II Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu

Szkoły Zawodowej w Kaliszu odbyło się  II Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony. Warsztaty adresowane były do  czynnych zawodowo funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, studentów oraz uczniów klas mundurowych. Celem warsztatów  było zapoznanie ze specyfiką pracy w służbach mundurowych.

Wymiana doświadczeń, połączenia teorii z praktyką oraz uzyskanie informacji o możliwości zatrudnienia się w służbach mundurowych.Kolejnym celem była wymiana praktycznych metod działania z zakresu samoobrony, taktyki i techniki interwencji, propagowanie edukacji obronnej i patriotycznej  wśród studentów i uczniów szkół średnich oraz nabycie wiedzy,  umiejętności i kompetencji z zakresu technik interwencji i samoobrony.

Zapoznanie uczestników warsztatów z najnowszymi trendami stosowania środków przymusu bezpośredniego i samoobrony w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Organizatorem głównym II Międzynarodowych Warsztatów Technik Interwencji i Samoobrony była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa. Warsztaty odbyły się w ramach  działalności  Koła Naukowego  ,,Komandos”, którego opiekunem jest wykładowca    w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa Pan ppłk w st. sp. mgr Mirosław Kuświk (od 1991 roku członek NSZZ FiPW ).

Współorganizatorem II Międzynarodowych Warsztatów Technik Interwencji i Samoobrony była organizacja terenowa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  przy AŚ w Ostrowie Wlkp.

Honorowy patronat nad II Międzynarodowymi Warsztatami Technik Interwencji   i Samoobrony objęli:
– Przewodniczący Zarządu Głównego  Niezależnego Samorządnego Związku  Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie Pan Czesław Tuła,

– Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa  Wielkopolskiego Pan podinsp. Andrzej Szary.

Głównymi tematami warsztatów były:

  • Techniki samoobrony w realiach pełnienia służby funkcjonariuszy służb mundurowych.
  • Techniki samoobrony przed atakiem niebezpiecznymi przedmiotami.
  • Techniki samoobrony w pomieszczeniach biurowych.
  • Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej  w służbach mundurowych na podstawie Ustawy z 24 maja 2013 r.
  • Taktyka i technika interwencji w zespołach dwóch, trzech i czteroosobowych.
  • Ochrona dynamiczna.
  • Elementy czarnej taktyki.
  • Elementy konwojowania.
  • Przeprowadzenie zawodów o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dla studentów i uczniów klas mundurowych w  zakresie Technik Interwencyjnych i Samoobrony.
  • Przeprowadzenie zawodów z Taekwondo o Puchar Rektora Państwowe Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dla uczniów klas podstawowych i średnich.

W  II Międzynarodowych Warsztatach Technik Interwencji i Samoobrony uczestniczyło ponad 200 osób z tego około 100 osób to byli studenci PWSZ w Kaliszu, studenci innych uczelni oraz uczniowie klas mundurowych. Pozostałe osoby to byli przedstawiciele służb mundurowych z Polski i zagranicy.

Szkolenie prowadzili uznani międzynarodowi instruktorzy  służb mundurowych  z policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, wojska, straży miejskich itd.

W II Międzynarodowych Warsztatach Technik Interwencji i Samoobrony uczestniczyli funkcjonariusze służb mundurowych oraz przedstawiciele klubów sportowych z Włoch, Grecji, Kanady, Czech, Niemiec i Polski.

Pod okiem ppłk w st. sp. mgr Mirosława Kuświka zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz samoobrony. Dla wszystkich chętnych studentów  i uczniów  klas mundurowych zostały przeprowadzone zawody sportowe z zakresu taktyki i techniki interwencji o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, gdzie sędziami zawodów byli przedstawiciele policji, Służby Więziennej oraz Straży Granicznej.

W  zawodach sportowych  uczestniczyło 18 drużyn z Nysy, Poznania, Konina Szczebrzeszyna, Strzelina, Przygodzic, Kalisza i innych miejscowości.

W wyniku przeprowadzonych zawodów sportowych punktacja pucharowa i medalowa wyglądała następująco:

1 Miejsce – Nysa,

2 Miejsce – Przygodzice,

3 Miejsce – Szczebrzeszyn.

Po zakończeniu zawodów sportowych wszyscy uczestniczy i przedstawiciele różnych formacji mundurowych otrzymali stosowne  certyfikaty.

W ocenie uczestników zawodów i przedstawicieli służb mundurowych, zawody  były  na wysokim poziomie.

Zespół sędziowski potwierdził, iż walka sportowa o puchary i medale była bardzo wyrównana i zacięta.

Dodatkowo z okazji Dnia Dziecka w dniu 01 czerwca 2019 roku dla dzieci zostały  przeprowadzone zawody sportowe z taekwondo  o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Przez dwa dni uczestnicy warsztatów pod okiem doświadczonych instruktorów różnych formacji służb mundurowych doskonalili swoje umiejętności z zakresu technik interwencji i samoobrony. Podczas warsztatów panowała przyjazna atmosfera, widoczne było duże zaangażowanie przedstawicieli służb mundurowych, studentów i innych osób.

W dniu 01 czerwca 2019 roku  II Międzynarodowe warsztaty zaszczycił swoja obecnością  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu Pan prof. Andrzej Wojtyła, który jest aktualnie senatorem IX kadencji Senatu RP. Pan prof. Andrzej Wojtyła z uznaniem wyraził się o organizacji i przebiegu II Międzynarodowych  Warsztatów Technik Interwencji i Samoobrony. Następnie uroczyście wręczył zwycięskim drużynom puchary i medale, a wszystkim uczestnikom warsztatów  okolicznościowe certyfikaty.

Założone cele warsztatów zostały osiągnięte, przedstawiciele różnych formacji mundurowych, jak i studenci zapoznali się z różnymi  technikami z zakresu taktyki i technik interwencyjnych oraz samoobrony. Wszyscy uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę,  umiejętności i kompetencje  oparte na doświadczeniach innych krajów z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

W konkluzji można uznać II Międzynarodowych Warsztatów Technik Interwencji i Samoobrony za duży sukces, doskonale wpisujący się w system edukacji obronnej pozwalającej kształcić społeczeństwo w kwestii obrony i bezpieczeństwa. Młodzież miała okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia. Obok wiedzy praktycznej, studenci i uczniowie klas mundurowych utrwalili swoja wiedzę teoretyczną w zakresie wychowania obronnego.

Chciałbym w tym miejscu  podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do prawidłowego przebiegu warsztatów oraz wszystkim uczestnikom za ich właściwą postawę, duże zaangażowanie oraz wspaniałą atmosferę podczas trwania dwudniowych międzynarodowych warsztatów.

Szczególne  podziękowania za pomoc i umożliwienie przeprowadzenia II Międzynarodowych Warsztatów Technik Interwencji i Samoobrony chciałbym złożyć  władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy i Pracownika Więziennictwa  oraz Niezależnemu Samorządnemu Związki Zawodowemu Policjantów Województwa  Wielkopolski.

(-)   ppłk  w st. sp. Mirosław Kuświk

 

 

 

 

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy