Starsze aktualności

30/12/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb mundurowych Województwa Dolnośląskiego po spotkaniu w dniu 27 grudnia br.30/12/2011

Pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie uniemożliwienia oflagowania jednostki penitencjarnej.30/12/2011

Komunikat z odprawy w OISW w Lublinie dotyczącej wypowiedzi Dyrektora OISW w Lublinie.30/12/2011

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.29/12/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zaostrzenia akcji protestacyjnych.23/12/2011

Odpowiedź na pismo Dyrektora Generalnego SW dotyczącego akcji protestacyjnej ZO NSZZ FiPW w Lublinie.23/12/2011

Zapytanie kierowane do Dyrektora Generalnego SW gen. Jacka Włodarskiego w sprawie podziału nagród.21/12/2011

Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy służb mundurowych.21/12/2011

Uchwała nr 6/III/2011 Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego popierającą akcję protestacyjną służb mundurowych.19/12/2011

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podwyżek w 2012 r.19/12/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania w dniu 19 grudnia br.19/12/2011

Uchwała Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Lublinie w sprawie publicznych wypowiedzi Dyrektora OISW w Lublinie.
Poparcie ZO w Krakowie dla działań ZO w Lublinie.
Poparcie ZO w Katowicach dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Białymstoku dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Koszalinie dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Opolu dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Poznaniu dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Bydgoszczy dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Łodzi dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO we Wrocławiu dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Rzeszowie dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Gdańsku dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Szczecinie dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Warszawie dla działań ZO w Lublinie
Poparcie ZO w Olsztynie dla działań ZO w Lublinie19/12/2011

Pismo Zastępcy Dyrektora Generalnego SW w sprawie nowych zasad nabywania umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.19/12/2011

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa a Krajowym Związkiem Emerytów i Rencistów SW.19/12/2011

Podziękowanie dla Zarządu Funduszu Pomocy Doraźnej za wkład w organizację pomocy dla dzieci zmarłego funkcjonariusza.15/12/2011

Poparcie NSZZ Policjantów dla akcji protestacyjnych organizowanych przez Służbę Więzienną, Straż Pożarną i Straż Graniczną w związku z brakiem podwyżek w tych formacjach.12/12/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu ze stroną rządową w sprawie reformy emerytalnej, które odbyło się w dniu 12 grudnia br.12/12/2011

Wystąpienie Wiceprzewodniczącego ZG NSZZ FiPW kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku podwyżek.08/12/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Dolnośląskiego.30/11/2011

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Konwentu Dziekanów WP kierowane do Ministra Sprawiedliwości Pana Jarosława Gowina.30/11/2011

Pismo Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CZSW w sprawie realizacji urlopów podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.30/11/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 28 listopada 2011 r.29/11/2011

Pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie zawieszenia przyjęć do służby na stanowiska oficerskie od 1 stycznia 2012 r.29/11/2011

Pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie mianowania na wyższe stanowiska służbowe personelu penitencjarnego.29/11/2011

Podziękowanie dla Zarządu Głównego NSZZ FiPW za pomoc w organizacji zbiórki materialnej dla dzieci tragicznie zmarłego funkcjonariusza ZK w Iławie.24/11/2011

Odpowiedź Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 28 października 2011 r.23/11/2011

Podsumowanie konferencji naukowej „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”, która odbyła się na Uniwersytecie Opolskim.18/11/2011

Zimowiska dla dzieci i młodzieży funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych organizowane przez Służbę Więzienną i Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu.03/11/2011

Odpowiedź Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej na wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW.29/10/2011

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.27/10/2011

Ocena funkcjonowania oddziałów penitencjarnych – wnioski przekazane Ministrowi Sprawiedliwości.19/10/2011

Pilnie potrzebna krew (obojętnie która grupa krwi) dla Naszego kolegi Dariusza Alabrudzińskiego – funkcjonariusza Zakładu Karnego w Płocku.17/10/2011

Pomoc dla rodziny funkcjonariusza ZK w Iławie, który zginął w wypadku.14/10/2011

Oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 14 października 2011 r.23/09/2011

Informacje z pobytu delegacji NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na obchodach 60-lecia BSBD Nadrenii Palatynatu.19/09/2011

Podziękowanie Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych kol. Tadeusza Chwałki dla uczestników manifestacji z ramienia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.15/09/2011

II Komunikat Komitetu Organizacyjnego Forum Związków Zawodowych w związku z udziałem w Euromanifestacji w dniu 17 września 2011r. we Wrocławiu.12/09/2011

II Turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych Euroregion Karpaty 2011.08/09/2011

Apel Komitetu Organizacyjnego Forum Związków Zawodowych w związku z udziałem w Euromanifestacji.08/09/2011

Komunikat Komitetu Organizacyjnego Forum Związków Zawodowych w związku z udziałem w Euromanifestacji w dniu 17 września 2011r. we Wrocławiu.30/08/2011

Wspólny komunikat strony rządowej i związkowej ze spotkania w dniu 30 sierpnia br. w sprawie reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.24/08/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania w dniu 24 sierpnia 2011 r.22/08/2011

Pismo Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych w sprawie wrześniowej manifestacji we Wrocławiu.
Ulotka dotycząca manifestacji w dniu 17 września 2011 r.21/07/2011

Pismo Ministra Michała Boniego kierowane do Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie zmiany terminu kolejnego spotkania zespołu związkowo-rządowego ds. reformy emerytalnej.06/07/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 6 lipca 2011 r. w sprawie reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.27/06/2011

Pismo Ministra Sprawiedliwości będące odpowiedzią na wystąpienie Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie objęcia Służby Więziennej programem modernizacyjnym.21/06/2011

Stanowisko NSZZ “Solidarność” w sprawie reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy – odpowiedź na wystąpienie FZZ Służb Mundurowych.16/06/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 15 czerwca 2011 r. w sprawie reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.15/06/2011

Komunikat Kancelari Brokerskiej King – Broker dotyczący rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu dla osób korzystających z programu ubezpieczeniowego “Związkowiec”.15/06/2011

Komunikat Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Wiesława Żurawskiego z odprawy służbowej w dniu 14 czerwca 2011 r.15/06/2011

Stanowisko FZZ Służb Mundurowych przekazane podczas dzisiejszego spotkania dotyczącego reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.07/06/2011

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotycząca prac nad zmianą równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.07/06/2011

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW 188-VII/2011 dotyczącą stanowiska do projektu rozporządzenia MS w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób.03/06/2011

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy – odpowiedź na wystąpienie FZZ Służb Mundurowych.01/06/2011

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy – odpowiedź na wystąpienie FZZ Służb Mundurowych.20/05/2011

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.19/05/2011

Wspólny komunikat strony rządowej i związkowej ze spotkania w dniu 19 maja br. w sprawie reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.19/05/2011

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrącania podatku od wykupionej ulgi w wysokości 50% na przejazdy koleją u wybranych przewoźników.19/05/2011

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska.19/05/2011

Uwagi krytyczne do prezentacji Rady Gospodarczej przygotowanej dla Prezesa Rady Ministrów przedstawiającej przewidywane scenariusze rozwiązań systemu emerytalno-rentowego służb mundurowych.19/05/2010

Wystąpienie Federacji ZZ Służb Mundurowych do Przewodniczącego FZZ Pana Tadeusza Chwałki.
Wystąpienie Federacji ZZ Służb Mundurowych do Przewodniczącego OPZZ Pana Jana Guza.

Wystąpienie Federacji ZZ Służb Mundurowych do Przewodniczącego NSZZ “Solidarność” Pana Piotra Dudy.13/05/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania w dniu 13 maja br.13/05/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa opolskiego.04/05/2011

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Przewodniczącego Sejmowej
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Przewodniczącego Senackiej Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.04/05/2011

Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PO, PiS, SLD, PSL, PJN.01/05/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa dolnośląskiego.29/04/2011

Odpowiedź Michała Boniego na komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 28 kwietnia 2011 r.29/04/2010

Komunikat Federacji ZZ Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 28 kwietnia 2011 r.
Pismo kierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie spotkania z przedstawicielami FZZ Służb Mundurowych.23/04/2011

Pismo w sprawie odwołania spotkania “zespołu emerytalnego” w dniu 27 kwietnia br.21/04/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu “zespołu emerytalnego” w dniu 20 kwietnia 2011 r.07/04/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu “zespołu emerytalnego” w dniu 6 kwietnia 2011 r.30/03/2011

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykupionych uprawnień do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – odpowiedź na wystąpienie Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW z 2 lutego br.30/03/2011

Pismo dotyczące podstawy naliczania emerytury i renty w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych.18/03/2011

Pismo Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie spotkania i omówienia pism dotyczących dodatków służbowych i interpretacji zapisów rozdziału 18 ustawy o SW.11/03/2011

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego kierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie sprostowania pisma DB III 311-283/10 dotyczącego zasad korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa.11/03/2011

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 10 marca 2011 r.11/03/2011

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na uchwałę Prezydium Zarządu Głównego nr 124 – VII/2010.02/03/2010

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Kierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Adama Rapackiego.
Pismo Adama Rapackiego Ministra MSWiA.02/03/2011

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 2 marca 2011 r.15/02/2011

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Pana Donalda Tuska.15/02/2011

Pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Pana Michała Boniego.09/02/2011

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie otrzymywanych pism dotyczących niewykupowania ulgi komunikacyjnej.03/02/2011

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie wykupu ulgi komunikacyjnej kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.02/02/2011

Interpelacja poseł Krystyny Łybackiej w sprawie praw i obowiązków skazanych osadzonych w zakładach karnych.26/01/2011

Komunikat ze spotkania w sprawie reformy emerytur służb mundurowych w dniu 26 stycznia 2011 roku.18/01/2011

Apel o pomoc dla funkcjonariusza OISW w Olsztynie.17/01/2011

Skład Zarządu Funduszu Pomocy Doraźnej przy Zarządzie Głównym NSZZ FiPW.

Dane kontaktowe do członków Zarządu FPD ułatwiające szybki kontakt w nagłych wypadkach losowych.10/01/2011

Odpowiedź Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na uchwałę Zarządu Głównego NSZZ FiPW nr 164-VII/2010 dotyczącą zgłoszonych uwag w kwestii umundurowania funkcjonariuszy SW.08/01/2011

Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji zaleceń dotyczących przestrzegania art. 159 Ustawy o Służbie Więziennej.

STARSZE INFORMACJE

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy