Niesłusznie oskarżony funkcjonariusz wróci co służby. Ustawa czeka tylko na podpis prezydenta

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy umożliwiającej powrót do służby funkcjonariusza zwolnionego za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionego w postępowaniu karnym. To już jeden z ostatnich etapów prac nad zmianą przepisów, które zastały zainicjowana przez petycję skierowaną do Senatu. Teraz znowelizowana ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

Zmiana przepisów jest efektem petycji indywidualnej, wniesionej do Senatu jeszcze w 2017 roku. Celem regulacji jest stworzenie podstaw do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby niesłusznie oskarżonych funkcjonariuszy. Poprawki dotyczą m.in. nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Senat zaproponował w niej uzupełnienie art. 124k ustawy o Państwowej Straży Pożarnej o dodatkowy przepis, który zapobiegnie niepotrzebnemu wszczynaniu postępowania w przypadku ustania karalności przewinienia. Wprowadzono również poprawki redakcyjne oraz poprawkę usuwającą zbędne – zdaniem Senatu – odesłanie do terminu zawartego w innym ustępie.

Jak wskazywał w Sejmie poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek (PiS), brak było podstaw prawnych – obok ustawy o Policji – również w regulacjach odnoszących się do innych służb, w tym do ustaw o Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, AW, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zaznaczył, że podczas prac w podkomisji i komisji projekt uzupełniono o ustawy dotyczące Straży Marszałkowskiej i Służby Ochrony Państwa.

Nowe przepisy znoszą termin ograniczający prawo do wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy ABW, CBA, SW, BOR, SOP i Straży Marszałkowskiej. W przypadku Policji i Straży Granicznej termin ten będzie wynosił 10 lat, z wyjątkiem postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaleniem ze służby. W takim przypadku prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania również nie będzie ograniczone terminem. Po śmierci funkcjonariusza takie będzie przysługiwało członkom rodziny wyszczególnionym w przepisach.

Ustawa stwarza podstawy prawne do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby, gdy funkcjonariusz miał postępowanie dyscyplinarne i karne za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. Ewentualna rehabilitacja będzie możliwa jeżeli zapadnie prawomocne orzeczenie uchylające dotychczasowe o wydaleniu ze służby i stwierdzające uniewinnienie ukaranego w postępowaniu dyscyplinarnym, które wznowione zostanie po zakończeniu postępowania prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo wykroczenia czy braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Dotychczas funkcjonariusze policji, CBA, SW, AW, SWW i SKW po 5 latach od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego nie mogli wnieść o jego wznowienie, nawet gdy zostali uniewinnieni w postępowaniu karnym. W przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego termin ten wynosił 3 lata, a w przypadku Straży Granicznej – 10 lat. Jak podkreślało wielu mundurowych, termin ten oczywiście nie odpowiada realiom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przykładowo, w przypadku inicjatora senackiej petycji, wyrok uniewinniający zapadł dopiero po 12 latach.

„Mamy projekt ważny, który przywraca honor policjantów i naprawia zaszłość, jest ważny dla tych którzy nawet bez wyroków czy zarzutów utracili pracę. Rozwiązujemy jeden z najważniejszych problemów, poprawiający sytuację mających poczucie krzywdy policjantów, którzy zostali niesłusznie oskarżeni” – mówił w kwietniu przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski.

PAP/DM

źródło: https://www.infosecurity24.pl/nieslusznie-oskarzony-funkcjonariusz-wroci-co-sluzby-ustawa-czeka-tylko-na-podpis-prezydenta?fbclid=IwAR02zGYK0my4JHwrsdeDt_RglebumGnLpuefqKOp3elQIVXkc-Xw_Q4S3lk

Previous Article
Next Article

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Ubezpieczenia

advertisement advertisement advertisement advertisement
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Fundusze

advertisement

Reklamy