NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Obchody 20 – Lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

“Szanowny Panie, proszę przyjąć  pamiątkowy  medal dwudziestolecia  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  i Położnych regionu Opolskiego, który  stanowi dowód naszej wdzięczności za długoletnią działalność na rzecz naszego Związku”

Tymi słowami w specjalnym liście Pani Krystyna Ciemniak Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu w Opolu zwróciła się do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesława Tuły wręczając mu pamiątkowy medal z okazji obchodów 20 lecia powstania Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Previous Article
Next Article