Biuro MSWiA o ustawie dezubekizacyjnej

Szanowny Panie Przewodniczący, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych wobec ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270), pragnę przekazać następujące wyjaśnienia. Wejście w życie omawianej ustawy zobowiązuje organ emerytalny do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom, którzy pozostawali w służbie przed 2 stycznia 1999 r., i którzy w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.) oraz ponownego ustalenia wysokości rent rodzinnych przysługujących po zmarłych funkcjonariuszach, emerytach lub rencistach, którzy pełnili tę służbę. Wskazanie okresów pełnienia tej służby należy do Instytutu Pamięci Narodowej, który został zobowiązany, w myśl art. 13a ust. 1 wspomnianej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), do sporządzenia na wniosek organu emerytalnego, na podstawie posiadanych akt osobowych i w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, informacji o przebiegu służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b tej ustawy. Postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń dokonywane będzie z urzędu i zostanie zakończone wydaniem przez organ emerytalny decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej. Wypłata przeliczonych świadczeń nastąpi od dnia 1 października 2017 r. Na stronie internetowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW www.zer.msw.gov.pl w menu Informacje została zamieszczona Informacja w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, która zawiera informacje dotyczące zasad obliczenia wysokości emerytury osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. wprowadzonych wspomnianą ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. ….

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy