wyborcza na XV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa” wkradł się błąd: II. Część druga – organizacja wyborów na Zjeździe.
W pkt. 6. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego do liczby wpisano 30 osób winno być 27 osób.
Poprawny zapis załącznika już figuruje na naszej stronie.

Wiesław Żurawski
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FiPW

Dodano 18.02.2013


Apel o pomoc

Apel Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Areszcie Śledczym w Łodzi o pomoc dla funkcjonariuszy poszkodowanych w wypadku i ich rodzin.

…W dniu 14 lutego 2013r dziewięciu funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Łodzi członków Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej uległo tragicznemu wypadkowi komunikacyjnemu…Ewentualną pomoc materialną, proszę przesyłać na konto Zarządu Terenowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Areszcie Śledczym w Łodzi ul. Smutna 21 91 – 729 Łódź. Z dopiskiem „ pomoc”.
Nr Konta Nordea Bank 23 1440 1387 0000 0000 1276 6289.

Pełną treść apelu o pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 14.02.2013


FZZ SM

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby.

W dziale Aktualności dodano stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby.

Stanowisko można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 14.02.2013


Odpowiedź

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na interpelację Posła Janusza Dzięcioła dotyczącą art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na interpelację Posła Janusza Dzięcioła dotyczącą art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

Pismo można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.02.2013


Komunikat

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Parlamentarnym Zespołem ds. Służb Mundurowych.

W dniu 07 lutego 2013 roku z inicjatywy Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Służb Mundurowych posła Marka Balta, odbyło się w Sejmie spotkanie wspomnianego Zespołu z przedstawicielami Federacji Związków Służb Mundurowych. W spotkaniu tym ze strony Federacji uczestniczyli: Mariusz Tyl – przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Oleksak – przewodniczący ZZS Florian, Krzysztof Hetman – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Frątczak – wiceprzewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Tomasz Krzemieński – wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.

Spotkanie m.in. poświęcone było zdaniu relacji z przebiegu konsultacji społecznych nad projektem ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz o Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego i ustawy o Służbie Więziennej. Członkowie FZZ SM poinformowali członków Komisji Sejmowej, że nikt do tej pory nie uwzględnił uwag ZZ zgłoszonych do projektu i nie było żadnych konsultacji społecznych, o które zabiegała Federacja.

Przekazano informację, że na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2013 roku Federacja ZZ SM podjęła decyzję o odrzuceniu przedłożonego projektu w całości i postanowiła zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o niezwłoczne wstrzymanie prac legislacyjnych ze względu na niedopuszczalną manipulację danymi statystycznymi dotyczącymi absencji chorobowej funkcjonariuszy.

Na dzisiejszym spotkaniu jeszcze raz wyjaśniliśmy parlamentarzystom nasze stanowisko, podkreślając, że od dłuższego czasu zasiewa się niepokój w środowiskach Służb Mundurowych, który niczemu dobremu nie służy.

Posłowie reprezentujący Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych byli zaskoczeni, że nikt nie podjął dialogu ze związkami i nie odpowiedział na nasze stanowisko FZZ SM z dnia 15 stycznia 2013 roku. Zespól Parlamentarny przyjął stanowisko, że sytuacją panującą w Służbach Mundurowych budzi niepokój polityków. Przewodniczący Zespołu Pan poseł Balt zwrócił się do nas z prośbą abyśmy niezwłocznie dosłali Zespołowi dane na temat procedowania tego projektu, zgłaszane przez związki uwagi i propozycje w tym zakresie. Należy zauważyć, że w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Służb Mundurowych uczestniczyli jedyni posłowie opozycji.

Krzysztof Frątczak
Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ FiPW

Dodano 28.01.2013Informacja na temat zniżek oferowanych dla osób korzystających z ubezpieczenia PZU prowadzonego przez firmę Mentor S.A.

W związku z docierającymi do nas sygnałami, dot. problemów z korzystania z 10% zniżki na ubezpieczenia oferowane przez PZU SA (m.in. OC/AC, ubezpieczenia mieszkań i domów, ubezpieczenia kosztów leczenia itd.) uprzejmie informujemy, iż zniżki te przypisane są do kart KLUBU PZU POMOC, które były wydawane przy podpisywaniu deklaracji przystąpienia do programu Modyfikacja 2012.

Zniżka dot. ubezpieczonych funkcjonariuszy i pracowników SW w ramach polis przy jednostkach SW i polis przy Zarządzie Głównym NSZZ FiPW. W przypadku zagubienia karty, pod numerem infolinii PZU 801 102 102 (w menu wybieramy 3 a następnie 4) można uzyskać jej numer, jak również potwierdzić fakt posiadania zniżki.

Jeśli mimo to wystąpią problemy, prosimy o kontakt z pracownikami MENTOR SA (nr telefonów dostępne na portalu https://sw.ocac.pl).

Źródło:
https://sw.ocac.pl

Dodano 24.01.2013


 

Apel o pomoc dla dziecka funkcjonariusza Służby Więziennej ze Starogardu Gdańskiego – szczegóły po kliknięciu w poniższe zdjęcie.

Dodano 23.01.2013


Uchwały NSZZ FiPW

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dziale Uchwały – Zarządu Głównego dodano uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW zawierające opinie do przesłanych w ostatnim okresie projektów aktów prawnych.

W dziale Aktualności można znaleźć pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w kwestii braku podwyżek dla pracowników cywilnych SW.

Uchwały można znaleźć w dziale Uchwały – Zarządu Głównego, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.01.2013


Projekt

Projekty aktów prawnych w dziale projekty na stronie NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dziale Projekty dodano projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców oraz projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby.

Projekty można znaleźć w dziale Projekty, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 21.01.2013


 

Apel o pomoc dla dziecka funkcjonariusza Służby Więziennej z Jastrzębie Zdroju – szczegóły po kliknięciu w poniższe zdjęcie.

Dodano 18.01.2013Związkowcy służb mundurowych zarzucają MSW, że chcąc uzasadnić konieczność zmian w systemie zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy służb resort podał nieprawdziwe dane mające dowodzić, że mundurowi nadużywają zwolnień lekarskich.

– Z ogólnodostępnych informacji, jakie znaleźliśmy na stronie ZUS wynika, że „cywile” przebywali na zwolnieniach lekarskich znacznie dłużej niż funkcjonariusze, bo średnio ponad 35 dni w roku. A nie, jak podaje resort w projekcie zmian zaledwie 14 dni. To manipulacja i wprowadzanie opinii publicznej w błąd – mówi „Rz” Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.

MSW chce zmian w systemie zwolnień lekarskich dla mundurowych. Projekt przygotowany przez resort zakłada, że policjanci, strażacy, pogranicznicy i inni funkcjonariusze którzy są na zwolnieniach lekarskich z powodu choroby nie mającej związku ze służbą, otrzymają zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc., czyli w takiej jak cywile. Dziś dostają 100 proc. Projekt zakłada utrzymanie pełnej stawki, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby.

Jak powód zmian resort wskazał alarmującą liczbę mundurowych, którzy korzystają z „chorobowego”. Powołując się na dane ze służb MSW twierdziło, że codziennie na zwolnieniach przebywa 6 tys. policjantów. W przeliczeniu na jednego funkcjonariusza – jak podano w uzasadnieniu projektu – wyglądało to następująco: np. w 2010 r. jeden policjant chorował średnio 24 dni, pogranicznik – 27, a funkcjonariusz CBA – 19. Podobnie – w roku 2012 r. Łączna liczba dni zwolnień lekarskich w policji to ok. 192 tys. miesięcznie, a w resorcie obrony – 134 tys. – twierdzi MSW. Tymczasem „cywil”, podlegający ZUS średnio w roku był na zwolnieniu w 2011 r. 14 dni – podawał resort. Podobna tendencja miała miejsce w 2011 r.. Np. pogranicznik chorował średnio 28 dni, policjant 23 dni, a strażak tylko osiem.

Jednak związkowcy służb mundurowych poszperali w statystykach ZUS i doszli do wniosków, które przeczą tezie mówiącej, że mundurowi korzystają ze zwolnień więcej niż osoby ubezpieczone w ZUS.

– Z dokumentu ZUS pod tytułem „Absencja chorobowa w 2011 r.” wynika, że cywil przebywał na „chorobowym” średnio 35,77 dnia. To znacznie dłużej niż policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej czy CBA – podkreśla Krzemieński. – Tak więc sugestie, że mundurowi nadużywają zwolnień są bezpodstawne – dodaje.

Skąd rozbieżność w statystykach?

Małgorzata Woźniak, rzeczniczka MSW wyjaśnia „Rz”:

– Opieraliśmy się na danych dotyczących absencji chorobowej jakie uzyskaliśmy z poszczególnych służb oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie pozwolilibyśmy sobie na to, żeby w uzasadnieniu projektu podawać nieprawdziwe dane – podkreśla.

„Rz” zapoznała się z dokumentem na który powołują się związkowcy i wygląda na to, że mają rację. W opracowaniu ZUS czytamy, że „przeciętna długość absencji chorobowej w 2011 r. przypadająca na jedną osobę ubezpieczoną w ZUS wyniosła 35,77 dnia ( w 2010 r. – 35,86 dnia)”. Z kolei ponad 13 dni to – jak podaje dokument – przeciętna długość zwolnienia lekarsakiego.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych projekt resortu dotyczący zwolnień lekarskich ocenia negatywnie. Szczegółowo odniesie się do niego w opinii jaką przygotuje w ramach konsultacji społecznych do 22 stycznia.

RP

Źródło:
www.rp.pl

Dodano 17.01.2013


NSZZ FSG

Apel o pomoc dla dziecka funkcjonariusza Straży Granicznej – szczegóły po kliknięciu w poniższe zdjęcie.

Dodano 15.01.2013


FZZ SM

Komunikat i stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 stycznia 2013 r.

W dziale Aktualności dodano komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania w dniu 15 stycznia br. oraz stanowisko FZZ SM do otrzymanego projektu zmiany ustaw pragmatycznych w związku z odpłatnością w wysokości 80% za pobyt na L-4 i innych zmianach.

Komunikat i stanowisko można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 15.01.2013


OWS Zimowit

Informacja dotycząca oferty organizacji wczasów dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym w OWS Zimowit w Wiśle – szczegóły po kliknięciu w poniższe zdjęcie.

Dodano 15.01.2013


Komunikat

Podziękowanie za zaangażowanie w akcję oddawania krwi i szpiku kostnego dla ciężko chorej żony funkcjonariusza Służby Więziennej ze Środy Wielkopolskiej.

Chciałbym gorąco podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Środzie WLKP, AŚ Śrem, OISW Poznań, funkcjonariuszom pozostałych słuzb mundurowych i wielu innym osobom, których nie sposób tutaj wymienić za oddaną krew, za to że zarejestrowali się na dawców szpiku dla mojej żony oraz za okazaną pomoc, życzliwość i wyrozumiałość w tych trudnych dla mnie chwilach. Po blisko 5-miesięcznym pobycie w szpitalu i przeszczepie szpiku Basia jest już w domu, czuje się dobrze.

Z wyrazami wdzięczności
Krzysztof Krotofil

Dodano 09.01.2013


Odpowiedź

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Jerzego Szmita.

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posła Jerzego Szmita z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW.

Pismo można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.01.2013


Odpowiedź

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej.

W dziale Aktualności dodano odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na interpelację Posłanki Krystyny łybackiej z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Pismo można znaleźć w dziale Aktualności, do którego prowadzi poniższy odnośnik.

…czytaj więcej…

Dodano 09.01.2013


 

Apel o przekazanie odpisu 1% z podatku na pomoc dla żony funkcjonariusza z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy