NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Zarząd Okręgowy NSZZF i PW Lublin

herb lublina

Zarząd Okręgowy NSZZF i PW Lublin

Przewodniczący

Andrzej Mazurek

kom: 505 005 565

e-mail : andrzej.mazurek@nszzfipw.org.pl

 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
ul. Południowa 5
20-482 Lublin
tel. 81 710 45 69
fax. 81 710 05 00

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO NSZZ FiPW W LUBLINIE