Komunikat z konferencji prasowej MKP FZZ SM

11 czerwca 2015 r., przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa poświęcona problemom stwarzającym największe zagrożenie dla równowagi bezpieczeństwa publicznego oraz stabilności finansowej funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz ich rodzin. Jej organizatorem był Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych – oddolna inicjatywa protestacyjna będąca alternatywą wobec pasywnej postawy przedstawicieli centralnych organów związkowych.

Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny reprezentowany był przez wojewódzkie komitety protestacyjne z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, Dolnego Śląska, Mazowsza, województwa lubuskiego, łódzkiego oraz przez kujawsko-pomorski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów. Inicjatywę protestacyjną wsparło Forum Związków Zawodowych, które reprezentował członek Zarządu Głównego Jan Przywoźny oraz Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa reprezentowany przez Dariusza Grajczyńskiego, Paweł Oświęcimka.

W trakcie konferencji przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Andrzej Szary, Sławomir Koniuszy, Dariusz Grajczyński, Dariusz Wojcieszak i Tomasz Deszcz złożyli petycję skierowaną do Pani Premier Ewy Kopacz. Delegację związkową przyjął ośmioosobowy zespół przedstawicieli resortów Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości na czele z wiceministrem Stanisławem Rakoczym. Ze strony MSW w spotkaniu uczestniczył również Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu MSW a ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, m.in. Grażyna Urbaniak – Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Zbigniew Białek – zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji MS.

W czasie spotkania przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego przedstawili najważniejsze problemy występujące w służbach mundurowych podkreślając, że jedynym sposobem ich rozwiązania jest wdrożenie planów modernizacji bądź restrukturyzacji (Służba Więzienna) służb mundurowych, wymagających zapewnienia odpowiednich środków na te cele oraz poprawa sytuacji finansowej funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych poprzez rekompensatę tego, co stracili oni w wyniku zamrożenia uposażeń i płac. Za niezwykle ważny warunek zakończenia protestów związkowcy uznali konieczność wprowadzenie uregulowań prawnych, pozwalających na wypłacanie funkcjonariuszom wynagrodzenia za ponadnormatywny czas służby oraz ekwiwalentu za służby pełnione w porze nocnej, w święta i w dni ustawowo wolne od pracy.

Związkowcy chcieli również uzyskać informację na temat tego, jaka część środków z 2 mld zł, wymienionych w założeniach budżetowych na rok 2016 trafi na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy. Przedstawiciele Rządu unikali jednak konkretniej odpowiedzi powołując się na zbyt wczesną fazę konstruowania budżetu. Podkreślali, że zależy im na udzieleniu konkretnych informacji a te na obecnym etapie prac nad budżetem, mogą ulegać istotnym zmianom. Dyrektor Budzeń wyjaśnił jednak, że kwoty, jakie mogą trafić na podwyżki dla mundurowych zależeć będą od wielkości grupy, jaką przyszłoroczna regulacja zostanie objęta, nie wszyscy bowiem pracownicy sfery budżetowej w latach 2010 – 2015 mieli zamrożone uposażenia. Dyrektor Budzeń odniósł się do dziennikarskich spekulacji sugerujących, że średnia kwota przeznaczona na podwyżki w sferze budżetowej miałaby się kształtować w przedziale do 170 do 450 zł, ale w jego ocenie wyliczenia te nie mają solidnych podstaw.

Andrzej Szary informując o dalszych planach protestacyjnych zwrócił uwagę, że manifestacja zaplanowana na 29 czerwca wcale nie musi się odbyć, jeśli Rząd pozytywnie odniesie się do postulatów wymienionych w petycji skierowanej do Pani Premier. Podkreślił, że Komitet Protestacyjny oczekuje na odpowiedź do 25 czerwca. Minister Rakoczy zaproponował, że doskonałą okazją do uzyskania konkretnej odpowiedzi będzie inauguracyjne posiedzenie Forum Dialogu Społecznego  zaplanowane na 26 czerwca. W wyniku dyskusji Minister Rakoczy zapewnił, że poczyni starania, aby przedstawiciele Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego uzyskali stosowne zaproszenia. Do tego czasu bowiem wiele kwestii dotyczących postulatów, zawiązanych zarówno ze szczegółami przyszłorocznych podwyżek, jak i z Programem Poprawy Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprojektowanym na lata 2016 – 2019 może się wyjaśnić. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego zwrócili jednak uwagę, że Rząd kompletnie zapomniał o modernizacji Służby Więziennej i że w tym obszarze konieczne jest podjęcie ściślejszej współpracy i koordynacji działań pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Sprawiedliwości. Podczas spotkania uszczegółowiono też problem sztucznie utrzymywanych wakatów, który – jak podkreślili przedstawiciele strony rządowej – poza Policją raczej nie występuje.

W relacji złożonej członkom zgromadzenia po spotkaniu z przedstawicielami strony rządowej, Andrzej Szary zwrócił uwagę na duży poziom ogólnikowości w jakim przebiegła dwustronna dyskusja, podkreślił jednak, że zarówno formuła spotkania i skład delegacji rządowej oraz plany związane z budżetem mogą sugerować, że Rząd dosyć poważnie podejdzie do postulatów zawartych w petycji. Na formułowanie wniosków jest jeszcze jednak za wcześnie, wszystko bowiem będzie zależało od tego, jakiego rodzaju konkrety pojawią się na spotkaniu Forum Dialogu Społecznego i czy rzeczywiście zostaniemy tam zaproszeni, jako oddolna inicjatywa protestacyjna. Zwrócił ponadto uwagę na sytuację, która może zagrażać interesom funkcjonariuszy i pracowników Więziennictwa, ponieważ problemy bezpośrednio ich dotyczące spotykają się z wyjątkowo słabym zaangażowaniem ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, nawet jeśli chodzi o ocenę samych tylko deklaracji. Uznano więc, że przygotowania do manifestacji zaplanowanej na 29 czerwca będą konsekwentnie realizowane a decyzja o ewentualnej rezygnacji z tej formy protestu lub przesuniecie tej daty zapadnie w dniu 26 czerwca po podsumowaniu efektów spotkania w ramach FDS przy MSW.

Złożona petycja-KPRM 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy