NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

INFORMACJE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE

Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Olsztynie

Imię Nazwisko Funkcja
Kamil Bachanowicz Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW, Członek Prezydium ZO
Edward Jasik Przewodniczący ZT NSZZFiPW w Iławie Wiceprzewodniczący ZO, Członek Prezydium ZO
Andrzej Młynarczyk Wiceprzewodniczący ZO NSZZFiPW, Członek Prezydium ZO
Andrzej Zieja Przewodniczący ZT NSZZFiPW w Olsztynie, Skarbnik ZO, Członek Prezydium ZO
Tomasz Chyczewski Przewodniczący ZT NSZZFiPW w Barczewie, Członek Prezydium ZO
Marek Chętnik Członek Zarządu Okręgowego
Henryk Zakrzewski Członek Zarządu Okręgowego
Małgorzata Żochowska Członek Zarządu Okręgowego
Wojciech Wiszniewski Przewodniczący ZT NSZZFiPW w Dublinach, Członek Prezydium ZO
Krzysztof Kowalski Członek Zarządu Okręgowego
Kamil Ruszkowski Członek Zarządu Okręgowego
Ewelina Gałka Członek Zarządu Okręgowego
Tomasz Racki Członek Zarządu Okręgowego
Katarzyna Pesta Członek Zarządu Okręgowego
Czesław Więckiewicz Członek Zarządu Okręgowego
Marcin Szyszkowski Członek Zarządu Okręgowego
Dariusz Leśkiewicz Przewodniczący ZT NSZZFiPW w Kamińsku, Członek Prezydium
Krystian Sienkiewicz Członek Zarządu Okręgowego
Monika Nazarewicz Członek Zarządu Okręgowego
Joanna Szafranowicz Członek Zarządu Okręgowego
Michał Urban Członek Zarządu Okręgowego
Ewelina Uścinowicz Członek Zarządu Okręgowego
Krzysztof Gut Członek Zarządu Okręgowego
Krzysztof Gołota Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Justyna Jachacy-Majewska Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Marta Mielnik Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Joanna Polańska Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Dominik Wierzchowski Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej