Mundurowa ustawa emerytalna zmieniona. Prezydent podpisał nowelę w sprawie art. 15a

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej – poinformowała w środę prezydencka kancelaria. To już prawie koniec legislacyjnej drogi jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mundurowe środowisko zmian. Teraz dokument, by stać się obowiązującym prawem, musi zostać już tylko opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Wprowadzone zmiany pozwolą funkcjonariuszom i żołnierzom, przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 października 2003 r., uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy funkcjonariuszy obliczana jest tylko za okresy służby. Różnica w sytuacji wynika z reform dotyczących emerytur mundurowych i wojskowych z tych lat.

Zgodnie z regulacją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mundurowej, a druga – pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie dwóch emerytur: mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Za każdy rok okresów pracy cywilnej doliczanych do wysługi przyjęto wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury wynoszący 1,3 proc. Możliwość uwzględnienia w wysłudze emerytalnej okresów pracy cywilnej dotyczy tych, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby.

Sejm za senackimi zmianami

12 maja Sejm przyjął do ustawy poprawki Senatu dotyczące funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Jak uzasadniał poprawki Senat, “wcześniej byli oni funkcjonariuszami Inspekcji Celnej, a także pracownikami wyodrębnionych komórek Urzędów Kontroli Skarbowej i Ministerstwa Finansów, powstałych po jej przekształceniu”.

Dotyczy to obecnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, również osób w przeszłości wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wykonując swoje obowiązki służbowe, mieli oni zarówno uprawnienia, jak i obowiązki o charakterze policyjnym
fragment uzasadnienia senackich poprawek

Izba wyższa podzieliła przekonanie, że “z uwagi na wykonywane zadania i ich charakter oraz specyfikę pracy, należy analogicznie traktować ich pod względem uprawnień emerytalnych jak funkcjonariuszy pozostałych służb objętych tzw. ustawą zaopatrzeniową”.

Jak się jednak okazuje, choć zmiany wprowadzone z myślą o celnikach to krok – jak sami przyznają – w dobrą stronę, nie do końca rozwiązuje istniejący problem. Jak podkreślają przedstawiciele ZZ Celnicy.pl podobna sytuacja, jak w przypadku funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, dotyczy bowiem także innych grup w SCS, tj. funkcjonariuszy Administracji Celnej i lat przed 1999 rokiem oraz Urzędów Kontroli Skarbowej, którzy zostali przeniesieni do Służby Celnej w 2003 roku. Dodają również, że zadania o charakterze policyjnym były wykonywane także przez innych obecnych funkcjonariuszy SCS, w okresie wcześniejszej pracy. Związkowcy zamierzają dalej walczyć zaliczenie na analogicznych zasadach wcześniejszej pracę wszystkim funkcjonariuszom, którzy wyrażają taką wolę. Jak jednak przyznają, po wprowadzonych zmianach będą “w dużo lepszej sytuacji prawnej”, ponieważ otrzymają “bardzo mocny dodatkowy argument”.

Inne zmiany zawarte w nowelizacji mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w której funkcjonariusze służb mogą zostać pozbawieni prawa do świadczenia motywacyjnego w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych m.in. wskutek prywatnego aktu oskarżenia. Podstawą pozbawienia funkcjonariusza prawa do tego świadczenia będzie wszczęcie przeciw niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także postępowania dyscyplinarnego – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli publikacji w Dzienniku Ustaw, to jednak jedynie formalność, zatem wydaje się, że prezydencki podpis kończy legislacyjną ścieżkę zmian w art. 15a. Inna kwestią jest to, czy wprowadzone zmiany satysfakcjonują środowisko które stanie się ich beneficjentem. Otóż – co nie jest tajemnicą – zadowolenie jest raczej umiarkowane. Choć funkcjonariusze zdają sobie sprawę z tego, że nowe regulacje stanowią rozwiązanie części problemów, to jednak nie da się nie zauważyć, że w kompromisie jakie zawrzeć musieli z MSWiA liczyli na więcej. Resort spraw wewnętrznych i administracji uznaje jednak zapewne sprawę za zamkniętą, więc powrót do tematu – przynajmniej w najbliższych latach – jest raczej mało prawdopodobny. Jak mówił zresztą wiceszef resortu, Maciej Wąsik, wypracowane rozwiązania “to kompromis, na który nas stać”.

źródło: https://infosecurity24.pl/legislacja/mundurowa-ustawa-emerytalna-zmieniona-prezydent-podpisal-nowele-w-sprawie-art-15a

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy