Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FiPW 18-21 marca 2019 roku

W dniach 18-21 marca 2019 r. w OSSW w Popowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Biura Penitencjarnego płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Kadr i Szklenia ppłk Grzegorz Bajda oraz Rektor ppłk Marcin Strzelec.

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych spraw dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, które dotyczyły m.in.

podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej –  Zarząd Główny przekazał stronie Służbowej sytuację panujące w jednostkach w związku z brakiem realizacji podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, które zostały wynegocjowane i zawarte w podpisanym porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości w dniu 19 listopada 2018 r., Dyrektor Generalny w pierwszych słowach odniósł się do tej kwestii, przedstawił jakie działania były podejmowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz oznajmił, że w sprawie ich realizacji poczynione zostały działania, które przybliżają do ich realizacji.

realizacja awansu na stanowiska oraz dodatków służbowych – w związku z niezaakceptowaniem stanowiska Zarządu Głównego dotyczącego wykorzystania środków finansowych uzyskanych z wyłączenia ze wskaźnika 1% z paragrafu płacowego, nagród i zapomóg i przeznaczenia ich na reformę dodatku służbowego  dla funkcjonariuszy po osiągnięciu 15 lat służby, a pozostałe środki finansowe na realizację awansów funkcjonariuszy Służby Więziennej na wyższe stanowisko służbowe, spełniających wymogi formalne, Zarząd Główny podjął odpowiednie decyzje i działania wynikające z uprawnień przysługującym Związkom Zawodowym w sprawie rozliczenia wykorzystanych środków przez stronę Służbową.

projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej – w związku z realizacją postulatów zawartych w porozumieniu z dnia 19 listopada 2018 r., strona służbowa przedstawiła Zarządowi Głównemu projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Projekt ten dotyczy: dodatku służbowego za wysługę lat oraz zaliczania do tych okresów, okresy służby i pracy analogicznych jak w służbach mundurowych podległych MSWiA (zaliczanie okresu pracy w cywilu), dodatku motywacyjnego od 25 roku służby w Służbie Więziennej, dodatku służbowego, dodatku za stopień, rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, wysokości wynagrodzenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Na tym etapie projektu Zarząd Główny wniósł swoje uwagi, które zostaną przedstawione stronie Służbowej.

propozycji zmian do Statutu – powołany zespół Statutowy, przedstawił Zarządowi Głównemu opracowane propozycję zmian do Statutu, które zostały zgłaszane w określonym terminie. Propozycje te zostaną przedstawione na najbliższym Zjeździe Delegatów, który odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2019 r. w OSSW w Popowie.

organizacji planowanej Konferencji naukowej – w pierwszej połowie października 2019 r. w OSSW w Popowie,  Zarząd Główny podjął decyzję o zorganizowaniu Konferencji naukowej związanej z zakończeniem obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego oraz historii Związku Zawodowego.

szkoły oficerskiej – w dobie otwierania Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, na spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego przybył Rektor szkoły ppłk Marcin Strzelec, który przybliżył kwestie związane z naborem do szkoły oraz udzielał odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłaszane przez członków Zarządu Głównego.

równoważnika za brak mieszkania –  strona Służbowa przedstawiła w piśmie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BPR.023.1.32.2018.SM z dnia 27 grudnia 2018 r. zupełnie odmienne stanowisko jakie było wyrażone w piśmie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BKW-398/11 z dnia 7 marca 2011 r. wypracowane w czasie szkolenia z zakresu zagadnień związanych z uprawnieniami mieszkaniowymi funkcjonariuszy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Stanowisko te było wykładnią dla funkcjonariuszy zajmujących się sprawami mieszkaniowymi w jednostkach organizacyjnych przez ponad siedem lat i nie budziło w tej kwestii większych kontrowersji. Jest to również odmienne stanowisko jakie było wypracowane w pakiecie socjalnym dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z likwidowanych jednostek organizacyjnych. Zarząd Główny wyraził swój stanowczy sprzeciw oraz podjął decyzję o przygotowaniu rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po przedstawieniu relacji przewodniczącego Zarządu Okręgowego oraz zespołu interwencyjnego wsparł działania Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Koszalinie związane z przeprowadzeniem manifestacji przed Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie w związku z sytuacją panującą w Zakładzie Karnym w Starym Bornem i Oddziale Zewnętrznym w Opatówku.

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego omówiona została również, sytuacja panująca w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Szczegółowe informacje  przedstawiono Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, który zadeklarował pilne wyjaśnienie obu tych spraw.

Członkowie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa udali się do  Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które znajduje się w wygaszonym już w  Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotów. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wziął również Przewodniczący NSZZ Policjantów Kol. Rafał Jankowski wraz z przedstawicielami Zarządu Głównego. Podczas tych pełnych emocji chwil, które opowiadał mjr Dariusz Fudali przedstawiciele Zarządu Głównego Więziennictwa i Policjantów zapalili znicze oraz złożyli wieniec w miejscu, gdzie wykonywano wyroki śmierci na więźniach poprzez powieszenie i rozstrzelanie.

Zarząd Główny NSZZ FiPW

(-) Kamil Bachanowicz

 

 

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy