Informacja KSW o wysłuchaniu publicznym

Komisja Spraw Wewnętrznych /ASW/ zgodnie z uchwałą z dnia 25 lipca br. przeprowadziła wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy (druk nr 1497).

Komisja Spraw Wewnętrznych /ASW/ zgodnie z uchwałą z dnia 25 lipca br. przeprowadziła wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497).
Projekt dotyczy zmiany zasady ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, CBA, SKW, SWW, ABW, AW, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych należnego w okresie choroby (na zbliżoną do zasad w systemie powszechnym).
Na podstawie wniosków wniesionych do Marszałka Sejmu dopuszczonych do udziału w wysłuchaniu publicznym zostało 175 podmiotów (6 związków zawodowych, łącznie reprezentowanych przez 45 przedstawicieli, i 169 osób fizycznych). W dyskusji głos zabrały 42 osoby.
W wystąpieniach wnoszono o odrzucenie projektu ustawy w całości jako dążącego do zrównania pojęcia pełnienia służby ze świadczeniem pracy. Wskazywano na szczególne warunki pełnienia służby, a także podkreślano problemy związane m.in. z brakiem waloryzacji uposażeń oraz brakiem odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, w niedziele i święta. Stronie rządowej zarzucano pominięcie strony społecznej w konsultacjach nad projektowanymi zmianami. Odnoszący się do projektu wskazywali również na brak definicji choroby zawodowej oraz potrzebę stworzenia katalogu chorób związanych ze służbą.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Marcin Jabłoński.

Retransmisja z wysłuchania publicznego dostępna pod poniższym linkiem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=C8A379A74EC7BBA9C1257BC60026EC88

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy