Komunikat Zespołu Ochronnego

W dniach 2-6 grudnia 2019 r. w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa poświęcona ewidencji i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. W naradzie brali udział członkowie zespołu do opracowania tzw. „wytycznych” dotyczących postępowania w przypadku pojawiających się wątpliwości w zakresie rozliczania czasu służby: por. Andrzej Tolisz, mjr Mariusz Grabowski, por. Paweł Toporowski, st.sierż.sztab. Rafał Rutkiewicz, przedstawiciele strony Związkowej: wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Kamil Bachanowicz, członek Zarządu Głównego NSZZFiPW Marcin Janiak oraz wytypowane osoby z każdego okręgu zajmujące się na co dzień ewidencją i rozliczaniem czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Szkolenie dotyczyło min. takich zagadnień jak:

Książka rozkładu służby:

 • określenia minimalnego czasu z jakim funkcjonariusz powinien być zapoznany z grafikiem ochronnym,
 • wyznaczenia osób odpowiedzialnych do poinformowania f-sza w przypadku konieczności wprowadzenie zmian w książce rozkładu służby, w czasie w czasie gdy f-sz miał dzień lub dni wolne, pomiędzy zakończoną, a kolejną zaplanowaną służbą,
 • sytuacji, stawienia się f-sza do służby w dzień, w którym udzielono mu dnia lub dni wolnych, z którymi nie miał możliwości zapoznania się lub nie został poinformowany,
 • sposobu, w którym należy przedłożyć wydrukowane dni „obniżenia normatywnego” do zapoznania funkcjonariuszom,
 • zasad doliczania czasu niezbędnego do przyjęcia służby na stanowiskach ochronnych, na których służba pełniona jest w sposób ciągły,
 • określenia zasad składania raportu przez f-sza dotyczącego zmianę służb,
 • określenia zasad w przypadku zwolnienia z dalszego wykonywania obowiązków służbowych po zrealizowaniu zadań,

Zmianowość:

 • doprecyzowania wielozmianowego rozkładu czasu służby,
 • określenia dnia wolnego dla poszczególnych systemów służby,
 • postępowania w przypadku wyznaczenia funkcjonariusza do pełnienia służby w dniu, w którym miał zaplanowany dzień wolny,
 • w jakim przypadku można dokonać zmiany systemu pełnienia służby,

Obecności i nieobecności w służbie:  

 • przypadki wynikające z ustawowych zapisów dotyczących prawa do tygodniowego oraz dobowego nieprzerwanego odpoczynku, zmiany pory pełnienia służby przez f-sza, przedłużenia czasu służby,
 • zasady ustalania „obniżenia normatywnego” oraz przypadki konieczności modyfikacji w książce rozkładu służby w danym okresie rozliczeniowym,
 • zasady postępowania oraz rozliczania czasu służby funkcjonariuszowi, który honorowo oddaje krew,
 • zasady udzielania wolnego funkcjonariuszowi wychowującemu dzieci,
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności w służbie,
 • zaliczania czasu dojazdu i z powrotem do jednostki, do której funkcjonariusz został oddelegowany,
 • czasu służby funkcjonariusza delegowanego na szkolenie,
 • zasady i czas służby funkcjonariusza skierowanego do lekarza medycyny pracy,
 • wskazanie dowodu usprawiedliwiającego nieobecność w służbie,
 • zasady uczestniczenia w odprawie służbowej,
 • zasady zaliczania czasu służby dla funkcjonariusza realizującego zadania konwojowe,

Realizacja szkoleń:

 • zasady organizacji szkoleń tj. ogólnozakładowych, działowych, strzeleckich, ćwiczeń oraz wskazania dni, w których powinny być realizowane dla poszczególnych systemów służby,
 • zasady rekompensaty czasu wolnego w zamian za udział w szkoleniu funkcjonariuszom pełniącym służbę w systemie wielozmianowym,
 • dopuszczalności kilku szkoleń w danym dniu szkoleniowym, aby jak najrzadziej wzywać funkcjonariuszy do brania w nich udziału,
 • zasady rekompensaty czasu wolnego w przypadku szkolenia bezpośrednio jedną godzinę przed rozpoczęciem służby lub po jej zakończeniu w sposób nienaruszający jedenastogodzinnego odpoczynku.

Urlopy funkcjonariuszy:

 • Zasady udzielania funkcjonariuszowi urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia albo szczególnie uciążliwych, szkoleniowego, bezpłatnego, zdrowotnego, wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okolicznościowego wynikającym z zapisów ustawowych,

Dyżur telefoniczny:

 • Zasady wyznaczania funkcjonariusza do pozostawania w gotowości do pełnienia służby na telefoniczne wezwanie czyli dyżuru telefonicznego,
 • Zasad informowania funkcjonariuszy w przypadku wyznaczenia do pozostawania w gotowości do pełnienia służby na telefoniczne wezwanie,

Elektroniczny System Planowania i Ewidencji Czasu Pracy

 • W czasie narady zostało przeprowadzenie szkolenie z elektronicznego systemu do rozliczania i ewidencji czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony po zmianach jakie zostały wprowadzone w celu sprawniejszego jego działania.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez  przedstawicieli powołanego zespołu do opracowania tzw. „wytycznych” dotyczących postępowania w przypadku pojawiających się wątpliwości w zakresie rozliczania czasu służby tj. przez: por. Andrzej Tolisza – specjalistę Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej, mjr Mariusza Grabowskiego – zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, por. Pawła Toporowskiego – specjalistę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu oraz przez ppłk Wojciecha Tomczuka st. specjalistę Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Narada instruktażowo-szkoleniowa, która się odbyła, to kolejny etap działań podejmowanych przez zespół składający się z przedstawicieli strony Służbowej oraz Związkowej. Po zatwierdzeniu ich przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zostaną wdrożone w życie.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

/-/ Kamil Bachanowicz

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy