Przypominamy Konkurs na projekt Orderu i Medalu pamiątkowego z okazji 35-lecia powstania NSZZiFPW do końca czerwca 2024 r.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR: Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

TEMAT KONKURSU: Konkurs na projekt orderu i medalu pamiątkowego z okazji 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

CELE KONKURSU:

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego orderu i medalu pamiątkowego.

2. Order i Medal wykorzystywany będzie jako materiał pamiątkowy z okazji 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs skierowany jest do członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie.

4. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

5. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu.

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne  z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

8. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

9. Przekazanie prac  konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

10 Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z pracy konkursowej i rozporządzania nią przez organizatora zgodnie z celem konkursu.

11. Uczestnicy konkursu zrzekają się autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na rzecz organizatora konkursu.

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora autorskich praw  osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu, w szczególności udzielają pozwolenia na modyfikację projektu medalu, dokonania koniecznych zmian strukturalnych, kolorystycznych, uzupełnień itp. oraz rozpowszechniania wytworu w takiej postaci.

13. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne.

  FORMA PRACY KONKURSOWEJ:

1. Projekt może być wykonany w dowolnym programie graficznym.

2. Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa ani zawierać elementów obraźliwych.

3. Projekty nie powinny przekraczać pola 100mm x 100mm

4. Projekty powinny zostać przesłane w jednym z powszechnie stosowanych formatów graficznych (JPEG, BMP, PNG, PSD, TIFF)

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC:

1. Prace należy przesłać na adres nszzfipw@nszzfipw.org.pl w okresie od 1.02.2024 r. do 30.06.2024 r. W temacie należy wpisać: „KONKURS NA PROJEKT ORDERU PAMIĄTKOWEGO” lub „KONKURS NA PROJEKT MEDALU PAMIĄTKOWEGO”

2. Uczestnik w treści wiadomości powinien podać swoje imię i nazwisko, organizację związkową oraz numer telefonu.

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.

KRYTERIA OCENY

Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

  1. zgodność projektu z planowanym zastosowaniem,
  2. oryginalność projektu,
  3. czytelność i funkcjonalność,
  4. estetyka wykonania.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Oceny prac konkursowych i wyłonienie zwycięzcy dokona Kapituła Orderu w składzie:

Kol. Czesław Tuła – Przewodniczący ZG NSZZFiPW

Kol. Danuta Malkusz – Wiceprzewodnicząca ZG NSZZFiPW

Kol. Kamil Bachanowicz – Wiceprzewodniczący ZG NSZZFiPW

Kol. Jarosław Ćmiel – Wiceprzewodniczący ZG NSZZFiPW

Kol. Bolesław Groński – Skarbnik ZG NSZZFiPW

Kol. Paweł Altwasser – Członek Prezydium ZG NSZZFiPW

Kol. Mirosław Cichoracki – Członek Prezydium ZG NSZZFiPW

2. Planowany termin ogłoszenia wyników – koniec września 2024 r.

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa https://nszzfipw.org.pl

4. Twórca najlepszego projektu Orderu oraz Medalu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie:

I miejsce za projekt Orderu – 3000 zł

I miejsce za projekt Medalu – 3000 zł


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

DO POBRANIA:
Regulamin:

https://nszzfipw.org.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-konkursu.pdf

RODO obowiązek informacyjny:

https://nszzfipw.org.pl/wp-content/uploads/2024/02/RODO-obowiazek-informacyjny.pdf

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Fundusze

advertisement

Reklamy