Starsze aktualności

17/12/2008

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w związku z wypowiedzią Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą emerytur “mundurowych”.16/12/2008

Projekt zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.10/12/2008

Pismo trzech central związkowych – Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ “Solidarność”, skierowane do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w sprawie zawetowania ustawy o emeryturach pomostowych.25/11/2008

Podziękowanie władz Uniwersytetu Opolskiego za pomoc w publikacji Księgi Jubileuszowej z okazji 90-lecia polskiego więziennictwa.25/11/2008

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW a dotyczące zmiany zarządzenia nr 5 z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.19/11/2008

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego.19/11/2008

Apel Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych do pozostałych central związkowych.05/11/2008

Apel trzech polskich central związkowych – Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ “Solidarność” do Premiera Rządu RP Donalda Tuska.24/10/2008

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie waloryzacji kwoty bazowej.09/10/2008

Stanowisko Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych ws. reformy systemu emerytalnego.08/10/2008

Druk sejmowy nr 1070 – ustawa o emeryturach pomostowych.10/09/2008

Pismo Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące zgłoszonych uwag do ustawy o Służbie Więziennej.01/09/2008

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kontynuacji reformy wynagrodzeń, w tym dodatków służbowych.14/08/2008

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2007 roku.31/07/2008

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie założeń projektu ustawy budżetowej na 2009 rok.31/07/2008

Pismo Przewodniczącego NSZZ FiPW kierowane do członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie prac nad projektem ustawy o Służbie Więziennej.24/06/2008

Pismo Dyrektora Generalnego gen. Jacka Pomiankiewicza w sprawie kształtowania właściwej i racjonalnej polityki kadrowej.23/06/2008

Decyzja Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 90-lecia Służby Więziennej.23/06/2008

Komunikat z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych – Warszawa 17 czerwca 2008 r.13/06/2008

Informacje o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Załącznik w formacie xls do w/w informacji.13/06/2008

Pismo kierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Mariana Cichosza odnośnie nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej.13/06/2008

Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udziału organizacji związkowych w trakcie reformy systemu płac.11/06/2008

Oświadczenie strony pracowników Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych ws. ustaw emerytalnych.10/06/2008

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odnośnie obligatoryjnego podwyższenia dodatków służbowych funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej i w służbie stałej.28/05/2008

Wyniki losowania VI edycji Mistrzostw Polski Służby Więziennej w Koszykówce – organizowane przez CZSW i NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.06/05/2008

Pismo kierowane do Pana Mariana Cichosza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie szybkiej nowelizacji Ustawy o SW.06/05/2008

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na zapytanie w kwestii udzielenia funkcjonariuszom dnia wolnego za święto narodowe przypadające w dniu wolnym od pracy.23/04/2008

Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie dodatkowego dnia wolnego w zamian za Święto Narodowe – Trzeci Maj.17/04/2008

Komunikat ze spotkania z Minister Pracy i Polityki Społecznej Panią Jolantą Fedak – dotyczący zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.
Załącznik do w/w – uchwała Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych.10/04/2008

Pismo Biura Kwatermistrzowsko – Inwestycyjnego CZSW oraz Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie rozliczenia przekazanych pieniędzy na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników SW.08/04/2008

Pismo Forum Związków Zawodowych kierowane do Pani Jolanty Fedak Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.08/04/2008

Skarga na Dyrektora Paradowskiego – (dyr. Zakładu Karnego w Garbalinie) w związku z łamaniem zapisów ustawowych.03/04/2008

Pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW kierowane do Pana Mariana Cichosza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.03/04/2008

Pismo Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CZSW w sprawie zmian związanych z funkcjonowaniem ODK Służby Więziennej w Ustce.19/03/2008

Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie interpretacji Statutu i ustawy o Związkach przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.19/03/2008

Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przyznawania dodatków służbowych.13/02/2008

Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wycofania pisma BPR-070-1/08/14 z dnia 2 stycznia 2008r.04/02/2008

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie podwyżki w 2008 roku.31/01/2008

Pismo Dyrektora Generalnego gen. Jacka Pomiankiewicza w sprawie wstrzymania korekt dodatków służbowych.16/01/2008

Komunikat Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w związku ze spotkaniem z Ministrem Sprawiedliwości, które odbyło się w dniu 15.01.2008 r.12/01/2008

Komunikat Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie uroczystości organizowanej w Koszalinie w dniu 15 lutego 2008 r.11/01/2008

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podsumowujące zakończone negocjacje płacowe ze stroną służbową.11/01/2008

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie szybkiej Nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej.11/01/2008

Protokół uzgodnień zawarty pomiędzy Grupą Negocjacyjną Zarządu Głównego NSZZ FiPW a Centralnym Zarządem Służby Więziennej.
Załącznik: Wykaz propozycji podwyżek na stanowiskach i stopniach z podziałem na ZK/AŚ, ODK, OISW i CZSW.08/01/2008

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie pokoi gościnnych funkcjonujących przy ZK, AŚ, ODK.17/12/2007

Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. dr Jacka Pomiankiewicza.
Załącznik: Uchwała nr 100-VI-2007 z dnia 12 grudnia.


Załącznik: Uchwała nr 101-VI-2007 z dnia 12 grudnia.28/11/2007

Stanowisko do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podwyższania emerytury o 0,5%.21/11/2007

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa kierowane do Przewodniczących Okręgowych.14/11/2007

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.29/10/2007

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.26/10/2007

Pismo kierowane do Pani Beaty Kempy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Załącznik: Uchwała nr 99-VI-2007 z dnia 26 października “w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej” .23/10/2007

Pismo kierowane do Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie czasu służby funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniach kursowych i doskonalących.
Załącznik: Pismo Dyrektora Generalnego SW, BPR-023-59/07/1450.


11/10/2007

Wyniki XI Mistrzostw Polski Służby Więziennej o Puchar Przechodni Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW.09/10/2007

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego.26/09/2007

Uwagi Biura Zarządu Głównego NSZZ FiPW do projektów ustaw pragmatycznych (wersja z 30 sierpnia 2007r.).25/09/2007

Pismo Dyrektora Generalnego w sprawie podziału dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy SW.12/09/2007

Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego w sprawie szkoleń w dni wolne od służby.07/08/2007

Pismo Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie wykupu ulg komunikacyjnych w 2008 roku.


07/08/2007

Odpowiedź Inspektora ds. BHP CZSW w sprawie realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.


27/07/2007

Pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.


20/07/2007

Stanowisko prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie projektu ustawy o ustanowieniu “Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2008-2010”.18/07/2007

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie prac nad ustawą emerytalną Służby Więziennej i innych służb mundurowych.17/07/2007

Wysokie temperatury. Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk dr Jacka Pomiankiewicza.11/07/2007

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Członków ZG, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników SW.04/07/2007

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.21/06/2007

Komunikat w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych.20/06/2007

Uwagi NSZZ FiPW do przedłożonego projektu ustawy o ustanowieniu “Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2008-2010”.19/06/2007

Uwagi NSZZ FiPW do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.19/06/2007

Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego w sprawie prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy SW.19/06/2007

Projekt rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.30/05/2007

Losowanie par półfinałowych XI Mistrzostw Polski Służby Więziennej w piłce nożnej.30/05/2007

Pismo kierowane do Pani Beaty Kempy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.30/05/2007

Pismo kierowane do Dyrektora Generalnego Pana płk dr Jacka Pomiankiewicza.25/05/2007

Sprawozdanie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na XII Zjazd Sprawozdawczy.17/05/2007

Porządek obrad XII Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ FiPW w Popowie 23-24 maja 2007 r.15/05/2007

Odpowiedź Biura Kadr i Szkolenia CZSW na pismo w sprawie obowiązku wykorzystywania urlopów przez odchodzących na zaopatrzenie emerytalne.2/05/2007

Liczba miejsc i kryteria kwalifikowania słuchaczy szkoły oficerskiej w roku 2007/200819/04/2007

Pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marka Surmacza w sprawie prac zespołu ds. umowy społecznej.19/04/2007

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 19.04.2007 r. w sprawie prac zespołu ds. umowy społecznej.19/04/2007

Pismo Forum Związków Zawodowych z dnia 19.04.2007 r. kierowane do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jarosława Kaczyńskiego i Pana Ludwika Dorna Wicepremiera Rzeczpospolitej Polskiej Szefa Zespołu ds. Umowy Społecznej.05/04/2007

Msza Święta w intencji poległych w ZK w Sieradzu Kolegów policjantów – Warszawa, 17.04.2007 r. godzina 12:00.04/04/2007

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30.03.2007 r. w sprawie realizacji podwyżek.03/04/2007

Pismo do Dyrektora Generalnego w sprawie konieczności wykorzystywania urlopów zaległych i bieżących przed odejściem na zaopatrzenie emerytalne.21/03/2007

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wobec założeń do zawarcia umowy społecznej „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”.13/02/2007

List Marszałka Sejmu, kierowany do uczestników spotkania lubelskiego.09/01/2007

Do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie projektów ustawy.09/01/2007

Zaproszenie na ogólnopolskie uroczystości do Lublina01/12/2006

Komunikat Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
z dnia 1 grudnia 2006r.30/11/2006

Protokół uzgodnień z rozmów
pomiędzy Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempą z Zarządem Głównym NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa przy udziale Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.28/11/2006

Komunikat z dnia 28 listopada 2006r24/11/2006

Komunikat z dnia 24 listopada 2006r.23/11/2006

Pan Senator Stefan Niesiołowski Przewodniczący Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej23/11/2006

Skarga na dyrektora J.P.21/11/2006

Komunikat Nr 2 z dnia 21 listopada 2006r.21/11/2006

Komunikat Nr 1 z dnia 21 listopada 2006r.16/11/2006

Robocze spotkanie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW z Kierownictwem Służbowym.10/11/2006

Poparcie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych08/11/2006

Opinia projektu ustawy o zmianie ustawy o SW08/11/2006

Ocena stopnia realizacji “porozumień i uzgodnień płacowych” od 1995 roku.08/11/2006

Apel kierowany do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.08/11/2006

Aktywizacja działań Zwiąkowych.25/10/2006

Komunikat24/10/2006

Do Członków Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka20/10/2006

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych – będzie sądowa rejestracja03/10/2006

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych19/07/2006

Pismo do Ministra Sprawiedliwości – rządowe rozstrzygnięcia podwyżkowe dla służb mundurowych z pominięciem SW23/06/2006

Apel do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej18/05/2006

Uwagi do projektu zmian ustawy o SW (art. 32 – czas służby).26/04/2006

Kryże – włączenie NSZZ FiPW do ustwy o SW26/04/2006

Rzecznik Praw Obywatelskich – w sprawie nadgodzin i braku rozporządzenia o czasie służby10/04/2006

Świadczenie roczne. art. 113 ustawy o SW.28/02/2006

Opinia do projektu zarządzenia MS w sprawie utworzenia COSSW w Kaliszu i przekształcenie ODKSW w Kulach, Sulejowie i Turawie.28/02/2006

8 luty – świętem Służby Więziennej?10/02/2006

Do zarządów okręgowych w sprawie “Biuletynu” ZO w Warszawie02/02/2006

Uwagi dotyczące spraw bieżących i problemów reformy więziennictwa.25/01/2006

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości24/01/2006

Protest związków zawodowych służb mundurowych.24/01/2006

Spotkanie związków zawodowych służb mundurowych w Powie – komunikat.06/01/2006

List do Prezesa Rady Ministrów RP.


Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy