Kolejne informacje na temat produktów firmy ubezpieczeniowej Warta oferowanych dla Funkcjonariuszy i Pracowników SW

Program dla funkcjonariuszy SW przystępujących do ubezpieczenia grupowego

  • Zniżki specjalne w prywatnych ubezpieczeniach funkcjonariuszy:
  • 20% zniżki – w ubezpieczeniu OC
  • 20% zniżki – w ubezpieczeniu Autocasco

Są to zniżki dodawane do już posiadanych z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia także w przypadku 60% zniżek

  • łącznie 70% zniżki – w ubezpieczeniu mieszkania/domu
  • Odpowiedzialność Cywilna – w tym odpowiedzialność za szkody:
  • w mieniu pracodawcy
  • dotyczące osadzonych
  • na osobie trzeciej
  • wraz z Pomocą Prawną (już na poziomie postępowania dyscyplinarnego)
  • Składka 5 PLN/osobę

 Ubezpieczony/Ubezpieczający: Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Więziennej Okres ubezpieczenia: 12 m-cy

 Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu wykonywania pracy lub pełnienia funkcji Funkcjonariusza Służby Więziennej.

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe i rzeczowe związane z wykonywaniem obowiązków służbowych lub pracy:

 – wyrządzone osobom trzecim,

– wyrządzone w mieniu pracodawcy,

– wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa,

– wyrządzone w mieniu powierzonym funkcjonariuszowi lub pracownikowi

– zbadanie zasadności roszczenia osoby trzeciej zarzucającego wyrządzenie szkody objętej ubezpieczeniem i udzielenie Ubezpieczającemu niezbędnego wsparcia w związku z tym roszczeniem, także w odniesieniu do roszczenia, które okazało się niezasadne,

– pokrycie kosztów pomocy prawnej, o ile poniesione zostały za zgodą lub na polecenie WARTY,

 – wypłatę odszkodowania w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczającego za szkody na podstawie uznania

  dokonanego lub zaakceptowanego przez WARTĘ, ugody zawartej lub zaakceptowanej przez WARTĘ albo

  prawomocnego orzeczenia sądu,

– zwrot kosztów Ubezpieczającego poniesionych po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zmniejszenia

  rozmiarów szkody, o ile podjęte środki były celowe, nawet jeżeli okazały się bezskuteczne.

Suma gwarancyjna: 1.000.000,00 zł na jeden i 2.000.000,00 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że na każdego funkcjonariusza lub pracownika ustala się sublimit sumy gwarancyjnej w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego Ubezpieczonemu w dniu zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego.

W zakresie czynności i kosztów pomocy prawnej ustala się sublimit sumy gwarancyjnej w wysokości

w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego ;

–   1 500,00 zł w odniesieniu do postępowania dyscyplinarnego

– 20 000,00 zł w odniesieniu do postępowań przed sądem

PROCEDURY

– UBEZPIECZENIE OC , AC , NNW – SAMOCHODÓW ORAZ UBEZPIECZENIE DOMÓW I MIESZKAŃ

 Realizowane jest przez pracowników Kancelarii King-Broker pod numerami telefonów ;

42 633 25 48 lub 49

lub adresami mailowymi ;

pawel.altwasser@net4u.pl

Janusz.napieraj@net4u.pl

Każdy uprawniony tj ubezpieczony na Życie w programie „ZWIĄZKOWIEC”

w T.U. n Ż WARTA S.A. lub HDI GERLING T.U. S.A. może skorzystać z systemu zniżek opisanego wyżej po uprzednim kontakcie z pracownikami KING-BROKER w celu wyliczenia składek.

Po akceptacji przez klienta zasad i zakresu ubezpieczenia oraz wysokości i płatności składek , odpowiednia polisa zostaje wystawiona i w uzgodniony sposób wysłana do klienta, który obowiązany jest ją opłacić w terminie podanym w polisie na numer konta podany na polisie.

– UBEZPIECZENIE OC ZAWODOWEGO ORAZ KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ

Zainteresowany jeżeli już jest ubezpieczony w programie ubezpieczenia na życie Związkowiec wypełnia deklarację w pkt A i B

lub przy przystąpieniu do programu zaznacza w prawym górnym rogu deklaracji przystąpienia oprócz wariantu ubezpieczenia na życie

„ ubezpieczenie OC 5,00 zł „

Kancelaria Brokerska King-Broker na podstawie takiego zgłoszenia przygotowuje listę ubezpieczonych a ubezpieczony w ciągu 30 dni otrzymuje certyfikat potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia

UWAGA DO URUCHOMIENIA PROGRAMU W SKALI KRAJU MUSI PRZYSTĄPIĆ NIE MNIEJ NIŻ 100 OSÓB

 

plakat 850

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy