Komunikat zespołu ochronnego

W życie weszły „wytyczne” w sprawie rozliczania czasu służby funkcjonariuszy działu ochrony w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Są one wynikiem prac zespołu, który został powołany w dniu 7 marca 2019 r. w którego w skład weszli: por. Andrzej Tolisz – specjalista Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, mjr Mariusz Grabowski – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, por. Paweł Toporowski specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, ppor. Piotr Lewandowski, st. sierż. sztab. Rafał Rutkiewicz – starszy oddziałowy działu ochrony Zakładu Karnego w Wołowie, Kamil Bachanowicz – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Marcin Janiak – członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Mateusz Łojek – członek Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Wytyczne, które zostały opracowane w związku z usprawnieniem oraz ujednoliceniem rozliczania czasu służby działu ochrony  dotyczą m.in.

Książki rozkładu służby:

 • określenia minimalnego czasu z jakim funkcjonariusz powinien być zapoznany z grafikiem ochronnym,
 • wyznaczenia osób odpowiedzialnych do poinformowania f-sza w przypadku konieczności wprowadzenie zmian w książce rozkładu służby, w czasie w czasie gdy f-sz miał dzień lub dni wolne, pomiędzy zakończoną, a kolejną zaplanowaną służbą,
 • sytuacji, stawienia się f-sza do służby w dzień, w którym udzielono mu dnia lub dni wolnych, z którymi nie miał możliwości zapoznania się lub nie został poinformowany,
 • sposobu, w którym należy przedłożyć wydrukowane dni „obniżenia normatywnego” do zapoznania funkcjonariuszom.
 • zasad doliczania czasu niezbędnego do przyjęcia służby na stanowiskach ochronnych, na których służba pełniona jest w sposób ciągły,
 • określenia zasad składania raportu przez f-sza dotyczącego zmianę służb,
 • określenia zasad w przypadku zwolnienia z dalszego wykonywania obowiązków służbowych po zrealizowaniu zadań,

Zmianowości:

 • doprecyzowania wielozmianowego rozkładu czasu służby,
 • określenia dnia wolnego dla poszczególnych systemów służby,
 • postępowania w przypadku wyznaczenia funkcjonariusza do pełnienia służby w dniu, w którym miał zaplanowany dzień wolny,
 • w jakim przypadku można dokonać zmiany systemu pełnienia służby,

Obecności i nieobecności w służbie:  

 • przypadki wynikające z ustawowych zapisów dotyczących prawa do tygodniowego oraz dobowego nieprzerwanego odpoczynku, zmiany pory pełnienia służby przez f-sza, przedłużenia czasu służby,
 • zasady ustalania „obniżenia normatywnego” oraz przypadki konieczności modyfikacji w książce rozkładu służby w danym okresie rozliczeniowym,
 • zasady postępowania oraz rozliczania czasu służby funkcjonariuszowi, który honorowo oddaje krew,
 • zasady udzielania wolnego funkcjonariuszowi wychowującemu dzieci,
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności w służbie,
 • zaliczania czasu dojazdu i z powrotem do jednostki, do której funkcjonariusz został oddelegowany,
 • czasu służby funkcjonariusza delegowanego na szkolenie,
 • zasady i czas służby funkcjonariusza skierowanego do lekarza medycyny pracy,
 • wskazanie dowodu usprawiedliwiającego nieobecność w służbie,
 • zasady uczestniczenia w odprawie służbowej,
 • zasady zaliczania czasu służby dla funkcjonariusza realizującego zadania konwojowe,

Realizacji szkoleń:

 • zasady organizacji szkoleń tj. ogólnozakładowych, działowych, strzeleckich, ćwiczeń oraz wskazania dni, w których powinny być realizowane dla poszczególnych systemów służby,
 • zasady rekompensaty czasu wolnego w zamian za udział w szkoleniu funkcjonariuszom pełniącym służbę w systemie wielozmianowym,
 • dopuszczalności kilku szkoleń w danym dniu szkoleniowym, aby jak najrzadziej wzywać funkcjonariuszy do brania w nich udziału,
 • zasady rekompensaty czasu wolnego w przypadku szkolenia bezpośrednio jedną godzinę przed rozpoczęciem służby lub po jej zakończeniu w sposób nienaruszający jedenastogodzinnego odpoczynku.

Urlopów funkcjonariuszy:

 • Zasady udzielania funkcjonariuszowi urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia albo szczególnie uciążliwych, szkoleniowego, bezpłatnego, zdrowotnego, wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okolicznościowego wynikającym z zapisów ustawowych,

Dyżur telefoniczny:

 • Zasady wyznaczania funkcjonariusza do pozostawania w gotowości do pełnienia służby na telefoniczne wezwanie czyli dyżuru telefonicznego,
 • Zasad informowania funkcjonariuszy w przypadku wyznaczenia do pozostawania w gotowości do pełnienia służby na telefoniczne wezwanie

Wprowadzono również zaktualizowaną instrukcję do programu – system planowania i ewidencji czasu pracy.

Należy podkreślić, że wypracowanie tych wytycznych, nie było łatwym zadaniem dla całego zespołu, lecz odbywało się w sposób bardzo konstruktywny i z poczuciem wzajemnego poszanowana obu stron. Zapewne przyczynią się one do wyeliminowania wielu nieporozumień, a co najważniejsze w ocenie przedstawicieli NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wpłyną na poczucie sprawiedliwości w szczególności u funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie wielozmianowym.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW

/-/ Kamil Bachanowicz

Do pobrania:

Pismo Z-CY DG SW BO.532.1.2020.ATO

Rozliczanie czasu służby

 

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy