Komunikat z posiedzenia ZG NSZZ FiPW z dnia 7 lipca 2017 roku

W dniu 7 lipca 2017 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

W czasie posiedzenia przedstawiono informacje na temat prac Zarządu Komisarycznego powołanego w związku z naruszeniem postanowień Statutu oraz prowadzeniem działań na szkodę Związku przez Zarząd Okręgowy w Katowicach. Zarząd Główny zaprosił na swoje posiedzenie wszystkich przedstawicieli Zarządów Terenowych NSZZ FiPW okręgu katowickiego w celu omówienia sytuacji związanej z działaniami podejmowanymi w ostatnim czasie. Z zaproszenia skorzystało tylko pięciu przedstawicieli Zarządów Terenowych na szesnaście organizacji działających w okręgu katowickim. Przedstawiciele reprezentowali: AŚ Bielsko – Biała,  AŚ Gliwice, ZK Cieszyn, AŚ Bytom i ZK Wojkowice.

Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła oraz członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w sposób wyczerpujący przedstawili całą sytuację oraz odpowiadali na zadawane pytania przez zaproszonych przedstawicieli organizacji terenowych.

W związku z podejmowanymi przez Zarządy Terenowe uchwałami, jakie pojawiają się na portalach społecznościowych kwestionującymi prawo Zarządu Głównego do kierowania Związkiem i podejmowania uchwal mających na celu przestrzeganie Statutu.

Biorąc pod uwagę powyższe ZG NSZZ FiPW podjął stosowną uchwałę w celu ustabilizowania sytuacji oraz możliwości działania powołanego w sposób praworządny i zgodny ze Statutem Zarządu Komisarycznego. W przypadku nie podporządkowania się przez Zarządy Terenowe NSZZ FiPW w okręgu katowickim uchwałom ZG, Zarządy Terenowe zostaną rozwiązane w trybie statutowym, a ich funkcje przejmie powołany Zarząd Komisaryczny.

Na wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FiPW w Katowicach zaproszony został kolega Andrzej Kołodziejski w celu wysłuchania, przed zastosowaniem środka oddziaływania w trybie art. 13 ust. 3 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Niestety pomimo skutecznego zawiadomienia kolega Andrzej Kołodziejski nie skorzystał z zaproszenia oraz z możliwości wyjaśnienia członkom Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicielom Zarządów Terenowych okręgu katowickiego swojego postępowania, które zmusiło ZG NSZZ FiPW do podjęcia tak drastycznych kroków wobec niego oraz Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Katowicach. W związku z naruszeniem postanowień Statutu, a w szczególności art. 15 i 16  Zarząd Główny NSZZ FiPW podjął uchwałę o zastosowaniu  środka oddziaływania wobec kolegi Andrzeja Kołodziejskiego w postaci votum nieufności skutkującym zawieszeniem w prawach członka do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez uprawniony organ lub upływu terminu do zaskarżenia uchwały.

W związku z sytuacją panującą w okręgu katowickim oraz działaniami, jakie są podejmowane,  Zarząd Główny NSZZ FiPW apeluję do wszystkich członków związku, a szczególnie do organizacji Terenowych NSZZ FiPW okręgu katowickiego o powściągliwość w podejmowanych działaniach, spokój i rozsądek, ze swojej strony gwarantuje chęć wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Zarząd Główny stojąc na straży postanowień Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, będzie wymagał od każdego członka Związku, niezależnie od pełnionej funkcji oraz terenu działania przestrzegania i poszanowania tego Statutu. Działania podejmowane w sprzeczności z prawem, naruszeniem zapisów Statutu oraz współżycia społecznego, jakie mają miejsca w ostatnim czasie w okręgu katowickim działają tylko na niekorzyść funkcjonariuszy i  pracowników pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych SW. Zarząd Główny deklaruje szeroko rozumianą chęć współpracy, ze wszystkimi członkami Związku w celu uzdrowienia sytuacji w okręgu katowickim. Zarząd Komisaryczny nie ma na celu przejęcia władzy, a tylko przygotowanie nowych wyborów do władz okręgowych a jeżeli będzie trzeba do terenowych Związku w okręgu katowickim. Zarząd Główny bardzo wysoko ocenia zaangażowanie szeregowych członków Związku na całym Śląsku i Zagłębiu, nie pozwólcie, aby partykularne interesy kilku funkcyjnych działaczy Związku w Waszym Okręgu zniweczyły prawie trzydziestoletnią tradycję związkową w tym okręgu.

Ze związkowym pozdrowieniem

(-) Czesław Tuła

 

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy