Koniec protestu w Służbie Więziennej

13 października 2021 roku podpisano Aneks do Porozumienia z 19 listopada 2018 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – poinformował NSZZ FiPW. Jak dodano, podpisanie dokumentu kończy trwającą od kilku miesięcy akcję protestacyjną.

Podpisane dziś dokumenty zmieniają pięć punktów porozumienia z 2018 roku. Jak czytamy, aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, a strona związkowa NSZZ FiPW oświadcza, że w związku z tym kończy akcję protestacyjną.

Na co związkowcy z NSZZ FiPW umówili się z resortem sprawiedliwości? Z przekazanych informacji wynika, że minister sprawiedliwości opracować ma projekt ustawy pragmatycznej, “wprowadzający zasady zaliczania do okresu zaliczanego do dodatku za wysługę lat, okresy służby i pracy na zasadach analogicznych jak w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Projekt ma zostać przedstawiony do 15 października tego roku, a więc do piątku, “a zasady te zaczną obowiązywać ze skutkiem od 1 stycznia tego roku, w którym zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej”. Przypomnijmy, pierwotnie w porozumieniu zawartym w 2018 roku zapisano, że szef resortu sprawiedliwości taki projekt miał przedstawić do 1 stycznia 2020 roku.

W podpisanym dziś dokumencie czytamy też – w odniesieniu do kwestii zmian w art. 15a – że postulat “zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych do służby przed tą datą (…) jest realizowany przez projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym uwzględniono uwagi Ministra Sprawiedliwości dotyczące włączenia do regulacji funkcjonariuszy Służby Więziennej, a projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych”.

Jeśli chodzi o kwestie pełnej odpłatności za czas absencji chorobowej, to “Minister Sprawiedliwości uznaje, że kwestia ta została ostatecznie uregulowana w ustawie z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19”, a “strona związkowa pozostaje przy swoim stanowisku”.

W aneksie zawarto również punkt dotyczący dodatków służbowych. Uzgodniono, że “w dalszym ciągu będą prowadzone prace reformujące zasady przyznawania dodatku służbowego, mające na celu zahamowanie odpływu doświadczonej kadry”. Szef resortu sprawiedliwości ma przedstawić projekt ustawy w tym zakresie, nie później niż do 15 marca przyszło roku.

Minister sprawiedliwości ma też opracować i przedstawić “projekt ustawy nowego wieloletniego programu rozwoju Służby Więziennej w latach 2022-2025, w zakresie określania wielkości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników oraz poprawy warunków pełnienia służby i pracy”. Podobne jak w porozumieniu z 2018 roku program ma zostać opracowany w “uzgodnieniu z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa”. W aneksie dodano jednak, że “Minister Sprawiedliwości przygotuje projekt ustawy na zasadach równego traktowania służb podległych Ministrowa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Sprawiedliwości.” Można się więc spodziewać, że – np. w kwestii podwyżek uposażeń – więziennicy liczyć mogą na takie same kwoty, jak policjanci czy strażacy.

Jak zaznacza w komunikacie Biuro Zarządu Głównego NSZZFiPW, “podpisanie Aneksu powoduje zakończenie Akcji Protestacyjnej, rozwiązanie Komitetu Protestacyjnego oraz zdjęcie flag związkowych będących symbolem protestu z budynków jednostek organizacyjnych Służby Więziennej”.

Podpisany dokument spełnia oczekiwania związku, by dodatek za wysługę lat oraz zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, były ustalane na tak samo korzystnych zasadach jak dla służb mundurowych podległych MSWiA. Zmiany mają zachęcić do jak najdłuższej pracy i służby.

                                                  Fragment komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości

Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy podpisany dziś dokument będzie satysfakcjonujący dla całego środowiska funkcjonariuszy SW.

DM

źródło: https://www.infosecurity24.pl/koniec-protestu-w-sluzbie-wieziennej?fbclid=IwAR0J2DAC4cjcXuqHFC69XuHxCLbilsCRKLxU4gC_Aq9WMpi9fgsd45lhzOU

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy