Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZFiPW

W dniach 19.02 do 21.02.2023 obradował ZG NSZZ FiPW w COSSW KULE , główną tematyką obrad była waloryzacja uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych od 01.01.2024 roku

– po przedstawieniu przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CZSW płk. Grzegorza Bajdę odpowiedzi na pismo ZG NSZZFiPW z dnia 01 lutego 2024 w sprawie przedstawienia skutków finansowych wprowadzenia waloryzacji od 01.01.2024 uposażeń funkcjonariuszy do uposażenia zasadniczego w dwóch wariantach ;

– równo kwotowym do grupy zaszeregowania

– równo procentowym do grupy zaszeregowania

Po zapoznaniu się z przedstawionymi wyliczeniami , Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po długiej i merytorycznej dyskusji i dogłębnej analizie przedstawionych wyliczeń przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, podjął uchwałę skierowaną do Ministra Sprawiedliwości o realizację waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy od 01.01.2024 w formule równej kwoty 1 100,00 zł do  grupy zaszeregowania, co przy doliczeniu dodatku za wysługę lat przekłada się na średnią podwyżkę uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat na etat w wysokości 1332,39 zł

Na regulacje pozostałych dodatków o charakterze stałym ( dodatek za stopień i dodatek służbowy) pozostała kwota 26,60 zł w załączeniu stosowna tabela. Łącznie stanowi to kwotę 1358,99 zł czyli wynikająca z ustawy budżetowej zwiększającą kwotę bazową o 20% . Na nagrodę roczną wyłączoną kwotę 113,25 zł co łącznie stanowi kwotę 1 472,24 zł czyli kwotę brutto wzrostu kwoty bazowej.

Jednocześnie Zarząd Główny NSZZFiPW z niedowierzaniem i oburzeniem zapoznał się ze stanowiskiem KSW NSZZ Solidarność po spotkaniu Solidarności z przedstawicielami CZSW, w którym przedstawiono informację, że waloryzacja zostanie przeprowadzona w formule równo procentowego wzrostu o 20% kwoty bazowej co przekłada się na średnią podwyżkę uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat na etat 935,95 zł pozostawiając na regulacje pozostałych składników uposażenia kwotę 423,04 zł. Zarząd Główny NSZZFiPW ma nadzieję , że drugi związek zmieni swoje zdanie co ułatwi negocjacje z pracodawcą.

Jeżeli chodzi o waloryzację wynagrodzeń pracowników cywilnych Zarząd Główny NSZZFiPW w całości zanegował przedstawioną propozycję realizacji wzrostu płacy minimalnej , kosztem waloryzacji od 01.01.2024 r. Zarząd Główny stoi na stanowisku i przesłał w tej kwestii stosowną uchwałę do Ministra Sprawiedliwości, że wzrost płacy minimalnej powinien zostać przeprowadzony ze środków budżetowych , nie przeznaczonych na waloryzację wynagrodzeń od 01.01.2024 r. Waloryzacja powinna być przeprowadzona w formule wzrostu o 20% , także w przypadku płacy minimalnej czyli pracownicy cywilni powinni od dnia 01.01.2024 r. otrzymać aneksy podwyższające płacę minimalną do kwoty 4 242,00 zł i ta kwota powinna być zwaloryzowana o 20% . Sprawa jest bardzo poważna , bo wynagrodzenie większości pracowników cywilnych Służby Więziennej, jest poniżej płacy minimalnej co kłóci się z koncepcją , lansowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudnienia większej ilości pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Ponadto Zarząd Główny NSZZFiPW ;

– przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2023 r. i zatwierdził budżet na rok 2024 r.

– przyjął sprawozdanie Zarządu Funduszy Pomocowych działających przy ZG NSZZFiPW –  udzielono pomocy finansowej 124 wnioskodawcom na kwotę 691 500,00 zł

– podsumował realizację środków przeznaczonych na prewencję w głównej mierze zakup rękawic ochronnych w ilości ponad 3 000,00 sztuk na kwotę 223 840,20 zł, rękawice zostały przekazane do właściwych Zarządów Terenowych NSZZFiPW i trafiły do funkcjonariuszy

– zajął się organizacją obchodów 35-lecia powstania NSZZFiPW, wstępnie miejscem obchodów będzie GDAŃSK w czerwcu 2025 r.

– ze sprawozdań Przewodniczących Zarządów Okręgowych wynika, że rośnie ilość członków NSZZFiPW przyczyniają się do tego oprócz codziennej pracy funkcyjnych członków Związku dodatkowe benefity związane z przynależnością do Naszego Związku min;

– karty paliwowe ORLENU , wydano ich prawie 13 tysięcy

– karty paliwowe LOTOSU i MOLA  około 6 000

– Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem mecenasa Jarosława Marciniaka w sprawie pozwów zbiorowych związanych z podwyżką 2022 r., relacja spotkała się z przychylnym nastawieniem Zarządu Głównego, jednak decyzję co do przystąpienia są indywidualną sprawą każdego zainteresowanego

– sporą część naszych obrad zajęło zadawanie pytań Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia, mamy nadzieję, że odpowiedzi Pana Dyrektora pomogą Przewodniczącym Zarządów Okręgowych w wyegzekwowaniu od właściwych Przełożonych realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i poleceń Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Dyrektorów Biur m.in. w sprawie rozliczania nadgodzin, warunków socjalnych dla delegowanych funkcjonariuszy m.in. do ZK Wronki

– z powszechną aprobatą członków Zarządu Głównego spotkała się zapowiedź skrócenia okresów stażu dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy w dziale ochrony oraz wprowadzenia dodatkowych  okresów awansowych w stopniach służbowych m.in. po złożeniu egzaminów na stopnie służbowe. Mamy nadzieję, że zostanie to wprowadzone w trybie pilnym.

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy