MSWiA stawia na swoim w sprawie zmian w art. 15a

Sejm przyjął niektóre poprawki Senatu do tzw. ustawy zaopatrzeniowej dla służb mundurowych i specjalnych. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. kwestii traktowania pod względem uprawnień emerytalnych, w tym byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Jest to zapewne zaskoczenie, przede wszystkim dla mundurowych Służby Celno-Skarbowej, którzy podkreślają regularnie, że czują się zapomniani przez polskie władze. W przypadku poprawki, na którą zgodzili się posłowie, związkowcy informują jednak, że choć to słuszny kierunek, to nie rozwiązuje do końca problemu. Walka o kolejne zmiany będzie więc trwać.

Nowelizacja, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej, została przyjęta przez Senat jednogłośnie. Izba wniosła do ustawy jedenaście poprawek. Cztery z nich zostały przyjęte przez Sejm. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Blok poprawek, który został w czwartek przyjęty przez posłów łączy się z zakresem ustawy, którym są objęci m.in. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Jak uzasadniał poprawki Senat, “wcześniej byli oni funkcjonariuszami Inspekcji Celnej, a także pracownikami wyodrębnionych komórek Urzędów Kontroli Skarbowej i Ministerstwa Finansów, powstałych po jej przekształceniu”.

“Dotyczy to obecnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, również osób w przeszłości wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wykonując swoje obowiązki służbowe, mieli oni zarówno uprawnienia, jak i obowiązki o charakterze policyjnym” – zwrócono uwagę w uzasadnieniu. Izba wyższa podzieliła przekonanie, że “z uwagi na wykonywane zadania i ich charakter oraz specyfikę pracy, należy analogicznie traktować ich pod względem uprawnień emerytalnych jak funkcjonariuszy pozostałych służb objętych tzw. ustawa zaopatrzeniową.

Wyniki sejmowych prac skomentowali już związkowcy z ZZ Celnicy.pl. Podkreślają, że choć to nie oni zgłaszali politykom tę poprawkę, to “zawiera słuszny kierunek”. Podobna sytuacja, jak w przypadku funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, dotyczy bowiem także innych grup w SCS, tj. funkcjonariuszy Administracji Celnej i lat przed 1999 rokiem oraz Urzędów Kontroli Skarbowej, którzy zostali przeniesieni do Służby Celnej w 2003 roku. Dodają również, że zadania o charakterze policyjnym były wykonywane także przez innych obecnych funkcjonariuszy SCS, w okresie wcześniejszej pracy.

Związkowcy zapewniają, że przyjęcie poprawki przez Sejm pociągnie za sobą podjęcie przez nich “działań na szeroką skalę”. Chodzi dokładnie o walkę, by zaliczyć na analogicznych zasadach wcześniejszą pracę wszystkim funkcjonariuszom, którzy wyrażają taką wolę. “Będziemy w dużo lepszej sytuacji prawnej, gdyż otrzymamy bardzo mocny dodatkowy argument” – dodają.

MSWiA wygrywa?

Przypomnijmy, że przepisy nowelizacji obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Przepisy pozwolą funkcjonariuszom i żołnierzom, przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r, uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy funkcjonariuszy obliczana jest tylko za okresy służby. Różnica w sytuacji tej grupy wynika z reform dotyczących emerytur mundurowych i wojskowych z tych lat (1998-2003).

Zgodnie z regulacją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mundurowej, a druga – pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie dwóch emerytur: mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Za każdy rok okresów pracy cywilnej doliczanych do wysługi przyjęto wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury wynoszący 1,3 proc. Możliwość uwzględnienia w wysłudze emerytalnej okresów pracy cywilnej dotyczy tych, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby.

Inne zmiany zawarte w nowelizacji mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w której funkcjonariusze służb mogą zostać pozbawieni prawa do świadczenia motywacyjnego w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych m.in. wskutek prywatnego aktu oskarżenia. Podstawą pozbawienia funkcjonariusza prawa do tego świadczenia będzie wszczęcie przeciw niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także postępowania dyscyplinarnego – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Oprócz zmiany przyjętej przez Sejm w czwartkowym głosowaniu, senatorowie proponowali również, by poprzez odpowiednie poprawki umożliwić mundurowym emerytom doliczenie do wysługi emerytalnej okresów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przypadających po zwolnieniu ze służby oraz by doliczenie “pracy z cywila” do wysługi lat nie dotyczyło jedynie funkcjonariuszy, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby, ale też tych, którzy osiągnęli 55. rok życia. Ale na takie modyfikacje zgody nie było.

Nowelizacja do podpisu prezydenta trafi więc praktycznie w takiej wersji, jaką przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. A mundurowe środowisko nie kryło, że rozwiązania te nie do końca odpowiadają ich wizji rozwiązania problemu art. 15a. Zapowiadali walkę o zmianę kształtu tego dokumentu, ale – jak widać – zwycięsko wyszedł z niej resort, który – głównie głosem wiceministra Macieja Wąsika – cały czas podkreślał, że propozycja to wynik kompromisu, na który MSWiA stać. Na dyskusje nie pozostawił więc za bardzo miejsca.

źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/mswia-stawia-na-swoim-w-sprawie-zmian-w-art-15a

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy