Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZFiPW

W dniach 16-18 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W czasie obrad przedstawiono informację na temat prowadzenia strony internetowej Zarządu Głównego, księgi gości oraz profilu na Facebooku w związku ze zmianą administratorów tych stron.

Przewodniczący Zarządów Okręgowych przedstawili sytuację w okręgach ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonej akcji związanej z ulotkami oraz z wypełnianiem ankiet i wniosków jakie z nich wynikają, realizacji awansów na stanowiska oddziałowych oraz podziału dodatku służbowego, zawieszania stanowisk ochronnych, skracania czasu służby jak również bieżących problemów jakie panują w jednostkach.  Z relacji przewodniczących wynika, że bardzo duże poruszenie i niezadowolenie wywołała sytuacja związana z „walką z nadgodzinami” oraz przenoszeniem funkcjonariuszy z innych działów do realizowania zadań ochronnych. Funkcjonariusze obawiają się, że w przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości czy nawet wystąpienia zdarzeń będą pociągnięci do odpowiedzialności, w czasie, gdy byli delegowani do wykonywania zadań ochronnych.

Przewodniczący Zarządu Głównego Kol. Czesław Tuła omówił realizację porozumienia, które zostało podpisane w dniu 19 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Przewodniczący poinformował, że z informacji jakie posiada projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej realizujący większość postulatów porozumienia przechodzi proces legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zostało również skierowane pismo do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o przedstawienie stanu realizacji porozumienia.

Podczas posiedzenia Zarząd Główny omówił przedstawioną przez stronę służbową propozycję podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy od 01 stycznia 2020 roku w formie procentowej, jak i w formie kwotowej. Z uwagi na potrzebę doprecyzowania przez stronę służbową niezbędnych informacji Zarząd Główny wstrzymał się z podjęciem ostatecznej decyzji.  Należy przypomnieć, że w dniu 11 grudnia 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej, a Zarządem Głównym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, reprezentowanym przez gen. Jacka Kitlińskiego oraz Kol. Czesława Tułę w sprawie realizacji wzrostu uposażeń funkcjonariuszy SW od 1 stycznia 2020 r., w którym zapisany jest, że “podwyższenie mnożników przeciętnego uposażenia odpowiadającym grupie zaszeregowania na stanowiskach służbowych według jednolitego wskaźnika procentowego”.

Zarząd Główny po zapoznaniu się z relacjami przewodniczących Zarządów Okręgowych podjął uchwałę, w której wyraził swój stanowczy sprzeciw i wnosi o wstrzymanie i cofnięcie decyzji w sprawie zawieszania stanowisk ochronnych oraz skracanie czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony przez dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych. Zarząd Główny uważa, że działania jakie zostały podjęte stanowią osłabienie działu ochrony oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostek. Powodem powstawania nadgodzin w dziale ochrony w dużej mierze jest zbyt mała liczba etatów przeznaczonych na zabezpieczenie normatywnego czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony. Zawieszanie kolejnych stanowisk ochronnych z całą pewnością przyczyni się do nadmiernego obciążenia pracą funkcjonariuszy, co przekłada się na jakość wykonywania swoich obowiązków, a w rezultacie może przełożyć się na występowanie zdarzeń nadzwyczajnych w jednostkach. Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa, dlatego Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wnosi o zaprzestanie i wycofanie się takich działań.

Zarząd Główny przypomina, że zgodnie z poleceniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 października 2010 r. w sprawie pomiaru czasu niezbędnego do przyjęcia oraz zdania służby w dziale ochrony Kierownicy jednostek organizacyjnych  mieli za zadanie powołanie komisji, w której skład wchodził również przedstawiciel strony związkowej. Skracanie czasu służby, bez powołania ww. komisji jest niewykonaniem polecenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Zarząd Główny podjął również stanowisko w sprawie zasad rozliczania godzin nadliczbowych funkcjonariuszy działu ochrony po wejściu w życie nowelizacji ustawy. Zarząd Główny stoi na stanowisku, że godziny, które funkcjonariusz wypracował za czas służby przekraczający normę określoną w art. 121 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej w pierwszej kolejności powinien odebrać te, które są rozliczone po zakończonym okresie rozliczeniowym, czyli wypracowane na dzień 30 czerwca 2019 r. W chwili obecnej okres rozliczeniowy, który trwa jest niezakończony, w związku z czym udzielanie czasu wolnego z bieżącego okresu jest niedopuszczalne.

Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia członkowie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej jak i zaproszeni Goście przełamali się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia. W spotkaniu tym udział wzięli płk Andrzej Leńczuk – Dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, ppłk Dorota Pawlak – Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz przedstawiciele ubezpieczeń Mentor oraz King Broker. W czasie tej uroczystości wręczone zostały odznaczenia Związkowe działaczom związkowym jak i zaproszonym gościom.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

/-/ Kamil Bachanowicz

 

Galeria zdjęć

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy