Komunikat z wideokonferencji Zarządu Głównego NSZZFiPW.

3 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w formie wideokonferencji. Poza członkami Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyli również: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Woś nadzorujący Służbę Więzienną, Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Pan Sędzia Mirosław Przybylski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia ppłk. Grzegorz Bajda.

W czasie wideokonferencji Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła po przywitaniu zaproszonych gości przedstawił porządek obrad, a najgłówniejszymi tematami spotkania było:

  • podjęcie stanowiska Zarządu Głównego NSZZFiPW w sprawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby Więziennej zgłaszanych przez związki zawodowe pod względem realizacji Porozumienia z dnia 19 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
  • podjęcie decyzji w sprawie organizacji Zjazdu, Konferencji oraz Zebrań Ogólnych w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w naszym Kraju.
  • ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym w zakresie art. „15 a”
  • ustawa tzw. modernizacyjna
  • wysłuchanie sprawozdań Przewodniczących Zarządów Okręgowych i spraw zgłaszanych przez nich do Zarządu Głównego oraz Kierownictwa CZSW w Warszawie.
  • sprawa pozwu do Sądu dotycząca wynagrodzeń pracowników cywilnych.

W pierwszej kolejności głos zabrał Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś, który na wstępie przedstawił sytuację związaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Służbie Więziennej, gdzie poinformował, że sytuacja w naszych jednostkach na tle naszych zagranicznych sąsiadów np. w Czechach, czy na Słowacji wygląda dobrze. Pan Minister złożył serdeczne podziękowania nie tylko kierownictwu, ale przede wszystkim zaangażowanym w walce z wirusem funkcjonariuszom i pracownikom, którzy stoją na pierwszej linii i poświęcają się, aby wirus nie przedostał się do wewnątrz jednostek. Pan Minister poinformował, że wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć zaszczepienia się przeciw Covid-19 są już zarejestrowani i będą szczepione poprzez punkty szczepień, które powstały w całej Polsce.

Wiceminister Sprawiedliwości podsumował działania ostatnich pięciu lat rządu, które sprawiły, że sytuacja w Służbie Więziennej się poprawiła i to także dzięki postulatów strony społecznej i wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Dodał również, że przed Służbą Więzienną czekają trudne czasy w związku z sytuacją finansową spowodowaną epidemią koronowirusa, w których nie można liczyć na zwiększenie nakładów finansowych na funkcjonowanie naszej formacji i musimy poruszać się ramach tego budżetu, który mamy.

Pan Minister poruszył kwestię projektu zmiany ustawy emerytalnej w zakresie art. „15a”, gdzie na początku podziękował Zarządowi Głównemu NSZZFiPW za interwencję i zapewnił, że nie będzie zgody Ministra Sprawiedliwości na jakiekolwiek niesprawiedliwe traktowanie Służby Więziennej w stosunku do innych służb mundurowych. Zadeklarował również, że w przypadku jakichkolwiek korzystnych zmian funkcjonariuszy innych służb mundurowych, to przy takich zmianach Służba Więzienna będzie uwzględniana.

W sprawie ustawy modernizacyjnej Minister poinformował, że projekt został wypracowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej i przekazany został do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, lecz na wprowadzenie tej ustawy musimy patrzeć przez pryzmat sytuacji „pandemicznej” w Kraju i sytuacji Państwa. Minister zapowiedział, że tak jak w poprzednich sytuacjach nie będzie zgody Ministra Sprawiedliwości na to, aby Służba Więzienna była pominięta ustawą modernizacyjną w sytuacji, gdy inne służby miałyby zostać nią objętą.

Pan Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Pan Sędzia Mirosław Przybylski omówił szczegóły założeń projektu ustawy modernizacyjnej, która została zgłoszona do Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pan Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podsumowując czas „rocznej pandemii” po raz kolejny podziękował za pośrednictwem Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom i pracownikom Służby Więziennej za ogrom pracy, determinację i właściwe wykonywanie obowiązków oraz za to, że prawie wszyscy podjęli tą ciężką służbę i pracę w czasie pandemii z wielką odpowiedzialnością. Dyrektor podkreślił, że dzięki Funduszu Aktywizacji Zawodowej mamy zapewnione finansowanie na zakupy środków ochrony służących do walki z koronawirusem. Pan Dyrektor poinformował o zmianach w Kodeksie Karnym Wykonawczym oraz ustawie o Służbie Więziennej tj. zmniejszeniu ilości telefonów przez osadzonych, większych uprawnieniach funkcjonariuszy…, które mają przyczynić się do większego poczucia bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych SW. Pan Dyrektor omówił również propozycję nowej formuły funkcjonowania zespołów problemowych, które zostały powołane przez Dyrektora Generalnego SW oraz Zarząd Główny NSZZFiPW.

Dyrektor Generalny SW odniósł się do sytuacji przedstawionej przez członka Zarządu Głównego dotyczącej ochrony prawnej, w której funkcjonariusz sam musiał odpowiadać na powództwo złożone przez osadzonego. Powództwo było związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariusza, który nie otrzymał pomocy prawnej przez kierownictwo jednostki.  Dyrektor Generalny poinformował, że w takich przypadkach, kierownictwo jednostek powinno pomagać funkcjonariuszom, udzielając pomocy prawnej funkcjonującej w jednostce oraz, że w projekcie zmiany ustawy o Służbie Więziennej pomoc prawna funkcjonariuszom będzie uregulowana.

Poruszony został również problem wystawiania w niektórych jednostkach funkcjonariuszy do służby, którzy mają orzeczoną przez komisję całkowitą niezdolność. Dyrektor Generalny krytycznie odniósł się do takich metod i poinformował, że poruszy tą sprawę z Dyrektorami Okręgowymi Służby Więziennej.

Pan Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia ppłk Grzegorz Bajda przedstawił sytuację związaną z likwidacją w tym roku funduszu nagrodowego dla funkcjonariuszy. Nagrody dla funkcjonariuszy będą mogły być wypłacone tylko z oszczędności uzyskanych z wakatów, które w nieszybkim tempie mogą być uzbierane. Dyrektor poinformował, że Służba Więzienna nie otrzymała w tym roku (poza etatami przeznaczonymi na dozór elektroniczny w Zielonej Górze i Siedlcach) żadnych dodatkowych etatów i w związku z tym obsługę wszystkich nowo powstałych oddziałów mieszkalnych w jednostkach penitencjarnych Służba Więzienna będzie musiała zapewnić własnymi środkami.  Pan Dyrektor poinformował, że szkoła chorążych, która nie została jeszcze zakończona, uruchomiona zostanie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu i ukończona na przestrzeni 4-6 tygodni.

Po wysłuchaniu relacji Przewodniczących Zarządów Okręgowych, Kolega Czesław Tuła Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW podsumował wnioski wynikające z relacji, w których Przewodniczący w sposób jednoznaczny wypowiedzieli się nt. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby Więziennej zgłaszanych przez związki zawodowe. Z relacji wynikało, że Zespół powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2021 r. został zaakceptowany przez przedstawicieli Zarządów Okręgowych z zastrzeżeniem, że będzie on rozpatrywał sprawy zgłaszane przez związki zawodowe inne niż wynikające z postulatów zapisanych w Porozumieniu z dnia 19.11.2018 r. Natomiast powinien powstać zespół składający się z przedstawicieli Stron, które zawarły Porozumienie, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, którego zwołanie powinno nastąpić w trybie pilnym w celu renegocjacji terminów zawartych w Porozumieniu.

W związku z obecną sytuacją pandemiczną w naszym Kraju i obostrzeniami z tym związanymi Prezydium Zarządu Głównego NSZZFiPW zarekomendowało, aby w przypadku konieczności zmiany terminu Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZFiPW, Okręgowe Konferencje Delegatów oraz Zebrania Ogólne odbyły się po zniesieniu obostrzeń, które pozwolą na możliwość przeprowadzenia spotkań.

Przewodniczący Zarządu Głównego poinformował, że został skierowany pozew do Sądu dotyczący pracowników cywilnych Służby Więziennej, którzy podwyżkę płacy minimalnej otrzymali z kwoty 400 zł. wynikającej z Porozumienia z dnia 19.11.2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

/-/ Kamil Bachanowicz

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy